• Zarządzanie projektami w logistyce

Zarządzanie projektami w logistyce

 • Autor: Iwona Pisz Iwona Łapuńka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-494-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 284/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Poruszana w książce problematyka jest aktualna, szczególnie istotna z punktu widzenia efektywności funkcjonowania gospodarowania w warunkach współczesnego rynku towarów i usług oraz poziomu innowacyjności. Zarządzanie projektami w logistyce wymaga poznania podstaw zarządzania projektami, dedykowanych metod, narzędzi oraz technik, w tym również oprogramowania wspomagającego proces zarządzania projektami. Szczególny rodzaj zarządzania projektami, tj. projektami logistycznymi obejmuje zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów natury techniczno-organizacyjnej, ekonomiczno-finansowej. Omawiane w książce zagadnienia umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi metodami, technikami oraz narzędziami, które wykorzystywane są w praktyce zarządzania projektami logistycznymi. Książka zawiera wiedzę z podstawowych obszarów zarządzania projektami, m.in. zarządzania czasem, kosztami, ryzykiem, komunikacją, zasobami, zamówieniami.


Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Załącznik 1. Pytania testowe

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Znaczenie i cele współczesnej logistyki

1.1. Wyzwania współczesnej logistyki
1.2. Determinanty logistyki w łańcuchach i sieciach dostaw
1.3. Stan polskiej logistyki

Rozdział 2. Istota i podstawowe cechy projektów

2.1. Transformacja procesowych koncepcji zarządzania w kierunku podejścia projektowego
2.1.1. Rola projektów we współczesnych przedsiębiorstwach
2.1.2. Ewolucja praktyki zarządzania projektami
2.2. Klasyfikacja i fazy projektu
2.3. Analiza założeń krytycznych w planowaniu projektu
2.4. Orientacja na cele w zarządzaniu projektami
2.5. Istota zarządzania ryzykiem w projektach

Rozdział 3.  Zarządzanie projektami logistycznymi w warunkach niepewności i ryzyka

3.1. Istota podejścia projektowego w logistyce
3.2. Typologia projektów logistycznych
3.3. Czynniki sukcesu i analiza zagrożeń płynących z podejmowania  projektów logistycznych

Rozdział 4. Modelowanie projektów logistycznych

4.1. Ujęcie techniczne
4.1.1. Ogólna charakterystyka metod planowania sieciowego
4.1.2. Sposoby reprezentacji sieciowej w modelowaniu projektów
4.1.3. Planowanie przebiegu i czasu realizacji projektu
4.1.4. Optymalizacja w planowaniu sieciowym
4.2. Ujęcie ekonomiczne
4.2.1. Strumień pieniężny
4.2.2. Rentowność projektów logistycznych
4.2.3. Koszty projektów logistycznych
4.2.4. Przykład szacowania kosztów logistycznych
4.3. Systemy komputerowe wspomagające zarządzanie projektami logistycznymi

Rozdział 5. Analiza czasowo-kosztowa projektów logistycznych

5.1. Harmonogram realizacji projektu
5.1.1. Przykład zastosowania techniki crashingu
5.1.2. Przykład zastosowania metody łańcucha krytycznego
5.2. Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych
5.2.1. Specyfika czasu w ujęciu zasobowym
5.2.2. Marnotrawstwo czasu w projektach logistycznych
5.2.3. Determinanty wpływające na terminowość projektu
5.3. Wartość wypracowana w projektach logistycznych

Rozdział 6. Wiedza i kompetencje w projektach logistycznych

6.1. Personalne aspekty zarządzania projektami
6.2. Wiedza w projektach logistycznych
6.3. Kompetencje logistyka i profil semantyczny menedżera projektów

Rozdział 7. Ryzyko realizacji projektów logistycznych

7.1. Proces zarządzania ryzykiem projektu
7.2. Przegląd metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
7.3. Podejście do identyfikacji i oceny ryzyka projektów logistycznych
7.4. Przykład zastosowania narzędzia do oceny ryzyka projektu logistycznego

Rozdział 8.  Wielokryterialna ocena opłacalności projektów logistycznych

8.1. Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji w obszarze logistyki
8.2. Kryteria oceny jako podstawa wyboru wariantów inwestycyjnych
8.3. Metoda oceny zobiektywizowanej
8.4.  Przykład oceny i wyboru projektu logistycznego ze względu na opłacalność inwestycji
8.4.1. Określenie ocen cząstkowych w świetle przyjętych kryteriów
8.4.2. Agregacja ocen cząstkowych i ważności kryteriów

Rozdział 9. Zarządzanie zamówieniami w projekcie logistycznym

9.1. Proces doboru dostawców/kooperantów
9.2. Wielokryterialna ocena dostawców
9.3. Podejścia do oceny i wyboru optymalnego dostawcy
9.4.  Przykład zastosowania narzędzia do oceny dostawców projektu logistycznego  

Załącznik 1. Pytania testowe

Bibliografia

prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach:

Poruszana w książce problematyka jest aktualna, szczególnie istotna z punktu widzenia efektywności funkcjonowania gospodarowania w warunkach współczesnego rynku towarów i usług oraz poziomu innowacyjności. Zaprezentowanie specyfiki zarządzania projektami w logistyce, przedstawienie autorskich podejść do wybranych obszarów wiedzy w zarządzaniu projektami, zapoznanie Czytelnika z niezbędnymi instrumentami do planowania, organizowania i kontrolowania projektów logistycznych oraz pytania testowe wraz z prawidłowymi odpowiedziami przygotowane na podstawie testów certyfikacyjnych menedżera projektu – to cechy wyróżniające tę publikację spośród innych dostępnych obecnie na rynku.

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Szymonik, Politechnika Łódzka:

Monografia zawiera interesujący materiał dotyczący nowoczesnej i skutecznej koncepcji w zarządzaniu działaniami logistycznymi. Jak słusznie zauważyły autorki, opracowanie nowych procesów logistycznych realizowanych w wymiarze mikro (pojedyncze przedsiębiorstwo) czy makro (w łańcuchu dostaw), angażowanie pieniędzy w infrastrukturę, wprowadzanie nowych rozwiązań z obszarów nowych technologii informatycznych następuje w drodze projektów.

Iwona Pisz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą oraz członek komitetów redakcyjnych i recenzentka w czasopismach zagranicznych. Autorka lub współautorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym skryptów i podręczników akademickich. Uczestnik wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu.

Książki tego autora

Iwona Łapuńka
doktor nauk technicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Autorka lub współautorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym współautorka trzech monografii. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem dostępnych technologii ICT oraz podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo-produkcyjnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, a także członek komitetów redakcyjnych i recenzentka zagranicznych czasopism.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Zarządzanie projektami badawczo-roz...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Podstawy zarządzania projektami. Me...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie projektami w organizacj...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zarządzanie ludźmi w organizacjach ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Projekty inwestycyjne. Finansowanie...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metody doskonalenia procesów zarząd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komercjalizacja innowacji. Zarządza...

42.68 zł Cena netto: 40.65 zł

Kulturowe aspekty zarządzania proje...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane