• Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw

Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw

 • Autor: Marek Jabłoński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-850-6
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 440/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem książki jest dokonanie oceny kształtowania modeli biznesu przedsiębiorstw sprzyjających kreacji ich wartości. Szeroko zakrojone badania i analizy autora obejmowały spółki notowane na alternatywnym systemie obrotu papierami wartościowymi NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Rozważania autora skoncentrowane są na projektowaniu modeli biznesu, ich innowacyjności, strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i zarządzaniu wynikami.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Modele biznesu w procesie kreacji wartości
 
1.1. Dynamika zarządzania przedsiębiorstwem
1.2. Dynamika modeli biznesu a kreacja wartości
1.3. Kształtowanie modeli biznesu a jego komponenty
1.3.1. Procesy w konfiguracji modeli biznesu
1.4. Modele biznesu a strategia przedsiębiorstwa
1.5. Czynnik ludzki w modelu biznesu
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Projektowanie modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości
 
2.1. Projektowanie modeli biznesu - ujęcie komponentowe
2.1.1. Dostrajanie modelu biznesu do zdolności do kreacji wartości przedsiębiorstw
2.1.2. Czynniki kształtujące elastyczność modeli biznesu
2.1.3. Struktury organizacyjne sprzyjające szybkim modyfikacjom modeli biznesu
2.1.4. Controlling modeli biznesu na potrzeby kreacji wartości
2.1.5. Benchmarking modeli biznesu
2.2. Innowacyjność a modele biznesu
2.2.1. Rola innowacyjności we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.2.2. Innowacyjność modeli biznesu a kreacja wartości przedsiębiorstw
2.3. Sposoby opisu i prezentacji modeli biznesu
Podsumowanie
 
Rozdział 3. Założenia i istota strategicznego kreowania wartości przedsiębiorstw
 
3.1. Strategiczne zarządzanie wartością przedsiębiorstw
3.2. Zmienność rynków a kreacja wartości przedsiębiorstw
3.3. Kapitał intelektualny a kreacja wartości przedsiębiorstw
3.4. Miejsce i rola strategii marketingowych w kreacji wartości przedsiębiorstw
Podsumowanie
 
Rozdział 4. Źródła pozyskiwania kapitału w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw
 
4.1. Strategiczne scenariusze finansowania kreacji wartości przedsiębiorstw
4.2. Wykorzystanie potencjału organizacji sieciowych i otoczenia biznesu, wspomagających innowacyjność do kształtowania modeli biznesu
4.3. Zwiększanie wartości przedsiębiorstw poprzez uczestnictwo w rynku NewConnect
Podsumowanie
 
Rozdział 5. Strategiczne zarządzanie wynikami jako czynnik sprzyjający kształtowaniu modeli biznesu
 
5.1. Mierniki kreacji wartości a system zarządzania wynikami przedsiębiorstw
5.2. Analityka biznesu
5.3. Projektowanie systemu zarządzania wynikami
5.4. Zdolności diagnostyczne a ocena modelu biznesowego
5.5. Osiąganie prognozy finansowej jako miernik oceny zdolności modelu biznesu do kreacji wartości
Podsumowanie
 
Rozdział 6. Metodyka i procedura badań modeli biznesu
 
6.1. Cel, zakres oraz przedmiot badań
6.2. Metodyka badań własnych
6.3. Charakterystyka próbki badawczej
6.3.1. Analiza ilościowa
6.3.2. Analiza jakościowa
6.3.3. Analiza studiów przypadków
 
Rozdział 7. Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw w świetle badań
 
7.1. Innowacyjność jako siła napędowa modeli biznesu
7.2. Prognozy finansowe spółek notowanych na NewConnect a kurs akcji
7.3. Modele biznesu i ich komponenty sprzyjające kreacji wartości
7.4. Pomiar i monitorowanie modeli biznesu
7.5. Modele biznesu spółek notowanych na NewConnect
Podsumowanie
 
Rozdział 8. Propozycja teorii nauki o zarządzaniu w zakresie kształtowania modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości
 
8.1. Propozycja pojęć z zakresu modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości
8.2. Wkład autora pracy w rozwój nauki o zarządzaniu
8.3. Nowe przestrzenie badawcze w zakresie modeli biznesu w parowartościowym podejściu do zarządzania
 
Zakończenie i wnioski końcowe
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego:

(…) Praca jest obszernym i interesującym dziełem z obszaru zarządzania i zarządzania wartością. Walorem opracowania jest kompleksowa i krytyczno-wartościująca analiza przydatności różnych koncepcji kształtowania modeli biznesu i powiązania struktury modeli z procesami kreowania wartości. Autor zaproponował własną metodę oceny kształtowania modeli biznesu polskich przedsiębiorstw sprzyjających kreacji ich wartości. Przeprowadził także bardzo głębokie studia literaturowe. Zasadniczo doceniam skalę i zakres przeprowadzonych studiów literaturowych i badań. Świadczy to o dużej, interdyscyplinarnej wiedzy Autora, a także pasji i dociekliwości naukowej (…).

dr hab. Andrzej Herman, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

(…) Autor proponowanej książki podjął w niej bardzo ważną - nie tylko z punktu widzenia teoretycznego, ale też i praktycznego – tematykę. Pojęcie modelu biznesowego zyskuje bowiem coraz szybciej na znaczeniu i popularności. Wprowadzanie do praktyki gospodarczej nowych modeli biznesowych może szybko i skutecznie kreować istotne przewagi konkurencyjne na rynku i przekładać się na znaczące wzrosty wartości przedsiębiorstwa (…). (…) W kontekście teorii modeli biznesowych szeroko porusza problematykę wykorzystania kapitału finansowego i intelektualnego, korzyści wynikających z wprowadzania innowacji, a także rolę efektów sieciowych w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa oraz umiejętnego zarządzania jego wynikami. Jest to podejście ambitne, którego celem jest dążenie do ujęcia tych zagadnień kompleksowo (…). (…) Książka może stać się na rynku polskich wydawnictw ekonomicznych ważnym wydarzeniem.

Marek Jabłoński

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Dyrektor Centrum Badań i Innowacji Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prezes Zarządu uznanej na rynku firmy doradczej OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Zarządu jednostki certyfikującej Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej CERT Sp. z o.o. w Katowicach. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami, w tym Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management). Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych systemów zarządzania wynikami (Strategic Performance Management) zorientowanych na wzrost wartości przedsiębiorstw służących doskonaleniu skuteczności i efektywności stosowanych modeli biznesowych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane