• Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania

Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania

 • Autor: Aldona Wiktorska-Święcka Dorota Moroń Monika Klimowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-048-4
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 185/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce skoncentrowano się na tym, czym są innowacje społeczne, jak mogą być zinstytucjonalizowane i w jaki sposób funkcjonują w praktyce. Celem publikacji jest zrozumienie zjawiska innowacji społecznych: od genezy, mechanizmów ich generowania, projektowania, wdrażania, działania, absorpcji i wpływania na efekty społeczne, upowszechniania, skalowania jak i utrwalania. Szczególnie ważne jest wyjaśnienie powodów generowania innowacji społecznych w szerokim kontekście rozwoju społecznego. Dodatkowo istotne jest pokazanie praktycznego wymiaru  innowacji społecznych w odniesieniu  o środowiska, w jakim mają miejsce. Ta część ma służyć jako inspiracja dla praktyki zarządzania  publicznego oraz poprawiania standardów  i podnoszenia  jakości  polityk publicznych w tym zakresie. Dlatego zadbano o wskazanie głównych czynników stymulujących, jak również ograniczających innowacje społeczne oraz pokazano wybrane  studia  przypadków.  Nowatorskim elementem książki jest powiązanie teoretycznego wymiaru innowacji społecznych, w tym z uwzględnieniem zagadnienia społecznych inwestycji – kategorii stanowiącej nowość w wymiarze europejskim w okresie 2014–2020, jak dotąd nieopisanej w polskiej literaturze przedmiotu, z wymiarem instytucjonalnym i praktycznym.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Koncepcyjny wymiar innowacji społecznych

1.1. Pojęcie „innowacji społecznych” w teorii i w praktyce zarządzania publicznego  
1.2. Innowacje społeczne w procesach modernizacji  sektora publicznego
1.3. Przegląd literatury teoretycznej w zakresie  definiowania „innowacji społecznych”
1.4. Innowacje społeczne a inne koncepcje innowacji
1.5. Koncepcyjny wymiar innowacji społecznych  – aktualne ustalenia i przyszłe kierunki badań

Rozdział 2. Instytucjonalny wymiar innowacji społecznych

2.1. Typy innowacji społecznych i ich znaczenie  dla gospodarki i społeczeństwa
2.2. Źródła innowacji społecznych
2.3. Innowacje społeczne a kapitały niematerialne  organizacji
2.4. Środowisko sprzyjające innowacjom społecznym
2.5. Cykl życia innowacji społecznych
2.6. Zarządzanie innowacjami społecznymi
2.7. Inwestycje społeczne jako mechanizm zwiększania  wartości innowacji społecznych

Rozdział 3. Budowanie środowiska sprzyjającego innowacjom społecznym

3.1. Rola polityk publicznych w stymulowaniu innowacyjności społecznej
3.2. Praktyka instytucjonalna innowacji społecznych  w Unii Europejskiej i w USA
3.3. Programy wsparcia innowacji społecznych
3.4. Rozwiązania organizacyjne stymulujące innowacje  społeczne
3.5. Stymulatory i ograniczenia innowacji społecznych
 
Rozdział 4. Praktyka innowacji społecznych w praktyce zarządzania publicznego w Polsce

4.1. Od towarzyszenia do włączenia: metoda towarzyszenia jako innowacja społeczna
4.2. Dzienny opiekun: instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 jako innowacja społeczna
4.3. Bank czasu: innowacyjna metoda wymiany

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne i dokumenty
Literatura – Wydawnictwa zwarte
Źródła internetowe

Wykaz tabel i schematów

Wykaz tabel
Wykaz schematów

Streszczenie Summary

Streszczenie
Słowa kluczowe
Summary
Keywords

Notki o autorkach

dr hab. Katarzyna Zamorska, Uniwersytet Wrocławski:

Innowacyjność to zagadnienie, które już od dłuższego czasu jest obecne w debacie publicznej. Niemniej jednak świadomość tego, jaką rzeczywistą rolę odgrywają wszelkie innowacje w rozwoju cywilizacji, nie jest jeszcze powszechna. Publikacja ta ma charakter monografii, której treścią są innowacje społeczne, pełniące znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorki skupiły uwagę przede wszystkim na innowacjach społecznych, które mogą mieć duże znaczenie w stopniowym zaspokajaniu potrzeb zarówno materialnych, jak i niematerialnych, szczególnie społeczności lokalnych. (…) Książka została pomyślana jako rodzaj przewodnika – ma dostarczyć praktycznych wskazówek czytającemu, który chciałby zgłębić daną dziedzinę nauki. A czytelnikiem w tym wypadku jest nie tylko specjalista, ale także ten, dla którego omawiane kwestie stanowią nowość. Autorki w czterech rozdziałach przedstawiają zagadnienia charakterystyczne dla tej dziedziny, m.in. warunki i kryteria, jakie muszą być spełnione, aby „coś” można było nazwać innowacją społeczną. Wyróżniają innowacje społeczne na tle innych rodzajów innowacji, szczegółowo omawiają dokumenty. Problemy oraz efekty zastosowania innowacji społecznych zostały przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały nawet dla odbiorcy nieobeznanego z tą tematyką.

Aldona Wiktorska-Święcka

dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA. Stypendystka rządów Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz Fundacji Konrada Adenauera. Specjalistka w zakresie polityk publicznych i zarządzania publicznego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, innowacjami w zarządzaniu, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych, wartościami w zarządzaniu (np. z zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji i zrównoważonego, inteligentnego rozwoju).

Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, kierownik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Studies Association, European Urban Research Association. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Polish Governance Institute, think-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu.

Czynnie zaangażowana w działalność publiczną (doradzała m.in. Prezydentowi Wrocławia, wojewodom i marszałkom w zakresie strategii rozwoju regionalnego, komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w latach 2000-2004). Ekspertka Magazynu Think-Tank. W 2013 uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z 50 kobiet polskiego CSR. W 2011 wybrana przez Czytelników Gazety Wrocławskiej Najbardziej Wpływową Kobietą Dolnego Śląska.

Książki tego autora

Dorota Moroń

Zastępca dyrektora Instytutu Politologii ds. nauczania, Kierownik Podyplomowych Studiów "Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym" oraz Sekretarz Redakcji "Wrocławskich Studiów Politologicznych".

Książki tego autora

Monika Klimowicz

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane