• Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

 • Autor: Tomasz Gzik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-250-7
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 234/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Zarządzanie procesami biznesowymi uznawane jest za jedną z najbardziej efektywnych dyscyplin zarządzania, która stosowana jest w coraz większej liczbie organizacji. Chmura obliczeniowa staje się coraz bardziej dominującym modelem wdrażania rozwiązań informatycznych oraz procesów biznesowych. Korelacja tych dwóch zagadnień jest bardzo interesująca zarówno z perspektywy praktyki biznesowej, zarządzania, IT, jak i perspektywy naukowej. Niniejsza książka wprowadza do zagadnienia zarządzania procesami biznesowymi i chmury obliczeniowej, porządkuje nomenklaturę, przedstawia usługi chmury obliczeniowej umożliwiające zarządzanie procesami biznesowymi oraz prezentuje koncepcję modelu zarządzania procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty zarządzania procesami biznesowymi

1.1. Specyfika i własności procesów biznesowych
1.2. Geneza i założenia podejścia procesowego w teorii zarządzania
1.3. Istota zarządzania procesami biznesowymi

Rozdział 2. Metodyczne aspekty zarządzania procesami biznesowymi

2.1. Implementacja zarządzania procesami biznesowymi
2.2. Metodyki i standardy zarządzania procesami biznesowymi
2.3. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami biznesowymi

Rozdział 3. Korzyści, ograniczenia i kierunki rozwoju zarządzania procesami biznesowymi

3.1. Korzyści stosowania zarządzania procesami biznesowymi
3.2. Ograniczenia stosowania zarządzania procesami biznesowymi
3.3. Kierunki rozwoju zarządzania procesami biznesowymi

Rozdział 4. Podstawy teoretyczne chmury obliczeniowej

4.1. Przegląd definicji i właściwości chmury obliczeniowej
4.2. Modele chmury obliczeniowej
4.3. Potencjał, wyzwania oraz kierunki rozwoju chmury obliczeniowej

Rozdział 5. Kierunki wykorzystania chmury obliczeniowej w zarządzaniu procesami biznesowymi

5.1. Procesy biznesowe jako usługa chmury obliczeniowej
5.2. Usługi chmury obliczeniowej wspierające zarządzanie procesami biznesowymi
5.3. Potencjał zarządzania procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Rozdział 6.  Model zarządzania procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

6.1. Podstawy teoretyczne i założenia modelu
6.2. Konstrukcja modelu
6.3. Prezentacja elementów modelu
6.3.1. Słownik
6.3.2. Role
6.3.3. Kompetencje
6.3.4. Zasoby
6.3.5. Procesy
6.3.6. Artefakty
6.3.7. Standardy
6.3.8. Wytyczne implementacji modelu

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków 

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska:

[…] Monografia jest bezsprzecznie wartościowym dziełem, a zarazem jedną z pierwszych publikacji w Polsce z zakresu problematyki zarządzania procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Niezaprzeczalnymi walorami publikacji jest nowatorskie ujęcie, oryginalność oraz aktualność podejmowanej problematyki, wysoka wartość naukowa oraz aplikacyjna. Kompleksowe opracowanie omawianych zagadnień zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem chmury obliczeniowej wypełnia lukę teoretyczną oraz dostarcza wielu rekomendacji do implementacji tychże rozwiązań w praktyce. Autor wskazuje na perspektywy rozwoju oraz dalsze kierunki prac badawczych. Publikacja z pewnością jest adresowana do praktyków biznesu, analityków biznesowych, ekspertów i menedżerów procesów, kadry zarządzającej uczelni i przedsiębiorstw, przedstawicieli świata nauki, jak też praktyki.

Prof. dr hab. Dorota Jelonek:

[…] Monografia jest pracą naukową, z oryginalnym, autorskim wkładem w rozwój nauki oraz doskonałą lekturą dla praktyków, którzy mogą z sukcesem wykorzystać zawarte w monografii rekomendacje. Najważniejsze w ocenie książki pod względem naukowym są: nowość i finezja sformułowanego celu, dobór właściwego warsztatu badań, uzyskane efekty realizacji celu oraz sformułowanie interesujących wniosków. Zaproponowany model zarządzania procesami z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (model CBPMM) jest oryginalnym rozwiązaniem o dużym potencjale teoriotwórczym oraz znaczeniu utylitarnym w praktyce biznesu. 

Tomasz Gzik
dr inż., absolwent i pracownik Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W pracy akademickiej skupiony na systemach informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi. Menedżer zaangażowany w budowanie organizacji IT, rozwój biznesowy i technologiczny, zarządzanie zespołem oraz portfelem projektów.

Książki tego autora

Accorsi R., 2011, Business process as a service: Chances for remote auditing, 2011
IEEE  35th  Annual  Computer  Software  and  Applications  Conference  Work-
shops, s. 398–403.
Agrawal R., Gunopulos D., Leymann F., 1998, Mining process models from workflow
logs, Proceedings of the Sixth International Conference on Extending Database
Technology, s. 469–483.
Al-Mashari M., 2002, Business process management major challenges, Business Pro-
cess Management Journal, Vol. 8, No. 5, s. 411–412.
Aljabre A., 2012, Cloud computing for increased business value, International Jour-
nal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 1, s. 234–239.
Alotaibi Y., Liu F., 2017, Survey of business process management: challenges and so-
lutions, Enterprise Information Systems, Vol. 11, No. 8, s. 1119–1153.
Armbrust M., Fox A., Griffith R., Joseph A.D., Katz R.H., Konwinski A., Lee G., Pat-
terson D.A., Rabkin A., Stoica I., Zaharia M., 2009, Above the clouds: A berkeley
view of cloud computing, Electrical Engineering and Computer Sciences, Uni-
versity of California, Vol. 28, No. 13, s. 1–25.
Auksztol J., Chmuszko J., 2012, Modelowanie organizacji procesowej, Polskie Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa.
Bachnik K., 2007, Podejście procesowe – sposób na sukces, czy nowinka teoretyczna?,
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 80, s. 157-168.
Bandara W. Indulska M., Chong S., Sadiqu S., 2007,
Major issues in business process
management: an expert perspective
, CIS 2007 Proceedings, s. 1239-1251.
Banta M., 1993, Taylored Lives: Narrative Productions of the Age of Taylor, Veblen
and Ford, University of Press Chicago, Chicago.
Baumgras A., Botezatu M., Di Ciccio C., Dijkman R., Grefen P., Hewelt M., Mendling
J., Meyer A., Pourmirza S., Volzer H., 2016, Towards a Methodology for the En-
gineering of Event-Driven Process Applications: Reichert M., Reijers H. (red.),
Business Process Management Workshops. BPM 2016. Lecture Notes in Business
Information Processing, Vol. 256, Springer, Cham, s. 501–514.
Birkinshaw J., Piramal G. (red.), 2005, Sumantra Ghoshal on Management: A Force
for Good, Pearson Education, New York.210 Bibliografia
Bitkowska A., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja
Press & IT, Warszawa.
Bitkowska A., 2011, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretycz-
no-praktyczne, Difin, Warszawa.
Bitkowska A., 2013, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin,
Warszawa.
Bitkowska  A.,  2016,  Implementacja  zarządzania  procesowego  we  współczesnych
przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 4–11.
Bitkowska A., 2018, Biuro zarządzania procesami w teorii i praktyce gospodarczej,
Difin, Warszawa.
Bitkowska  A.,  2019,  Od  klasycznego  do  zintegrowanego  zarządzania  procesowego
w organizacjach, C.H. Beck, Warszawa.
Bitkowska  A.,  2021,  Zarządzanie  procesowe  w  organizacjach.  Podejście  klasyczne
i nowe koncepcje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Bitkowska  A.,  Weiss  E.  (red.),  2017,  Perspektywy  rozwoju  podejścia  procesowego.
Szanse i ograniczenia, Vizja Press & IT, Warszawa.
Blikle A., 2018, Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Wydanie II
turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Onepress.
Bliźniuk G. (red.), 2010, Raport końcowy projektu POIG.01.03.01–00–145/08, Wy-
dawnictwo WAT, Warszawa.
Bliźniuk G., Chmielewski M., Gzik T., Koszela J., 2012, Hurtownie procesów, Studia
Informatica, t. 33, nr 2A, s. 111–127.
Bochon I., Ivens V., Nagel R., 2015, Challenges of cloud business process manage-
ment, Cloud Computing for Logistics, s. 119–139.
Borch O.J., Batalden B.M., 2015, Business-process management in high-turbulence
environments: the case of the offshore service vessel industry, Maritime Policy &
Management, Vol. 42, No. 5, s. 481–498.
Bourne S., Szabo C., Sheng Q.Z., 2017, Transactional behavior verification in busi-
ness process as a service configuration , IEEE Transactions on Services Compu-
ting, Vol. 12, No. 2, s. 290–303.
Bozga L., Mateescu M., Suba G., 2013, Current challenges of IT service management,
Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings, Iss. 5, s. 44–49.
Brache A., Rummler G., 1990, Improving Performance: How to Manage the White
Space on the Organization Chart, Jossey-Bass.
Brajer-Marczak R., 2012, Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości
procesowej, Zarządzanie i Finanse, r. 10, nr 1, cz. 3, s. 513–523.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa.
Brojak-Trzaskowska  M.,  2008,  Funkcjonowanie  przedsiębiorstwa  usługowego,  Fili-
piak B., Panasiuk A. (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Polskie Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa.211 Bibliografia
Bruno G., Dengler F., Jennings B., Khalaf R., Nurcan S., Prilla M., Sarini M., Schmidt
R., Silva A.R., 2011, Key challenges for enabling agile BPM with social software,
Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, Vol. 23,
No. 4, s. 297–326.
Brzeziński M. (red.), 2007, Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, War-
szawa.
Burattin A., 2015, Introduction to Business Processes, BPM and BPM Systems, Bu-
rattin A. (red.), Process Mining Techniques in Business Environments. Lecture
Notes in Business Information Processing, Vol. 207, Springer, Cham, s. 11–21.
Burke G., Peppard J., 1993, Business process redesign: Research Directions, Business
Change and Reengineering, Vol. 1, No. 1, s. 43–47.
Burlton R., 2001, Business Process Management: Profiting from Process, Sams Publi-
shing, Indianapolis.
Buyya R., Srirama S.N., Casale G., Shen H., 2018, A manifesto for future generation
cloud computing: Research directions for the next decade, ACM Computing Su-
rveys (CSUR), Vol. 51, No. 5, 1–38.
Casati F., Govindarajan K., Jayaraman B., Thakur A., Palapudi S., Karakusoglu F.,
Chatterjee D., 2019, Operating Enterprise AI as a Service, Yangui S., Rodriguez
I.B., Drira K., Tari Z. (red.), Service-Oriented Computing, Springer Internatio-
nal Publishing, s. 331–344.
Champy J., 2003, X-engineering przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Chang J.F., 2006, Business Process Management Systems: Strategy and Implementa-
tion, Auerbach Publications, New York.
Chinyao L., Chen Y., Wu M., 2011, Understanding the determinants of cloud com-
puting adoption, Industrial Management & Data Systems, Vol. 7, s. 1006–1023.
Coric S., Bara D., 2014, Business process management in insurance case of Jadran-
sko  Insurance  Company,  Interdisciplinary  Management  Research,  Vol.  10,
s. 866–887.
Curko K., Bach M.P., Radonic G., 2007, Business intelligence and business process
management in banking operations, 007 29th International Conference on In-
formation Technology Interfaces, s. 57–62.
Czekaj J. (red.), 2007, Metody organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna,
Kraków.
Dar A.A., 2018, Cloud computing-positive impacts and challenges in business per-
spective, Journal of Computer Science & Systems Biology, Vol. 12, No. 1, s. 15-18.
Davenport T.H., 1993, Process innovation: reengineering work through information
technology, Harvard Business Press, Cambridge.
De Bruin T., Doebeli G., 2015, An organizational approach to BPM: the experien-
ce of an Australian transport provider, Rosemann M., vom Brocke J. (red.),
Handbook on Business Process Management 2, Springer, Berlin, Heidelberg,
s. 741–759.212 Bibliografia
De Morais R.M., Kazan S., de Padua S.I.D., Costa A.L., 2014, An analysis of BPM
lifecycles: from a literature review to a framework proposal, Business Process
Management Journal, Vol. 20, No. 3, s. 412–432.
Deming W.E., 1982, Out of the crisis, Massachusetts Institute of Technology, Cam-
bridge.
Dikaiakos M.D., Katsaros D., Mehra P., Pallis G., Vakali A., 2009, Cloud computing:
Distributed  Internet  computing  for  IT  and  scientific  research ,  IEEE  Internet
Computing, Vol. 13, No. 5, s. 10–13.
Dongsoo K., Minsoo K., Hoontae K., 2007, Dynamic business process management
based on process change patterns, Convergence Information Technology, s. 1154
– 1161.
Downar W., 2008, Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie usługowym, Filipiak
B., Panasiuk A. (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Polskie Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa.
Drucker P.F., 1999, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
Drucker P.F., 2017, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
Duffy  D.,  1994,  Managing  the  white  space  (cross-functional  processes),  Manage-
ment, April, s. 35–36.
Durić M., Krstić U., Janićijević I., 2014, Service quality improvement: the business
process management approach, Proceedings of the XIV International Sympo-
sium SYMORG 2014, s. 1493–1499.
Durlik I., 1998, Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Reengineering – teoria
i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Dziembek D., 2011, Rozwiązania Cloud Computing we wspomaganiu strategii kody-
fikacji wiedzy w organizacji wirtualnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, t. 22, nr 212, s. 118–130.
Dziembek  D.,  2016,  Cloud  Computing  –  charakterystyka  i  obszary  zastosowań
w przedsiębiorstwach, Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii
produkcji, t. 2, Wrocław, s. 725–739.
Dziembek D., 2020, Adaptacja chmury obliczeniowej w polskich przedsiębiorstwach,
Parys T. (red.), Informatyka i zarządzania na przełomie wieków. Metody, na-
rzędzia, systemy, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 75–102.
Dziembek D., Bajdor P., 2018, Wykorzystanie chmury obliczeniowej w przedsiębior-
stwach – wstępne wyniki badań, Studia Ekonomiczne, nr 68, s. 27-53.
Earl M.J., Sampler J.L., Short J.E., 1995, Strategies for business process reengine-
ering:  Evidence  from  field  studies,  Journal  of  Management  Information  Sys-
tems, Vol. 12, No. 1, s. 31–57.
Fayol H., 1916, Administration Industrielle et Generale, Dunod, Paris.
Filho N.F.D., Costa N.P.O., 2013, A Set of requirements for Business Process Mana-
gement Suite (BPMS), Rocha A., Correia A., Wilson T., Stroetmann K. (red.), 213 Bibliografia
Advances in information systems and technologies: Advances in intelligent sys-
tems and computing, Vol. 206, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 487–496.
Filipova N., 2015, Factors for success of the “Business Process as a Service” Model,
Бизнес управление, Vol. 4, s. 47–61.
Filipowicz G. (red.), 2010, Uniwersalny model kompetencji, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa.
Filipowska A., Kaczmarek M., Kowalkiewicz M., Zhou X., Born M., 2009, Procedure
and guidelines for evaluation of BPM methodologies, Business Process Manage-
ment Journal, Vol. 15, No. 3, s. 336–357.
Fleischmann A., Schmidt W., Stary C., Obermeier S., Börger E., 2012, Subject-orien-
ted business process management, Springer, Berlin, Heidelberg.
Gabryelczyk R., 2006, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
Ghatari A.R., Shamsi Z., Vedadi A., 2014, Business process reengineering in public
sector: ranking the implementation barriers, International Journal of Process
Management and Benchmarking, Vol. 4, No. 3, s. 324–341.
Gibson J., Rondeau R., Eveleigh D., Tan Q., 2012, Benefits and challenges of three
cloud  computing  service  models,  2012  Fourth  International  Conference  on
Computational Aspects of Social Networks, s. 198–205.
Gilbert P., 2010, The next decade of BPM, Hull R., Mendling J., Tai S. (red.), Business
Process Management. BPM 2010. Lecture notes in computer science, Vol. 6336,
Springer, Berlin, Heidelberg, s. 1–4.
Glinkowska B., 2010, Modelowanie w procesach usprawniania organizacji – uwa-
gi  teoretyczno-metodyczne,  Acta  Universitatis  Lodziensis.  Folia  Oeconomica,
nr 234, s. 255–264.
Glöckner M., Schwarzbach B., Makarov S., Franczyk B., Ludwig A., 2017, Privacy
preserving BPMS for collaborative BPaaS, 2017 Federated Conference on Com-
puter Science and Information Systems (FedCSIS), s. 925–934.
Grajewski P., 2009, Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 381–388.
Grajewski P., 2013, Dynamiczne zarządzanie procesami w organizacji, Prace Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 300, s. 47–54.
Grajewski  P.,  2016,  Organizacja  procesowa,  wyd.  2,  Polskie  Wydawnictwo  Ekono-
miczne, Warszawa.
Griesberger P., Leist S., Zellner G., 2011, Analysis of techniques for business process
improvement, ECIS Proceedings.20.
Griffin R.W., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
Grossman R.L., 2009, The case for cloud computing, IT Professional, Vol. 11, No. 2, s. 24.
Grudowski P., 2007, Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych
i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2011, Przedsiębiorstwo przyszłości – zmiana paradyg-
matów zarządzania, Master of Business Administration, t. 19, nr 1, s. 95–111.214 Bibliografia
Gruhn V., Laue R., 2007, What business process modelers can learn from program-
mers, Science of Computer Programming, Vol. 65, No., s. 4–13.
Gunawan W., Fajar A.N., Alianto H., 2018, Developing cloud-based Business Process
Management (BPM): a survey, Journal of Physics: Conference Series, T. 978,
No. 1, s. 1–7.
Gupta P., Gupta S., 2012, Mobile cloud computing: the future of cloud, International
Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation
Engineering, Vol. 1, No. 3, s. 134–145.
Gutenbaum J., 2003, Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna
Wydawnicza Exit, Warszawa.
Gzik T., 2015, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Biuletyn Wojskowej Aka-
demii Technicznej, nr 64(4), s. 97–115.
Gzik T., 2017, Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej, Eko-
nomika Organizacji i Przedsiębiorstwa, nr 12, s. 5–20.
Gzik T., 2020, Business process as a service – a systematic literature review, Hermes
M., Rot A., Jelonek D. (red.), Towards Industry 4.0 — Current Challenges in
Information Systems, Springer, s. 163–181.
Hacigumus H., Iyer B., Mehrotra S., 2002, Providing database as a service, Proce-
eding’s 18th International Conference on Data Engineering, s. 29–38.
Hajiheydari N., Dabaghkashani Z., 2011, BPM implementation critical success fac-
tors: Applying meta-synthesis approach, Proceedings of the 2011 International
Conference on Social Science and Humanity, Vol. 5, s. 38–43.
Haley C.B., Moffett J.D., Laney R., Nuseibeh B., 2006, A Framework for Security
Requirements  Engineering,  Proceedings  of  the  2006  International  Workshop
on Software Engineering for Secure Systems, s. 35–42.
Hammer M., 1999, Reinżynieria i jej następstwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa.
Hammer M., Champy J., 1993, Reengineering the corporation: A manifesto for busi-
ness revolution, HarperBusiness, New York.
Harmon P., 2015,  The scope and evolution of business process management, vom
Brocke J., Rosemann M. (red.), Handbook on Business Process Management 1,
Springer, Berlin, s. 37–80.
Harmon P., 2019, BusinessProcess change: A business process management guide for
managers and process professionals, Morgan Kaufmann.
Harrington  H.J.,  1991,  Improving  business  processes,  TQM  Magazine,  February,
s. 39–44.
Hedge A.J., 2005, Business process management: management tools, AIIM E-Doc
Magazine, Vol. 19, No. 4, s. 52–53.
Heinonen K., 2004, Time and location as customer perceived value drivers, Pu-
blication of the Swedish School of Economics and Business Administration,
Helsinki.215 Bibliografia
Hermosillo G., Seinturier L., Duchien L., 2010, Using complex event processing for
dynamic business process adaptation, 2010 IEEE International Conference on
Services Computing, s. 466–473.
Hinkelmann K., Kritikos K., Kurjakovic S., Lammel B., Woitsch R., 2016, A model-
ling environment for business process as a service, Krogstie J., Mouratidis H., Su
J. (red.), Advanced information systems engineering workshops. CAiSE 2016.
Lecture notes in business information processing, Vol. 249, s. 181–192.
Höfer C.N., Karagiannis G., 2011, Cloud computing services: taxonomy and com-
parison, Journal of Internet Services and Applications, Vol. 2, No. 2, s. 81-94.
Hoła B., Gawron K., Polak A., Sawicki M., 2012, Identyfikacja procesów zarządzania
w przedsiębiorstwie budowlanym, Przegląd Budowlany, nr 83, s. 59-62.
Hvolby  H.H.,  Trienekens  J.H.,  2010,  Challenges  in  business  systems  integration,
Computers in Industry, Vol. 61, No. 9, s. 808–812.
IDS Scheer, 2003, ARIS Methods Manual, Saarbrücken.
Imanipour N., Talebi K., Rezazadeh S., 2012, Business process management (BPM)
implementation and adoption in SMEs: Inhibiting factors for Iranian e-retail
industry, Journal of Knowledge and Process Management, s. 1–18.
Jadeja  Y.,  Modi  K.,  2012,  Cloud  computing-concepts,  architecture  and  challenges,
2012 International Conference on Computing, Electronics and Electrical Tech-
nologies (ICCEET), s. 877–880.
Jelonek D., 2011, Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informa-
cyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Proble-
my Usług, nr 67, s. 45–52.
Jeston J., 2018, Business process management: practical guidelines to successful im-
plementations, 4th Edition, Routledge, Burlington.
Jiang J., Le J., Wang Y., Sun J., He F., 2011, The BPM architecture based on cloud
computing, 2011 Fourth International Symposium on Knowledge Acquisition
and Modeling, IEEE, s. 196–198.
Johanssen H.J., McHugh P., Pendlebury A.J., Wheeler W.A., 1993, Business process
reengineering:  Breakpoint  strategies  for  marke  dominance,  John  Wiley  and
Sons, New York.
Kafel T., 2006, Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi, Zeszyty
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 713, s. 5–20.
Kalinowski  T.B.,  2011,  Modele  oceny  dojrzałości  procesów,  Acta  Universitatis  Lo-
dziensis Folia Oeconomica, nr 258, s. 173–187.
Kaplan  R.,  Murdock  L.,  1991,  Core  Process  Redesign,  McKinsey  Quarterly,  No.  2,
s. 27–43.
Karkula M., 2013, Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transpor-
towym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, nr 97, s. 245–257.
Keen P.G., Knapp E.M., 1996, Every Manager’s Guide to Business Processes, Harvard
Business School Press, Boston.216 Bibliografia
Kettinger W.J., Teng J.T.C., Guha S., 1997, Business process change: A study of me-
thodologies, techniques and tools, MIS Quarterly, Vol. 21, No. 1, s. 55-98.
Kiełtyka L., 2016, Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych do struktur
zarządzania w przedsiębiorstwach przyszłości, Zeszyty Naukowe. Organizacja
i Zarządzanie / Politechnika Śląska, t. 99, s. 195–212.
Kim W., 2009, Cloud computing: Today and tomorrow, Journal of Object Technology,
Vol. 8, No. 1, s. 65–72.
Ko R.K.L., 2009, A computer scientist’s introductory guide to business process mana-
gement (BPM), XRDS: Crossroads, Vol. 15, No. 4, s. 11–18.
Kolar J., Pitner T., 2012, Agile BPM in the age of cloud technologies, Scalable Compu-
ting: Practice and Experience, Vol. 13, No. 4, s. 285–294.
Koontz H., 1961, The management theory jungle, Journal of the Academy of Mana-
gement, Vol. 5, No. 2, s. 174–188.
Krok E., 2016, Cloud computing w zarządzaniu organizacją, Studia Informatica Po-
merania, nr 1/2016 (39), s. 61–72.
Krzos G., 2001, Zarządzanie procesami zorientowanymi na klienta jako jedna z kon-
cepcji doskonalenia polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, t. 18, s. 135–147.
Krzos  G.,  Przybyła  M.,  2004,  Identyfikacja  czynników  zarządzania  procesowego
w  przedsiębiorstwie,  Romanowska  M.,  Trocki  M.  (red.),  Podejście  procesowe
w zarządzaniu, t. 1, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 71–78.
Krzyżanowski L., 1985, Podstawy nauki zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Na-
ukowe, Warszawa.
Kuc B.R., 2017, Wartości, oceny i pomiar w zarządzaniu procesowym, Bitkowska A.,
Weiss E. (red.), Perspektywy rozwoju podejścia procesowego – szanse i ograni-
czenia, Vizja Press & IT, Warszawa, s. 15–31.
Kucęba R., 2013, Model cloud computing. Taksonomia pojęć i własności, Kiełtyka L.
(red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie
z wykorzystaniem multimediów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
nictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń, s.
203–212.
Kunasz M., 2011, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
Küng P., Hagen C., 2007, The fruits of business process management: an experience
report from a Swiss Bank, Business Process Management Journal, T. 13, No. 4,
s. 477–487.
Kurz M., Fleischmann A., 2010, Bpm 2.0: Business process management meets em-
powerment, Fleischmann A., Schmidt W., Singer R., Seese D. (red.), Subject-
-oriented business process management, Springer, Berlin, Heidelberg, 54–83.
Lahajnar S., Rožanec A., 2016, The evaluation framework for business process ma-
nagement methodologies, Management: Journal of Contemporary Management
Issues, Vol. 21, No. 1, s. 47–69.217 Bibliografia
Le Clair C., 2006, Business process management practical guidelines to successful
implementations, wyd. 3, Butterworth-Heinemann, Oxford.
Le T.M.H., Alfredo L.A., Choi H.R., Cho M.J., Kim Ch.S., 2014, A study on BPaaS
with TCO model, 2014 IEEE Fourth International Conference on Big Data and
Cloud Computing, s. 249–256.
Lenart A., 2011, ERP in the cloud–benefits and challenges, Wrycza S. (red.), Re-
search in systems analysis and design: models and methods. SIGSAND/PLAIS
2011. Lecture notes in business information processing, Vol. 93, Springer, Ber-
lin, Heidelberg, s. 39–50.
Levina A., Novikov A., Borremans A., 2018, BPM as a service based on cloud compu-
ting, Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport,
s. 210–215.
Lichtarski J., 2004, O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w za-
rządzaniu, Romanowska M., Trocki M. (red), Podejście procesowe w zarządza-
niu, t. 1, SGH, Warszawa.
Lindsay A., Downs D., Lunn K., 2003, Business processes—attempts to find a defini -
tion, Information and Software Technology, Vol. 45, No. 15, s. 1015–1019.
Lipski J., 2013, Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie, Knosala R.
(red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza
Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, t. 2, s. 1194–1204.
Liu J., Han F., Liu F., 2015, Integration of process management and IT on cloud, In-
ternational Workshop on Process-Aware Systems, s. 114–119.
Lowenthal J.N., 1994, Reengineering the organization. A step-by-step approach to
corporate revitalization, ASQC Quality Press, Milwaukee.
Lynn T., O’Carroll N., Mooney J., Helfert M., Corcoran D., Hunt G., van der Werff
L., Morrison J., Healy P., 2014, Towards a framework for defining and catego -
rising business Process-As-A-Service (BPaaS), 21st International Product Deve-
lopment Management Conference, s. 1–22.
Łapiński K., Wyżnikiewicz B., 2011, Cloud computing: wpływ na konkurencyjność
przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Warszawa.
Marks  E.A.,  Lozano  B.,  2010,  Executive’s  guide  to  cloud  computing,  John  Wiley
& Sons, New Jeresy.
Marston S., Bandyopadhyay S., Zhang J., Ghalsasi A., 2011, Cloud computing—The
business perspective, Decision Support Systems, Vol. 51, No. 1, s. 176–189.
Megersa B.T., Zhu W., 2012, Cloud-enabled business process management, Interna-
tional Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 4, No. 5, s. 690-693.
Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wol-
ters Kluwer Polska, Warszawa.
Neal F., Shone R., 1982, Proces budowy modeli ekonomicznych, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa.218 Bibliografia
Niemczyk J., 2005, Organizacja procesowa, Krupski R. (red.), Zarządzanie przed-
siębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Norta A., Grefen P., Narendra C., 2014, A reference architecture for managing dy-
namic inter-organizational business processes, Data & Knowledge Engineering,
Vol. 91, s. 52–89.
Nosowski A., 2010, Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych , C.H. Beck,
Warszawa.
Nowacki R., 2012, Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, Handel
Wewnętrzny, nr 1, s. 53–61.
Nowicka K., 2018, Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów do-
staw, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2, s. 51–63.
Nowosielski S., 2004, Kontrolingowe aspekty zarządzania procesami w przedsiębior-
stwie, Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu,
t. 1, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Nowosielski S., 2008, Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarzą-
dzania organizacją, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, s. 58–70.
Nowosielski S. (red.), 2008, Procesy i projekty logistyczne, Uniwersytet Ekonomicz-
ny we Wrocławiu, Wrocław.
Nowosielski S., 2017, Procesy i projekty w zarządzaniu zmianą organizacyjną, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 463, s. 67–86.
O’Neill P., Sohal A.S., business process reengineering: a review of recent literature,
Technovation, Vol. 19, No. 9, s. 571–581.
Parys T., 2015, Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użyt-
kowników,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Studia  Informati-
ca, nr 38, s. 77–89.
Paschek  D.,  Trusculescu  A.,  Mateescu  A.,  Draghici  A.,  2017,  Business  process  as
a service-a flexible approach for IT service management and business process
outsourcing, Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of
the MakeLearn and TIIM International Conference, s. 195–203.
Pawłowski E., Trzcieliński S., 2011, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struk-
tury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Perechuda K. (red)., 2000, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości – koncepcje,
modele, metody, Placet, Warszawa.
Pflanzl N., Vossen G., 2014, Challenges of social business process management, 2014
47th Hawaii International Conference on System Sciences, s. 3868–3877.
Porter M.E., 1985, Competitive adventage: Creating and sustaining superior perfor-
mance, Free Press, New York.
Potts C., 2010, RecrEAtion: realizing the extraordinary contribution of your enterpri-
se architects, Technics Publications, New Jersey.219 Bibliografia
Pourmirza S., Peters S., Dijkman R., Grefen P., 2017, A systematic literature review
on the architecture of business process management systems, Information Sys-
tems, No. 66, s. 43–58.
Pszczołkowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossoli-
neum, Warszawa.
Qian L., Luo Z., Du Y., Guo L., 2009, Cloud computing: An overview, Jaatun M.G.,
Zhao G., Rong C. (red.), Cloud computing. CloudCom 2009. Lecture notes in
computer science, Vol. 5931, s. 626–631.
Ravesteyn J.P.P., 2007, A study into the critical success factors when implementing
business  process  management  systems,  Managing  Worldwide  Operations  And
Communications With Information Technology, s. 1291–1293.
Riemann U., 2015, Benefits and challenges for BPM in the cloud , International Jour-
nal of Organizational and Collective Intelligence (IJOCI), Vol. 5, No. 1, s. 32-61.
Rogala P., 2012, Zasada orientacji na wyniki a system zarządzania jakością, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 264, s. 370–380.
Romanowska M., 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
Romanowska M., Trocki M. (red.), 2004, Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1,
Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Rosemann M., 2014, Proposals for future BPM research directions, Ouyang C., Jung
JY.  (red.),  Asia  Pacific  Business  Process  Management.  AP-BPM  2014.  Lecture
notes in business information processing, Vol. 181, Springer, Cham, s. 1-15.
Rosemann M., vom Brocke J., 2015, The six core elements of business process mana-
gement, vom Brocke J., Rosemann M. (red.), Handbook on business process ma-
nagement 1. international handbooks on information systems, Springer, Berlin,
Heidelberg, s. 105–122.
Rosenberg J., Mateos A., 2011, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, He-
lion, Warszawa.
Rudawska I. (red.), 2009, Usługi w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa.
Rummler G.A., Brache A.P., 2013, Improving performance. How to manage the white
space on the organization chart, wyd. 3, Jossey-Bass, San Francisco.
Ruparelia N.B., 2016, Use case patterns #4: BPaaS, Cloud Computing, MIT Press,
s. 179–193.
Russell N., van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A.H.M., 2016, Workflow patterns: the
definitive guide , MIT Press, Cambridge.
Rust R.T., Kannan P.K., 2003, E-Service: A new paradigm for business in the electro-
nic environment, Communications of the ACM, Vol. 46, No. 6, s. 36–42.
Samani R., Reavis J., Honan B., 2014, CSA guide to cloud computing: Implementing
cloud privacy and security, Syngress, Rockland.
Sapunar D., Grkovic I., Luksic D., Mar M., 2016, The business process management
software for successful quality management and organization: a case study from 220 Bibliografia
the University of Split School of Medicine, Acta Medica Academica, Vol. 45, No.
1, s. 26–33.
Schaffer H.E., 2009, X as a service, cloud computing, and the need for good judg-
ment, IT Professional, Vol. 11, No. 5, s. 4–5.
Schatten A., Schiefer J., 2007, Agile business process management with sense and re-
spond, IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE’07),
s. 319–322.
Scheer A.W., Schneider K., 1998, ARIS – architecture of integrated information sys-
tems, Bernus P., Mertins K. (red.), Handbook on architectures of information
systems, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 605–623.
Scheer A.W., Brabänder E., 2010, vom Brocke, J., Rosemann M., (red.), Handbook
on Business Process Management 2 – strategic alignment, governance, people
and culture, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 239–265.
Schmidt R., 2012, Scalable business process enactment in cloud environments, En-
terprise, Business-Process and Information Systems Modeling, s. 1–15.
Schulte S., Janiesh C., Venugopal S., Weber I., Hoenisch F., 2015, Elastic business
process management: State of the art and open challenges for BPM in the cloud,
Future Generation Computer Systems, Vol. 46, s. 36–50.
Shaw D.R., Holland C.P., Kawalek P., Snowdon P., Warboys B., 2007, Elements of
a business process management system: theory and practice, Business Process
Management Journal, Vol. 13, No. 1, s. 91–107.
Shewart W.A., 1931, Economic control of quality of manufacturing product, Van No-
strand, New York.
Silva E., Chaix Y., 2008, Business and IT governance alignment simulation essay on
a business process and IT service model, Proceedings of the 41st Annual Hawaii
International Conference on System Sciences (HICSS 2008), s. 434–434.
Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Polskie Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa.
Smith H., Fingar P., 2003, Business process management: the third wave, wyd. 1,
Meghan-Kiffer Press, Tampa.
Sohail A., Dominic P.D.D., Shahzad K., 2016, Business process analysis: a process
warehouse-based resource preference evaluation method, International Journal
of Business Information Systems, Vol. 21, No. 2, s. 137–161.
Sosinsky B., 2010, Cloud computing bible, John Wiley & Sons, New Jersey.
Szafrański  B.,  2013,  Czy  cyfrowa  chmura  zmieni  fundament  działalności  władzy
publicznej?,  Szpor  G.  (red.),  INTERNET.  Cloud  computing.  Przetwarzanie
w chmurach, C.H. Beck, Warszawa.
Szczepańska K., Bugdol M. (red.), 2016, Podstawy zarządzania procesami, Difin,
Warszawa.
Szelągowski M., 2018, Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy, Wydawnictwo
Linia, Warszawa.221 Bibliografia
Szelągowski M., 2019, Dynamic business process management in the knowledge eco-
nomy, Springer, Cham.
Taher Y., Haque R., van den Heuvel W.J., Finance B., 2013, BPaaS – a customizable
BPaaS on the cloud, Closer, s. 290–296.
Tarhan A., Turetken O., Reijers H.A., 2016, Business process maturity models: A syste-
matic literature review, Information and Software Technology, Vol. 75, s. 122–134.
Taylor E., 1947, Wstęp do ekonomiki, Spółdzielnia Wydawnicza „Żeglarz”, Gdynia.
Taylor F.W., 1911, The principles of scientific management, Harper, New York.
Tharam D., Wu CH., Chang E., 2010, Cloud computing: issues and challenges, 24th
IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Ap-
plications, IEEE, s. 27–33.
Thiemich C., Puhlmann F., 2013, An Agile BPM project methodology, Daniel F., Wang
J., Weber B. (red.), Business process management. Lecture notes in computer
science, Vol. 8094, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 291–306.
Toffler A., 1986, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Tosic V., 2006, The 5 C challenges of business-driven IT management and the 5 A ap-
proaches to addressing them, 2006 IEEE/IFIP Business Driven IT Management,
s. 11–18.
Triaa W., Gzara L., Verjus H., 2016, Organizational agility key factors for dynamic
business process management, 2016 IEEE 18th Conference on Business Infor-
matics (CBI), s. 64–73.
Trkman P., 2010, The critical success factors of business process management, Inter-
national Journal of Information Management, Vol. 30, No. 2, s. 125–134.
Trocki M., 2016, Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe,
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 149, s. 171-184.
Trzcieniecki J., 1979, Projektowanie systemów zarządzania, Polskie Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa.
Van der Aalst W.M.P., ter Hofstede A.H.M., Weske M., 2003, Business process ma-
nagement: A survey, van der Aalst W.M.P., Weske M. (red.), Business process
management. BPM 2003. Lecture notes in computer science, Vol. 2678, Springer,
Berlin, Heidelberg, s. 1–12.
Van der Aalst W.M.P., Weijters T.A.J.M.M., de Medeiros A.K.A., 2006, Process mining
with the heuristics miner-algorithm, BETA Working Paper Series, Eindhoven
University of Technology, Eindhoven.
Vaquero L.M., Rodero-Merino R., Caceres J., Lindner M., 2008, A break in the clo-
uds: towards a cloud definition , SIGCOMM  Computer.  Communications Re-
view, Vol. 39, No. 1, s. 50–55.
Varghese B., Buyya R., 2018, Next generation cloud computing: New trends and re-
search directions, Future Generation Computer Systems, Vol. 79, s. 849–861.
Venkatraman N., 1994, IT-enabled business transformation: From automation to bu-
siness scope redefinition , Sloan Management Review, Winter, s. 73–87.222 Bibliografia
vom Brocke J., Schmiedel T., Recker J., Trkman P., Mertens W., Viaene S., 2014, Ten
principles of good business process management, Business Process Management
Journal, Vol. 20, No. 4, s. 1–22.
von Rosing M., von Scheel H., Scheer A.W., 2014, The complete business process hand-
book. Body of knowledge from process modeling to BPM, Vol. 1, Morgan Kaufmann.
Wang  L.,  Tao  J.,  Kunze  M.,  Castellanos  A.C.,  Kramer  D.,  Karl  W.,  2008,  Scientific
cloud computing: Early definition and experience , 2008 10th IEEE International
Conference on High Performance Computing and Communications, s. 825–830.
Weber M., 1922, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie,
Tübingen, Berlin.
Weske M., 2007, Business process management: concepts, languages, architectures,
Springer-Verlag, Berlin.
Wielki J., 2015, Analiza możliwości wykorzystania modelu cloud computing w kon-
tekście  redukcji  kosztów  związanych  z  funkcjonowaniem  infrastruktury  IT
współczesnych organizacji, Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 2 (52), s. 204–216.
Willaert P., van den Bergh J., Willems J., Deschoolmeester D., 2007, The process-
-oriented organisation: a holistic view developing a framework for business pro-
cess orientation maturity, Alonso G., Dadam P., Rosemann M. (red.), Business
process management. BPM 2007. Lecture notes in computer science, Vol. 4714,
Springer, Berlin, Heidelberg, s. 1–15.
Woitsch R., Utz W., 2015, Business process as a service: Model based business and it
cloud alignment as a cloud offering, 2015 International Conference on Enter-
prise Systems (ES), s. 121–130.
Xu X., 2012, From cloud computing to cloud manufacturing, Robotics and Compu-
ter-Integrated Manufacturing, Vol. 28, No. 1, s. 75–86.
Yarmohammadian M.H., Ebrahimipour H., Doosty F., 2014, Improvement of hospital
processes  through  business  process  management  in  Qaem  Teaching  Hospital:
A work in progress, Journal of Education and Health Promotion, Vol. 3, s. 1–5.
Zairi M., 1997, Business process management: A boundary less approach to modern
competitiveness, Business Process Management Journal, Vol. 3, No. 1, s. 64–80.
Zhang Q., Cheng L. Boutaba R., 2010, Cloud computing: state-of-the-art and research
challenges, Journal of Internet Services and Applications, Vol. 1, No. 1, s. 7–18.
Zheng Z., Zhu J., Lyu M.R., 2013, Service-generated big data and big data as a se-
rvice: an overview, 2013 IEEE International Congress on Big Data, s. 403–410.
Zieleniewski  J.,  1976,  Organizacja  zespołów  ludzkich.  Wstęp  do  teorii  organizacji
i kierowania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Ziemba E., Obłąk I., 2012, Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych
procesowo, Problemy Zarządzania, t. 10, nr 3 (38), s. 8–24.
Zur Muehlen M., Shapiro R., 2015, Business process analytics, Rosemann M., vom
Brocke J. (red.), Handbook on Business Process Management 2, Springer, Berlin,
Heidelberg, s. 243–263.223 Bibliografia
Źródła internetowe
300gospodarka,  2019,  http://300gospodarka.pl/news/2019/11/08/nad-polska-zawisl-
a-chmura-obliczeniowa-rynek-rosnie-w-tempie-kilkunastu-proc-rocznie/  [od-
czyt: 12.04.2021].
ABPMP,  2013,  https://www.academia.edu/12129515/Guide_to_the_Business_Pro-
cess_Management_Common_Body_of_Knowledge_BPM_CBOK  [odczyt:
12.09.2020].
Accenture  CC,  2012,  https://insuranceblog.accenture.com/wp-content/uplo-
ads/2013/02/Accenture_Cloud_Computing_Changes_the_Game.pdf  [odczyt:
12.04.2021].
Accenture,  2014,  https://www.accenture.com/cr-en/~/media/Accenture/Co-
nversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_8/Accenture-
-12459548-Insurance-User-Experience-By-Design.pdf [odczyt: 12.04.2021].
Amazon,  2022,  https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-named-as-a-leader-in-the-
2022-gartner-cloud-infrastructure-platform-services-cips-magic-quadrant-for-
the-12th-consecutive-year/ [odczyt: 12.06.2023].
Andriole  S.,  2019,  https://www.forbes.com/sites/steveandriole/2019/11/20/forrester-
research-gets-cloud--computing-trends-right/#1a9a0e5568a2 [odczyt: 12.04.2021].
APQC.org, https://apqc.org [odczyt: 02.03.2020].
Ashton  H.,  Kelly  D.,  2006,  https://silo.tips/download/the-business-impact-of-bpm-
-with-soa [odczyt: 17.07.2020].
AWS Cloud, https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/ [odczyt: 12.04.2021].
Bertens  J.R.E.,  2017,  https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:3a-
ba7267–5b30–44fb-b95d-22d5572dfa09/datastream/OBJ/download  [odczyt:
12.04.2021].
BP  Manifesto,  https://www.bptrends.com/bpt/wp-content/manifesto/pdf/BPManife-
sto_PL_A4.pdf [odczyt: 12.06.2021].
BPM Market, 2019, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/business-
-process-management-market [odczyt: 21.04.2021].
BPM Methodology, https://www.bptrendsassociates.com/about-us/bpm-methodology/
[odczyt: 14.01.2019].
BPMM,  2008,  https://www.omg.org/spec/BPMM/1.0/About-BPMM/  [odczyt:
28.07.2020].
BPMN, 2011, https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF [odczyt: 12.06.2021].
BPTrends  Glossary,  https://www.bptrends.com/resources/glossary/business-process/
[odczyt: 12.06.2021].
BPTrends,  https://www.bptrendsassociates.com/training/overview/  [odczyt:
22.05.2020].224 Bibliografia
Burlton R., BPM Critical Success Factors, http://www.processrenewal.com/bpm-criti-
cal-success-factors/ [odczyt: 10.03.2019].
Business  Dictionary,  http://www.businessdictionary.com/definition/model.html  [od -
czyt: 12.04.2021].
Business  Wire,  2014,  https://www.businesswire.com/news/home/20140324005617/
en/Research-and-Markets-Business-Process-Management-Platform-as-a-
Service-BPM-PaaS-Trends [odczyt: 12.01.2020].
Cambridge  Dictionary,  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standad
[odczyt: 21.02.2019].
Capgemini BPaaS, https://www.capgemini.com/dk-en/service/business-process-as-a-
-service-bpaas/ [odczyt: 12.04.2021].
Capgemini, 2012, https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/Global_
Business_Process_Management_Report.pdf [odczyt: 02.02.2019].
Centric  BPM,  https://centricconsulting.com/business-consulting/operational-excel-
lence/business-process-management-bpm/centrics-bpm-delivery-methodology/
[odczyt: 11.10.2021].
CIO,  2023,  https://www.cio.com/article/472645/multi-cloud-is-the-future-of-enter-
prise.html [odczyt: 12.06.2023].
CMMInstitute.com, https://cmminstitute.com [odczyt: 02.03.2020].
Computerworld, 2018, https://www.computerworld.pl/news/Badanie-Computerwor-
ld-i-Webcon-Zarzadzanie-zmiana-i-procesami-biznesowymi-w-polskich-przedsi
ebiorstwach,410275.html [odczyt: 14.03.2020].
Computerworld,  2020,  https://www.computerworld.pl/whitepaper/pobierz/2962-
-Chmura-obliczeniowa-w-polskich-firmach.html [odczyt: 12.04.2021].
Davenport  T.H.,  2005,  https://hbswk.hbs.edu/archive/the-benefits-of-business-pro -
cess-standards [odczyt: 12.04.2021].
Deloitte, 2020a, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/financial-services/articles/di-
gital-banking-maturity-2020.html [odczyt: 12.04.2021].
Deloitte,  2020b,  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/
Reports/pl_Raport_wplyw_covid_19_na_centra_handlowe_kwiecien_2020.pdf
[odczyt: 20.03.2021].
Dignan L., 2019, https://www.zdnet.com/article/top-cloud-providers-2019-aws-micr-
osoft-azure-google-cloud-ibm-makes-hybrid-move-salesforce-dominates-saas/
[odczyt: 16.01.2020].
Eisner  M.,  https://www.processmaker.com/blog/5-key-features-of-a-low-code-bpm-
-platform/ [odczyt: 10.12.2021].
Encyklopedia  PWN,  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/algorytm;3867807.html  [od-
czyt: 12.04.2021].
Fingar P., 2004, https://www.bptrends.com/publicationfiles/EIGHT%2004–10-COL -
-EXT%20COMPETITION-Enterprise%20as%20Svc-Fingar-final.pdf  [odczyt:
12.12.2019].225 Bibliografia
Forrester, 2010, https://www.forrester.com/blogs/forresters-cloud-computing-taxono-
my/ [odczyt: 12.04.2021].
Gartner BPM Platforms, https://www.gartner.com/reviews/market/business-process-
-management-platforms [odczyt: 21.06.2020].
Gartner  Dictionary,  https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/
business-process-management-bpm [odczyt: 10.09.2020].
Gartner  iBPM  Platforms,  https://www.gartner.com/reviews/market/intelligent-busi-
ness-process-management-suites [odczyt: 12.04.2021].
Gartner,  2022a,  https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022–12–13-
gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-
grow-20-percent-in-2023 [odczyt: 15.06.2023].
Gartner,  2022b,  https://www.gartner.com/en/doc/768816-the-future-of-cloud-
computing-in-2027-from-technology-to-business-innovation  [odczyt:
15.06.2023].
Google,  2019,  https://services.google.com/fh/files/misc/futurecloudcomputing.pdf
[odczyt: 12.04.2021].
Grand View Research, 2022, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/
saas-market-report [odczyt: 12.06.2023].
Grand View Research, 2023, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/
business-process-management-bpm-market [odczyt: 19.06.2023].
Harmon  P.,  2007,  https://www.bptrends.com/bpt/wp-content/publicationfiles/advi-
sor20071127.pdf [odczyt: 25.05.2020].
Harmon  P.,  2015,  https://www.bptrends.com/harmon-on-bpm-types-of-process-me-
thodologies/ [odczyt: 12.04.2021].
Harmon  P.,  Garcia  J.,  2020,  https://www.bptrends.com/bpt/wp-content/upload-
s/2020-BPM-Survey.pdf [odczyt: 14.01.2021].
Hollingsworth D., 2004, http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=6C
36EB5EEEEE7BEA203655F859907FE1?doi=10.1.1.196.1857&rep=rep1&ty-
pe=pdf [odczyt: 12.03.2019].
Hurwitz J.S., Kaufman M., Halper F., Kirsch D., 2016, https://www.dummies.com/
programming/cloud-computing/hybrid-cloud/how-bpaas-works-in-the-real-
world-of-cloud-computing/ [odczyt: 12.04.2021].
IBM,  2019,  https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2019/02/20/intelligent-
business-process-management-suite-ibpms/ [odczyt: 10.08.2021].
IDG,  2019,  https://www.cloudforum.pl/wp-content/uploads/2019/05/Raport-Chmu-
ra-publiczna-w-Polsce-2019_CZ.-1_POZIOM-ADAPTACJI-US%C5%81UG-
-CHMURY-PUBLICZNEJ_IDG_Oktawave.pdf [odczyt: 12.04.2021].
ISO  9001,  2011,  https://wiedza.pkn.pl/documents/14137/132740/ISO9001_ost.
pdf/44781f8d-9207–4a09-a41c-b12bd4cdd833 [odczyt: 12.04.2020].
Jakosc.biz,  2014,  https://www.jakosc.biz/dojrzalosc-procesowa-organizacji-w-polsce-
w-2013-roku/ [odczyt: 12.04.2021].226 Bibliografia
Jesus  L.,  Rosemann  M.,  2017,  https://www.bptrends.com/the-future-bpm-seven-
opportunities-to-become-the-butcher-and-not-the-turkey/ [odczyt: 14.04.2019].
KissFlow,  2021,  https://kissflow.com/bpm/agile-bpm-development-business-process-
management/ [odczyt: 10.08.2021].
Koplovitz  R.,  2019,  https://www.forrester.com/report/The-Forrester-Wave-Software-
For-Digital-Process-Automation-For-Deep-Deployments-Q2–2019/RES144414
[odczyt: 27.01.2021].
KPMG  BPM,  2013,  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2013/01/business-
-process-management.pdf [odczyt: 12.04.2021].
Lim  M.,  2019,  https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2019/02/20/intelligent-
business-process-management-suite-ibpms/ [odczyt: 12.04.2021].
MarketWatch,  2023,  https://www.marketwatch.com/press-release/business-process-
as-a-service-bpaas-market-overview-2023-to-2030-future-trends-and-forecast-
accenture-ibm-cognizant-technology-solutions-corporation-2023–06–18?mo-
d=search_headline [odczyt: 12.06.2023].
Marr B., 2020, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/11/02/the-5-biggest-
cloud-computing-trends-in-2021/?sh=cec18fe12d9e [odczyt: 12.04.2021].
McAfee, 2015, https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/11-advantage-
s-of-cloud-computing-and-how-your-business-can-benefit-from-them/  [odczyt:
12.12.2019].
McClintock  M.,  2020,  https://www.processmaker.com/blog/top-3-cloud-based-bpm-
-solutions/ [odczyt: 12.04.2021].
McKinsey,  2018,  https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Euro-
pe%20and%20Middle%20East/Polska/Raporty/Ramie%20w%20ramie%20z%20
robotem/Rami-w-rami-z-robotem_Raport-McKinsey.pdf [odczyt: 12.01.2019].
McKinsey, 2020, The future of life insurance: Reimagining the industry for the deca-
de  ahead,  https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/
the-future-of-life-insurance-reimagining-the-industry-for-the-decade-ahead
[odczyt: 14.05.2021].
Mell P., Grance T., 2011, https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpubli-
cation800–145.pdf [odczyt: 15.09.2020].
Miers  D.,  2006,  https://www.bptrends.com/publicationfiles/01–06-ART-
KeysToBPMProjSuccess-Miers.pdf [odczyt: 03.04.2019].
Miles  D.,  2009,  http://viewer.media.bitpipe.com/1033409397_523/1274876522_23
6/AIIMIMW14274USEN.pdf [odczyt: 12.12.2021].
Misiak  Z.,  2021,  https://bpmtips.com/bpm-skills-in-2021-hot-or-not/  [odczyt:
21.04.2021].
MS Azure Benefits, https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-is-cloud-compu-
ting/#benefits [odczyt: 12.04.2021].
MS  Azure-Modele,  https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-are-private-
public-hybrid-clouds/#public-cloud [odczyt: 12.04.2021].227 Bibliografia
MS  Azure
,  https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-is-cloud-computing/#u-
ses [odczyt: 20.03.2021].
OMG.org, https:// omg.org [odczyt: 02.03.2020].
Oracle Cloud, https://www.oracle.com/pl/cloud/what-is-cloud-computing/#link5 [od-
czyt: 12.04.2021].
Oracle,  2011,  https://www.oracle.com/technetwork/topics/entarch/oracle-pg-bpm-
-governance-fmwrk-r3–0-515176.pdf [odczyt: 03.04.2019].
Pega,  2012,  https://www.pega.com/insights/resources/adaptive-bpm  [odczyt:
10.08.2021].
PEX,  2016,  https://www.processexcellencenetwork.com/lean-six-sigma-business-
-performance/whitepapers/from-pex-to-opex-the-next-generation  [odczyt:
12.04.2021].
PIU-Accenture,  2021,  https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-157/Accenture-
-Report-Cloud-Insurance-Poland.pdf#zoom=50 [odczyt: 12.02.2021].
Process  Renewal,  https://processrenewal.com/business-architecture-essentials-the-
business-architecture-landscape/ [odczyt: 15.06.2023].
ProcessMaker.com, https://www.processmaker.com/ [odczyt: 12.04.2021].
RightScale,  2019,  https://resources.flexera.com/web/media/documents/rightscale-
2019-state-of-the-cloud-report-from-flexera.pdf [odczyt: 12.04.2021].
Rock G., Dwyer T., 2016, https://www.bpminstitute.org/resources/articles/what-bpm-
anyway-business-process-management-explained [odczyt: 12.04.2021].
Ruden  J.,  2007,  https://www.bptrends.com/publicationfiles/01–07-ART-
MakingtheCaseforBPM-BenefitsChecklist-Rudden.pdf [odczyt: 12.03.2019].
Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/artefakt [odczyt: 12.04.2021].
Solutions  Review,  2020,  https://solutionsreview.com/cloud-platforms/the-11-best-
-cloud-management-platforms-for-2020/ [odczyt: 12.04.2021].
Spanyi A., 2017, https://www.bpminstitute.org/resources/articles/what%E2%80%99s-
-value-proposition-bpm [odczyt: 12.04.2021].
Spanyi  A.,  http://www.bpminstitute.org/resources/articles/bpm-governance  [od-
czyt: 03.04.2019].
Sweet  S.,  2012,  http://www.bpminstitute.org/resources/articles/which-bpm-metho-
dology-best-us [odczyt: 12.04.2021].
Vennam S., 2020, https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/learn/cloud-computing [odczyt:
12.04.2021].
Weinman  J.,  2008,  https://gigaom.com/2008/09/07/the-10-laws-of-cloudonomics/
[odczyt: 10.07.2019].
Weinman  J.,  2010,  https://gigaom.com/2010/06/06/lazy-hazy-crazy-the-10-laws-of-
behavioral-cloudonomics/ [odczyt: 12.04.2021].
WfMC.org, https://wfmc.org [odczyt: 02.03.2020].
WfMS, 2000, https://www.omg.org/spec/WfMF/1.2/PDF [odczyt: 12.06.2021].228 Bibliografia
Whibley  P.,  2012,  https://www.bptrends.com/publicationfiles/07–03–2012-ART -
-BPM%20in%20the%20Cloud-Whibley-final.pdf [odczyt: 12.04.2021].
Willcocks L., Hindle J., Lacity M., 2018, https://www.blueprism.com/uploads/reso-
urces/white-papers/KCP_Summary-Executive_Research_Report_Final.pdf  [od-
czyt: 09.02.2020].
ZBP-Accenture,  2020,  Chmura  obliczeniowa  w  sektorze  bankowym  na  świecie,
w Europie i w Polsce, https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-123/Accen-
ture-Cloud-Computing-Banking-Sector.pdf#zoom=50 [odczyt: 12.02.2021].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane