• Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

 • Autor: Zofia Patora-Wysocka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-688-5
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 158/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 38.00 zł

  19.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 19.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka podejmuje tematykę internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwsza część pracy jest poświęcona omówieniu wybranych nurtów w teorii organizacji i zarządzania, które można odnieść do problematyki umiędzynaradawiania. W części drugiej zaprezentowane są teorie internacjonalizacji, celowo dobrane z punktu widzenia specyfiki funkcjonowania MSP.

W książce przedstawione są również wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach pochodzących z Polski, Hiszpanii i Ukrainy. Adresatem tej publikacji jest szerokie grono specjalistów z dziedziny zarządzania, którzy są zainteresowani procesami internacjonalizacji MSP. Treść opracowania może być zarazem wykorzystywana przez studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych.

Spis treści:
 
Wstęp
 
1. Wybrane koncepcje organizacji w odniesieniu do internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
 
1.1. Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw a procesy internacjonalizacji
1.1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa – kontrowersje definicyjne
1.1.2. Problematyka internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
1.1.3. Problemy definiowania organizacji
1.2. Organizacja w ujęciu systemowym
1.3. Podejście behawioralne w teorii organizacji i zarządzania
1.3.1. Procesy decyzyjne w internacjonalizacji przedsiębiorstw
1.4. Nurt sytuacyjny jako inspiracja w podejściu badawczym
1.4.1. Podejście sytuacyjne – główne założenia
1.4.2. Typologia organizacji w podejściu sytuacyjnym
1.4.3. Podejście sytuacyjne w internacjonalizacji MŚP. Wyniki badań
1.4.4. Metoda badania i sposób pomiaru
1.4.5. Wybrane wyniki badania
1.5. Podejście procesowe, nurt ewolucyjny a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
1.5.1. Organizacja jako wiązka procesów
1.5.2. Makro- i mikropodejście do procesów organizacyjnych a inspiracje ewolucyjne
1.5.3. Podejście procesowe według S. Wintera
1.5.4. Procesy w ujęciu M. Hammera i J. Champy’’ego
1.5.5. Krytyka podejścia procesowego
1.6. Sieć i internacjonalizacja
1.6.1. Organizacja sieciowa
1.6.2. Internacjonalizacja w perspektywie sieciowej
1.7. Alternatywne kierunki poznawcze w zarządzaniu
 
2. Teorie internacjonalizacji w perspektywie małych i średnich przedsiębiorstw 

2.1. Retrospektywny przegląd teorii
2.1.1. Zarys teoretycznego podejścia do problematyki internacjonalizacji przedsiębiorstw
2.1.2. Etapowe modele internacjonalizacji
2.1.3. Zarządzanie strategiczne w problematyce umiędzynaradawiania małych i średnich przedsiębiorstw
 2.1.4. Teoria internacjonalizacji przedsiębiorstwa w perspektywie krytycznej
 2.2. Nurty badawcze w problematyce internacjonalizacji przedsiębiorstw
2.2.1. Systematyka dorobku badawczego według S. Seno-Alday
2.2.2. Specyfi ka umiędzynaradawiania przedsiębiorstw
2.2.3. Procesy umiędzynaradawiania przedsiębiorstw
2.2.4. Internacjonalizacja przez pryzmat interakcji i relacji międzyorganizacyjnych
2.2.5. Wpływ podejmowania działalności za granicą na przedsiębiorstwo
2.3. Model uppsalski – podejście ewolucyjne a inspiracje nielinearne
2.3.1. Organizacja w orientacji nielinearnej
2.3.2. Model uppsalski – główne założenia i inspiracje
2.3.3. Wyzwania i wpływy krytyczne
2.3.4. Polski dorobek badawczy w ramach problematyki internacjonalizacji przedsiębiorstw
2.3.5. Model uppsalski – konceptualna autokrytyka
2.3.6. Motywy nielinearne w modelu uppsalskim
2.3.7. Internacjonalizacja w perspektywie nielinearnej. Podsumowanie
 
3. Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w Hiszpanii i na Ukrainie. Wyniki badania empirycznego
 
3.1. Podejście badawcze – koncepcja, metoda, narzędzia 106
3.1.1. Uwarunkowania rynkowe MŚP z sektora przemysłu włókienniczo-odzieżowego. Zarys problematyki badawczej
3.1.2. Cel badania, próba badawcza, proces gromadzenia danych
3.1.3. Koncepcja i metoda badawcza
3.1.4. Cechy dobrane do analizy
3.2. Wyniki badania na podstawie analizy czynnikowej przeprowadzonej na podstawowym zbiorze zmiennych. Sposób pierwszy
3.3. Wyniki badania na podstawie analizy czynnikowej przeprowadzonej na podstawowym zbiorze zmiennych oraz na podstawie indeksów. Sposób drugi
3.4. Implikacje dla zarządzania i wnioski
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
 
Załączniki
Załącznik I. Wyniki obliczeń na podstawie analizy czynnikowej
Załącznik II. Kwestionariusz badawczy (wersja językowa polska)

Zofia Patora-Wysocka

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane