• Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Wydanie 2

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Wydanie 2

 • Autor: Krzysztof Janasz Władysław Janasz Katarzyna Kozioł Katarzyna Szopik-Depczyńska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-212-2
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 336/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 53.00 zł

  47.70 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca jest wnikliwym studium koncepcji zarządzania strategicznego, zasad formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz metod analizy strategicznej wykorzystywanych na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami oznacza potrzebę stałego redefiniowania misji i strategii podmiotów, struktur, umiejętności budowy strategicznych odpowiedzi na zmieniające się warunki, tj. odnawiania przedsiębiorstwa. Działania te są z jednej strony rezultatem szeroko rozumianej wiedzy i praktyki, z drugiej zaś metodą prowadzącą do powstawania i rozwijania wiedzy kapitału ludzkiego oraz samej organizacji, w którym kapitał ludzki funkcjonuje. Opracowanie ma charakter teoretyczno-poznawczy i metodyczny, ważną jego zaletę stanowi łączenie kwestii teoretycznych z praktycznymi przykładami.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusza Obrębki:

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami w zmieniającym się otoczeniu staje wobec wyzwań, jakie niesie przyszłość. Przesądza to o konieczności poszukiwania nowych wzorców instytucjonalnych, nowych technik i zachowań kierowniczych w praktyce. Ta szeroka problematyka o kapitalnym znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa została interesująco
i wyczerpująco przedstawiona w omawianej pracy.

 

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Koncepcje zarządzania strategicznego
Władysław Janasz
 
1.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania strategicznego
1.2. Zarządzanie strategiczne jako proces
1.3. Zasady zarządzania strategicznego
1.4. Informacja i wiedza w zarządzaniu
 
Rozdział 2. Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa
Władysław Janasz
 
2.1. Istota strategii przedsiębiorstwa
2.2. Główne szkoły i nurty w zarządzaniu strategicznym
2.3. Etapy i procedury zarządzania strategicznego
2.4. Cele i zadania przedsiębiorstwa
2.5. Wizja strategiczna i misja przedsiębiorstwa
 
Rozdział 3. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa
Władysław Janasz
 
3.1. Poziomy zarządzania strategicznego
3.2. Kryteria i rodzaje strategii
3.3. Strategie na poziomie przedsiębiorstwa
3.4. Strategie dziedzin gospodarowania
3.5. Strategie konkurencji a strategie marketingowe
3.6. Strategie funkcjonalne
3.7. Podstawowe strategie rozwojowe przedsiębiorstwa
 
Rozdział 4. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu strategicznym
Krzysztof Janasz
 
4.1. Istota i znaczenie ryzyka w procesach gospodarczych
4.2. Ryzyko a niepewność
4.3. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
4.4. Metody pomiaru, kontroli i ograniczania ryzyka w zarządzaniu strategicznym
 
Rozdział 5. Analiza makrootoczenia
Katarzyna Kozioł
 
5.1. Charakterystyka makrootoczenia przedsiębiorstwa
5.2. Metody analizy makrootoczenia
   5.2.1. Metody bezscenariuszowe
   5.2.2. Metody scenariuszowe
 
Rozdział 6. Analiza otoczenia konkurencyjnego
Katarzyna Kozioł
 
6.1. Przedsiębiorstwo w otoczeniu konkurencyjnym
6.2. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego
 
Rozdział 7. Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
Katarzyna Kozioł
 
7.1. Zasoby i kompetencje w organizacji
7.2. Metody analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa
 
Rozdział 8. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa
Katarzyna Kozioł
 
8.1. Istota diagnozy strategicznej
8.2. Metody pozycjonowania strategicznego firmy w diagnozie strategicznej
 
Rozdział 9. Formułowanie strategii
Katarzyna Kozioł
 
9.1. Podstawowe koncepcje i modele formułowania strategii przedsiębiorstwa
9.2. Determinanty budowy strategii
 
Rozdział 10. Implementacja strategii i kontrola strategiczna
Katarzyna Kozioł
 
10.1. Implementacja strategii
10.2. Kontrola i kontrola strategiczna w organizacji
10.3. Kontroling strategiczny i operacyjny
   10.3.1. Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji strategii
 
Rozdział 11. Strategie na poziomie korporacji i przedsiębiorstw sektorowych
Władysław Janasz
 
11.1. Strategie korporacji
11.2. Kontekst sektorowy
11.3. Zarys strategii sektora przemysłowego
 
Rozdział 12. Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
12.1. Istota i motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw
12.2. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
12.3. Pojęcie i formy globalizacji
12.4. Formułowanie strategii globalnej w przedsiębiorstwie
 
Bibliografia
 
Spis rysunków
 
Spis tabel

Krzysztof Janasz

dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

Władysław Janasz

prof. dr hab., dyrektor Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem na WNEiZ (Uniwersytet Szczeciński). Autor kilkuset publikacji krajowych i zagranicznych.


Katarzyna Kozioł

Katarzyna Szopik-Depczyńska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane