• Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej

Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej

 • Autor: Piotr Senkus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-048-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 469/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  81.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 81.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Otoczenie organizacji nieustannie się rozwija, przynosząc nowe zagrożenia oraz nowe możliwości. Najważniejsze czynniki kształtujące zmiany w tym otoczeniu to rewolucja komunikacyjna, siła wiedzy, holizm i systemowość, sustainability, nowe rynki, Internet of things oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Każda organizacja, aby być liderem, w obszarze którym działa lub ma tylko przetrwać i rozwijać się, musi zidentyfikować oraz monitorować czynniki wywołujące najistotniejsze zmiany w jej otoczeniu. Przeszkodą jest tutaj wielość oraz dynamika tych czynników, które powodują, iż organizacje mają duże trudności nie tylko z identyfikacją i monitorowaniem czynników, ale w konsekwencji ze skutecznym funkcjonowaniem i stawianiem czoła wyzwaniom współczesności. Doświadczenia światowe wskazują, iż jedną z obiecujących koncepcji w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami współczesności jest wdrożenie orientacji procesowej i zarządzania procesami biznesowymi.

Książka przedstawia charakterystykę najbardziej znaczących czynników kształtujących współczesne otoczenie, ewolucję orientacji procesowej oraz wyzwania przed nią stojące, stan wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi w Polsce i na świecie, przykłady efektywnego wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi w różnych typach organizacji. Monografia ta daje również praktyczne wskazówki, jak wdrożyć i utrzymać w organizacjach sektora prywatnego, publicznego oraz non profit zarządzanie i dowodzenie oparte na orientacji procesowej, które pomóc ma organizacjom w podejmowaniu wyzwań przyszłości.Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wyzwania stojące przed nowoczesnym zarządzaniem i dowodzeniem

1.1. Nowe uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania organizacji
1.1.1. Siła wiedzy – Trzecia fala
1.1.2. Sustainability
1.1.3. Holizm i systemowość
1.1.4. Rewolucja komunikacyjna
1.1.5. Nowy rynek
1.1.6. Zagrożenia bezpieczeństwa
1.2. Nowe uwarunkowania wewnętrzne funkcjonowania organizacji
1.2.1. Nowe paradygmaty zarządzania organizacją
1.2.2. Nowa strategia – lider zmian
1.2.3. Pracownicy wiedzy
1.2.4. Zarządzanie informacją
1.2.5. Czynniki produkcji
1.2.6. Wartości niematerialne
1.2.7. Skala i elastyczność procesów oraz koniec masowości produkcji i usług
1.2.8. Przepływ pracy
1.2.9. Złożoność i prostota
1.3. Perspektywy zarządzania po trzeciej fali

Rozdział 2. Ewolucja orientacji procesowej w zarządzaniu

2.1. W kierunku nowego zarządzania
2.2. Twórcy współczesnego zarządzania i orientacji procesowej
2.3. Nowoczesne przywództwo
2.4. Orientacja procesowa
2.4.1. Rozwój orientacji procesowej
2.4.2. Rozwój pojęcia procesu i związanych z nim określeń
2.5. Nowy wymiar procesu
2.5.1. Business Intelligence (BI)
2.5.2. Cloud Computing (CC)
2.5.3. Open Source (OS)
2.5.4. Complex Event Processing (CEP)
2.5.5. Mobilny BPM (Mobile BPM)
2.5.6. Adaptacyjne Zarządzanie Przypadkami (ACM)
2.5.7. Mądrość społeczna, system referencji i Social BPM
2.5.8. Sztuczna Inteligencja (AI)
2.5.9. Internet rzeczy – (Internet of Things – IoT)
2.5.10. Pozostałe czynniki wpływające na nowy wymiar procesów
2.5.11. Nowe podejście do procesu w kontekście modelu VITIS
2.5.12. Definicja i charakterystyka BPM
2.6. Wybrane modele referencyjne procesów biznesowych
2.6.1. ITIL – Biblioteka Infrastruktury Technologii Informacyjnych
2.6.2. SCOR – Model Referencyjny Łańcucha Dostaw
2.6.3. APQC Library
2.6.4. VRM – Referencyjny Łańcuch Wartości
2.6.5. TAFIM – Techniczne Ramy Architektury Zarządzania Informacją
2.6.6. TOGAF – Otwarty Model Referencyjny – Open Group
2.6.7. Metoda CEM – Metoda Zarządzania Doświadczeniami Klienta
2.6.8. ARIS – Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych
2.6.9. Enterprise SOA
2.6.10. COBIT – Cele Kontroli dla Technologii Informacyjnych i Powiązanych
2.6.11. Porównanie zakresu stosowania oraz przyszłość modeli referencyjnych
2.7. Dojrzałość procesowa i zdolność organizacji
2.7.1. Ogólna charakterystyka modelów dojrzałości
2.7.2. Capability Maturity Model – CMM
2.7.3. Capability Maturity Model Integrated – CMMI
2.7.4. BPTrends Pyramid
2.7.5. Przepaść Moore’a, a „Przepaść mody”
2.7.6. Modele sprawności i dojrzałości – próba oceny

Rozdział 3. Orientacja procesowa w organizacjach na świecie oraz w Polsce


3.1. Orientacja procesowa na świecie
3.2. Metodyka badań dotyczących stanu wdrażania orientacji procesowej w organizacjach
3.3. Dobór próby badawczej „liderów BPM” w Polsce
3.4. Orientacja procesowa organizacji w Polsce i na świecie
3.4.1. Cel, zakres badań oraz charakterystyka próby badawczej
3.4.2. Ogólna charakterystyka stosowania orientacji procesowej
3.4.3. Dojrzałość procesowa organizacji
3.4.4. Doświadczenia przy wdrażaniu orientacji procesowej w organizacjach
3.5. Przykłady wiodących organizacji sektora gospodarczego o orientacji procesowej
3.5.1. International Business Machines Corporation (IBM)
3.5.2. SAP AG
3.5.3. Software AG
3.5.4. Continental
3.5.5. Virgin Media
3.5.6. Toyota Motor Corporation
3.6. Przykłady wiodących organizacji sektora publicznego i non profit o orientacji procesowej
3.6.1. Non profit
3.6.2. Systemy dowodzenia
3.6.3. Systemy bezpieczeństwa
3.7. Próba oceny wdrażania orientacji procesowej w organizacjach
3.8. Krytyczne zmienne dla doskonalenia organizacji w kontekście wdrażania orientacji procesowej

Rozdział 4. Model Value-added IT supported Integrated System (VITIS)

4.1. Fundamenty modelu VITIS
4.1.1. Integracja systemów zarządzania
4.1.2. Zintegrowany model organizacji
4.2. Wizualizacja procesów
4.2.1. Business Process Modeling Notation (BPMN)
4.2.2. Event Driven Process Chain (EPC)
4.2.3. Praktyczne aspekty wizualizacji procesów
4.3. Model S-HPD&I
4.4. 5S
4.5. Zarządzanie projektami na przykładzie PRINCE2
4.6. Ogólny model doskonalenia orientacji procesowej VITIS
4.6.1. Faza 1 – Określenie wymagań interesariuszy i uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych
4.6.2. Faza 2 – Przygotowanie wdrożenia, wdrażanie i doskonalenie orientacji procesowej
4.6.3. Faza 3 – Realizacja, kontrola i doskonalenie

Zakończenie

Aneks metodyczny


Analiza luki zarządzania
Arkusz analityczny
CAWI
Chmura tagów
Eksploracja trendu
Kwerendy
Metoda delficka
Metoda relatywnej oceny
Ocena jakości skali
Dwustopniowe grupowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

prof. Maciej Urbaniak, UŁ:

Problematyka związana z zarządzaniem opartym na koncepcji orientacji procesowej wykorzystywanej przez organizacje gospodarcze, publiczne i non profit nie została jeszcze wyczerpująco poddana eksploracji, stąd też podjęcie jej przez autora jest zamierzeniem naukowo ambitnym, a jednocześnie pragmatycznym.

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN:

Uważam, że tematyka będąca przedmiotem badań jest bardzo potrzebna – zważywszy, że Autor proponuje podejście procesowe zarówno w zarządzaniu, jak i w dowodzeniu.

Piotr Senkus

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane