• Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce

Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce

 • Autor: Janusz Fudaliński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-889-6
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

…Sprawnie funkcjonująca gospodarka każdego kraju opiera się na trzech podstawowych sektorach: publicznym, prywatnym oraz sektorze organizacji non profit. W ostatnich latach można zaobserwować nie tylko wzrost zainteresowania problemami funkcjonowania organizacji trzeciego sektora, ale wręcz swoistego rodzaju logarytmicznie rosnącą, szeroko zakrojoną i stale zwiększającą się potrzebę analizy roli, funkcji i zadań do nich przypisanych. Ich spektrum powiększa się nie tylko w zakresie ilościowym, ale przyjmuje również coraz bardziej skomplikowaną strukturę jakościową, ściśle skorelowaną z narastającymi w skali globalnej problemami, które nie tylko nie znajdują rozwiązania w oparciu o klasyczne, dotychczas się sprawdzające formuły postępowania, ale wymagają aplikacji odmiennych koncepcji myślenia i działania. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i nowe wyzwania z tym związane, spowodowały konieczność poszukiwania nowych sposobów, idei czy koncepcji mogących sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Koncepcja zarządzania społecznego a sektor organizacji non profit
 
1.1. Idea funkcjonowania sektora organizacji non profit
1.2. Definiowanie pojęcia organizacji non profit
1.3. Zarys istoty ekonomii społecznej
1.4. Przedsiębiorstwo społeczne
1.5. Organizacje trzeciego sektora a przedsiębiorstwo społeczne
1.6. Zarządzanie społeczne organizacjami trzeciego sektora
1.7. Zarys modelowych rozwiązań w sektorze organizacji non profit w wybranych krajach
 
Rozdział 2. Cele, funkcje i zadania sektora organizacji non profit
 
2.1. Prawne podstawy funkcjonowania organizacji non profit w Polsce i w wybranych krajach
2.2. Funkcje organizacji trzeciego sektora
2.3. Zadania realizowane przez organizacje non profit
2.4. Rola organizacji trzeciego sektora w wybranych krajach europejskich
2.5. Relacje trzeciego sektora z jednostkami samorządu terytorialnego
2.5.1. Zarys polskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
2.5.2. Próba zestawienia polskiego modelu współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z praktykami europejskimi
 
Rozdział 3. Charakterystyka sektora organizacji non profit w Polsce
 
3.1. Tradycje kształtowania się sektora organizacji non profit w Polsce na tle innych krajów
3.2. Ilościowa analiza sektora organizacji non profit w Polsce na tle wybranych krajów europejskich i wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza
3.3. Rozmieszczenie regionalne i obszary działalności organizacji non profit w Polsce
3.4. Struktura finansowania organizacji trzeciego sektora w Polsce na tle
wybranych krajów europejskich i wysoko rozwiniętych
3.4.1. Finansowe aspekty działalności organizacji pozarządowych
3.4.2. Doświadczenia w finansowaniu sektora organizacji non profit w wybranych krajach
3.5. Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych
 
Rozdział 4. Specyfika zarządzania organizacjami non profit
 
4.1. Istota zarządzania w organizacjach non profit
4.2. Wpływ elementów kultury organizacji na proces zarządzania w sektorze NGO
4.3. Misja, wizja i cele organizacji non profit
4.4. Interesariusze organizacji non profit
4.5. Idea zarządzania społecznego
4.6. Dylematy w procesie zarządzania organizacjami non profit
4.7. Wymiary strategicznych działań organizacji non profit
 
Rozdział 5. Sektor organizacji non profit w Polsce jako przedmiot badań empirycznych
 
5.1. Metodologiczne aspekty analiz empirycznych
5.2. Relacje trzeciego sektora z sektorem publicznym oraz uzależnienie finansowe od tego sektora
5.3. Podstawowe źródła finansowania organizacji non profit
5.4. Stymulanty i destymulanty rozwojowe sektora organizacji non profit
5.5. Proces zarządzania organizacjami non profit
5.6. Zasoby ludzkie w organizacjach non profit
 
Rozdział 6. Zarządzanie społeczne a proces rozwoju sektora organizacji non profit w Polsce
 
6.1. Determinanty rozwoju sektora organizacji non profit w Polsce
6.2. Prognoza rozwoju sektora organizacji non profit w Polsce
6.3. Diagnoza stanu zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit
6.4. W kierunku nowoczesnego zarządzania organizacjami non profit
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Janusz Fudaliński

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane