• Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji

Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji

 • Autor: Leszek Kiełtyka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-673-1
 • Data wydania: 2006
 • Liczba stron/format: 392/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  9.75 zł

 • 85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Niniejsza książka została wydana z okazji cyklicznie odbywających się Konferencji nt. Multimedia w Zarządzaniu, gdzie wiodącymi zagadnieniami są teoretyczne i praktycz­ne zastosowania multimediów w biznesie. Spotkania ludzi nauki z przedstawicielami biznesu zostały zapoczątkowane jeszcze w XX wieku przez pracowników Katedry Infor­matycznych Systemów Zarządzania. Inicjatorem tych międzynarodowych spotkań był aktualnie kierujący Katedrą prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.          
 
Ze względu na dużą aktualność przedstawionych w książce problemów, powinna ona zainteresować liczne grono czytelników, zwłaszcza tych, którzy zajmują się zagadnieniami technik multimedialnych w swoich organizacjach. Książka może być również przydatna dla studentów tych kierunków, gdzie analizowanie aplikacji multimedialnych jest wpisane w program nauczania.

Książka składa się z czterdziestu czterech rozdziałów podzielonych na siedem części, z których każda przedstawia opracowanie zrealizowane przez kilku autorów. Wśród wielu problemów przedstawionych w tej publikacji książkowej, na podkreślenie zasługują takie kwestie, jak:
 
– wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa;
– prezentacja narzędzi wywiadu gospodarczego jako środek zwiększający stopień pewności podejmowania decyzji;
– miejsce systemów mobilnych baz danych w ogólnej klasyfikacji systemów rozproszonych baz danych;
– analiza rodzajów komunikacji występujących w logistycznych kanałach dystrybucyjnych;
– systemy informatyczne kontrolingu do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie;
– analiza zagadnień związanych z organizacją platformy informatycznej w firmie ubezpieczeniowej;
– kształtowanie się procesu foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych;
– metoda klasyfikacji klientów operatora telefonii komórkowej;
– wykorzystanie metod ilościowych, umożliwiających dokonywanie prognoz przyszłościowych;
– zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu map myśli jako narzędzia wspomagającego wymianę informacji i wiedzy;
– hybrydowe systemy ekspertowe do wspomagania procesów przetwarzania wiedzy w przedsiębiorstwach;
– analiza pilotażowych badań ankietowych dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstw;
– opis pilotażowego wdrożenia sieci standardu 802.16 (technologia WiMAX);
– metoda oceny jakości informacyjnych środowisk pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
– wpływ upowszechnienia sieci internetowej na rozwój społeczności lokalnych;
– systemy ekspertowe i hosting, jako instrumenty współczesnych form zarządzania organizacją;
– koncepcja pomiaru efektywności procesów logistycznych;
– analiza bezpieczeństwa przy zastosowaniu sieci neuronowych do szyfrowania informacji;
– agentowe podejście w modelowaniu procesu negocjacyjnego w wirtualnych środowisku zarządzania przedsiębiorstwem;
– wykorzystanie sztucznej inteligencji w sterowaniu ruchem małymi źródłami energii elektrycznej. Model wirtualnej struktury elektrowni.
Spis treści:
 
Przedmowa
Leszek Kiełtyka
 
CZĘŚĆ I. Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 
1. Muzyczne technologie foniczne w komunikacjach multimedialnych
Leszek Kiełtyka
 
Wprowadzenie
1.1. Podstawowe technologie foniczne
1.2. Transmisja fonii w sieciach komputerowych z użyciem kompresji
1.3. Porównanie jakości zapisywanego dźwięku w najbardziej popularnych standardach
1.4. Zalecenia dotyczące kompresji sygnału audio
Podsumowanie
Literatura

2. Dwa podejścia do procesu wirtualizacji organizacji
Łukasz Babuśka, Monika Gasik, Anna Sankowska
 
Wprowadzenie
2.1. Podejście procesowe do organizacji wirtualnej
2.2. Wybrane technologie informacyjno-komunikacyjne kluczowe dla wspierania organizacji wirtualnej
Podsumowanie
Literatura
 
3. Sustainable Development and Environmental Information Systems
Betáková Janka, Onderišinová Katarína, Michalko Ján, Šupák Marek
 
Literature
 
4. Wykorzystanie outsorcingu wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie - wybrane rozwiązania
Mirosław Kwieciński, Magdalena Miklus
 
4.1. Przesłanki, dylematy i możliwości stosowania outsorcingu wywiadu gospodarczego
4.2. Zastosowania outsorcingu wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie
Podsumowanie
Literatura
 
5. Zastosowanie sieci neuronowych w doborze technologii telekomunikacyjnych w organizacjach wirtualnych
Robert Kucęba, Adam Sokołowski, Mariusz Pudło, Artur Wrzalik
 
Wprowadzenie
5.1. Przepływ informacji jako kluczowy element funkcjonowania wirtualnej organizacji
5.2. Zastosowanie sieci neuronowych w procesie doboru e-technologii 
Podsumowanie
Literatura
 
6. Klasyfikacja i modelowanie systemów mobilnych baz danych
Piotr Ślusarczyk, Mariusz Michalak
 
Wprowadzenie
6.1. Opis podstawowych pojęć
6.2. Miejsce systemów mobilnych baz danych w ogólnej klasyfikacji systemów rozproszonych baz danych
6.3. Architektura systemu mobilnej bazy danych
Podsumowanie
Literatura
 
7. Modern possibilities of image viewing processeses - industrial’s and university’s applications
Ladislav Várkoly
 
Introduction
7.1. Image projection of imaginary world by using virtual reality
7.2. Image projection of real world by using electrons and visible light spectrum - electron and optical microscopy
7.3. Image projection of real world by using Inspection systems
7.4. Image projection of real world by using Robotics crawlers
7.5. Laboratory of Special Light Microscopy with equipment for image processing in Material Science - segment of LCIT
Conclusion
Literature

CZĘŚĆ II. Gospodarka elektroniczna
 
8. Ewolucja sposobów komunikacji w kanałach dystrybucyjnych w latach 1998-2005
Ewa Dobrzyńska, Maciej Dobrzyński
 
8.1. Źródło danych
8.2. Komunikacja w kanałach dystrybucyjnych - wyniki ankiet z lat 1998-2005
8.3. Porównanie wyników ankiet - tendencje w komunikacji w kanałach dystrybucyjnych
Literatura
 
9. Architektura skutecznego systemu e-commerce
Ireneusz Jakuszewicz, Marta Komuda
 
Wprowadzenie
9.1. Wymagania stawiane skutecznym systemom e-commerce
9.2. Architektury systemu e-commerce
Podsumowanie
 
10. E-podatki w polsce i w innych krajach
Ewa Prałat-Kubiszewska
 
10.1. Zasada działania systemu obsługującego e-podatki
10.2. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu
10.3. Rozwój systemu elektronicznych podatków w Polsce
10.4. Sytuacja w innych krajach
Podsumowanie
Literatura
 
11. Analiza budowy systemu informatycznego kontrolingu
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
 
Wprowadzenie
11.1. Założenia budowy systemu informatycznego kontrolingu
11.2. Architektura systemów informatycznych kontrolingu
Podsumowanie
Literatura
 
12. Rola platformy informatycznej w firmie ubezpieczeniowej
Arkadiusz Szczepaniak, Jarosław Mamala
 
Wprowadzenie
12.1. Wymagania stawiane platformie informatycznej
12.2. Wypracowanie docelowej organizacji platformy informatycznej
12.3. Platforma informatyczna - rozwiązanie docelowe
Podsumowanie
Literatura

13. Procesy negocjacji integratywnych w wirtualnym środowisku zarządzania przedsiębiorstwem
Rafał Niedbał
 
Wprowadzenie
13.1. Negocjacje w gospodarce elektronicznej
13.2. Systemy wspomagania e-negocjacji
13.3. Modelowanie procesu negocjacyjnego - charakterystyka prowadzonych prac badawczych
Podsumowanie
Literatura
 
CZĘŚĆ III. Prognozowanie i symulacje
 
14. Rola metody delfickiej w procesie foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych
Ireneusz Jakuszewicz, Anna Kononiuk, Andrzej Magruk, Joanicjusz Nazarko
 
Wprowadzenie
14.1. Metoda delficka a proces foresight
14.2. Organizacja metody delfickiej
14.3. Metoda delficka on-line
Podsumowanie
Literatura
 
15. Inicjatywy foresight w Polsce i na świecie
Ireneusz Jakuszewicz, Anna Kononiuk, Andrzej Magruk, Joanicjusz Nazarko
 
Wprowadzenie
15.1. Foresight na świecie
15.2. Polski Narodowy Program Foresight
Podsumowanie
Literatura
 
16. Analiza współczynników korelacji w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce na podstawie danych z lat 1988-2004
Małgorzata Romanowska, Krzysztof Sokalski
 
Wprowadzenie
16.1. Macierze korelacji i interpretacja wartości ich elementów
Podsumowanie
Literatura
 
17. Metoda klasyfikacji klientów operatora telefonii komórkowej w analizie zjawiska rezygnacji
Piotr Sulikowski
 
Wprowadzenie
17.1. Problem identyfikacji klientów z grupy ryzyka
17.2. Metoda klasyfikacji klientów
Podsumowanie
Literatura

18. Prognozowanie przez analogie przestrzenno-czasowe jako alternatywa w przypadku zbyt krótkich szeregów danych
Marek Szajt
 
Wprowadzenie
18.1. Problemy metodologiczne wynikające z braku danych
18.2. Prognozowanie przez analogie przestrzenno-czasowe
18.3. Przykład empiryczny
Podsumowanie
Literatura
 
CZĘŚĆ IV. Zarządzanie wiedzą
 
19. Symboliczna reprezentacja zdań języka naturalnego w zarządzaniu wiedzą systemu ekspertowego
Zbigniew Buchalski
 
Wprowadzenie
19.1. Struktura funkcjonalna systemu ekspertowego
19.2. Symboliczna reprezentacja wiedzy zawartej w bazie wiedzy
19.3. Przebieg procesu wnioskowania
Podsumowanie
Literatura
 
20. Wyzwania dla współczesnych menedżerów przedsiębiorstw
Bogusław Kaczmarek
 
20.1. Nowe reguły dla nowej gospodarki
20.2. Potęga zasobów niematerialnych
20.3. Możliwość jest ważniejsza od wydajności
Literatura
 
21. Pozyskiwanie i wymiana wiedzy w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem map myśli
Edyta Kulej-Dudek
 
Wprowadzenie
21.1. Mapy myśli
21.2. Zastosowanie map myśli w zarządzaniu wiedzą na podstawie przeprowadzonych badań
Podsumowanie
Literatura
 
22. Modeling of military training activities by ontology-based knowledge system
luchý L., Budinská I., Balogh Z., Forgáč R., Gatial E., Laclavík M., Mokriš I., Nguyen G.
 
Introduction
22.1. Model of military exercise preparation
22.2. Knowledge system architecture
Conclusion
References
 
23. Hybrydowe systemy ekspertowe w procesach przetwarzania wiedzy
Rafał Nocuń
 
Wprowadzenie
23.1. Proces tworzenia systemów ekspertowych
23.2. Budowa wewnętrzna i działanie hybrydowych systemów ekspertowych
Podsumowanie
Literatura
 
24. System ekspertowy jako instrument wyboru źródeł wiedzy oraz pozyskania informacji o rynku i jego uczestnikach
Zbigniew Malara, Artur Pajkert
 
Wprowadzenie
24.1. System ekspertowy
24.2. Hosting i sytuacja decyzyjna
24.3. Eksperyment
24.4. Wyniki eksperymentu
Podsumowanie
Literatura
 
CZĘŚĆ V. Multimedia w edukacji
 
25. Multimedia technologies for distant learning
Dana Horváthová, Stanislav Holec
 
Introduction
25.1. Technologies
25.2. Creating and using multimedia
25.3. Internet telephony in lifelong education
25.4. Advantages of Internet telephony in education
25.5. Drawbacks of Internet telephony in education
Conclusion
References
 
26. Multimedia in International study programs
Michalko Ján, Adamkovičová Beata, Bilčík Bohuslav, Golian Emil, Klierová Michaela
 
Introduction
26.1. The Ability of the Police as a Service Organization to Set Social Goals and Reduce Crime
26.2. The Research Goals and Research Hypotheses
26.3. The Research Hypotheses
26.4. The Research Method
Literature

27. E-learning jako forma szkolenia pracowników - zarys problemu, wyniki badań
Klaudia Smoląg
 
Wprowadzenie
27.1. Szkolenia pracowników - zarys teoretyczny
27.2. Kursy e-learningowe
27.3. Kanały przekazu w e-learningu
Podsumowanie
Literatura
 
28. Multimedia techniques in teaching English for Specific Purposes in fields of marketing and management
Magdalena Cieślikiewicz-Sroka, Mariusz Sroka
 
Introduction
28.1. Teaching ESP to students of marketing and management
28.2. Opinion poll and results
Conclusions
Bibliography
 
29. ROI z e-learningu
Patrycja Wiśniewska
 
Wprowadzenie
29.1. Skojarzenia z ROI z e-learningu: szybkość i elastyczność
29.2. Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć - nie możesz tym zarządzać
29.3. Analityki e-learningowe
29.4. Architektura systemu analityki szkoleniowej
Literatura
 
CZĘŚĆ VI. Multimedialne technologie informacyjne
 
30. Testowanie czytelności tekstu ekranowego
Radosław Bednarski, Maria Pietruszka, Wojciech Grenda
 
Wprowadzenie
30.1. Aktualny stan zagadnienia
30.2. Podstawy matematyczne
30.3. Warunki przeprowadzenia testu
Podsumowanie
Literatura
 
31. Pilotażowa instalacja sieci bezprzewodowej standardu WiMAX na Politechnice Gdańskiej
Krzysztof Gierłowski, Krzysztof Nowicki
 
Wprowadzenie
31.1. Technologia WiMAX
31.2. Pilotażowa instalacja systemu na Politechnice Gdańskiej
Podsumowanie
Literatura
 
32. Wybrane technologie wspierające wymianę informacji w dużych przedsiębiorstwach w Polsce
Paweł Kobis
 
Wprowadzenie
32.1. Technologie wspierające pracę grupową
32.2. Badania ankietowe dotyczące stanu informatyzacji polskich przedsiębiorstw
Podsumowanie
Literatura
 
33. Ocena poziomu jakości informacyjnego środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Joanna Korpus
 
Wprowadzenie
33.1. Metoda oceny poziomu jakości informacyjnego środowiska pracy
33.2. Weryfikacja opracowanej metody i klasyfikacja przedsiębiorstw
Podsumowanie.
Literatura
 
34. Decyzje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
Paula Pypłacz
 
Wprowadzenie
34.1. Działalność MSP
34.2. System informacyjny marketingu (SIM)
34.3. Marketingowe systemy wspomagania decyzji
Podsumowanie
Literatura
 
35. Internet - szansa rozwoju małych społeczności lokalnych
Jerzy Pieronek
 
Wprowadzenie
35.1. Nauczanie na odległość
35.2. Wykonywanie pracy na odległość
Podsumowanie
Literatura
 
CZĘŚĆ VII. Sztuczna inteligencja i systemy wspomagania decyzji
 
36. Inteligentny system wspomagania decyzji lekarza w diagnozowaniu chorób pacjentów
Zbigniew Buchalski
 
Wprowadzenie
36.1. Struktura systemu ekspertowego NEREX
36.2. Baza wiedzy systemu NEREX
36.3. Przebieg procesu wnioskowania
36.4. Opis programu NEREX
Podsumowanie
Literatura

37. Pomiar efektywności procesów logistycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Dariusz Dudek
 
Wprowadzenie
37.1. Charakterystyka sztucznych sieci neuronowych
37.2. Pomiar efektywności procesów logistycznych
Podsumowanie
Literatura
 
38. Wybrane obszary wykorzystania sztucznej inteligencji w sterowaniu ruchem źródeł energii małej mocy
Robert Kucęba
 
Wprowadzenie
38.1. Struktura baz wiedzy systemu ekspertowego
38.2. Elementy sterownika ruchem źródeł małej mocy
Podsumowanie
Literatura
 
39. Influence of pulse coupled neural network initialisation on classification tasks
Radoslav Forgáč, Igor Mokriš
 
Introduction
39.1. Optimized PCNN
39.2. Initialization of O-PCNN threshold potential
39.3. Results
Conclusion
References
 
40. Modelowanie zjawisk za pomocą sieci neuronowych
Waldemar Jędrzejczyk
 
Wprowadzenie
40.1. Podstawowe własności sieci neuronowych
40.2. Proces tworzenia modelu zjawiska przy użyciu sieci neuronowych
Podsumowanie
Literatura
 
41. Security analysis of a neural network-based encryption system
Piotr Kotlarz, Zbigniew Kotulski
 
Introduction
41.1. Neural network realizing arbitrary permutation
41.2. Training at a server side (transmission of a training set)
41.3. Training at a client side
Conclusions
References

42. Analiza predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem modelu na bazie logiki rozmytej
Adam Sokołowski, Artur Wrzalik
 
Wprowadzenie
42.1. Temperament jako czynnik warunkujący przydatność zawodową
42.2. Struktura i zasada działania Modelu Doradczego
Podsumowanie
Literatura
 
43. Wykorzystanie systemów rozmytych w procesie wspomagania e-rekrutacji
Artur Wrzalik
 
Wprowadzenie
43.1. E-rekrutacja jako alternatywny sposób pozyskiwania pracowników
43.2. Systemy rozmyte w procesie oceny kwalifikacji kandydatów do pracy
Podsumowanie
Literatura
 
44. Praktyka zarządzania informacjami a innowacyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw
Joanna Tabor
 
Wprowadzenie
44.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
44.2. Praktyka zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie
44.3. Technologiczna innowacyjność produktowa i procesowa badanych przedsiębiorstw
44.4. Analiza związku między praktyką zarządzania zasobami informacyjnymi a innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw
Podsumowanie
Literatura

Leszek Kiełtyka redakcja naukowa

prof. zw. dr hab. inż., prowadzi Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane