• Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy

Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy

 • Autor: Robert Stalmach
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-562-X
 • Data wydania: 2005
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  9.00 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Prowadzone rozważania odnoszą się do gospodarki wolnorynkowej, w której funkcjonuje rynek papierów wartościowych dający możliwość obiektywnej oceny osiągnięć przedsiębiorstwa w zakresie zwiększania korzyści akcjonariuszy. Stąd też punktem odniesienia dla dokonanych w pracy analiz są przedsiębiorstwa notowane publicznie, jednak zdecydowana większość wniosków i spostrzeżeń dotyczy właściwie wszystkich przedsiębiorstw prywatnych.

W pracy autor nie dokonał ograniczeń dotyczących branż, w których działają poszczególne przedsiębiorstwa, ich skali działania, zasięgu geograficznego czy kultury organizacyjnej. Intencją autora jest szczególne uwzględnienie polskich realiów gospodarczych.

Patroni medialni:

      

Spis treści (skrócony):

Wstęp

Rozdział I. Znaczenie maksymalizacji korzyści akcjonariuszy

1. Konsekwencje globalizacji
2. Dyskusja koncepcji maksymalizacji korzyści akcjonariuszy
2.1. Efektywność rynków kapitałowych
2.2. Wartość dla nabywców a wartość dla akcjonariuszy
2.3. Koncepcja równoważenia korzyści interesariuszy przedsiębiorstw
3. Wartość w nowej gospodarce
3.1. Zmiany w sposobie ustalania wartości
3.2. Nowe metody tworzenia wartości
3.3. Konsekwencje dla koncepcji maksymalizacji korzyści akcjonariuszy
4. Mierniki zmiany korzyści akcjonariuszy
4.1. Całkowita stopa zwrotu
4.2. MVA

Rozdział II. Zarządzanie przez wartość a korzyści akcjonariuszy

1. Zależność pomiędzy zyskiem księgowym, rentownością i korzyściami akcjonariuszy
1.1. Przegląd badań empirycznych
1.2. Badania empiryczne zależności pomiędzy rentownością a całkowitą stopą zwrotu dla akcjonariuszy na amerykańskim rynku akcji
1.3. Badania empiryczne zależności pomiędzy rentownością a całkowitą stopą zwrotu dla akcjonariuszy na polskim rynku akcji
2. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
2.1. Przegląd badań empirycznych dotyczących wpływu przyszłych strumieni gotówkowych na wartość rynkową przedsiębiorstwa
2.2. Metoda DDM (Dividend Discount Model)
2.3. Metoda DCF (Discounted Cash Flow)
2.4. Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem metody zdyskontowanych strumieni gotówkowych
3. Znaczenie struktury kapitałowej
4. Dystrybucja wartości a korzyści akcjonariuszy
4.1. Polityka dywidentowa a korzyści akcjonariuszy
4.2. Badania empiryczne dotyczące polityki dywidentowej
4.3. Wykup akcji
4.4. Konsekwencje dla koncepcji maksymalizacji korzyści akcjonariuszy

Rozdział III. Badania empiryczne zależności pomiędzy korzyściami akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy

1. Charakterystyka badań
2. Analiza zebranych danych dla spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1996-2001
2.1. Zwykła stopa zwrotu
2.2. Dywidenty wypłacone
2.3. Całkowita stopa zwrotu
2.4. Przychody ze sprzedaży
2.5. Zatrudnienie
2.6. Koszty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na rzecz pracowników
2.7. Koszty materiałów i usług obcych
2.8. Wynagrodzenie dla zarządu
2.9. Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP) zapłacony
2.10. Darowizny
3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

 

 

Robert Stalmach

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane