• Przedsiębiorstwo, region, rozwój

Przedsiębiorstwo, region, rozwój

 • Autor: Marian Strużycki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-365-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 264/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedsiębiorstwo, region, rozwój to hasła, które przenikają współczesną gospodarkę państw Unii Europejskiej, w tym także gospodarkę polską. Są także reakcją na procesy przekształceń w ramach polskiej transformacji i myślenia przedsiębiorstw o przyszłości, o osiągnięciu lepszych warunków do konkurencji oraz wchłanianiu różnorodnych przejawów innowacji.

W opracowaniu autorzy przedstawiają wiedzę studialną oraz badania empiryczne w celowo dobranych przedsiębiorstwach i regionach. Analizuje się więc strategie rozwojowe, ocenia zdolność przedsiębiorstw do wykorzystania walorów gospodarki rynkowej oraz więzi wewnętrznych i zewnętrznych do umacniania swojej pozycji na rynku. Motywem scalającym studia nad tą problematyką jest traktowanie regionalności jako swoistego paradygmatu, w ramach którego kreowana jest polityka gospodarcza regionu i jej związki z przedsiębiorstwami działającymi w regionie.

W pracy podkreśla się rozległe role społeczne i gospodarcze, jakie spełnia administracja regionalna, jakie mogą być przedmiotem współdziałania na danym terenie. Istotna w tym procesie jest identy­fikacja tożsamości regionalnej, umiejętność odczytywania przez przedsiębiorstwa intencji strategicznych reprezentowanych przez władze regionalne, jasność celów, wizjonerstwo, kreatywność, atmosfera innowacji i przedsiębiorczości sprzyjające współpracy przedsiębiorstw z władzami regionu. Jest to możliwe do osiągnięcia, jeśli traktować region jako otwarty system socjotechnologiczny i ekonomiczny, nastawiony na zmiany, tworzący warunki akceptacji innowacji, sprzyjający konkurencyjności i na tej drodze przyczyniający się do trwałego zrównoważonego rozwoju w skali regionu. Treści i ich dokumentacja zawarte w książce mogą być wykorzystane przez menedżerów, a także zasilać aktualną wiedzę grona studentów zainteresowanych zarządzaniem regionalnym.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Regionalność w procesach zarządzania przedsiębiorstwami

1.1. Istota regionalności a zarządzanie przedsiębiorstwami
1.2. Tożsamość regionalna w budowaniu nowych wartości w przedsiębiorstwach
1.3. Więzi informacyjne i tendencje partnerskie w regionie jako czynnik umocnienia pozycji przedsiębiorstwa
1.4. Globalizacja rynków a tożsamość regionalna
1.5. Aspekty ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami w regionie
Bibliografia

Rozdział 2. Ewolucja współczesnego przedsiębiorstwa a regionalne aspekty jego funkcjonowania

2.1. Przedsiębiorstwo a region – kontekst merytoryczny i metodyczne implikacje podjętych badań
2.1.1. Wykształcanie się przedsiębiorstwa w systemie społeczno-gospodarczym – główne nurty
2.1.2. Modele funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – perspektywa systemowych przesłanek ich ewolucji
2.1.3. Region jako środowisko przeobrażeń przedsiębiorstw – wybrane wyznaczniki regionalizmu oraz atrybuty podmiotowości przedsiębiorstw
2.2. Uwarunkowania regionalne a atrybuty przedsiębiorstw i efekty ich działalności – wyniki i wnioski z badań
2.2.1. Uwarunkowania regionalne w przekroju głównych wyznaczników przedsiębiorstwa – wybrane przekroje szczegółowe
2.2.2. Modele funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – perspektywa uwarunkowań regionalnych
2.2.3. Możliwości i ograniczenia ewolucji współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce regionalnej – wnioski końcowe
Bibliografia

Rozdział 3. Konkurencja jako mechanizm sprawczy rozwoju regionalnego

3.1. Konkurencyjność regionalna
3.2. Zrównoważony rozwój regionalny jako czynnik konkurencji
3.3. Przedsiębiorczość regionalna jako ogniwo w procesach konkurencji
3.4. Kapitał intelektualny a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w regionie
Bibliografia

Rozdział 4. Tworzenie nowych wartości w przedsiębiorstwie z nastawieniem na wzrost i rozwój

4.1. Uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i w regionie
4.2. Znaczenie kluczowych czynników sukcesu w rozwoju przedsiębiorstwa
4.3. Znaczenie zarządzania strategicznego w tworzeniu wartości
4.4. Znaczenie zarządzania innowacją w tworzeniu wartości
4.5. Znaczenie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w tworzeniu wartości
4.6. Szkolenie pracowników jako proces tworzenia nowych wartości
Bibliografia

Rozdział 5. Finansowe formy wspierania rozwoju przedsiębiorstw w regionie

5.1. Wprowadzenie
5.2. Wykorzystanie pomocy publicznej w przedsiębiorstwach
5.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw przez samorządy
5.4. Rozwój przedsiębiorstw w regionie a fundusze strukturalne
Bibliografia

Rozdział 6. Harmonizowanie interesów gospodarczych i społecznych jako element strategii przedsiębiorstw

6.1. Strategie regionalne jako podstawa wspierania przedsiębiorczości
6.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa płaszczyzna konkurowania
6.2.1. Umiejscowienie działań CSR w strategii firmy
6.2.2. Korzyści z przyjmowania podejścia społecznie odpowiedzialnego
6.2.2.1. CSR jako obszar wspólnych przedsięwzięć
6.2.2.2. W co warto inwestować?
6.2.3. Próba oceny
6.3. Regionalna administracja gospodarcza i jej rola w rozwoju przedsiębiorstw
Bibliografia

Rozdział 7. Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym

7.1. Przedsiębiorstwo na rynku lokalnym, regionalnym i globalnym
7.1.1. Zmiany terytorialnego zasięgu działania przedsiębiorstw
7.1.2. Uwarunkowania zasięgu działania rynkowego przedsiębiorstw
7.1.3. Strategie rozszerzania zasięgu terytorialnego działania przedsiębiorstwa
7.1.4. Efekty rozszerzenia zasięgu terytorialnego działania przedsiębiorstw
7.2. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionalnym – metody oceny pozycji przedsiębiorstw
7.2.1. Problemy rozwoju regionalnego
7.2.2. Finansowe i statystyczne mierniki oceny pozycji przedsiębiorstw w regionie
7.3. Empiryczna weryfikacja metod oceny pozycji przedsiębiorstw w regionie
7.3.1. Efektywnościowe zróżnicowanie przedsiębiorstw w regionie
7.3.2. Współczynnik koncentracji przychodów
7.3.3. Taksonomiczna ocena pozycji przedsiębiorstwa w regionie
Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

» Anna Dąbrowska, Handel Wewnętrzny nr 5/2011 »


Jacek Brdulak, Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011:

Na rynku wydawniczym ukazała się bardzo ciekawa pozycja książkowa poświęcona współzależności przedsiębiorstwo-region-rozwój. Traktuje ona o nowoczesnych koncepcjach zarządzania w regionie, a w zasadzie o uwzględnianiu przestrzeni lokalnej i regionalnej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Książka obok rozbudowanych wątków teoretycznych o porządkującym charakterze relacjonuje badania empiryczne zrealizowane w 300 celowo dobranych przedsiębiorstwach w 16 regionach naszego kraju. Jest rezultatem pracy zespołu badawczego Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH w Warszawie kierowanego przez prof. dr hab. Mariana Strużyckiego, w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Cezary Suszyński, dr hab. Zdzisław Leszczyński, prof. SGH, dr hab. Anna Skowronek ? Mileczarek, prof. SGH, dr Barbara Bojewska, dr Marta Ziółkowska ? Berman, Sr Krzysztof Przybyłowski i dr Katarzyna Bachnik.

Z uwagi na to, że materia recenzowanej książki jest wielowątkowa, interdyscyplinarna i do tego relacjonuje w przekonującym wywodzie wyniki badań empirycznych, poprzestanę na sformułowaniu uwag ogólnych. Jeszcze raz wypada podkreślić aktualność pozycji, trafność doboru problematyki przez Autorów, kreatywność redaktora naukowego w wytyczaniu badawczych azymutów oraz szpadę wpisania się tej ciekawej książki w dyskusję na temat uniwersalnych kierunków dyskursu nad paradygmatami ekonomii. Jako taka powinna zostać przeczytana przez geografów gospodarczych, specjalistów zarządzania, a także przez regionalistów i kulturoznawców.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane