• Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią

Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią

 • Autor: Andrzej Kobryń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-469-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 352/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Gospodarowanie przestrzenią odbywa się w warunkach sprzeczności interesów różnych grup społecznych, a problem wyboru optymalnych rozwiązań przestrzennych wymaga uwzględnienia szeregu różnych kryteriów oceny wielu alternatywnych rozwiązań. Rozwiązywanie różnych problemów z tym związanych wymaga z jednej strony maksymalizacji efektów przy danych zasobach przestrzeni, z drugiej zaś – minimalizacji nakładów w przestrzeni w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Narzędziem stanowiącym efektywne wsparcie tych zadań mogą być metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDM – od ang. Multi Criteria Decision Making lub MCDA – od ang. Multi Criteria Decision Analysis).

Opracowanie przybliża czytelnikom niezbędną wiedzę z zakresu wielokryterialnego wspomagania decyzji, obejmując opis różnych metod MCDM/MCDA. Rozszerzenie wiedzy teoretycznej stanowią liczne przykłady ilustrujące praktyczne wykorzystanie tych metod. Wartościowym uzupełnieniem książki jest prezentacja dostępnego oprogramowania dedykowanego wybranym metodom wielokryterialnym (czego nie zawierają inne polskie publikacje z tej dziedziny).

Książka jest adresowana głównie do studentów kierunku Gospodarka przestrzenna i wszystkich osób zajmujących się zawodowo zadaniami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią, aczkolwiek może stanowić źródło wiedzy również dla specjalistów z innych dziedzin.

Spis treści:

WSTĘP

1. WIELOKRYTERIALNE PROBLEMY DECYZYJNE W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ

1.1. Uwarunkowania
1.2. Kryteria decyzyjne i ograniczenia wyboru
1.3. Podsumowanie

2. NARZĘDZIA I METODY WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI

2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Procedury rozwiązywania problemów decyzyjnych
2.3. Preferencje i ich modelowanie
2.4. Oceny i sposoby ich normalizacji
2.5. Wagi i sposoby wagowania
2.5.1. Wyznaczanie wag metodą entropii
2.5.2. Wyznaczanie wag metodą Simosa
2.5.3. Zmodyfikowana metoda Simosa
2.6. Grupowe wspomaganie decyzji
2.7. Analiza wrażliwości
2.8. Mapy poznawcze
2.9. Przegląd metod wielokryterialnych

3. METODY BAZUJĄCE NA FUNKCJI UŻYTECZNOŚCI

3.1. Metoda MAUT
3.2. Metoda AHP
3.3. Metoda DEMATEL
3.4. Podsumowanie

4. METODY BAZUJĄCE NA RELACJACH PRZEWYŻSZANIA

4.1. Informacje wstępne
4.2. Rodzina metod ELECTRE
4.2.1. Metody ELECTRE I
4.2.2. Metoda ELECTRE III
4.3. Rodzina metod PROMETHEE
4.3.1. Procedura obliczeniowa w metodach PROMETHEE
4.3.2. Tworzenie rankingów w metodach PROMETHEE
4.4. Podsumowanie

5. INNE METODY WSPOMAGANIA DECYZJI

5.1. Metody odległościowe
5.1.1. Metoda TOPSIS
5.1.1.1. Klasyczna wersja metody TOPSIS
5.1.1.2. Przedziałowa wersja metody TOPSIS
5.1.1.3. Rozmyta wersja metody TOPSIS
5.1.2. Metoda VIKOR
5.2. Inne metody rankingowe
5.2.1. Metoda Bordy
5.2.2. Zmodyfikowana metoda Bordy
5.2.3. Uogólniona metoda Bordy
5.2.4. Metoda Condorceta
5.2.5. Metoda Copelanda
5.2.6. Metoda Bernardo
5.2.7. Metoda Arrowa-Raynauda
5.3. Metody wskaźnikowe
5.4. Podsumowanie

6. PRAKTYCZNE ASPEKTY ANALIZ WIELOKRYTERIALNYCH

6.1. Dobór metody analizy
6.2. Kryteria oceny wariantów decyzyjnych
6.3. Oprogramowanie do metod wielokryterialnych
6.3.1. Oprogramowanie do metody MAUT
6.3.2. Oprogramowanie do metody AHP 2
6.3.3. Oprogramowanie do metody PROMETHEE
6.3.4. Oprogramowanie do metody TOPSIS

7. DANE PRZESTRZENNE W PROCESIE DECYZYJNYM

7.1. Systemy informacji przestrzennej i infrastruktura informacji przestrzennej
7.2. Zasoby danych przestrzennych przydatne w procesie decyzyjnym
7.3. Technologia GIS w procesie decyzyjnym
7.4. Integracja metod wielokryterialnych oraz GIS

8. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ METOD WIELOKRYTERIALNYCH W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ

8.1. Wybór lokalizacji osiedla mieszkaniowego
8.2. Wybór sposobu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych
8.3. Wybór przebiegu obwodnicy miejscowości
8.4. Wybór lokalizacji składowiska odpadów komunalnych

LITERATURA

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Skrócony przewodnik analizy metodą AHP
Załącznik 2. Podstawowe układy współrzędnych w Polsce
Załącznik 3. Charakterystyka numerycznych baz danych przestrzennych

prof. dr hab. inż. Mirosław Dytczak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania:

Opracowanie stanowić będzie pierwszą w literaturze krajowej pozycję poświęconą tak obszernie badaniom operacyjnym w zakresie wielokryterialnych problemów decyzyjnych w gospodarowaniu przestrzenią. Recenzowaną książkę cechuje wysoki poziom naukowy, wynikający zarówno z dobrej znajomości metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, jak i głębokiej wiedzy w zakresie omawianych, szczegółowych zagadnień gospodarowania przestrzenią. Zamieszczone przykłady będą inspirować do wykorzystywania tych metod w rozwiązywaniu wielu innych zadań praktycznych, co stanowi o jej wartości. Uważam, że recenzowana praca stanowi cenne źródło wiedzy dla inżynierów i ekonomistów, działających praktycznie w większości dyscyplin, a szczególnie w gospodarowaniu przestrzenią.

Andrzej Kobryń
dr hab. inż. - jest pracownikiem Zakładu Informacji Przestrzennej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Ukończył Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Doktorat uzyskał na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a habilitację na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kilkakrotnie był stypendystą uczelni niemieckich i austriackich (Technische Universität München, Technische Universität Berlin, Universität Hannover, Technische Universität Wien). Oprócz autorstwa szeregu publikacji i trzech rozpraw naukowych ma w dorobku między innymi współautorstwo dwóch podręczników.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane