• Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability

Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability

 • Autor: Aneta Wysokińska-Senkus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-906-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 495/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dostarcza informacji, jak przygotować się na sprostania wyzwaniom przyszłości oraz pokazuje, jak doskonalić zarządzanie, czyli stawiać wieloaspektowe cele, realizować je oraz mierzyć i analizować wyniki, tak aby zagwarantować jej przetrwanie i rozwój, czyli realizację najważniejszego celu funkcjonowania każdej organizacji.

Aby w przyszłości osiągnąć sukces ekonomiczny przy zapewnieniu rozwoju społeczności lokalnych oraz poszanowaniu lub wzbogaceniu walorów środowiska powinno się ustalać cele w obszarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym oraz  je konsekwentnie realizować. Analiza tendencji rozwojowych wskazuje, iż aktywna postawa w tych obszarach będzie nie tylko warunkiem sukcesu, ale będzie wymagana normami międzynarodowymi oraz przepisami prawa. Organizacje, które w krótkim czasie skoncentrują się na wdrożeniu zasad koncepcji sustainability nie tylko spełniają wymagania, ale będą miały szanse na zbudowanie długookresowej przewagi konkurencyjnej.
Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości

1.1. Koncepcje leżące u podłoża efektywności zarządzania organizacjami
1.2. Nowoczesne paradygmaty zarządzania
1.2.1. Interesariusze
1.2.2. Rola najwyższego kierownictwa w kreowaniu efektywnej organizacji
1.2.3. Praca zespołowa
1.2.4. Innowacje i doskonalenie organizacji
1.2.5. Cele organizacji, metody ich realizacji oraz mierniki w procesie doskonalenia
1.3. Triple bottom line i inne koncepcje sustainability
1.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu
1.5. Zarządzanie systemowe
1.6. Zarządzanie holistyczne
 
Rozdział 2. Wybrane systemy zarządzania oraz ich efektywność
 
2.1. Trendy w zarządzaniu a rozwiązania systemowe
2.2. Efektywność wybranych systemów zarządzania w ujęciu makroekonomicznym
2.3. Perspektywy rozwoju oraz efektywność wybranych systemów zarządzania w ujęciu mikroekonomicznym
2.3.1. Zarządzanie jakością
2.3.2. Zarządzanie środowiskiem
2.3.3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Rozdział 3. Doskonalenie i efektywność organizacji w kontekście sustainability
 
3.1. Istota pomiaru efektywności organizacji
3.2. Korzyści i trudności z wdrożenia systemu pomiaru efektywności organizacji
3.3. System pomiaru efektywności organizacji
3.3.1. Ewolucja pomiaru efektywności
3.3.2. Kluczowe koncepcje pomiaru efektywności
3.4. Zasady sustainability a skuteczność organizacji
3.4.1. Jonson & Johnson
3.4.2. SAP AG
3.4.3. Intel Corporation
3.4.4. BMW
3.4.5. Minnesota Mining and Manufacturing Company
 
Rozdział 4. Model Strategic Holistic Performance Development and Improvement (S-HPD&I)
 
4.1. Metodyka badań empirycznych
4.1.1. Przedmiot i zakres badania
4.1.2. Cele badania
4.1.3. Problemy badawcze
4.1.4. Hipotezy badawcze
4.1.5. Przedstawienie procesu badawczego
4.1.6. Dobór i charakterystyka próby badawczej
4.2. Założenia modelu S-HPD&I
4.3. Metodyka opracowywania i wizualizacji modelu S-HPD&I
4.4. Model S-HPD&I
4.4.1. Faza 1 – Określenie wymagań interesariuszy i uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych
4.4.2. Faza 2 – Określenie celów i mierników sprawności
4.4.3. Faza 3 – Realizacja, kontrola i doskonalenie
 
Rozdział 5. Analiza luki zarządzania według modelu S-HPD&I oraz wyniki badań empirycznych
 
5.1. Założenia metodyczne badania analizy luki zarządzania
5.2. Faza 1 – Określenie wymagań interesariuszy i uwarunkowań wewnątrz organizacyjnych
5.3. Faza 2 – Określenie celów i mierników sprawności
5.3.1. C01 – Przetrwanie i rozwój organizacji
5.3.2. C02 – Wzajemnie korzystne relacje z inwestorami
5.3.3. C03 – Zrównoważona wartość rynkowa
5.3.4. C04 – Zrównoważona wartość niematerialna
5.3.5. C05 – Zrównoważona wartość materialna
5.3.6. C06 – C08 Cele sustainability
5.3.7. C09 – Wysoka efektywność organizacyjna
5.3.8. C10 – Wzajemnie korzystne relacje z klientami
5.3.9. C11 – Wzajemnie korzystne relacje z pracownikami
5.3.10. C12 – Wzajemnie korzystne relacje z zarządem
5.3.11. C13 – Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami i partnerami strategicznymi
5.3.12. C14 – Wzajemnie korzystne relacje z ustawodawcami
5.3.13. C15 – Wzajemnie korzystne relacje ze społeczeństwem
5.3.14. C16 – Minimalizacja wpływu na środowisko
5.3.15. C17 – Spełnione wymagania norm i kodeksów fakultatywnych
5.3.16. C18 – Spełnione oczekiwania pozostałych interesariuszy
5.4. Faza 3 – Realizacja, kontrola i doskonalenie
5.4.1. P1 – Analizowanie wymagań, uwarunkowań i celów
5.4.2. P2 – Formułowanie wizji, misji i strategii oraz mierników i wskaźników
5.4.3. P3 – Projektowanie procesów głównych, pomocniczych i ładu korporacyjnego
5.4.4. P4 – Wsparcie realizacji strategii poprzez zabezpieczenie odpowiednich zasobów
5.4.5. P5 – Realizacja strategii i planów szczegółowych
5.4.6. P6 – Pomiar i analizowanie
5.4.7. P7 – Przywództwo
5.4.8. P8 – Zarządzanie wiedzą
5.4.9. P9 – Integracja systemów zarządzania
5.4.10. CI – Ciągłe doskonalenie
5.4.11. RA – Analiza ryzyka
5.5. Określenie krytycznych zmiennych dla doskonalenia organizacji w kontekście sustainability
5.6. Możliwości zastosowania modelu S–HPD&I w praktyce
5.7. Zgodność modelu z wytycznymi odnośnie do koncepcji doskonalenia i pomiaru efektywności
 
Zakończenie

Aneta Wysokińska-Senkus

jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach (uzyskany tytuł magistra - 2001). W 2003 ukończyła studia podyplomowe w zakresie analityk zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie. W 2005 uzyskała tamże stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu na podstawie pracy Rola systemów jakości w doskonaleniu procesu zarządzania w przedsiębiorstwach mleczarskich (promotor: Janusz Toruński). W 2007 uzyskała certyfikat Audytora Wiodącego w zakresie norm ISO nr A17062 wydany przez International Register of Certificated Auditors.

W 2015 habilitowała się w obszarze nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 2001 rozpoczęła pracę zawodową na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach w Katedrze Podstaw Zarządzania na stanowisku asystentki, a następnie na stanowisku adiunktki. W latach 2005?2015 pracowała także na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2015 rozpoczęła pracę na stanowisku profesor nadzwyczajnej w Instytucie Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W roku akademickim 2016/17 pełniła funkcję prodziekan ds. naukowych na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Następnie od 2016 do 2018 pełniła funkcję prorektor do spraw naukowych. Kieruje także Katedrą Systemów Zarządzania.

Autorka ponad 120 publikacji naukowych, w tym 5 monografii.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane