• Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

 • Autor: Mariusz Sagan Iwona Sierzputowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-118-7
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  35.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji zaprezentowano sposoby skutecznego kierowania organizacjami na podstawie doświadczeń menedżerskich praktyków z różnych obszarów funkcjonalnych zarządzania przedsiębiorstwem.

Zespół autorski składa się w znakomitej większości z menedżerów wyższego szczebla i konsultantów biznesowych, których przedsiębiorstwa odniosły lub odnoszą sukcesy na różnych rynkach branżowych w kraju, a także, co wydaje się szczególnie istotne, na rynkach zagranicznych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zarządzanie relacjami w nowoczesnych kanałach dystrybucji
Iwona Sierzputowska

Wprowadzenie
1.1. Relacje występujące w nowoczesnym kanale dystrybucji
1.2. Relacje dostawców z sieciami detalicznymi w kanałach dystrybucji w Polsce
1.3. Sposoby równoważenia asymetrii w kanale dystrybucji
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 2. Strategie konkurencji na rynku finansowania samochodów
Ryszard Hada

Wprowadzenie
2.1. Rynek motoryzacyjny i sektor finansowania samochodów
2.1.1. Rynek samochodowy w Polsce
2.1.2. Sektor finansowania samochodów
2.1.2.1. Segment kredytów samochodowych (w tym gotówkowych)
2.1.2.2. Segment leasingu
2.1.2.3. Segment najmu
2.1.3. Sektor hurtowego finansowania samochodów dla dealerów (i importerów)
2.2. Strategie konkurencji na rynku finansowania pojazdów
2.2.1. Analiza strategiczna otoczenia rynkowego finansowania pojazdów
2.2.1.1. Analiza pięciu sił M.E. Portera
2.2.1.2. Mapa grup strategicznych
2.2.1.3. Profile konkurencyjne
2.2.2. Strategie konkurencji
2.2.2.1. Strategie rozwoju
2.2.2.2. Strategia niskich kosztów jako przykład strategii cenowych
2.2.2.3. Przywództwo jakościowe (zróżnicowanie/dyferencjacja)
2.2.2.4. Strategia zintegrowana
2.2.2.5. Przewaga technologii i innowacji
2.2.2.6. Modele zysku w strefie zysku: kompleksowość, kontrola strategiczna i powtarzalność
2.2.2.7. „Integracyjne” strategie konkurencji
2.2.2.8. Strategie konkurencji zależne od obszaru konkurencji
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 3. Internet jako medium marketingu interaktywnego w przedsiębiorstwie
Michał Grabowiecki

Wprowadzenie
3.1. Przesłanki powstania marketingu interaktywnego
3.2. Indywidualizacja działań marketingowych
3.3. Charakterystyka marketingu interaktywnego
3.3.1. Media w marketingu relacji 1:1
3.3.2. Internet jako podstawowe medium interaktywne
3.3.3. Wykorzystanie usług internetowych w marketingu interaktywnym
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 4. Sposoby utrzymania lojalności klientów na rynku B2B
Violetta Hamerska, Iwona Sierzputowska

Wprowadzenie
4.1. Istota koncepcji marketingu partnerskiego 96
4.2. Relacje partnerskie na rynku B2B między dostawcą a nabywcą
4.3. Relacje transakcyjne a relacje długoterminowe
4.4. Typy relacji i modele współpracy na rynku B2B
4.5. Zaufanie i lojalność jako czynnik trwałych więzi pomiędzy dostawcą a nabywcą
4.6. Sposoby i narzędzia służące budowaniu i zarządzaniu relacją
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 5. System ocen pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Katarzyna Budzik

Wprowadzenie
5.1. Cele wprowadzenia systemu oceniania pracowników
5.2. Opracowanie procesu oceny pracowniczej
5.3. Wprowadzanie systemu ocen
5.4. Ocenianie jako umiejętność
5.5. Skuteczność ocen okresowych
5.6. Problemy z oceną
5.7. Zarządzanie procesem oceniania
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 6. Etyczna sprzedaż ubezpieczeń
Anna Michałek

Wprowadzenie
6.1. Etyka w biznesie – wyzwania i problemy
6.2. Etyka zawodowa ubezpieczycieli – konieczność czy mit?
6.3. Kodeks etycznych zachowań w branży ubezpieczeniowej
6.4. Zasady etyki a sprzedaż ubezpieczeń
6.5. Nieetyczne praktyki oraz ich wpływ na rynek usług ubezpieczeniowych
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 7. Zarządzanie przedsiębiorstwem deweloperskim przy uwzględnieniu opcji realnych
Jacek Spoczyński

Wprowadzenie
7.1. Istota opcji realnych
7.2. Wycena opcji realnych
7.3. Klasyfikacja opcji realnych związanych z działalnością deweloperską
7.4. Wpływ opcji realnych na decyzje strategiczne firmy
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 8. Strategie ekspansji rynkowej korporacji ponadnarodowych
Krzysztof Czyżewski

Wprowadzenie
8.1. Podstawy teoretyczne strategii ekspansji rynkowej korporacji
8.2. Motywy i determinanty ekspansji rynkowej
8.3. Strategie ekspansji rynkowej korporacji ponadnarodowej
8.4. Ewolucja strategii ekspansji rynkowej – obecne trendy
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 9. Wpływ różnic kulturowych na zarządzanie organizacją - praktyka zarządzania międzykulturowego w hiszpańskiej Katalonii
Sławek Mikulski

Wprowadzenie
9.1. Podstawowe orientacje kulturowe a zarządzanie międzykulturowe
9.2. Podstawowe wartości w kulturze hiszpańskiej
9.3. Sytuacja rynkowa analizowanego przedsiębiorstwa
9.4. Istotne elementy przygotowania do wdrożenia i pełnienia roli menedżera w środowisku wielokulturowym
9.4.1. Fazy aklimatyzacji kulturowej
9.4.2. Poznawanie i dostosowanie w organizacji
9.5. Zarządzanie organizacją w środowisku międzykulturowym
9.5.1. Uwarunkowania pracy na stanowisku menedżera w otoczeniu międzykulturowym
9.5.2. Etap zarządzania organizacją w sytuacji lepszego jej poznania
9.5.3. Stereotypy i uprzedzenia w międzykulturowym środowisku biznesowym
9.5.4. Realizacja strategii firmy a kultura
9.5.5. Wprowadzanie zmian w organizacji w kulturze hiszpańskiej (na przykładzie zmian systemów motywacyjnych)
9.5.6. Sojusze w organizacji w kulturze hiszpańskiej
9.5.7. Komunikacja w firmie wielokulturowej
9.5.8. Efekty pracy w organizacji wielokulturowej
9.5.9. Znaczenie indywidualnych cech i predyspozycji menedżera w wielokulturowym środowisku biznesowym
9.6. Rekomendacje dla menedżerów podejmujących się zarządzania organizacjami zróżnicowanymi kulturowo
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 10. Strategiczny wybór "adaptacja versus standaryzacja": globalna strategia marketingowa firmy międzynarodowej
Łukasz Chałaczkiewicz

Wprowadzenie
10.1. Standaryzacja strategii marketingowych
10.2. Teoretyczne koncepcje standaryzacji
10.3. Próba stworzenia nowego modelu standaryzacji strategii marketingowej
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 11. System decyzyjny w przedsiębiorstwie a standaryzacja programów marketingowych: nowe tendencje na przykładzie polskiego rynku dóbr konsumpcyjnych
Mariusz Sagan

Wprowadzenie
11.1. Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych na rynkach zagranicznych i rynku globalnym: standaryzacja versus adaptacja
11.2. System decyzyjny w korporacji a możliwości jej ekspansji opartej na unifikacji programów marketingowych na poszczególnych rynkach docelowych
11.2.1. Charakterystyka systemu decyzyjnego w badanych podmiotach międzynarodowych
11.2.2. Forma podległości organizacyjnej oraz zakres centralizacji decyzji marketingowych a standaryzacja
11.3. Rekomendacje dla polskich podmiotów realizujących opcję internacjonalizacji
Podsumowanie
Literatura

Noty o autorach

Mariusz Sagan

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent UMCS i SGH. Autor i współautor ponad 50 publikacji, w tym artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania decyzji konsumentów, najlepsze praktyki biznesowe.


Iwona Sierzputowska redakcja naukowa

absolwentka SGH w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie bankowości i finansów na Université Paris-Dauphine.

Ukończyła również studia specjalne w Europejskim Centrum Kształcenia Ekonomicznego i Menedżerskiego SGH i studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie tej samej uczelni. Jest absolwentką programu doskonalenia umiejętności menedżerskich Management 2008? organizowanego przez Canadian International Management Institute i Harvard Business School Publishing. Autorka publikacji o wpływie siły na relacje w nowoczesnych kanałach dystrybucji w Polsce. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem i doświadczonym audytorem. Od dziesięciu lat pracuje jako dyrektor finansowy w międzynarodowych sieciach handlu detalicznego. W początkowej fazie rozwoju spółek odpowiedzialna za tworzenie działów finansowych oraz implantację i dostosowanie zintegrowanych systemów finansowych i zarządczych do polskich przepisów. Obecnie pracuje w międzynarodowej sieci handlowej z sektora duty free travel retail.Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane