• Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

 • Autor: Władysław Janasz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-362-4
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim.

Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości).

Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych.

Poznanie problematyki zawartej w książce może być pomocne w projektowaniu strategii innowacyjnych organizacji, których wiedza na ten temat jest niejednokrotnie fragmentaryczna i niepełna w codziennej działalności. Książka jest adresowana dla słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, przede wszystkim uniwersyteckich kierunków studiów, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną organizacji.
Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Innowacje w strategii gospodarczej Unii Europejskiej
Władysław Janasz
 
1.1. Podstawowe priorytety w strategii
1.2. Wiedza w procesach innowacji
1.3. Nowa filozofia biznesu i kształtowania nowej wartości
1.4. Przedsiębiorczość w działalności innowacyjnej organizacji
 
Rozdział 2. Modele implementacji kapitału w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych
Krzysztof Janasz
 
2.1. Znaczenie kapitału w finansowaniu projektów innowacyjnych. Wyniki badań
2.2. Wpływ źródeł finansowania na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce
2.3. Modelowanie udziału kapitału publicznego i kapitału prywatnego w polskich przedsiębiorstwach
 
Rozdział 3. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw a polityka innowacyjna państwa
Krzysztof Janasz
 
3.1. Rola i zadania sektora publicznego w stymulowaniu procesów innowacyjnych
3.2. Polityka innowacyjna jako element polityki gospodarczej państwa i jej znaczenie w kształtowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
3.3. Zakres polityki innowacyjnej w wybranych krajach

Rozdział 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Katarzyna Kozioł-Nadolna
 
4.1. Analiza poziomu innowacyjności państw i przedsiębiorstw UE
4.2. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową państw
4.3. Innowacyjność państw a polityka innowacyjna Unii Europejskiej
 
Rozdział 5. Kreowanie potencjału technologicznego przedsiębiorstw
Joanna Wiśniewska
 
5.1. Portfel technologiczny przedsiębiorstwa
5.2. Mechanizmy tworzenia i pozyskiwania technologii w przedsiębiorstwie
5.3. Determinanty absorpcji technologii
5.4. Współczesne kierunki zmian technologicznych
 
Rozdział 6. Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006–2008
Arkadiusz Świadek
 
6.1. Wstępna charakterystyka przemysłu w regionie
6.2. Ogólne uwarunkowania aktywności innowacyjnej w regionie dolnośląskim
6.3. Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej w województwie małopolskim
6.4. Podsumowanie
 
Rozdział 7. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997–2008
Arkadiusz Świadek
 
7.1. Wstęp
7.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w 2008 roku. Stan bieżący
7.3. Dynamika działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997–2008
7.4. Wnioski
 
Rozdział 8. Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce
Joanna Wiśniewska
 
8.1. Sektor usług jako pole działań innowacyjnych
8.2. Kształtowanie innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce
8.3. Bariery działalności innowacyjnej w sektorze usług

Rozdział 9. Rola korporacji transnarodowych w globalnych nakładach na sferę B+R
Katarzyna Kozioł-Nadolna
 
9.1. Strategie internacjonalizacji i motywy ekspansji korporacji transnarodowych
9.2. Miejsce korporacji transnarodowych w gospodarce światowej
9.3. Nakłady na sferę B+R korporacji transnarodowych
 
Rozdział 10. Aktywność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
10.1. Charakterystyka przedsiębiorstw podlegających badaniu
10.2. Struktura uwarunkowań aktywności badawczo-rozwojowej
10.3. Procesy kooperacji w sferze B+R
10.4. Uwarunkowania aktywności badawczo-rozwojowej a liczba zatrudnionych i poziom techniki
 
Rozdział 11. Ocena determinant aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
11.1. Wybrane związki współzależności między uwarunkowaniami a aktywnością B+R
11.2. Probitowe modele ekonometryczne wpływu determinant aktywności badawczo-rozwojowej na przedsiębiorstwa
11.3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia nakładów B+R z wykorzystaniem funkcji logitowej
11.4. Ocena uwarunkowań aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i proponowane postulaty jej kształtowania
 
Bibliografia
Summary
Spis rysunków i wykresów
Spis tabel

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane