• Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych. Modele i metody analizy

Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych. Modele i metody analizy

 • Autor: Arkadiusz Manikowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-874-2
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 373/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 76.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W sytuacji niestabilności rynków finansowych, a także przewidywanej w ostatnim czasie tzw. nowej normalności, która ma się przejawiać permanentnym występowaniem kryzysów o innym charakterze niż dotychczas, zagadnienie ryzyka nabiera nowego, szczególnego znaczenia. Znajomość jego rodzajów i metod pomiarów, świadomość występowania różnych źródeł generujących ryzyko oraz umiejętność praktycznego jego uwzględniania w ocenach projektów gospodarczych wydają się ważnymi elementami towarzyszącymi decyzjom inwestycyjnym podejmowanym w przedsiębiorstwach.

Stąd cel pracy polega na:

- usystematyzowaniu problematyki związanej z ryzykiem towarzyszącym realizacji projektów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ryzyka,
- krytycznej analizie modeli i metod wykorzystywanych w procesie preliminowania inwestycji z próbą ich modyfikacji i ulepszeń. Dodatkowo w pracy podjęto się adaptacji wybranych metod analizy ryzyka stosowanych w krajach rozwiniętych do warunków polskiej gospodarki.

Spis treści:
 
Wykaz niektórych oznaczeń i skrótów
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Projekt, ryzyko, rynek kapitałowy i kryzys – podstawowe pojęcia, zależności i problemy
 
1.1. Projekt, ryzyko i jego zarządzanie
1.2. Znaczenie i wpływ rynku kapitałowego na ocenę opłacalności projektów
1.2.1. Rynek kapitałowy a gospodarka
1.2.2. Efektywność rynków kapitałowych
1.2.3. Badania efektywności rynku kapitałowego na świecie i w Polsce
1.2.4. Model wyceny dóbr kapitałowych CAPM – perspektywy stosowania
1.2.5. Ekonomia behawioralna – powody rozwoju
1.3. Wpływ kryzysu na proces preliminowania inwestycji
1.3.1. Opis mechanizmów kryzysu
1.3.2. Skutki kryzysu – nowa normalność, nowa rzeczywistość
1.3.3. O negatywnym nastawieniu do matematyki w ekonomii
1.3.4. Skutki kryzysu dla procesu preliminowania inwestycji
1.4. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Analiza ryzyka przepływów środków pieniężnych
 
2.1. Wprowadzenie w problematykę ryzyka przepływów pieniężnych
2.2. Przepływy środków pieniężnych – definicje
2.3. Przyrostowe przepływy środków pieniężnych – analizy
2.3.1. Model przyrostowych przepływów środków pieniężnych
2.3.2. Analiza projektu z przyrostowymi przepływami pieniężnymi
2.4. Ryzyko w prognozowaniu przepływów środków pieniężnych – modele i metody
2.4.1. Ciągłe w czasie modele prognostyczne
2.4.2. Dyskretne w czasie modele prognostyczne
2.5. Modele prognostyczne a przepływy przyrostowe
2.6. Wspomaganie analizy ryzyka w prognozowaniu sprawozdań finansowych
2.6.1. Wprowadzenie w problematykę prognozowania sprawozdań finansowych
2.6.2. Metody prognozowania sprawozdań finansowych
2.6.3. Rozwiązanie problemu sprzężenia zwrotnego
2.6.4. Inne problemy w procesie prognostycznym sprawozdań finansowych
2.7. Przepływy pieniężne polskich przedsiębiorstw – rozważania analityczne
2.8. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Ryzyko w ocenie kosztu składników kapitału
 
3.1. Koszt kapitału – problemy definicyjne
3.2. Ryzyko a koszt składników kapitału
3.2.1. Ryzyko a koszt kapitału akcyjnego zwykłego
3.2.2. Ryzyko a koszt kapitału obcego
3.3. Wspomaganie prognozowania stóp procentowych
3.3.1. Potrzeba i możliwości prognozowania stóp procentowych
3.3.2. Metody estymacji krzywej dochodowości
3.3.3. Własności estymatorów modelu krzywej dochodowości
3.3.4. Wstępna weryfikacja modelu empirycznego
3.3.5. Analiza statystyczna wyników regresji nieliniowej
3.3.6. Analiza regresji dla małych prób
3.4. Koszt kapitału a ryzyko przy ograniczonej dostępności danych rynkowych
3.5. Ryzyko finansowe – koszty trudności finansowych
3.6. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Teoria użyteczności w analizie ryzyka projektów
 
4.1. Teoria użyteczności a analiza ryzyka
4.2. Postacie funkcji użyteczności i teorie z nimi związane
4.3. Wyznaczanie równoważników pewności
4.3.1. Równoważnik pewności w świetle różnych teorii
4.3.2. Obiektywne metody obliczania równoważników pewności
4.3.3. Dyskusja różnych postaci współczynnika równoważnika pewności
4.4. Weryfikacja przydatności różnych postaci równoważników pewności w warunkach Polski
4.4.1. Analiza porównawcza modeli wyjaśniających zachowanie się współczynnika równoważnika pewności
4.4.1.1. Typy badanych modeli i ich oszacowania
4.4.1.2. Analiza wyboru modelu równoważnika pewności
4.4.2. Analiza współczynników równoważników pewności
4.4.2.1. Współczynniki równoważników pewności – specyfika
4.4.2.2. Równoważniki pewności a teoria perspektywy w ocenie projektów gospodarczych
4.4.3. Analiza modelu współczynnika równoważnika pewności
4.4.3.1. Analiza współczynnika równoważnika pewności narzędziem ekonometrii przestrzennej
4.4.3.2. Analiza uzyskanych wyników
4.5. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Analiza ryzyka towarzyszącego projektom innowacyjnym
 
5.1. Wprowadzenie w problematykę projektów innowacyjnych
5.2. Problemy definicyjne innowacji
5.2.1. Definicje innowacji
5.2.2. Podział innowacji
5.2.3. Modele procesu innowacyjnego
5.3. Charakterystyka projektów innowacyjnych
5.3.1. Etapowość realizacji projektów innowacyjnych
5.3.2. Ryzyko projektów innowacyjnych
5.4. Metody analiz projektów innowacyjnych
5.4.1. Klasyfikacja metod analiz
5.4.2. Charakterystyka wybranych metod ilościowych z zastosowaniami
5.5. Ocena potencjału wdrożeniowego i komercyjnego w świetle obecnych badań w Polsce
5.6. Programy innowacyjne – problemy związane z ewaluacją projektów w warunkach Polski
5.7. Analiza ryzyka projektów innowacyjnych w warunkach Polski
5.7.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań
5.7.2. Charakterystyka analizowanych projektów
5.7.3. Narzędzia wykorzystywane w analizach
5.7.4. Wyniki analiz metodami klasycznej dyskryminacji
5.7.5. Wyniki analiz nieparametrycznymi metodami dyskryminacji – drzewa klasyfikacyjne
5.7.6. Podsumowanie analiz
5.8. Podsumowanie
 
Zakończenie
Bibliografia

prof. dr hab. Tadeusz Dudycz:

(…) jest obszernym studium poruszającym problematykę wykorzystywania modeli i metod analizy ryzyka w ocenie projektów gospodarczych w warunkach polskich.

Arkadiusz Manikowski

Pracownik Zakładu Badań Operacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane