• Krytyczny nurt zarządzania

Krytyczny nurt zarządzania

 • Autor: Łukasz Sułkowski Michał Zawadzki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-397-7
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Książka stanowi innowacyjną na naszym rynku wydawniczym publikację na temat słabo znanego w Polsce nurtu krytycznego w zarządzaniu – Critical Management Studies. Głównym merytorycznym przesłaniem publikacji jest wskazanie na złożoność i społeczny charakter procesów zarządzania i organizowania, które zawsze należy rozpatrywać w perspektywie takich wartości, jak: etyczność, moralność oraz szacunek względem drugiego człowieka. Niestety, w praktyce zarządzania występują działania dehumanizujące, opresyjne i instrumentalne wobec ludzi w organizacjach. W prezentowanej publikacji analizowane są takie patologie zarządzania, jak: społeczna nieodpowiedzialność biznesu, dyskryminacja płciowa w organizacji czy deuniwersytetyzacja uniwersytetu.

Książka jest zbiorem materiałów badawczych i dydaktycznych z zakresu krytycznej teorii organizacji i zarządzania, przeznaczonym zarówno dla środowiska akademickiego, jak też biznesowego. Zawiera rozdziały poświęcone wybranym aktualnym i istotnym z punktu widzenia dyscypliny kierunkom i tendencjom, które są powszechnie znane w Europie i wchodzą tam do kanonów nauczania zarządzania na poziomie zaawansowanym i podstawowym. Słownik fundamentalnych pojęć, studium przypadku oraz pytania końcowe czynią każdy z rozdziałów przystępnym i pozwalającym na pogłębione zrozumienie danego fenomenu.

Spis treści:

Wprowadzenie
Łukasz Sułkowski, Michał Zawadzki

Rozdział 1. Zarządzanie znaczeniami z perspektywy krytycznej
Sławomir Magala

Wstęp – Geneza krytycznych nauk o zarządzaniu
1.1. Krytyczna perspektywa: raport obserwatora uczestniczącego
1.2. Krytyczne badania zarządzania: jak patrzeć szefom na ręce?
1.3. Zarządzanie znaczeniami: ideologie i metodologie
1.4. Zarządzanie znaczeniami: skąd wiemy, czy coś ma sens?
1.5. Recepcja krytycznych teorii zarządzania
Bibliografia

Rozdział 2. Paradygmat krytyczny organizacji i zarządzania
Łukasz Sułkowski

Wstęp
2.1. Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu
2.2. Źródła paradygmatu krytycznego w zarządzaniu
2.3. Założenia epistemologiczne CMS
2.4. Krytyka dyskursu nauk o zarządzaniu
2.5. Ideologia menedżeryzmu
2.6. Zastosowania CMS
2.7. Krytyka nurtu krytycznego
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Opowieści i archetypy
Monika Kostera

Opis przypadku
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp – Rys historyczny
3.1. Główne teorie
3.1.1. Estetyka a organizowanie
3.1.2. Opowieści organizacyjne
3.1.3. Archetypy i organizacje
3.1.4. Opowieści archetypiczne i mity
Analiza przypadku
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 4. Płeć – odzyskiwany wymiar organizacji i zarządzania
Małgorzata Durska

Opis przypadku
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
4.1. Co ma feminizm do organizacji i zarządzania?
4.2. Czy organizacje i zarządzanie mają płeć?
4.3. Gender jako system i jako proces
4.4. Gender (wciąż) nieoswojony
Podsumowanie
Analiza przypadku
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 5. Społeczna „nieodpowiedzialność” biznesu
Justyna Fijałkowska

Opis przypadku
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
5.1. Podejście klasyczne do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
5.2. Krytyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
5.3. Krytyka motywów i sposobów działań deklarowanych jako działania
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
Podsumowanie
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 6. Deuniwersytetyzacja współczesnego uniwersytetu
Michał Zawadzki

Opis przypadku. Przedsiębiorczy model uniwersytetu w Polsce
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
6.1. Typy racjonalności w edukacji i wynikające z ich dominacji konsekwencje
6.2. Racjonalność instrumentalna
6.3. Racjonalność hermeneutyczna
6.4. Racjonalność emancypacyjna
6.5. Analiza przypadku. Krytyka przedsiębiorczego modelu uniwersytetu
6.6. Fundamentalizm edukacyjny i rynkowy
Podsumowanie
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 7. Marketing w kulturze
Jerzy Kociatkiewicz

Opis przypadku: Przemiana Wnerwiacza w Szaloną Żabę
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
7.1. Funkcja ekonomiczna marketingu
7.2. Funkcja ideologiczna marketingu
7.3. Funkcja kulturotwórcza marketingu
Podsumowanie
Analiza przypadku: Wnerwiacz utowarowiony
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 8. Czy prosumpcja sprzyja emancypacji? Dylematy zarządzania konsumentami
Łukasz Iwasiński

Opis przypadku
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
8.1. Zarządzanie konsumentami
8.2. Prosumpcja
8.3. Krytyka
Analiza przypadku
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 9. Neomarksistowskie koncepcje alienacji pracy w analizie strajku czynnego
Paweł Sydor

Opis przypadku – strajk czynny
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
9.1. Materializm
9.2. Alienacja pracy
9.3. Alienacja pracy w marksizmie
9.4. Koncepcje alienacji pracy w neomarksizmie
9.5. Użyteczność koncepcji alienacji pracy w analizie zjawiska strajku czynnego – próba analizy
9.6. Wartość poznawcza koncepcji alienacji pracy
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 10. Wolontariat jako forma wyzysku pracownika. Autoetnografia pracy wolontariuszki
Pamela Ślufińska

Opis przypadku
Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
10.1. Korzyści płynące z wolontariatu
10.1.1. Możliwe do osiągnięcia korzyści
10.1.2. Regulacje prawne i bezprawne łamanie zasad
10.2. Wyzysk – próba definicji oraz przykłady
10.3. Błahość powierzanych zadań
10.4. Nieprawdziwe obietnice awansu
10.5. Osobiste preferencje
10.6. Wykorzystywanie szczególnych kompetencji
10.7. Organizacyjny bałagan
10.8. Nieporozumienie
Podsumowanie
Analiza przypadku
Pytania do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 11. Krytyczne spojrzenie na nurt krytyczny
Michał Izak

Słownik podstawowych pojęć
Wstęp
11.1. Krytyki Nurtu Krytycznego
11.1.1. Nieinteraktywność Nurtu Krytycznego – problem komunikacji
teorii z praktyką
11.1.2. Niespójność teoretyczna w obrębie Nurtu Krytycznego
11.1.3. Problematyczny status metody argumentacji krytycznej
11.1.4. Ryzyko badań „krytycznych” – studium przypadku

Podsumowanie

Pytania kontrolne

Bibliografia

Zakończenie
Łukasz Sułkowski, Michał Zawadzki
 

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Michał Zawadzki
Katedra Zarządzania i Ekonomiki Mediów, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, prowadzi badania w krytycznym nurcie zarządzania. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności krytyczne badania nad edukacją i filozofią zarządzania. Autor monografii naukowej ?Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria?, członek Humanistic Management Network oraz European Educational Research Association. Stypendysta Visby Programme oraz wydawnictwa SAGE.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane