• Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań

Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań

 • Autor: Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-069-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 276/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka stanowi efekt kilkuletnich prac zespołu badaczy z uczelni warszawskich: SGH, WSFiZ oraz SGGW, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publikacja zawiera treści związane z tematem wartości i ich roli w zarządzaniu. Adresowana jest zarówno do pracowników naukowych i studentów studiów z zakresu zarządzania i ekonomii, jak też do praktyków, a zwłaszcza do przedsiębiorców i menedżerów oraz specjalistów ze służb HR i PR. Jej walory użytkowe powiększa autorski, unikatowy Katalog wartości w zarządzaniu, którym może być wykorzystywany bądź adoptowany w praktyce wielu organizacji - zwłaszcza w polityce personalnej, rozwoju zawodowym, integrowaniu i motywowaniu oraz tworzeniu kodeksów dobrych praktyk (kodeksów etycznych).

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Zarządzanie respektujące wartości: badania ankietowe

1. Informacje ogólne o badaniu ankietowym
1.1. Cele badawcze
1.2. Tezy badawcze
1.3. Respondenci, ankieta
1.4. Wspomaganie informatyczne badań
2. Charakterystyka próby badawczej
3. Postrzeganie różnych grup wartości w zarządzaniu
3.1. Postrzeganie wartości ekonomicznych na tle innych grup wartości
3.2. Postrzeganie wartości etycznych i kulturowych
3.3. Postrzeganie wartości kompetencyjnych i rozwojowych
3.4. Postrzeganie wartości społecznych i obywatelskich
4. Wpływ wartości na zarządzanie w opiniach respondentów
5. W poszukiwaniu zależności
5.1. Wartości w organizacji a forma prawno-organizacyjna
5.2. Wartości w organizacji a wielkość podmiotu wg zatrudnienia
5.3. Wartości w organizacji a sekcja gospodarki
5.4. Wartości a funkcja respondenta w organizacji
6. Wartości, których znaczenie najbardziej się zmieniło
7. Rangi wybranych wartości ekonomicznych
7.1. Ranga zysku w długich okresach czasu
7.2. Ranga zysku krótkookresowego
7.3. Postrzeganie konkurencyjności przedsiębiorstwa
7.4. Postrzeganie innowacyjności
7.5. Postrzeganie efektywności
8. Godziwe wynagrodzenie
9. Rangi wybranych wartości pozaekonomicznych
9.1. Zrównoważony rozwój
9.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
9.3. Wartości związane z godnością
9.4. Zaufanie
9.5. Równoważenie pracy zawodowej i innych sfer życia
9.6. Jakość jako wartość
9.7. Sprawiedliwość jako wartość
9.8. Uczciwość jako wartość
10. Wartości wspólne dla ludzi w organizacji (korporacyjne)
10.1. Wyodrębnienie wartości wspólnych dla organizacji
10.2. Używane nazwy wartości wspólnych dla ludzi z organizacji
10.3. Znajomość wartości wspólnych w organizacji
10.4. Wartości najczęściej przyjmowane jako wspólne
10.5. Ocena praktycznej użyteczności wartości wspólnych
11. Respektowanie wartości w polityce personalnej organizacji
11.1. Uwzględnianie wartości przy rekrutacji i doborze ludzi
11.2. Uwzględnianie wartości przy ocenach pracowników
11.3. Uwzględnianie wartości przy decyzjach o awansach
11.4. Uwzględnianie wartości przy wynagradzaniu
11.5. Promowanie wartości poprzez wyróżnienia niematerialne
12. Konkluzje i wnioski z badań ankietowych
Literatura

Rozdział II. Raport z badań. Studia przypadków

1. Capgemini – wartości na rynku globalnym. Studium przypadku
1.1. Informacje ogólne o korporacji
1.2. Capgemini w Polsce
1.3. Geneza i rozwój
1.4. Wartości w systemie zarządzania Capgemini
1.5. Capgemini w gronie najbardziej etycznych firm świata
1.6. Godziwe wynagrodzenie, motywatory materialne pozapłacowe
1.7. Równoważenie pracy zawodowej, życia osobistego i rodzinnego oraz innych pól ludzkiej aktywności jako wartość
1.8. Program grantowy „Wspieramy dobre pomysły”
1.9. Nagrody dla Capgemini
2. Qumak SA. Wartości w firmie innowacyjnej
2.1. Geneza i historia
2.2. Domena
2.3. Wyniki działalności, zatrudnienie
2.4. Respektowane i promowane wartości
2.5. Wartości wspólne dla pracowników
2.6. Wartości a kultura Qumak SA
3. Five o’clock. Wartości w firmie rodzinnej
3.1. Geneza firmy
3.2. Domena, konkurencja i pozycja rynkowa
3.3. Specyfika zachowań klientów wysokojakościowych produktów spożywczych
3.4. Portfolio i strategia rozwoju produktu
3.5. Misja i wizja
3.6. Wartości ważne dla Five o’clock
3.7. Proces rekrutacji i doboru kadr, wprowadzenie do pracy
3.8. Edukacja, system szkoleń
3.9. Rytuały
3.10. Polityka zrównoważonego rozwoju
3.11. Wynagradzanie pracowników
3.12. Dobre praktyki
3.13. W obliczu wyzwań przyszłości
4. Delphi Poland SA wartości drive
4.1. Ogólne informacje o koncernie
4.2. Delphi Automotive w Polsce
4.3. Centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie
4.4. System zapewnienia jakości w Delphi
4.5. Budujące oświadczenia i mniej jednoznaczna praktyka
4.6. Praktyki i staże w firmie
4.7. Znaczenie wartości w zarządzaniu i priorytety
4.8. Ranga i preferowane wartości ekonomiczne
4.9. Wybrane wartości pozaekonomiczne
4.10. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność korporacji
4.11. Wartości wspólne dla pracowników
4.12. Respektowane wartości w polityce personalnej firmy

Rozdział III. Wybrane kwestie aksjologiczne

1. Współczesna aksjologia ekonomiczna i jej związki z zarządzaniem wartością ekonomiczną
1.1. Aksjologia ogólna i ekonomiczna
1.2. Neoliberalizm a aksjologia ekonomiczna
1.3. Wielość różnych praktyk aksjologicznych i ich ekonomia
1.4. Kierunki uzupełniania niekompletności teorii zarządzania wartością ekonomiczną
1.5. Słabe związki zarządzania wartością ekonomiczną z zarządzaniem ryzykiem i niepewnością
1.6. Nikłe związki teorii zarządzania wartością ekonomiczną z zarządzaniem kulturą
1.7. Rozbieżność teorii z realiami współczesnych rynków kapitałowych, które w coraz większym stopniu nie tyle tworzą, ile przechwytują wartości ekonomiczne
1.8. Niespójność zarządzania wiedzą i wartością ekonomiczną oraz atrofia  ewidencji księgowej
1.9. Niedostateczne uwzględnianie ekonomii behawioralnej oraz nowej ekonomii instytucjonalnej – także w kontekście zarządzania wartością
1.10. Niedocenianie rozwoju sfery Webonomics oraz jej wpływu na wartość ekonomiczną
1.11. Niedostateczne uwzględnianie potrzeb wszystkich interesariuszy organizacji i koncentrowanie się głównie na interesach właścicieli/akcjonariuszy
1.12. Słabość ponadnarodowych regulacji rynkowych i nadzoru korporacyjnego
1.13. Związki wartości ekonomicznych z konsumpcją i zagrożenia konsumpcjonizmu
1.14. Problem wartości pozornych i fetyszyzacji pieniądza
1.15. Zarządzanie przez wartości drogą do rozwoju zrównoważonego
2. Natura wartości i katalog wartości w zarządzaniu
2.1. Natura wartości
2.2. Dwa podejścia do wartości w zarządzaniu
2.3. Czym jest i w czym może być użyteczny w zarządzaniu katalog wartości
2.4. Katalogi/listy wartości w ujęciu wybranych autorów
2.5. Katalog wartości użytecznych w zarządzaniu organizacjami; propozycja własna, wersja II
2.6. Grupowanie wartości w katalogu
2.7. Uwagi własne do katalogu wartości

Literatura

Refleksje końcowe

Spis tabel, wykresów i rysunków

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane