• Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

 • Autor: Jan Targalski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-935-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 328/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

W opracowaniu dokonano analizy przedsiębiorczości jako głównej determinanty sukcesu, rozumianej nie tylko jako prowadzenie działalności gospodarczej, lecz także jako umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. Aby zapewnić przejrzystość i logikę powiązań zagadnień tematycznych, w publikacji zastosowano podział na dwie części obejmujące problemy poświęcone przedsiębiorczości i zarządzaniu małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem publikacji jest holistyczne i interdyscyplinarne ukazanie szerokiego spektrum tematów poświęconych przedsiębiorczości, zarządzaniu, ekonomii, finansom, prawu i studiom międzynarodowym w kontekście ponad dwudziestoletnich doświadczeń polskich przedsiębiorstw. Książka ta stanowi wynik badań naukowych i doświadczeń dydaktycznych autorów oraz uczestnictwa w procesach przedsiębiorczości i zarządzania, konsultacji i wywiadów z polskimi przedsiębiorcami.

Autorzy spodziewają się, że przedstawione w pracy wyniki badań, analiz i obserwacji zainspirują Czytelników do zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz do bardziej profesjonalnego zarządzania własnymi i utworzonymi przez siebie przedsiębiorstwami.

Opracowanie skierowane jest do przedsiębiorców, studentów, menedżerów, pracowników instytucji współpracujących z sektorem MŚP. Dla osób poszukujących wiedzy z zakresu przedsiębiorczości stanowić może użyteczne źródło o jej procesach i metodach.

Publikacja stanowi kolejną pozycję w dorobku dr. hab. Jana Targalskiego i całego zespołu autorskiego wywodzącego się z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji, Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji oraz Katedry Prawa Międzynarodowego.


Errata:
W książce wydanej pod redakcją naukową prof. Jana Targalskiego "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem", autorem i współautorem rozdziału 14 jest dr Rafał Morawczyński. Rozdział 12 jest autorstwa prof. Jana Targalskiego.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Rozdział 1. Przedsiębiorczość. Zagadnienia ogólne


1.1. Geneza i definicje pojęcia przedsiębiorczości
1.2. Small business, mikrofirma, małe i średnie przedsiębiorstwo
1.3. Rozszerzone definicje przedsiębiorczości
1.4. Definicja przedsiębiorcy
1.5. Zachowania przedsiębiorców na rynku
1.6. Klasyfikacje przedsiębiorców
1.7. Sposoby mierzenia poziomu przedsiębiorczości

Rozdział 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej

2.1. Kryteria klasyfikacji wielkości przedsiębiorstw
2.2. Definiowanie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
2.3. Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
2.4. MŚP a wzrost gospodarczy
2.5. MŚP a zatrudnienie

Rozdział 3. Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich
przedsiębiorstw


3.1. Wymiar formalno-prawny prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
3.2. Wymiar fiskalny prowadzenia działalności w Polsce

Rozdział 4. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości

4.1. Innowacje – istota i znaczenie
4.2. Charakterystyka działań innowacyjnych małych firm
4.3. Źródła innowacji
4.4. System wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
4.5. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rozdział 5. Polityka wspierania przedsiębiorczości

5.1. Polityka gospodarcza wobec przedsiębiorstw sektora MŚP
5.2. Instytucje otoczenia biznesu
5.3. Regionalne i lokalne przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
5.4. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu z funduszy strukturalnych UE

Rozdział 6. Przedsiębiorczość międzynarodowa

6.1. Globalizacja, internacjonalizacja firm i przedsiębiorczość międzynarodowa
6.2. Motywy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
6.3. Sposoby działania na rynkach zagranicznych
6.4. Modele umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
6.5. Główne różnice w działalności na rynkach zagranicznych w porównaniu z rynkiem krajowym

Rozdział 7. Proces rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

7.1. Ocena przedsiębiorczości w okresie przed transformacją
7.2. Klasyfikacja podmiotów sektora prywatnego i publicznego
7.3. Znaczenie sektora prywatnego w gospodarce
7.4. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne działalności małych i średnich przedsiębiorstw
7.5. Stan obecny i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości

Część II. ZARZĄDZANIE

Rozdział 8. Zarządzanie rozwojem małej i średniej firmy


8.1. Istota rozwoju organizacji
8.2. Model rozwoju małej i średniej firmy
8.3. Zastosowanie metody list kontrolnych do diagnozowania rozwoju małej i średniej firmy

Rozdział 9. Zarządzanie strategiczne w małej i średniej firmie

9.1. Konieczność zarządzania firmą
9.2. Zarządzanie strategiczne
9.3. Drogi strategicznego rozwoju małej i średniej firmy
9.4. Strategia niszy rynkowej w działalności małych firm
9.5. Kompetencje strategiczne przedsiębiorców

Rozdział 10. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

10.1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jako system
10.2. Kształtowanie zdolności do konkurowania w ujęciu sektorowym
10.3. Instrumenty konkurowania przedsiębiorstwa
10.4. Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 11. Marketingowe działania małych i średnich firm

11.1. Istota marketingu
11.2. Marketing-mix
11.3. Wybrane zagadnienia marketingowe w planowaniu działalności gospodarczej
11.4. Źródła pozyskiwania informacji o rynku

Rozdział 12. Rentowność i specyfika przedsięwzięć małej i średniej firmy

12.1. Ekonomika działalności
12.2. Próg rentowności
12.3. Płynność finansowa

Rozdział 13. Finansowanie właścicielskie w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

13.1. Klasyfikacja źródeł finansowania
13.2. Aniołowie biznesu (Business Angels)
13.3. Fundusze podwyższonego ryzyka (Venture Capital)
13.4. Fundusze podwyższonego ryzyka (Private Equity)
13.5. Emisja akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych

Rozdział 14. Finansowanie kapitałem obcym

14.1. Tradycyjna teoria finansów a finansowanie mniejszych przedsięwzięć
14.2. Kredyt
14.3. Kredyt kupiecki
14.4. Leasing
14.5. Obligacje

Rozdział 15. Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach

15.1. Uwarunkowania dotyczące zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
15.2. Międzynarodowe systemy wspomagające zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach według ISO 14001 oraz EMAS
15.3. Perspektywy rozwoju zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach

Literatura

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane