• Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-460-7
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana publikacja jest rekonstrukcją jednego z przedsięwzięć na poziomie narodowym, a mianowicie społecznej odpowiedzialności kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK. Kasy są szczególną instytucją na rynku usług finansowych w kontekście społecznej odpowiedzialności, ponieważ ich działalność wykracza poza zwykłe przeprowadzanie transakcji, przyjmowanie depozytów, pożyczki dla członków itp. Przyczynianie się do rozwoju ekonomicznego regionu, działania na rzecz lokalnej społeczności, współpraca, wolontariat, sponsorowanie lokalnych przedsięwzięć i działania charytatywne są wpisane w tradycyjne idee spółdzielczości i jednocześnie konstytuują nowoczesną koncepcję CSR. Praca jest zatem realizacją postulatu odczytywania CSR z praktyki działania firm.

Spis treści:

Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw finansowych
 
1.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako koncepcja teoretyczna i strategia zarządzania firmą
1.2. Instrumenty CSR
1.3. Przedsiębiorstwa finansowe – kategorie
1.4. Przedsiębiorstwa finansowe jako instytucje zaufania publicznego
1.5. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie finansowym
1.6. Próba urzeczywistniania standardów społecznej odpowiedzialności instytucji finansowej na przykładzie Responsible Lending Index
1.7. Raporty społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych na przykładzie HBOS Report i Raportu Odpowiedzialności Społecznej unii kredytowej Vancity
1.8. Etyka w reklamach produktów finansowych
 
ROZDZIAŁ 2. Misja i organizacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na świecie
 
2.1. Historia i teraźniejszość unii kredytowych (związków kredytowych) na świecie
2.2. Miejsce unii kredytowych w systemie finansowym
2.3. Międzynarodowe Zasady Działania Spółdzielni Kredytowych (International Credit Union Operating Principles)
2.4. Inicjatywy społeczne w praktyce funkcjonowania unii kredytowych na przykładzie Kanady
2.5. Jak unie kredytowe poradziły sobie w kryzysie finansowym?
 
ROZDZIAŁ 3. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce – historia i teraźniejszość
 
3.1. Pomoc i samopomoc finansowa w Polsce do XX wieku
3.2. Powstanie współczesnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
3.2.1. Etapy rozwoju systemu SKOK
3.2.2. SKOK-i obecnie – dane statystyczne
3.2.3. Przykładowe usługi SKOK-ów
3.2.4. Członkowie SKOK-ów – charakterystyka bazy członków
3.2.5. Miejsce polskich SKOK-ów w światowym systemie unii kredytowych
3.2.6. Miejsce SKOK-ów w ustawodawstwie Unii Europejskiej
3.3. Model SKOK
3.3.1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
3.4.2. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa, KSKOK)
3.5. Funkcje spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
3.5.1. Funkcje wobec interesariuszy
3.5.2. Funkcje na rynku usług finansowych
3.5.3. Funkcje makroekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
3.6. Kontrowersje wokół systemu SKOK
 
ROZDZIAŁ 4. Instrumenty stosowane przez firmy systemu SKOK do realizacji CSR w praktyce
 
4.1. Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK
4.1.1. Struktura i treść Kodeksu Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK
4.1.2. Kodeks w opinii pracowników
4.2. Pierwszy w Polsce fundusz etyczny SKOK SFIO Etyczny 1
4.3. Systemy zarządzania jakością – ISO
4.4. Działania na rzecz konsumentów
4.4.1. Edukacja finansowa
4.4.2. Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
4.4.3. Sąd Polubowny
4.4.4. Współpraca z Biurem Informacji Kredytowej BIK oraz Biurami Informacji Gospodarczej
4.5. Firmy systemu SKOK w otoczeniu lokalnym
4.5.1. Pomoc społeczna
4.5.2. Ochrona zdrowia
4.5.3. Edukacja i oświata
4.5.4. Kultura i sztuka
4.5.5. Sport
4.5.6. Ochrona środowiska
4.5.7. Badania naukowe
4.5.8. Inne działania
4.6. Działania na rzecz pracowników
4.7. Kryteria doboru działań CSR przez firmy systemu SKOK
4.8. Komunikowanie dokonań w zakresie CSR
4.9. Komunikowanie CSR przez fi rmy systemu SKOK na stronach internetowych
 
ROZDZIAŁ 5. Społeczna odpowiedzialność SKOK-ów w opinii interesariuszy – metoda i wyniki badań empirycznych
 
5.1. Pytania badawcze i schemat badań
5.2. Konstrukcja narzędzia
5.3. Charakterystyka badanych grup i przebiegu badania
5.4. Wyniki badań
5.4.1. Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
5.4.2. Standardy CSR postulowane przez ogół badanych interesariuszy
5.4.3. Standardy CSR postulowane przez wyodrębnione grupy interesariuszy
5.4.4. Realizacja standardów CSR w opinii ogółu badanych interesariuszy
5.4.5. Realizacja standardów CSR w opinii wyodrębnionych grup interesariuszy
5.4.6. Luka między postulowanymi i realizowanymi standardami CSR w opinii ogółu badanych interesariuszy
5.4.7. Luka między postulowanymi i realizowanymi standardami CSR w opinii wyodrębnionych grup interesariuszy
5.4.8. Luka między postulowanymi i realizowanymi standardami CSR w wyróżnionych sferach działania SKOK-ów
5.4.9. Determinanty postrzegania społecznej odpowiedzialności SKOK-ów
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska:

W sytuacji kryzysu zaufania na rynkach finansowych i trudności w pozyskiwaniu kredytów oraz wzrostu społecznych potrzeb wspierania lokalnych społeczności książka Agnieszki Łukasiewicz-Kamińskiej jest niezwykle aktualna i ambitna w sferze właściwego wykorzystania instrumentów CSR do oceny skuteczności zarządzania firmami.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Koncepcja rachunku kosztów i korzyś...

26.50 zł 53.00 zł Cena netto: 25.24 zł

Zarządzanie przez odpowiedzialność....

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zarządzanie małymi i średnimi przed...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane