• Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym

 • Autor: Grażyna Bartkowiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-505-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem publikacji jest identyfikacja czynników, które sprzyjają bądź współwystępują przy podejmowaniu przez poszczególne przedsiębiorstwa działalności odpowiedzialnej społecznie, w obszarze zatrudnienia, a także korzyści (w aspekcie psychologicznym i społecznym) jakie wyłaniają się w związku z realizacją tejże działalności. Monografia zmierza także do analizy warunków i okoliczności wykształcenia się idei społecznej odpowiedzialności biznesu, ukazując motywy podejmowania działań odpowiedzialnych społecznie zarówno z punktu widzenia jednostki, jednostki w organizacji, jak i jej bardziej ogólnego tła i wymogów, jakie powinna spełniać sama organizacja bądź czynników, które sprzyjają podejmowaniu przez nią działań odpowiedzialnych społecznie.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Część I. Działania odpowiedzialne społecznie w perspektywie teoretycznej
 
1. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
1.1. Rys historyczny i zakres pojęcia
1.2. Rozwój idei działań społecznie odpowiedzialnych w Polsce
1.3. Istota idei społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Charakterystyka czynności prospołecznych (poziom jednostki)
2.1. Istota czynności prospołecznych
2.2. Podejmowanie działań prospołecznych w zróżnicowanych koncepcjach psychologiczno-socjologicznych
2.3. Motywy, cele i inne czynniki warunkujące podejmowanie przez człowieka działań społecznie odpowiedzialnych
3. Czynniki sprzyjające i współwystępujące przy podejmowaniu działań odpowiedzialnych społecznie (poziom organizacji)
3.1. Styl autentycznego przywództwa
3.2. Orientacja organizacji na rozwój i uczenie się jako element kultury organizacyjnej
3.3. Zaufanie w organizacji jako baza działań odpowiedzialnych społecznie
4. Korzyści z wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu
4.1. Poziomy analizy korzyści wdrażania CSR
4.2. Pomiar i ocena społecznej odpowiedzialności biznesu
4.2.1. Pojęcie pomiaru i oceny społecznej odpowiedzialności
4.2.2. Poziomy analizy społecznej odpowiedzialności
4.3. Z badań nad problematyką „pomiaru” społecznej odpowiedzialności biznesu
4.4. Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
5. Człowiek w organizacji jako źródło działań odpowiedzialnych społecznie (podejście integrujące)
5.1. Dynamika koncepcji człowieka w nauce o organizacji i zarządzaniu
5.2. Znaczenie psychologicznych czynników w funkcjonowaniu organizacji jako systemu społecznego
5.3. Rola przywódcy w psychodynamicznych koncepcjach organizacji
5.4. Koncepcja pozytywnego potencjału organizacji jako szansa rozwoju człowieka w organizacji
5.5. Propozycja nowego spojrzenia na człowieka w organizacji. Wizja „organizacji” podejmującej działania odpowiedzialne społecznie
5.6. Wpływ osoby kierownika jako decydenta działań społecznie odpowiedzialnych
5.7. Wartości kadry kierowniczej jako zasób organizacji sprzyjający podejmowaniu działań odpowiedzialnych społecznie
5.7.1. Rola wartości ekonomicznych
5.7.2. Rola zachowań etosowych jako przejawów wartości wobec pracy
 
Część II. Działania odpowiedzialne społecznie w perspektywie empirycznej – założenia metodologiczne i wyniki badań własnych
 
6. Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zatrudnienia
6.1. Model czynników sprzyjających bądź współwystępujących przy podejmowaniu działań odpowiedzialnych społecznie i uzyskane korzyści (aspekty psychospołeczne)
6.2. CSR w polskich i francuskich średnich przedsiębiorstwach – relacje w obszarze zatrudnienia
6.3. Działania odpowiedzialne społecznie w średnich przedsiębiorstwach i ich postrzeganie przez studentów i absolwentów wybranych uczelni
6.4. CSR a poziom autentycznego przywództwa i dobrostan pracowników w polskich i francuskich przedsiębiorstwach
7. Korzyści z realizacji CSR w obszarze zatrudnienia
7.1. Ocena skuteczności działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze zatrudnienia, w polskich przedsiębiorstwach
7.1.1. Kwestionariusz do badania stylów radzenia sobie ze stresem (CISS)
7.1.2. Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS)
7.1.3. Kwestionariusz GHQ-12
7.1.4. Wyniki badań
7.2. Charakterystyka zweryfikowanego modelu – czynników sprzyjających bądź współwystępujących przy podejmowaniu działań społecznie odpowiedzialnych i uzyskanych korzyści (aspekty psychospołeczne)
 
Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

dr hab. prof. UG Halina Czubasiewicz:

Społeczna odpowiedzialność organizacji jest istotnym problemem we współczesnym zarządzaniu. Dojrzałe organizacje dostrzegają potrzebę działania na rzecz otoczenia, interesariuszy. Działania społecznie odpowiedzialne stanowią opozycji organizacji, o jej ocenie. Wielowymiarowe działania na rzecz społeczeństwa nie tylko decydują o przewadze organizacji, ale tworzą wartość dodaną dla społeczności, stanowiącej otoczenie tej organizacji. Zatem problematyka książki jest aktualna. Dotyczy ważnego problemu interesującego zarówno teoretyków poszukujących obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i praktyków, dla których działania podejmowane na rzecz społeczeństwa są ważne również jako działania podnoszące efektywność zarządzania zarówno w krótkim, jak i w długim okresie.

... Recenzowaną książkę uznaję za wartościową próbę przedstawienia społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii oraz zilustrowanie tego tematu poprzez empiryczne badania Autorki.

Grażyna Bartkowiak

dr hab., wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, a następnie profesor Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w latach 1997-2010). Jest specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii zarządzania. Zdobyła doświadczenie w ośrodkach akademickich i przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Członek International Associacion of Applied Psychology. Prowadzi działalność konsultingową w zakresie optymalizowania zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanych typach organi­zacji. Jest autorką kilkunastu książek i ponad stu sześćdziesięciu artykułów, z których przeważająca część poświęcona jest psychologii zarządzania, problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, etycznym aspektom zarządzania, kompetencjom kierowniczym, procesom komunikacji w organizacji, wdrażaniu zmian w organizacji, motywowaniu do efektywnej pracy, a także problematyce uczenia się i zarządzania wiedzą w organizacji. Od kilkunastu lat kieruje projektami badawczymi realizowanymi w ramach grantów ministerialnych, międzyuczelnianych projektów prowadzonych przez środowisko akademickie i środowisko praktyków gospodarczych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Koncepcja rachunku kosztów i korzyś...

26.50 zł 53.00 zł Cena netto: 25.24 zł

Zarządzanie przez odpowiedzialność....

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zarządzanie małymi i średnimi przed...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane