• Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa

Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa

 • Autor: Joanna Wyrobek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-924-4
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 366/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 72.00 zł

  64.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 64.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest wpływowi sprzedaży eksportowej na finanse przedsiębiorstwa. W szczególności, omówiono w niej wpływ sprzedaży międzynarodowej na płynność, rentowność, zadłużenie oraz zarządzanie aktywami obrotowymi. Autorka przedstawia wybrane modele teoretyczne kształtowania się wspomnianych zależności, a także wyniki wcześniejszych badań empirycznych. Zamieściła również wyniki badań własnych, które wykonano na podstawie danych finansowych dla przedsiębiorstw z trzech gospodarek rozwiniętych i trzech rozwijających się: Bośni i Hercegowiny, Francji, Grecji, Polski, Węgier oraz Wielkiej Brytanii, za lata 2003–2010.

Uzyskane wyniki potwierdziły (niezależnie od kraju ani stopnia rozwoju gospodarki), że sprzedaż eksportowa sprzyja poprawie rentowności (ale dopiero po osiągnięciu pewnego krytycznego udziału eksportu w obrocie), wzrostowi płynności i zadłużenia ogólnego. Nie znaleziono jednak potwierdzenia wpływu sprzedaży eksportowej na długość cykli zapasów, należności, zobowiązań operacyjnych ani kapitału obrotowego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki eksportu

1.1. Znaczenie eksportu dla przedsiębiorstw i gospodarki
1.1.1. Eksport w świetle wybranych doktryn i teorii wymiany międzynarodowej
1.1.2. Znaczenie eksportu w skali makroekonomicznej
1.1.3. Znaczenie eksportu w skali mikroekonomicznej
1.2. Sprzedaż eksportowa a internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Wpływ eksportu na płynność finansową przedsiębiorstw

2.1. Wpływ jednorazowych kosztów wejścia na rynki zagraniczne na płynność eksporterów
2.1.1. Istota kosztów utopionych związanych z wejściem na rynek zagraniczny
2.1.2. Podstawy teoretyczne idei kosztów utopionych eksportu
2.1.3. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad kosztami utopionymi eksportu
2.2. Wpływ kosztów handlowych na płynność eksporterów
2.2.1. Podstawy teoretyczne kosztów handlowych w działalności eksportowej
2.2.2. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad kosztami handlowymi eksportu
2.3. Wpływ ryzyka eksportowego na płynność finansową przedsiębiorstw
2.3.1. Modele teoretyczne wpływu ryzyka eksportowego na płynność przedsiębiorstw
2.3.2. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad wpływem ryzyka eksportowego na płynność przedsiębiorstw
2.4. Wyniki badań własnych nad wpływem eksportowania na płynność przedsiębiorstw
2.4.1. Cel badań
2.4.2. Źródła zmiennych kontrolnych
2.4.3. Zmienne wykorzystane do budowy modelu
2.4.4. Wybór modelu i metody estymacji modelu
2.4.5. Opis metody badawczej
2.4.6. Prezentacja wyników badań własnych
2.4.6.1. Hipoteza H1: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają wyższą płynność od nieeksporterów
2.4.6.2. Hipoteza H2: Eksportowanie podnosi płynność finansową przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Eksport a rentowność przedsiębiorstw

3.1. Podstawy teoretyczne zależności pomiędzy produktywnością, kosztami, rentownością a eksportem
3.2. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad zależnością pomiędzy produktywnością a eksportem
3.3. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad zależnością pomiędzy eksportem a poziomem kosztów uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie
3.3.1. Koszty wynagrodzeń u eksporterów
3.3.2. Koszty odsetek
3.4. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad zależnością pomiędzy rentownością a eksportem
3.5. Podstawy teoretyczne zależności pomiędzy eksportem a jakością produktów i cenami
3.6. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad zależnością pomiędzy eksportem a jakością produktów i cenami
3.7. Wyniki badań własnych nad wpływem eksportowania na rentowność podmiotu
3.7.1. Cel badań
3.7.2. Źródła doboru zmiennych do modelu
3.7.3. Zmienne wykorzystane do budowy modelu
3.7.4. Prezentacja wyników badań własnych
3.7.4.1. Hipoteza H3: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają wyższą rentowność kapitału własnego od nieeksporterów
3.7.4.2. Hipoteza H4: Eksportowanie podnosi rentowność kapitału własnego

Rozdział 4. Eksport a działalność operacyjna przedsiębiorstwa

4.1. Teoretyczne podstawy zależności pomiędzy eksportem a zarządzaniem operacyjnym przedsiębiorstwem
4.2. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad wpływem eksportowania na działalność operacyjną przedsiębiorstwa
4.2.1. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad wpływem eksportu na zapasy
4.2.2. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad wpływem eksportu na należności
4.2.3. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad wpływem eksportu na zobowiązania operacyjne
4.3. Wyniki badań własnych nad wpływem eksportowania na wskaźniki aktywności przedsiębiorstw przetwórczych
4.3.1. Cel badań i metoda badawcza. Oczekiwany kierunek zależności
4.3.2. Źródła zmiennych kontrolnych
4.3.3. Zmienne wykorzystane do budowy modelu
4.3.4. Prezentacja wyników badań własnych
4.3.4.1. Hipoteza H5: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają dłuższy cykl należności od nieeksporterów
4.3.4.2. Hipoteza H6: Eksportowanie wydłuża cykl należności
4.3.4.3. Hipoteza H7: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają dłuższy cykl zapasów od nieeksporterów
4.3.4.4. Hipoteza H8: Eksportowanie wydłuża cykl zapasów
4.3.4.5. Hipoteza H9: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają dłuższy cykl zobowiązań od nieeksporterów
4.3.4.6. Hipoteza H10: Eksportowanie wydłuża cykl zobowiązań
4.3.4.7. Hipoteza H11: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają dłuższy cykl kapitału obrotowego netto od nieeksporterów
4.3.4.8. Hipoteza H12: Eksportowanie wydłuża cykl kapitału obrotowego netto

Rozdział 5. Eksport a struktura kapitałowa przedsiębiorstw

5.1. Teoretyczne podstawy wpływu eksportowania na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa
5.2. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych nad wpływem eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa
5.2.1. Wyniki badań świadczące o niższym zadłużeniu eksporterów
5.2.2. Wyniki badań świadczące o wyższym zadłużeniu eksporterów
5.3. Wyniki badań własnych nad wpływem eksportowania na strukturę kapitałową przedsiębiorstw przetwórczych
5.3.1. Cel badań, metoda badawcza oraz oczekiwany kierunek zależności pomiędzy eksportem a zadłużeniem
5.3.2. Źródła zmiennych kontrolnych
5.3.3. Zmienne wykorzystane do budowy modelu
5.3.4. Prezentacja wyników badań własnych
5.3.5. Hipoteza H13: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają wyższy poziom zadłużenia od nieeksporterów
5.3.6. Hipoteza H14: Eksportowanie powoduje wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia
5.3.7. Hipoteza H15: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają niższy poziom zadłużenia długookresowego od nieeksporterów
5.3.8. Hipoteza H16: Eksportowanie sprzyja spadkowi wskaźnika zadłużenia długookresowego
5.3.9. Hipoteza H17: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają wyższy poziom zadłużenia krótkookresowego od nieeksporterów
5.3.10. Hipoteza H18: Eksport powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia krótkookresowego
5.3.11. Hipoteza H19: Przedsiębiorstwa zaczynające eksportować posiadają wyższy udział zobowiązań operacyjnych w aktywach ogółem
5.3.12. Hipoteza H20: Eksport podnosi udział zobowiązań operacyjnych w aktywach ogółem

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis schematów
Spis wykresów

Załącznik 1. Wyniki badania stacjonarności zmiennych zależnych
Załącznik 2. Wyniki testu (braku) przyczynowości w sensie Grangera (dla danych panelowych)
Załącznik 3. Modele wpływu eksportowania na wybrane wskaźniki finansowe, z usunięciem wpływu zjawiska samoselekcji eksporterów

» Anna Skowronek-Mielczarek, Handel Wewnętrzny nr 1/2014 »

Joanna Wyrobek

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane