• Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych

Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych

 • Autor: Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-752-4
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 462/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  18.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest wynikiem badań prowadzonych przez Zespół Katedry Zachowań Organizacyjnych w ramach tematu „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu” oraz studiów i wdrożeń uczestników (teoretyków i praktyków zarządzania) Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania” zorganizowanej przez ww. katedrę w Zakopanem w dniach 8–10 czerwca 2007 r.

W tym obszarze rozważań wychodzi się z założenia, że organizacja jest systemem społecznym, tzn. iż tworzą ją ludzie, wyniki jej funkcjonowania są pochodnymi zachowań organizacyjnych i główną uwagę należy zwrócić na zasoby ludzkie w organizacji.

Zarówno w teorii, jak i praktyce zaczyna się odchodzić od tradycyjnego podejścia do pracowników traktowanych jako jeden z zasobów (choć najważniejszy), upatrując w nich kapitał ludzki, a więc coś dynamizującego organizację. Pierwszy rozdział książki poświęcony jest problematyce ludzkiej w organizacjach różnego typu, dla których racją istnienia jest to, iż pracują w nich odpowiedni ludzie, których należy we właściwy sposób traktować, rozwijać i motywować. Brak takiego traktowania prowadzi do dysfunkcji, patologii w miejscu pracy i obniża konkurencyjność organizacji. Jako szczególnie istotne dla współczesnej polskiej praktyki zarządzania należy wskazać zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością instytucji względem swoich pracowników i otoczenia, co zostało podjęte przez kilku Autorów opracowania. Skoro organizacje są tworzone przez ludzi, to oczywiście oni, aby funkcjonować zgodnie z jej celami, muszą się komunikować i informować nie tylko wewnątrz instytucji, ale także z jej otoczeniem. Jak się wydaje, znaczącym instrumentem przeobrażeń organizacyjnych w tym obszarze jest informatyzacja i jej poświęcony jest kolejny fragment książki. W nim sporo miejsca poświęcono możliwościom jakie daje najnowszy software. Podkreśla się także związki między kulturą organizacyjną a zakresem zastosowań informatyki w zarządzaniu.
 
Rozdział trzeci traktuje o przeobrażeniach w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Jak dotąd w nauce o organizacji i zarządzaniu najwięcej uwagi poświęcono organizacjom biznesowym. Tymczasem każdy z nas z jednej strony może być pracownikiem instytucji publicznej, a z drugiej (przede wszystkim) jej interesariuszem. W obu rolach oczekujemy, że instytucje te są dobrze zorganizowane, świadczą dla nas usługi o wysokiej jakości i możliwie najniższym koszcie.
 
Publikację zamyka fragment dotyczący organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą, której nośnikiem i podmiotem jej wykorzystania są pracownicy. Przeobrażenia organizacyjne w tym obszarze doprowadziły do tworzenia w firmach komórek organizacyjnych ds. zarządzania wiedzą i stanowisk tzw. Pracowników wiedzy.
 
Lektura książki może być inspiracją w studiowaniu nauki o organizacji i zarządzaniu przez studentów, ale i podstawą do pewnych usprawnień organizacyjnych przez praktyków zarządzania.

Spis treści:

Wprowadzenie
Arkadiusz Potocki
 
Rozdział 1. Zasoby ludzkie w aspekcie przeobrażeń organizacyjnych
 
1. Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu Piotr Bożek, Marek Makowiec
2. Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miejscu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk
3. Trenadżeryzm - procesowe ujęcie doskonalenia kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Wojciech Cieśliński
4. Społeczna odpowiedzialność jako atrybut nowoczesnego przedsiębiorstwa Urszula Gołaszewska-Kaczan
5. Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi Jacek Kopeć
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Joanna Korpus
7. Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku Marek Makowiec
8. Kadry organizacji pajęczynowych Anna Pietruszka-Ortyl
9. Wpływ procesu orientacji, socjalizacji i facylitacji społecznej na zmiany postaw i zachowań pracowniczych Katarzyna Piórkowska-Wojciechowska
10. Realizacja funkcji personalnej w powszechnych towarzystwach emerytalnych Maja Prudzienica
11. Elastyczne formy zatrudnienia a derekrutacja personelu Iwona Staniec, Jacek Jarczyński
12. Zmiana postaw i zachowań pracowniczych w świetle szkoleń, na przykładzie firmy Seco/Warwick SA Aneta Stosik, Piotr Głowicki, Katarzyna Kowalska
13. Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach Adam Szałkowski
14. Rola kobiet we współczesnych organizacjach Alicja Wójcik
15. Zmiany postaw i wzorców zachowań kulturowych pracowników w regionie Śląska i Zagłębia Marian Wójcik
16. Wybrane aspekty motywacji pracowników w procesie wdrażania zmian organizacyjnych Katarzyna Znańska-Kozłowska
 
Rozdział 2. Problemy i narzędzia zarządzania informacją i komunikacją
 
1. Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej Jan Beliczyński
2. Metoda Extreme Programming (XP) z perspektywy modelu CMMI® Mariusz Chrapko
3. Strategie kreowania rynku a potrzeby informacyjne firm Rafał Krupski, Piotr Tarka
4. Zarządzanie Procesami Biznesowymi - przenikanie się koncepcji informatycznej i zarządzania Artur Milecki
5. Uzyskanie większej skuteczności współdziałania rozproszonych zespołów i organizacji w oparciu o model CMMI® Oktawian Nowak
6. Wykorzystanie technologii informatycznych w organizacji masowej obsługi klienta Maciej Walczak
7. Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej Krzysztof Woźniak
8. Wdrażanie nowoczesnych technik informacyjnych w jednostkach penitencjarnych Marek Krzysztof Zając
 
Rozdział 3. Przeobrażenia w zarządzaniu instytucjami publicznymi  
 
1. Wdrażanie systemów zarządzania przez jakość w administracji publicznej  Grażyna Broniewska
2. Przeobrażenia w organizacjach. Narzędzia New Public Management Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen
3. Procesy zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego – aspekty metodyczne Maria Jastrzębska
4. Przeobrażenia funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej Joanna Jończyk
5. Ocena zaawansowania zmian w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury Wioletta J. Karna
6. Adaptacja strategicznej karty wyników do zarządzania szpitalem Marcin Kowalewski
7. Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy Barbara Kożuch
8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej w Niemczech Maciej Skrobisz
9. Decentralizacja zarządzania jako sposób restrukturyzacji publicznych szpitali w Polsce Małgorzata Striker
10. Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej Angelika Wodecka-Hyjek
11. Efektywność a jakość w sektorze publicznym Bernard Ziębicki
 
Rozdział 4. Wiedza i uczenie się organizacji
 
1. Zarządzanie wiedzą według modelu japońskiego. Charakterystyka i możliwości wykorzystania Maria Aluchna, Beata Mierzejewska
2. Kształtowanie motywacji do dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora IT Katarzyna Grunwald, Wioleta Mikołajczewska, Jarosław Wróblewski
3. Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się Marek Jabłoński
4. Identyfikacja luk w zarządzaniu wiedzą w uczelniach Krzysztof Leja
5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie na przykładzie Volkswagen Motor Polska Gabriel Łasiński, Sławomir Mędrek
6. Zależności pomiędzy empirycznymi wymiarami organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach Anna Michna
7. Praktyczne wykorzystanie zarządzania wiedzą na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Mieczysław Morawski
8. Przepływ wiedzy w sieciach franchisingowych Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet
9. Outsourcing wiedzy Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska
10. Implementacja systemu zarządzania wiedzą na przykładzie Gambit - Lubawka Sp. z o.o. Edyta Tabaszewska
11. Realizacja podstawowych procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach - wyniki badań Dorota Teneta-Skwiercz
12. Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji Agnieszka Wałęga, Bogusz Mikuła, Marek Makowiec

Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane