• Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka

Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka

 • Autor: Wojciech Nasierowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-564-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 170/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest podręcznikiem do studiowania zarządzania strategicznego oraz materiałem dla praktyków, którzy uczestniczą w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Motywem przewodnim rozdziału pierwszego książki jest opis podstawowych podejść, metod i technik w zarządzaniu strategicznym, czyli wyjaśnienie co to jest zarządzanie strategiczne. Następnie opisano klasyczne metody i techniki zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykreowanych w ramach tzw. harwardzkiej szkoły planowania–pozycjonowania.

Część trzecia książki poświęcona jest alternatywnym spojrzeniom na zarządzanie strategiczne: na restrukturyzację przedsiębiorstw. Opisano w niej różne spojrzenia na organizacyjne paradygmaty jako punkt wyjścia do rozważań o innych podstawowych podejściach do restrukturyzacji przedsiębiorstw lub wybranych zakresów funkcjonalnych działania. Przedstawiono różne „formuły restrukturyzacji” i reagowania na sytuacje kryzysowe.

Spis treści:

Od autora
Podziękowania
Wprowadzenie

1. Co to jest zarządzanie strategiczne

1.1. Pojęcie strategii organizacyjnej
1.2. Modele zarządzania strategicznego

2. Metody zarządzania strategicznego

2.1. Wizja–misja–cele przedsiębiorstwa: jak można je interpretować i formułować
2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Wizja przedsiębiorstwa
2.1.3. Misja przedsiębiorstwa
2.1.4. Cele przedsiębiorstwa
2.1.5. Przykład sposobu określania misji
2.1.6. Podsumowanie
2.2. Model pięciu sił konkurencyjnych (5F) Portera
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Model 5F Portera
2.2.3. O atrakcyjności i konkurencyjności
2.2.4. Grupy strategiczne
2.2.5. Zmiany w interpretacji modelu 5F
2.2.6. Podsumowanie
2.3. Metody wyboru strategii
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. SWOT jako wstęp do wyboru strategii
2.3.3. Krzywa „U” Portera jako drogowskaz do wyboru strategii
2.3.4. Metoda SPACE
2.3.5. Podsumowanie
2.4. Strategie podstawowe przedsiębiorstw
2.4.1. Wprowadzenie
2.4.2. Strategie podstawowe
2.4.3. Inne perspektywy określania strategii podstawowych
2.4.4. Strategie i działania, których należy unikać
2.4.5. Plany biznesowe
2.5.1. Wprowadzenie
2.5.2. Koncepcja cyklu życia wyrobu i przemysłu
2.5.3. Cykl życia organizacji
2.6. Analiza strategii w zdywersyfikowanych przedsiębiorstwach
2.7. Oceny planów strategicznych: jak wybrać najlepszy?
2.7.1. Wprowadzenie
2.7.2. Kryteria oceny jakości planu strategicznego przed jego wdrożeniem
2.7.3. Ocena czułych punktów strategii
2.7.4. Ocena strategii po jej wdrożeniu
2.7.5. Podsumowanie

3. Zarządzanie strategiczne a restrukturyzacja przedsiębiorstwa

3.1. Wprowadzenie
3.2. Reinżynieria przedsiębiorstwa
3.3. Zintegrowane systemy informatyczne
3.4. Kompleksowe zarządzanie jakością
3.4.1. Interpretacje jakości
3.4.2. Sugestie autorytetów odnośnie do poprawy jakości
3.4.3. Kompleksowe zarządzanie jakością: koncepcja „stałego usprawniania”, czyli drogowskaz do restrukturyzacji przedsiębiorstwa
3.5. Zarządzanie w kryzysie
3.5.1. Gwałtowna zmiana warunków rynkowych i/lub wady produktu
3.5.2. Zmiana kierownictwa – słabość zarządu
3.5.3. Działania związków zawodowych
3.5.4. Niekorzystne zmiany na rynkach międzynarodowych
3.5.5. Regulacje, deregulacje i zmiany przepisów
3.6. Podobieństwa i różnice w metodach restrukturyzacji

Bibliografia

prof. zw. Tadeusz Krupa, emerytowany dziekan Politechniki Warszawskiej:

Książkę tę napisał naukowiec o bardzo bogatym dorobku publikacyjnym w czasopismach i wydawnictwach zachodnich. Jest wykładowcą, który uczył i nadal wykłada zarządzanie strategiczne na uniwersytetach w wielu krajach europejskich i za oceanami. Książka w swoim zamyśle jest zarówno podręcznikiem do studiowania zarządzania strategicznego, jak i materiałem dla praktyków. Porusza tradycyjne tematy zarządzania strategicznego – zwłaszcza formułowania strategii, przeplatane współczesnymi tematami związanymi z technologią, zarządzaniem wiedzą, innowacjami i przedsiębiorczością. Opracowanie to jest spójnym tematycznym opracowaniem naukowym dotyczącym klasycznych metod formuło- wania strategii, ale i dodatkowo alternatywnych metod restrukturyzacji przedsiębiorstw. (...) Publikację tę śmiało można polecić tym, którzy chcą się dowiedzieć, czym jest zarządzanie strategiczne i w jaki sposób przedsiębiorstwa zyskują i utrzymują przewagę konkurencyjną. Prawdopodobnie największą jej zaletą jest interesujące przedstawienie fragmentów perełek publikacji z zakresu formułowania strategii i streszczenie ich w przejrzystej, skondensowanej i nowatorskiej formie.

prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

Przedstawiona praca jest niezmiernie wartościowym opracowaniem i powinna być opublikowana. Mimo że zaprezentowane w niej treści odnoszą się do klasyki zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami, to jest to dzieło o wysokich walorach poznawczych, prezentujące podstawy zarządzania strategicznego, bez których żaden teoretyk-naukowiec-dydaktyk ani najlepszy praktyk nie zrozumie istoty, roli, sensu i celów procesów informacyjno-decyzyjnych dotyczących przyszłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc zarządzania strategicznego. (...) Książkę tę z powodzeniem można polecić studentom, doktorantom, pracownikom dydaktycznym i naukowym uczelni zajmującym się podstawami teorii zarządzania i zarządzaniem strategicznym oraz praktykom zarządzającym organizacjami zarówno małymi–gospodarczymi, jak i dużymi–sieciowymi. Lektura ta może stać się źródłem wielu nowych przemyśleń i refleksji, a może także być powodem bardziej szczegółowego zainteresowania problematyką zarządzania strategicznego.

dr Maciej Turała, Uniwersytet Łódzki:

[Książka] dobrze się czyta – została ona napisana przez posiadającego duże doświadczenie dydaktyka. Styl, w jakim utrzymana jest jej treść sprawia, że jest to pozycja przystępna dla studentów, a jednocześnie interesująca i przydatna zarówno dla wykładowców, jak i praktyków. Jest to z jednej strony spójne tematycznie opracowanie naukowe z zakresu zarządzania strategicznego, a z drugiej – syntetyczne kompendium wiedzy, mogące z powodzeniem pełnić rolę podręcznika akademickiego. Opracowanie zostało oparte na bogatej literaturze przedmiotu, choć daleko mu do bycia odtwórczym. Autor prowadzi czytelnika, snując rozważania w sposób oryginalny, oparty na przykładach i opisach rzeczywistych sytuacji, ale jednocześnie twórczy, poddający analizie i krytyce znane metody zarządzania strategicznego.

Wojciech Nasierowski

prof. dr hab., absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego i Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Doktorat o koncepcjach pomiarów systemów organizacyjnych obronił w 1986 roku, a habilitację o zarządzania rozwojem techniki w 1998. Od ponad 30stu lat wykłada na uniwersytetach w Kanadzie, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, a seminaria/kursy/prezentacje przedstawił w ponad trzydziestu krajach. Opublikował 8 książek (w tym w McGraw-Hill Ryerson, oraz Pearson), ponad 60 artykułów w referowanych, głównie zagranicznych, czasopismach, a ponad 60 referatów opublikowano w materiałach konferencyjnych. Aktualnie pracuje na University of New Brunswick, Fredericton, Kanada, oraz w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Otrzymał wiele prestiżowych grantów.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane