• Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn

Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn

 • Autor: Katarzyna Dohn, Adam Gumiński, Mirosław Matusek, Wojciech Zoleński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-070-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 40.29 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Monografia stanowi swoiste kompendium wiedzy z zakresu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Związana jest z rolą wiedzy i wymaganiami budowanego systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą w rzeczywistych obiektach badawczych, autorzy bowiem zwrócili uwagę na pomijanie tego aspektu w literaturze przedmiotu. Jest to interesujące nie tylko z punktu widzenia uwypuklenia związków, jakie zachodzą pomiędzy teorią a praktyką gospodarczą, ale przede wszystkim z uwagi na fakt ogromnej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami praktyków zarządzania co do funkcjonalności systemów zarządzania wiedzą a ich faktycznymi możliwościami, wynikającą z pewnością z interpretacji samego pojęcia wiedzy. W ramach opracowania ww. problematykę omówiono w trzech obszarach – scharakteryzowano przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, przedstawiono wyniki badań ankietowych obrazujących stan procesów zarządzania wiedzą w tych zakładach, opracowano model wspomagania zarządzania wiedzą w polskich zakładach budowy maszyn. Praca może być wykorzystana zarówno przez osoby zainteresowane zagadnieniami zarządzania i organizacji firm, projektantów infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw oraz studentów technicznych i ekonomicznych kierunków studiów.

Spis treści:

Wykaz umownych oznaczeń oraz zastosowanych skrótów i akronimów

1. Wstęp

2. Charakterystyka modelu badawczego

3. Charakterystyka przedsiębiorstw sektora maszynowego w Polsce


3.1. Charakterystyka procesów produkcji w przemyśle budowy maszyn
3.2. Specyfika polskich przedsiębiorstw przemysłu maszynowego

4. Badania procesów zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn


4.1. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka
4.2. Charakterystyka metodyki badań
4.3. Charakterystyka systemu informacyjnego badanych przedsiębiorstw
4.3.1. System informatyczny jako platforma systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym
4.3.2. Wyniki badań kwestionariuszowych systemów informacyjnych w analizowanych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
4.4. Źródła wiedzy w realizacji kontraktów w badanych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
4.4.1. Kluczowe elementy zarządzania wiedzą
4.4.2. Wiedza klientów, o klientach i dla klientów badanych przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn
4.4.3. Wiedza od dostawców, o dostawcach i dla dostawców przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn
4.4.4. Podział źródeł wiedzy z uwagi na ich dostępność w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
4.5. Analiza deficytów w zakresie zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.1. Analiza deficytu wiedzy w zakresie pozyskiwania wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.2. Analiza deficytu wiedzy w zakresie gromadzenia wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.3. Analiza deficytu wiedzy w zakresie transferu wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.4. Analiza deficytu wiedzy w zakresie wykorzystania wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.6. Ustalenie oczekiwanych funkcjonalności rozwiązań informatycznych w zakresie procesów zarządzania wiedzą

5. Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn


5.1. Przegląd stosowanych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania wiedzą
5.1.1. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
5.1.2. Systemy wspomagające kodyfikację i lokalizację wiedzy
5.1.3. Systemy ekspertowe
5.2. Założenia do budowy modelu wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą
5.3. Opis modelu systemu wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą
5.3.1. Wiedza w procesie projektowania produktu
5.3.2. Proces zaopatrzenia w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.3.3. Procesy wytwarzania w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.3.4. Procesy sprzedaży i dystrybucji w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.4. Struktura systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie
w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach budowy maszyn
na podstawie opracowanego modelu
5.5. Charakterystyka metod i narzędzi zaimplementowanych w systemie informatycznym dla wspomagania realizacji procesów wiedzy w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.5.1. Koncepcja wnioskowania na bazie przypadków (Case Based Reasoning – CBR) w systemie wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą
5.5.2. Struktura hybrydowego systemu CBR i systemu ekspertowego
5.5.3. Narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem w systemie wspomagającym zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn
5.5.4. Narzędzie wspomagające procesy zarządzania zasobami ludzkimi w systemie wspomagającym zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn
5.5.5. System Zarządzania Obiektami Wiedzy
5.5.6. Regułowy system ekspertowy RSE
5.5.7. System interaktywnego porównywania parami SIPP
5.5.8. System dynamicznych symulacji badawczych SDSB

6. Wnioski końcowe

Literatura    
        
Spis rysunków

Spis tabel

Załączniki


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane