• Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych

Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych

 • Autor: Anna M. Lis Adrian Lis
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-520-9
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  29.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Książka zapewnia nowy sposób patrzenia na kwestię firm zaangażowanych w działalność klastrową, stanowiąc wkład w dyskusję zarówno dla teoretyków, jak i praktyków dotyczącą najefektywniejszych form diagnozy przedsiębiorstw, a tym samym poprawy i pozycji konkurencyjnej na rynku o różnej skali.

Spis treści:
 
Wstęp  

Rozdział 1. Koncepcja klastrów

1.1. Wprowadzenie  
1.2. Koncepcja klastrów autorstwa M.E. Portera
1.2.1. Konkurencyjna przewaga skupisk  
1.2.2. Główne założenia i krytyka koncepcji M.E. Portera  
1.3. Przegląd definicji klastrów  
1.3.1. Szerokie i wąskie podejście w definiowaniu klastrów
1.3.2. Definiowanie klastra przez pryzmat powiązań
1.3.3. Sieciowy charakter gron
1.3.4. Główne wyznaczniki klastra
1.4. Typologie struktur klastrowych
1.4.1. Ujęcie dynamiczne  
1.4.2. Ujęcie statyczne  
1.5. Klastry a inicjatywy klastrowe  
1.5.1. Definicje i podstawowe wyróżniki inicjatywy klastrowej  
1.5.2. Rozwój inicjatyw klastrowych na świecie – wyniki badań  
1.6. Klastry i inicjatywy klastrowe – propozycje rozumienia terminów
kluczowych z punktu widzenia dalszej pracy badawczej

Rozdział 2. Koncepcja kapitałów  

2.1. Pole    
2.2. Kapitał   
2.2.1. Kapitał ekonomiczny
2.2.2. Kapitał społeczny  
2.2.3. Kapitał kulturowy  
2.2.4. Kapitał symboliczny  
2.3. Konwersja kapitałów  
2.3.1. Kapitał ekonomiczny - kapitał ekonomiczny
2.3.2. Kapitał społeczny - kapitał ekonomiczny
2.3.3. Kapitał kulturowy - kapitał ekonomiczny  
2.3.4. Kapitał symboliczny - kapitał ekonomiczny
2.4. Odwrotne konwersje kapitałów i sekwencje konwersji  
2.4.1. Kapitał ekonomiczny - kapitał symboliczny
2.4.2. Kapitał ekonomiczny - kapitał kulturowy  
2.4.3. Kapitał ekonomiczny - kapitał społeczny  
2.4.4. Sekwencje konwersji  
2.5. Wykorzystanie teorii kapitałów w analizie klastrów  

Rozdział 3. Metodyka badań   

3.1. Analiza wyboru wykorzystanych metod badawczych   
3.2. Konceptualizacja   
3.3. Operacjonalizacja  
3.3.1. Opis struktur klastrowych biorących udział w badaniu  
3.3.2. Skonstruowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań w
strukturach klastrowych  

Rozdział 4. Wyniki badań  

4.1. Wprowadzenie  
4.2. Cechy demograficzne analizowanych  przedsiębiorstw  
4.3. Motywy wejścia do inicjatywy klastrowej
4.4. Kapitał ekonomiczny
4.4.1. Dynamika (zmienność w czasie) najistotniejszych  wskaźników kapitału ekonomicznego przedsiębiorstw  w ramach badanych inicjatyw klastrowych  
4.4.2. Źródła finansowania przedsiębiorstwa  (konwersja KSPO-KEKO)
4.4.3. Wykorzystanie zasobów przez przedsiębiorstwo w porównaniu z ostatnimi latami
4.5. Kapitał społeczny  
4.5.1. Stali odbiorcy (KSPO)  
4.5.2. Stali dostawcy (KSPO)  
4.5.3. Stali konkurenci, z którymi podejmowana jest współpraca (KSPO)
4.5.4. Stała współpraca z instytucjami sektora B+R (konwersja KSPO-KKUL)
4.5.5. Stała współpraca z organizacjami innych typów (KSPO)
4.5.6. Współdzielone zasoby (konwersja KSPO-KEKO, KKUL, KSYM)  
4.5.7. Współpraca w klastrze (konwersja KSPO-KEKO, KKUL, KSYM)  
4.5.8. Sposób wykorzystania kontaktów przedsiębiorstwa z innymi podmiotami (konwersja KSPO-KEKO, KKUL, KSYM)  
4.5.9. Wykorzystanie zasobów kapitału społecznego przez przedsiębiorstwa w porównaniu z ostatnimi latami  
4.6. Kapitał kulturowy  
4.6.1. Odsetek pracowników zaangażowanych w działalność innowacyjną (konwersja KSPO-KKUL)   
4.6.2. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw
4.6.3. Innowacje wdrożone w przedsiębiorstwie w poprzednich latach (KKUL)
4.6.4. Główne sposoby wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie (KKUL)  
4.6.5. Zadowolenie z jakości zestawu kompetencji pracowników (KKUL)
4.6.6. Aplikacje o środki finansowe z UE w ostatnich latach (konwersja KKUL-KEKO)  
4.6.7. Wykorzystanie zasobów kapitału kulturowego przez przedsiębiorstwo w porównaniu z ostatnimi latami
4.7. Kapitał symboliczny  
4.7.1. Obecna pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w porównaniu z ostatnimi latami (w branży/regionie/kraju) (KSYM)  
4.7.2. Reputacja przedsiębiorstwa na rynku (KSYM)  
4.7.3. Rozpoznawalność nazwy przedsiębiorstwa/marki (KSYM)
4.7.4. Liczba wyróżnień/nagród otrzymanych w ostatnich latach przez przedsiębiorstwo (KSYM)
4.8. Podsumowanie  

Zakończenie

Bibliografia  

Spis rysunków

Spis tabel

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Książka Anny M. Lis i Adriana Lisa pt.: Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych jest ważnym i wartościowym głosem w dyskusji nad ideą klastrów oraz nad korzyściami w nich funkcjonowania. Praca jest bardzo rzetelna, oparta na bogatej literaturze przedmiotu oraz na oryginalnych badaniach empirycznych. Autorzy dokonali wręcz tytanicznej pracy, analizując najważniejsze osiągnięcia piśmiennictwa naukowego w tym obszarze na świecie. Zaprezentowano bardzo szerokie spektrum poglądów o klastrach. Powoduje to, że książka prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Pozycja powinna stać się podstawową lekturą przede wszystkim dla kadry naukowej, specjalizującej się w naukach o zarządzaniu, a w szczególności we współpracy multilateralnej. Jednocześnie wiele ciekawych treści znajdą specjaliści innych dyscyplin naukowych. Równie ważną może stać się książka dla studentów studiów ekonomicznych.

Książka, mimo naukowego charakteru, powinna się stać ważną lekturą dla menedżerów, których przedsiębiorstwa rozpatrują współpracę w ramach gron lub już funkcjonują w ramach struktur klastrowych. Dodatkowo może stać się cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla organizacji zarządzających klastrami, by dobitniej poznać specyfikę i potęgę struktur klastrowych w generowaniu korzyści o charakterze multilateralnym i wielowymiarowym.

Anna M. Lis

Książki tego autora

Adrian Lis

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Klastry a międzynarodowa konkurency...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Klaster perspektywą dla przedsiębio...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Klastry na świecie. Studia przypadk...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Znaczenie organizacji klastrowej dl...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane