• Kulturowe procesy zarządzania

Kulturowe procesy zarządzania

 • Autor: Łukasz Sułkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-727-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 335/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem monografii jest opisanie wielości perspektyw rozumienia i badania procesów kulturowych w organizacjach, ale jednocześnie wskazanie płaszczyzn ich możliwej integracji. Autor podjął próbę przejścia od analizy teoretycznej do propozycji metodologicznych, a więc oceny możliwości zastosowania przyjętego podejścia do badania kulturowych procesów organizowania oraz zarządzania procesami zmian kulturowych. Książka ta stanowi rozwinięcie kilku tez, które lokują analizy kulturowe w naukach o zarządzaniu na bardzo ogólnej płaszczyźnie dyskursu naukowego.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
1. Paradygmaty kultury w naukach o zarządzaniu
 
1.1. Rozwój nurtu kulturowego w zarządzaniu
1.2. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu
1.3. Paradygmaty kultury organizacyjnej
1.4. Znaczenie kultury organizacyjnej
1.5. Podstawowe problemy poznawcze nurtu kulturowego zarządzania
1.6. Dlaczego warto zajmować się kulturą w zarządzaniu?
 
2. Funkcjonalistyczne rozumienie kultury w zarządzaniu
 
2.1. Funkcjonalistyczna wizja kultury
2.2. Składniki kultury organizacyjnej
2.3. Modele kultur organizacyjnych
2.4. Jednowymiarowe typologie kultur organizacyjnych
2.5. Wielowymiarowe typologie kultur organizacyjnych
2.6. Model i typologia 3D kultury organizacyjnej
2.7. Funkcje kultury organizacyjnej
2.8. Krytycznie o funkcjonalistycznym ujęciu kultury w zarządzaniu
 
3. Kultura społeczeństwa w zarządzaniu
 
3.1. Porównawcze badania międzykulturowe
3.2. Znaczenie kręgów kulturowych
3.3. Kulturowe uwarunkowania konkurencyjności
3.4. Polska w badaniach międzykulturowych
3.5. Konwergencja kultur
3.6. Współczesna kultura konsumpcjonizmu
 
4. Kultura oraz kultura organizacyjna z perspektywy neoewolucyjnej
 
4.1. Neoewolucjonizm w naukach o zarządzaniu
4.2. Kultura w ujęciu neoewolucyjnym
4.3. Memy a kultura
4.4. Ewolucyjne korzenie kultury organizacyjnej
4.5. Neoewolucjonizm wobec innych paradygmatów w badaniach kultury
 
5. Interpretatywne rozumienie kultury w zarządzaniu
 
5.1. Charakterystyka paradygmatu interpretatywno-symbolicznego
5.2. Koncepcje interakcjonizmu symbolicznego w zarządzaniu
5.3. Interpretatywna wizja kultury w zarządzaniu
5.4. Tożsamość organizacji a kultura organizacyjna
 
6. Radykalna wizja kultury w zarządzaniu
 
6.1. Nurt krytyczny zarządzania
6.2. Krytyczne rozumienie kultury organizacyjnej
6.3. Emancypacyjne cele krytyki kulturowej
6.4. Ograniczenia nurtu krytycznego w zarządzaniu
 
7. Kulturowa zmienność organizacji
 
7.1. Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych
7.2. Funkcjonalistyczna zmiana kultury
7.3. Interpretatywne ujęcie zmiany kulturowej
7.4. Emancypacyjna zmiana kultury
7.5. Metoda metaforyczna badania kultury organizacyjnej
 
Podsumowanie
Bibliografia

prof. dr. hab. Bogdan Piasecki:

Monografia prof. dr. hab. Łukasza Sułkowskiego stanowi najbardziej rozbudowaną i pogłębioną analizę problematyki kulturowej w zarządzaniu w polskiej literaturze przedmiotu. Jej walory to wieloaspektowy opis paradygmatów i metodologii badania kultury organizacyjnej oraz wskazanie metod jej kształtowania i zmian. Praca wyróżnia się erudycyjnością i znajomością problemu, którą potwierdza zarówno wnikliwa analiza licznej literatury polskiej i zagranicznej, jak i stopień oryginalności własnego spojrzenia autora na złożone procesy kulturowe w organizacji. Monografia jest bardzo potrzebną pozycją na rynku polskim przede wszystkim dla badaczy organizacji oraz doktorantów i studentów zgłębiających problemy kulturowe nie tylko w naukach o zarządzaniu, ale w wielu dyscyplinach społecznych i humanistycznych.

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane