• O przedsiębiorczości

O przedsiębiorczości

 • Autor: Monika Kostera redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-465-3
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 214/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest przede wszystkim podręcznikiem akademickim do wykorzystania na zajęciach konwersatoryjnych i na ćwiczeniach. Jest dostosowana do prowadzenia ćwiczeń i konwersatoriów z wielu przedmiotów, takich jak: zarządzanie, kultura organizacyjna, etnografia organizacji, socjologia organizacji itd. Wielowątkowość przypadków, gęstość opisu i bogaty kontekst, w jakim przedstawione są problemy zarządzania, dają im szerokie możliwości zastosowania. Nie istnieje jedno właściwe rozwiązanie przypadków, a ambicją autorów jest przedstawienie materiału, który w interesujący sposób można analizować na wiele sposobów przez wiele lat.

Można także po prostu czytać kolejne rozdziały, pomijając zamieszczone na końcu pytania – jak ciekawe i wciągające opowieści o życiu w organizacjach. Zgodnie z postulatami zarządzania humanistycznego książka pisana jest staranną polszczyzną, bez użycia charakterystycznego dla wielu polskich tekstów naukowych z dziedziny zarządzania języka, kojarzącego się z językiem urzędowym raczej niż z literackim. Wszystkie przypadki oparte są na autentycznych wydarzeniach i pochodzą z badań terenowych autorów rozdziałów. Widziana w ten sposób publikacja jest po prostu wciągającą lekturą o ważnej części codziennego życia właściwie nas wszystkich – zatrudnionych w organizacjach, zarządzających nimi, uczących się w nich i spędzających w sposób zorganizowany wolny czas.

Przedmowa autorstwa prof. Bogusława Nierenberga, jednego z najwybitniejszych polskich przedstawicieli nurtu humanistycznego w zarządzaniu oraz praktyka, organizatora i menedżera-humanisty, ukazuje nurt ten w szerszej perspektywie tradycji badawczych i zapotrzebowania praktyki. Mówi o tym, dlaczego warto studiować zarządzanie humanistyczne i czemu takie spojrzenie na świat organizacji jest w dzisiejszych czasach konieczne. Wprowadzenie przybliża metodę krytycznego studium przypadku w dydaktyce i proponuje sposoby korzystania z podręcznika. Każdy merytoryczny rozdział zawiera opis przypadku, do którego przypisana jest lista 4–5 pytań do rozważenia i dyskusji. Pytania te mają postać problemowych tematów do syntezy i pogłębionej refleksji, mogących służyć np. jako tematy eseju egzaminacyjnego, po połączeniu z odpowiednią bazą literaturową.

Spis treści:
 
Przedmowa. Czym jest zarządzanie humanistyczne?
Bogusław Nierenberg

STUDIUM PRZYPADKU Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Studium przypadku a edukacja przedsiębiorczości
Monika Kostera  

Przypadki w nauce i w dydaktyce zarządzania i przedsiębiorczości  
Organizacje a nadawanie sensu  
Przedsiębiorczość a niepewność  
Opowieść jako forma wiedzy o organizacjach  
Krytyczne przypadki humanistyczne  
Kilka słów o książce  

MAŁA FIRMA – MAŁY KŁOPOT?  

2. Magiczna rzeczywistość organizacyjna w polskiej/brytyjskiej
budowlance
Martyna Śliwa  

Wprowadzenie
Kontekst organizacji
Metoda  
Przypadek firmy Wikpol
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management)
Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management)
Problemy i wyzwania  
Podsumowanie  
Pytania  
 
3. Pech czy szczęście? Rola momentów krytycznych w procesach przedsiębiorczych
Beata Glinka i Svetlana Gudkova

Wprowadzenie
Metoda  
Przedsiębiorcy w momentach przełomowych
Seria niefortunnych zdarzeń
American dream?  
Czarna robota, czyli niespodziewana sukcesja  
Podsumowanie  
Pytania
 
4. Firma dwóch kultur: I jak tu się porozumieć?
Agnieszka Brzozowska

Wprowadzenie
Wietnamski biznes
Metoda  
Bar obiadowy  
Początki  
Organizacja pracy w barze  
Moment krytyczny  
Epilog  
Pytania

5. Otoczenie organizacyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa rodzinnego
Natalia Płomińska

Wprowadzenie  
Metoda
Masarnia M  
Początki – przypadkowy biznes
Czas zmian  
Firma dziś – i co dalej?
Pytania

6. Zwalniać po ludzku: Opowieść o polskiej organizacji, która przezwyciężyła kryzys i zawstydziła Amerykę
Bartosz Sławecki

Wprowadzenie  
Organizacja  
Metoda  
Kryzys bez utraty sensu
Problem, pomysł, cel
Uniknąć najgorszego – redukcje, przesunięcia, wyrzeczenia
Zwolnienia
Refleksje menedżera  
Pytania  

PRZEDSIĘBIORCZY PROJEKT

7. Hydra lernejska. O zarządzaniu  projektami w organizacjach publicznych

Beata Jałocha

Wprowadzenie   
Metoda  
Projekty i organizacje
Miejska legenda o bibliofilu
Sny o wskaźnikach, czyli jak „wyrobić” niepełnosprawnych
I nie rozliczę cię, nawet po śmierci  
Czekajcie, a będzie wam dane
Na zakończenie  
Pytania

8. Trzy kroki w przód, dwa kroki wstecz. Wokół organizowania festiwalu tańca współczesnego
Małgorzata Ćwikła  

Wprowadzenie
Metoda  
Festiwal a projekt
Hasła  
Teren
Wydarzenie  
Podsumowanie  
Pytania

LUDZIE PRZEDSIĘBIORCZY
 
9. Opowieść o niezwykłej determinacji  w służbie lokalnej społeczności

Aneta Milczarczyk

Wprowadzenie  
Przedsiębiorstwo społeczne Southend Credit Union  
Metoda  
Dzieje spółdzielni kredytowej  

10. Szkoła z autorytetem
Emilia Nagucka

Wprowadzenie  
Metoda  
Historia Dyrektora szkoły   
Zmiana na stanowisku
Pytania

11. Sprostać oczekiwaniom – wielowymiarowość roli nauczyciela
Olga Symołon

Wprowadzenie  
Metoda  
Nauczyciel wielowymiarowy   
Pytania  

12. Opowieść o zwycięstwie nad samym sobą
Agnieszka Postuła  

Wprowadzenie
Metoda  
Opowieść o pewnym treningu  
Epilog  
Pytania  

13. Doświadczenie czyni mistrza
Marta Szeluga-Romańska

Wprowadzenie  
Metoda  
Firma w procesie zmian
Być dyrektorem...  
Epilog  
Pytania

Bibliografia

O autorach 

dr hab. inż. Krzysztof Leja:

Książka jest niezwykła, nie tylko w tytule, ale i w opowieściach stanowiących studia przypadków wyjątkowych, obrazujących złożoność problemów, przed jakimi stają współczesne organizacje. Jest to jedno z niewielu opracowań przedstawiających studia przypadków przy wykorzystaniu metod etnograficznych. Przedsiębiorczość humanistyczna, której różne przykłady znajdzie Czytelnik tej interesującej książki, stawia w centrum uwagi człowieka jako kapitał organizacji, z jego zaletami i wadami, zdolnościami do niepoddawania się trudnościom i ich przezwyciężania, ale i słabościami, umiejętnością dostosowania się do zmian otoczenia organizacji, a także kreowania ich.

(…) Studia przypadków osadzone są w realiach polskich lub dotyczą polskich przedsiębiorców, którzy próbowali swych sił za granicą i obejmują szerokie spektrum organizacji i problemów w nich występujących. Autorzy opisując poszczególne przypadki posługiwali się metodami jakościowymi takimi, jak: badania terenowe, obserwacja uczestnicząca, niestandaryzowane i niestrukturalizowane wywiady antropologiczne, teoria ugruntowana, autoetnografia. Badacze opowiadając historie organizacji starali się wyjaśniać, dlaczego one się wydarzyły, unikając ocen, a poszukując związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi etapami rozwoju organizacji.

Niezwykłość opisywanych historii polega na tym, że pokazany jest ich szeroki kontekst społeczny, a także szczegółowo analizowane są źródła sukcesów i przyczyny porażek. (…) Dodatkową wartością są pytania i problemy badawcze umieszczone na końcu każdego rozdziału, dzięki czemu praca ma duży walor dydaktyczny i może być przydatna podczas zajęć na wielu kierunkach studiów, które obejmują przedmioty związane z badaniami nad organizacją.

Książka ma dużą wartość naukową i dydaktyczną i może być uznana za wzorcowy podręcznik przydatny w kształceniu (lub samokształceniu) każdej osoby zainteresowanej losami współczesnych organizacji, niezależnie od tego, czy ich własność jest prywatna, publiczna czy społeczna. Po tę niezwykłą książkę mogą sięgnąć nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci, ale każdy, komu bliskie są losy współczesnych organizacji, lub kto był, jest lub zamierza zostać przedsiębiorcą.

Monika Kostera
jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz Profesorem gościem na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Jest autorką i redaktorem naukowym 31 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m.in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Edward Elgar, PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Organization Studies, Journal of Organizational Behavior i Organizational Dynamics. Jest współredaktorem pism British Journal of Management i Management Learning oraz członkiem rady redakcyjnej 11 pism. Obecnie zajmuje się zarządzaniem humanistycznym, wierzy w naukę jako powołanie i zgadza się z Hermannem Hesse, że "sens i istota znajdują się nie gdzieś poza rzeczami, ale w nich, we wszystkim".

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane