• Outsourcing metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności

Outsourcing metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności

 • Autor: Stanisław M. Szukalski Monika Wodnicka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-148-1
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rosnące znaczenie outsourcingu jako metody prowadzącej do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa skłania do poszukiwania skutecznych metod oceny efektywności przedsięwzięć outsourcingowych. Przedsiębiorca decydujący się na ten krok powinien mieć podstawę do tego w postaci skwantyfikowanej oceny przedsięwzięcia. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MSP, którzy rozważają outsourcing, a także do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania.

Spis treści:

Wstęp

Stosowane skróty

Rozdział I. Istota procesowego zarządzania organizacjami

1.1. Ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwami
1.2. Pojęcie procesu w zarządzaniu organizacją
1.3. Typologia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
1.4. Metody identyfikacji procesów biznesowych w  przedsiębiorstwie
1.5. Modelowanie i mapowanie procesów biznesowych w organizacji
1.6. Mierzenie efektywności procesów
1.7. Realizacja procesów. Model wewnętrzny i outsourcing

Rozdział II.  Charakterystyka wybranych procesów pod kątem outsourcingu – księgowość i finanse

2.1. Natura procesów księgowych
2.2. Procesy ewidencji księgowej, wynikające z różnych obszarów funkcjonalnych
2.2.1. Obszar administracyjny
2.2.2. Obszar sprzedaży – wpływy pieniężne
2.2.3. Obszar zakupów – rozchody pieniężne
2.2.4. Obszar produkcji
2.2.5. Przebieg procesu księgowego
2.2.6. Różne formy opodatkowania a obowiązki księgowe
2.2.7. Wybrane wskaźniki oceny efektywności procesów księgowości
2.2.8. Outsourcing księgowości
2.2.9. Rynek outsourcingu księgowości w Polsce
2.3. Procesy zarządzania finansami
2.3.1. Natura zarządzania finansami
2.3.2. Wybrane wskaźniki procesów zarządzania finansami
2.3.3. O outsourcingu w zakresie zarządzania finansami
2.3.4. Rynek usług outsourcingu zarządzania finansami

Rozdział III.  Charakterystyka wybranych procesów pod kątem outsourcingu – zasoby ludzkie: rekrutacja

3.1. Natura procesów rekrutacji
3.2. Zakres procesu rekrutacji
3.3. Wskaźniki efektywności procesów rekrutacji
3.4. Outsourcing procesu rekrutacji: przebieg, korzyści
3.5. Rynek usług rekrutacyjnych w Polsce

Rozdział IV.  Charakterystyka wybranych procesów pod kątem outsourcingu – zasoby ludzkie: szkolenia

4.1. Natura procesu szkoleń w organizacji
4.2. Zakres procesu szkoleń
4.3. Procedura organizacyjna i źródła finansowania procesu szkoleń
4.4. Mierzenie efektywności i jakości procesów szkoleniowych
4.5. Outsourcing procesu szkoleń: przebieg, korzyści
4.6. Rynek usług szkoleniowych w Polsce

Rozdział V.  Charakterystyka wybranych procesów pod kątem outsourcingu – kadry i płace

5.1. Procesy kadrowo-płacowe w polskim prawodawstwie
5.2. Zakres procesów kadrowo-płacowych
5.3. Systemy organizacyjne procesów kadrowo-płacowych
5.4. Wskaźniki efektywności procesów kadrowych
5.5. Outsourcing procesu kadrowo-płacowego jako alternatywa dla własnych służb
5.6. Rynek outsourcingu kadrowo-płacowego na polskim gruncie
5.7. Warunki powodzenia outsourcingu procesów kadrowo-płacowych

Rozdział VI.  Charakterystyka wybranych procesów pod kątem outsourcingu – logistyka

6.1. Natura procesów logistycznych
6.2. Struktura procesów logistycznych
6.2.1. Procesy magazynowe
6.2.2. Procesy transportowe
6.3. Struktura kosztów i mierniki procesów logistycznych
6.4. Outsourcing logistyczny
6.5. Struktura usług logistycznych

Rozdział VII.  Charakterystyka wybranych procesów pod kątem outsourcingu – procesy IT

7.1. Istota i zakres procesów IT w przedsiębiorstwach
7.2. Zakres usług outsourcingu IT
7.3. Korzyści z outsourcingu IT
7.4. Outsourcing IT w sektorze MSP w Polsce

Rozdział VIII. Outsourcing – cele, korzyści, ryzyko

8.1. Strategiczne i operacyjne cele outsourcingu
8.2. Strategiczne i operacyjne korzyści z outsourcingu
8.3. Rodzaje ryzyka outsourcingu i metody jego redukcji
8.3.1. Ryzyko strategiczne
8.3.2. Ryzyko operacyjne
8.3.3. Ryzyko finansowe
8.3.4. Ryzyko organizacyjne
8.3.5. Ryzyko prawne
8.3.6. Ryzyko technologiczne
8.4. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie redukcji zagrożeń outsourcingu

Rozdział IX. Procesy biznesowe w przedsiębiorstwach sektora MSP

9.1. Cechy charakterystyczne sektora MSP jako potencjalnego odbiorcy usług outsourcingu
9.2. Struktura procesów biznesowych w przedsiębiorstwach sektora MSP
9.3. Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MSP
9.4. Strukturalne cechy zarządzania w przedsiębiorstwach sektora MSP a outsourcing
9.5. Struktura podaży usług outsourcingowych w Polsce, skierowanych do sektora MSP

Rozdział X. Metody analizy obszarów biznesowych pod kątem outsourcingu

10.1. Ogólna procedura analizy procesów do outsourcingu
10.2. Metody oceny wybranych obszarów do outsourcingu
10.2.1. Parametry kalkulacyjne i kryteria ich oceny w outsourcingu księgowości
10.2.2. Parametry kalkulacyjne i kryteria ich oceny w outsourcingu zarządzania  
finansami
10.2.3. Parametry kalkulacyjne i kryteria ich oceny w outsourcingu zarządzania  
zasobami ludzkimi
10.2.4. Parametry kalkulacyjne i kryteria ich oceny w outsourcingu logistyki
10.2.5. Parametry kalkulacyjne i kryteria ich oceny w outsourcingu IT
10.3. Kryteria rekomendacji outsourcingu

Uwagi końcowe

Załączniki

Słownik pojęć

Bibliografia

Spis tabel, wykresów i schematów

Dr hab. prof. nadzw. Kazimierz A. Kłosiński:

Książka jest cennym kompendium wiedzy z obszaru związanego z outsourcingiem. Dzięki temu będzie wyjątkowo użyteczną pomocą dydaktyczną w wyższych szkołach na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Może być także nadzwyczaj cennym przewodnikiem metodycznym dla przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MSP.

Stanisław M. Szukalski

dr hab. nauk ekonomicznych, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekun specjalności Kierowanie małą i średnią firmą w Instytucie Ekonomii, gdzie prowadzi wykłady z procedur planowania biznesu, marketingu małej i średniej firmy, kreowania wizerunku. Organizator, autor programu nauczania i kierownik studium podyplomowego Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business  Process  Outsourcing/Offshoring). Członek  Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Właściciel firmy konsultingowej HAKON, założonej w 1989 r. Autor ponad 250 projektów doradczych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw różnych sektorów z zakresu oceny efektywności przedsięwzięć  inwestycyjnych, biznesplanów, planów marketingowych, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji oraz analiz sektorowych. Członek rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ekspert Narodowego Centrum Nauki, autor wielu publikacji naukowych.


Monika Wodnicka

dr nauk ekonomicznych. Praktyka w zarządzaniu bankowością, przedsiębiorstwami sektora MSP. Wykładowca akademicki/praktyk UŁ Wydział Zarządzania. Członek PTE. Zainteresowania naukowe: teoria ekonomii (mikro i makroekonomia), teoria zarządzania (zarządzanie procesami i doskonalenie procesów), sektor usług biznesowych oraz Logistyka. Publikacje naukowe dotyczą rozwoju sektora usług biznesowych w Polsce i na świecie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane