• Adaptacja ekspatriantów X i Y. Wymiar indywidualny, organizacyjny i kontekstowy

Adaptacja ekspatriantów X i Y. Wymiar indywidualny, organizacyjny i kontekstowy

 • Autor: Gabriela Strzelec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-139-5
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 144/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Polska, jako kraj dość jednorodny (homogeniczny) pod względem kultury, religii i pochodzenia etnicznego, może stanowić wyzwanie adaptacyjne dla ekspatów z krajów o dalekim dystansie kulturowym. W związku z tym, przedstawienie procesu adaptacyjnego ekspatriantów różnych pokoleń, o różnej proweniencji kulturowej na polskim rynku, z uwzględnieniem czynników ułatwiających dostosowanie do pracy, interakcji z lokalnymi pracownikami i do otoczenia społeczno-kulturowego, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia misji. Głównym celem publikacji jest zaprezentowanie zachodzącego związku pomiędzy czynnikami indywidualnymi, organizacyjnymi, kontekstowymi, wiekiem ekspatriantów a ich adaptacją do życia, środowiska pracy czy interakcji z lokalną społecznością. Autorka szczegółowo omówiła następujące zagadnienia: adaptacja ekspatriantów, wielopokoleniowość na międzynarodowym rynku pracy, czynniki ułatwiające adaptację ekspatriantów, motywy podejmowania pracy za granicą oraz cykl ekspatriacji.

Publikacja przeznaczona jest głównie dla badaczy tego obszaru. Jednak może być skierowana również do menedżerów i praktyków odpowiedzialnych za adaptację ekspatriantów w korporacjach międzynarodowych.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Ekspatrianci różnych grup pokoleniowych na międzynarodowym rynku pracy

1.1. Charakterystyka pokoleń na międzynarodowym rynku pracy
1.2. Motywy podejmowania pracy zagranicą
1.3. Cykl ekspatriacji: preparacja–realizacja–repatriacja

ROZDZIAŁ 2. Systematyczny przegląd literatury z zakresu adaptacji ekspatriantów

2.1. Adaptacja i jej znaczenie w literaturze światowej
2.2. Definicje i pojęcia adaptacji
2.3. Przełomowe ustalenia z badań nad adaptacją ekspatriantów

ROZDZIAŁ 3. Uwarunkowania adaptacji ekspatriantów

3.1. Modele adaptacji ekspatriantów
3.2. Czynniki determinujące sukces adaptacji na misji zagranicznej – wymiar indywidualny, organizacyjni i kontekstowy
3.3. Narzędzia organizacyjne wspierające proces adaptacji w odniesieniu do cyklu ekspatriacji

ROZDZIAŁ 4. Natura związku pomiędzy czynnikami, wiekiem a adaptacją ekspatriantów

4.1. Rezultaty badań i dyskusja
4.2. Wnioski
4.3. Tendencje i kierunki rozwoju dalszych badań

Bibliografia 

Gabriela Strzelec
doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzanie, asystent w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze i naukowe, to: zarządzanie międzynarodowymi kadrami, ekspatriacja, wielopokoleniowość i adaptacja. Autorka i współautorka publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, poświęconych tematyce: migracji, ekspatriacji, wielopokoleniowości i adaptacji w środowisku międzynarodowym. Uczestniczka zagranicznych programów naukowych m.in.: w Austrii, Brukseli czy na Malcie. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Agha-Alikhani, B. (2018). Adjustment in international work contexts: Insights from self-
-initiated expatriates in academia. Thunderbird International Business Review, 60(6),
s. 837–849.
Altman, Y., Baruch, Y. (2012). Global self-initiated corporate expatriate careers: a new era
in international assignments? Personnel Review, 41(2), s. 233–255.
Andersen, N. (2019). Mapping the expatriate literature: a bibliometric review of the field
from 1998 to 2017 and identification of current research fronts. The International
Journal of Human Resource Management. 32:22, s. 4687–4724.
Anderson, I.E. (1994). A new look at an old construct: Cross-cultural adaptation. Interna-
tional Journal of Intercultural Relations, 18(3), s. 293–328.
Andresen, M., Biemann, T., Pattie, M.W. (2015). What makes them move abroad? Revie-
wing and exploring differences between self-initiated and assigned expatriation. In-
ternational Journal of Human Resource Management.
Antal, A.B. (2001). Expatriates’ Contributions to Organizational Learning 1. Journal of
General Management.
Aycan, Z. (1997). Acculturation of expatriate managers: a process model of adjustment
and performance. [w:] Z. Aycan (red.), Expatriate Management: Theory and Research,
JAI Press, s. 1–41.
Aycan, Z. (1997). Expatriate adjustment as a multifaceted phenomenon: Individu-
al and organizational level predictors. International  Journal  of  Human  Resource
Management.
Bader, A.K. (2017). The Effect of Host Country Nationals’ Social Support on Expatria-
tes’ Adjustment – A Multiple Stakeholder Approach. [w:] A.K. Bader, B. Schuster,
T. Bader (red.), Expatriate management. Palgrave Macmillan.
Bader, B. (2016). Motivations of Global Careers Among Expatriates in German Compa-
nies: A Comparison with the Year 2002. [w:] A. Bader, B. Schuster, T. Bader (red.),
Expatriate Management: Transatlantic Dialogues. Palgrave Macmillan, s. 1–341.
Berry, J.W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46(1),
s. 5–68.
BGRS. (2016). Global Mobility Trends Survey.129 Bibliografia
Bhaskar-Shrinivas, P., Harrison, D.A., Shaffer, M.A., Luk, D.M. (2005). Input-based and
time-based models of international adjustment: Meta-analytic evidence and theore-
tical extensions. Academy of Management Journal, 48, s. 257–281.
Bhattacharya, M.C., Koteswari, V.B. (2007). Managing Expatriate Stress. Delhi Business
Review.
Bhatti, M.A., Sundram, K.V., Hoe, C. (2012). Expatriates job performance and adjust-
ment: role of individual and organizational factors. Journal of Business & Manage-
ment, 1, s. 28–38.
Bhatti, M.A., Battour, M.M., Ismail, A.R.,Sundram, V.P. (2014). Effects of personality
traits (big five) on expatriates adjustment and job performance. Equality, Diversity
and Inclusion, 33(1), s. 73–96.
Biłas-Henne, M., Boski, P. (2014). Bufor wielokulturowy. Psychologia Społeczna, 9(2/29),
s. 179–199.
Black, J.S., Mendenhall, M., Oddou, G. (1991a). Toward a comprehensive model of inter-
national adjustment: An integration of multiple theoretical perspectives. Academy of
Management Review, 16(2), s. 291–317.
Black, J.S., Mendenhall, M., Oddou, G. (1991b). Towards a comprehensive model of in-
ternational adjustment: an integration of multiple theoretical perspectives. Academy
of Management Review, 16.
Black, J.S., Gregersen, H.B. (1991). The Other Half of the Picture: Antecedents of Spouse-
Cross-cultural Adjustment. Journal of International Business Studies, 22(3), s. 461–477.
Black, J.S., Stephens, G.K. (1989). The influence of the spouse on American expatriate
adjustment and intent to stay in Pacific Rim overseas assignment. Journal of Mana-
gement, 15(4), s. 529–544.
Black, J.S., Mendenhall, M. (1990). Cross-Cultural Training Effectiveness: A Review and
a Theoretical Framework for Future Research. Academy of Management Review, 15(1),
s. 113–136.
Black, J.S., Mendenhall, M., Oddou, G. (1991). Toward a Comprehensive Model of Inter-
national Adjustment: An Integration of Multiple Theoretical Perspectives. Academy
of Management Review, 16(2), s. 291–317.
Black, J.S. (1988). Work role transition: A study of American expatriate managers in
Japan. Journal of International Business Studies, 19(2), s. 277–294.
Black, J.S., Gregersen, H.B. (1999). The right way to manage expats. Harvard Business
Review, 77(2) s. 52–62.
Blackl, J.S. (1992). Coming Home: The Relationship of Expatriate Expectations with
Repatriation Adjustment and Job Performance. Human Relations, 45(2),s. 177–192.
Bonache, J. (2005). Job satisfaction among expatriates, repatriates and domestic employ-
ees: The perceived impact of international assignments on workrelated variables.
Personnel Review, 34(1), s. 110–124.
Bonache, J., Brewster, C., Suutari, V., Cerdin, J.L. (2018). The changing nature of expatria-
tion. Thunderbird International Business Review. Volume 60, Issue 6, s. 815–821.130 Bibliografia
Bonache, J., Fernández, Z. (2005). International compensation: costs and benefits of in -
ternational assignments. International  Human  Resource  Management:  a  critical  text.
ISBN 0-333-74139-0, s. 114–130.
Borg,  M.,  Harzing,  A.W.  (1995).  Composing  an  international  staff.  [w:]  J.  Harzing,
A.W.,Van Ruysseveldt (red.), International Human ResourceManagement. Sage Publi-
cations, s. 179–204.
Bossard, A.B., Peterson, R.B. (2005). The repatriate experience as seen by American expa-
triates. Journal of World Business, Vol. 40(1), s. 9–28.
Boswell, W.R., Olson-Buchanan, J.B., LePine, M.A. (2004). Relations between stress and
work outcomes: The role of the felt challenge, job control, and psychological strain.
Journal of Vocational Behavior, 64(1), s. 165–18.
Brewster, C., Houldsworth, E., Sparrow, P., Vernon, G. (2016). International Human
Resource Management. CIPD.
Brewster, C. (1999). Strategic human resource management:the value of different para-
digms’. Management International Review, 39(3), s. 45–64.
Brewster, C., Ehnert, I. (2008). An integrative framework for expatriate preparation
and training.  International  Human  Resource  Management. ISBN 0-203-89139-2,
s. 107–129.
Briscoe, D.R., Schuler, R.S., Claus, L. (2009). International Human Resource Manage-
ment: Policy and Practice for the Global Enterprise. International Human Resource
Management. ISBN 9780203866962, s. 342–377.
Brownell, P., Resnick, R.P. (2005). Intergenerational-multigenerational relationships: Are
they synonymous? Journal of Intergenerational Relationships, 16:4, s. 67–75.
Buchelt, B. (2012). Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej. [w:] Zarządzanie misjami
zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, A. Pocztow-
ski (red.), Oficyna Wolter Kluwe business.
Caligiuri, P.M., Tung, R.L. (1999). Comparing the Success of Male and Female Expatria-
tes from a US-based Multinational Company. International Journal of Human Resour-
ce Management, 10(5), s. 763–783.
Caligiuri, P. (2000). The Big Five personality characteristics as predictors of expa-
triate’s desire to terminate the assignment and supervisor-rated performance.
Personnel Psychology, 53(1), s. 67–88.
Caligiuri, P.M. (1997). Assessing Expatriate Success: Beyond Just „Being There”. New
Approaches to Employee Management, Vol. 4, s. 117–140.
Campbell, A. (1981). The Sense of Wellbeing in America. McGraw hill.
Cewińska, J. (2018). Employee Turnover in the Context of the Diversity of Employees.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 511, s. 62–72.
Chen, Y.P, Shaffer, M. (2017). The influences of perceived organizational support and
motivation on self-initiated expatriates’ organizational and community embedded-
ness. Journal of World Business, 52(2), s. 197–208.131 Bibliografia
Chiang, F.F.T., Van Esch, E., Birtch, T.A., Shaffer, M.A. (2018). Repatriation: what do we
know and where do we go from here. International Journal of Human Resource Mana-
gement, 29(1), s. 188–216.
Chojniak, A. (2014). Jednostka w procesie zmiany kulturowej. Filo-Sofija , 25(2), s. 317–329.
Church, A. (1982). Sojourner Adjustment. Psychological Bulletin, 91(3), s. 540–572.
Cierniak-Emerych, A., Pietroń-Pyszczek, A. (2014). Generacja Y, a przywództwo w orga-
nizacji. Marketing i Rynek, 5, s. 957–961.
Clarke, C., Hammer, M.R. (1995). Predictors of Japanese and American managers’ job
success. Personal adjustment, and Intercultural Interaction effectiveness. Manage-
ment International Review, 35(2), s. 153–170.
Cogin, J. (2012). Are generational differences. [w:] work values fact or fiction? Multi-co -
untry evidence and implications. International Journal of Human Resource Manage-
ment. 23:11, s. 2268–2294.
Cole, N., McNulty, Y. (2011). Why do female expatriates „fit-in” better than males? An
analysis of self-transcendence and socio-cultural adjustment. Cross Cultural Manage-
ment, 18(2), s. 144–164.
Collins, S. (1995). Expatriation. A moving experience. Michael Smurfitt Graduate School of
Business.
Conger, S., Conger, S. (2019). Expatriate Adjustment by Age. EURAM Lisbon 2019 (June).
Crawford-Lange, L., Furnham, A., Bochner, S. (1987). Culture Shock: Psychological Re-
actions to Unfamiliar Environments. The Modern Language Journal, Vol. 71, No. 3,
s. 425–448.
Czakon, W. (2013). Podstawy metodologii nauk o zarządzaniu. Oficyna Wydawnicza Wol-
ters Kluwer Business.
Davis, M. (2007). Are the terms intergenerational and multigenerational synonymous?
Journal of Intergenerational Relationships, Vol. 5, No. 1, s. 199–120.
Dawis, R., Lofquist, L. (1984). A psychological theory of work adjustment: an individual diffe-
rences model and its applications. University of Minnesota Press.
Deloitte (2017). Apprehensive stability and opportunities. [w:] An Uncertain world. The
2017 Deloitte Millennial Survey, s. 1–33.
Deshpande, S.P., Viswesvaran, C. (1992). Is cross-cultural training of expatriate mana-
gers effective: A meta analysis. International Journal of Intercultural Relations, 16(3),
s. 295–310.
Dickmann,  M.  (2012).  Why  do  they  come  to  London?  Exploring  the  motivations  of
expatriates to work in The British capital. Journal of Management Development, Vol. 1,
Issue 8, s. 783–800.
Dickmann, M., Doherty, N. (2010). Exploring organizational and individual career goals,
interactions, and outcomes of developmental international assignments. Thunder-
bird International Business Review, Vol. 52, Issue 4, s. 313–324.
Dickmann, M., Doherty, N., Mills, T., Brewster, C. (2008). Why do they go? Individu-
al and corporate perspectives on the factors influencing the decision to accept an 132 Bibliografia
international  assignment.  International  Journal  of  Human  Resource  Management,
Vol. 19, Issue 4, s. 731–751.
Dickmann, M. Piacentini, A. (2017). How does age affect global mobility? August.
Diehl, M., Coyle, N., Labouvie-Vief, G. (1996). Age and sex differences in strategies of
coping and defense across the life span. Psychology and Aging, 11(1), s. 127–139.
Doherty, N., Dickmann, M., Mills, T. (2011). Exploring the motives of company-backed
and self-initiated expatriates. The International Journal of Human Resource Manage-
ment, 22(3), s. 595–611.
Doherty, N., Richardson, J., Thorn, K. (2013). Self-initiated expatriation: Career expe-
riences, processes and outcomes. Career Development International.
Dowling, P.J. Welch, D.E. (2004). International human resource management: Managing pe-
ople. [w:] A Multinational Context. 4th Edition. Thomson Learning.
Dowling, P.J., Festing, M., Engle, A. (2017). International human resource management. Cen-
gage Learning EMEA.
Downes, M., Varner Iris, I., Hemmasi, M. (2010). Individual profiles as predictors of
expatriate effectiveness. Competitiveness Review: An International Business Journal of
Global Competitiveness, 20(3), s. 235–247.
Drela, K. (2017). Demographic Changes vs. Labour Market in Poland. Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 489, s. 78–89.
Dunbar, E. (1992). Adjustment and satisfaction of expatriate US personnel. International
Journal of Intercultural Relations, 16, s. 1–16.
Earley, P.C., Peterson, R.S. (2004). The Elusive Cultural Chameleon: Cultural Intelligen-
ce as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager. Academy of
Management Learning & Education.
Edstörm  A.,  Galbright,  J.R.  (1977).  Transfer  of  managers  as  a  coordination  and  con-
trol strategy in multinational organizations. Administrative Science Quarterly, 22(2),
s. 248–263.
Sánchez Vidal, E.M., Valle, R.S., Aragón, M. (2007). Antecedents of repatriates’ job satis-
faction and its influence on turnover intentions: Evidence from Spanish repatriated
managers. Journal of Business Research, Vol. 60, Issue 12, s. 1272–1281.
EY (2015). Global generations. 26.
Farh, C.I.C., Bartol, K.M., Shapiro, D.L., Shin, J. (2010). Networking abroad: A process
model of how expatriates form support ties to facilitate adjustment. Academy of Ma-
nagement Review, 35, s. 434–454.
Feitosa, J., Kreutzer, C., Kramperth, A., Kramer, W.S., Salas, E. (2014). Expatriate Adju-
stment: Considerations for Selection and Training. Journal of Global Mobility, 2(2),
s. 134–159.
Feldman, D.C., Tompson, H.B. (1993). Expatriation, Repatriation, and Domestic Geogra-
phical Relocation: An Empirical Investigation of Adjustment to New Job Assign-
ments. Journal of International Business Studies, 24(3), s. 507–529.133 Bibliografia
Firth, B.M., Chen, G., Kirkman, B.L., Kim, K. (2014). Newcomers abroad: Expatriate ada-
ptation during early phases of international assignments. Academy of Management
Journal, 57(1).
Forster, N. (1997). The persistent myth of high expatriate failure rates: A reappraisal.
International Journal of Human Resource Management, Vol. 8, Issue 4, s. 414–433.
Fouarge, D., Ester, P. (2007). Factors determining international and regional migration in
Europe. 51.
Freeman, M., Olson-Buchanan, J. (2013). The Relations between Expatriate Personality
and Language Fluency and its Effect on Host Country Adjustment: An Empirical
Study. International Journal of Management, 30(2).
Froese, F.J. (2012). Motivation and adjustment of self-initiated expatriates: the case of
expatriate academics in South Korea. International Journal of Human Resource Mana-
gement, 23(6), s. 1095–1112.
Froese, F.J. (2013). Organizational expatriates and self-initiated expatriates:differences in
cross-cultural adjustment and job satisfaction. The International Journal of Human
Resource Management, 24(10), s. 1953–1967.
Gertsen, M.C. (1990). Intercultural Competence and Expatriates. The International Jour-
nal of Human Resource Management, Vol. 1, Issue 3, s. 341–362.
Gibson, J., McKenzie, D. (2011). The microeconomic determinants of emigration and
return migration of the best and brightest:evidence from the Pacific. Journal of Deve-
lopment Economics, 95(1), s. 18–29.
Glińska-Neweś, A., Szostek, D. (2013). Identyfikacja Wymiarów Jakości Relacji Interper-
sonalnych w Organizacji. Organizacja i Kierowanie, 3(3).
Glińska-Neweś, A. (2017). Modele adaptacji kulturowej obcokrajowców. [w:] S. Przytuła
(red.), Migracje miedzynarodowe i ekspatriacja. Difin.
Global Moving Trends Report (2017).
Gregersen, H.B., Black, S. (1990). A Multifaceted Approach to Expatriate Retention in
International Assignments. Group & Organization Management, 15(4).
Gregersen,  H.B.,  Black,  J.S.  (1992).  Antecedents  to  Commitment  to  A  Parent  Com-
pany  and  A  Foreign  Operation.  Academy  of  Management  Journal.  https://doi.
org/10.5465/256473.
Grelecka, J. (2016). What factors affect expatriate adjustment? Study of differences between self-
-initiated and assigned expatriates in Poland. ISCTE Business School.
Gudykunst, W., Kim, Y. (2003). Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural
Communication. McGraw Hill.
Gudykunst, W.B. (2005). An anxiety/uncertainty management (AUM) theory of stran-
gers’ intercultural adjustment. [w:] W.B. Gudykunst (red.), Theorizing about intercul-
tural communication. Sage Publication Inc.
Hannigan, T.P. (1990). Traits, attitudes and skills that are related to intercultural effecti-
veness and their implications for cross-cultural training: A review of the literature.
International Journal of Intercultural Relations, 4(1), s. 89–111.134 Bibliografia
Harris, H., Brewster, C. (1999). The coffee-machine system: How international selection
really works. International Journal of Human Resource Management, Vol. 10, Issue 3,
s. 488–500.
Harvey, M., Moeller, M. (2009). Expatriate mangers: A historical review. International Jo-
urnal of Management Reviews, Vol. 11, Issue 3, s. 275–296.
Harzing, A.W. (2001a). An analysis of the functions of international transfers of mana-
gers [w:] MNCs. Employee Relations, 23(6), s. 581–598.
Harzing, A.W. (2001b). Of bears, bumble-bee and spiders:the role of expatriates [w:] con-
trolling foreign subsidiaries. Journal of World Business, 36.
Haslberger, A., Brewster, C. (2008). The expatriate family-an international perspective.
Journal of Managerial Psychology, 23(3), s. 324–346.
Haslberger, A., Vaiman, V. (2009). Self-initiated expatriates: a neglected source of the glo-
bal talent flow. [w:] A.H.V. Vaiman (red.), Talent Management of Self-Initiated expatria-
tes. Palgrave Macmillan.
Haslberger, A., Brewster, C., Hippler, T. (2014). Manageing performance abroad:a new model
for understanding expatriate adjustment. Routledge.
Haslberger, A. (2005). The complexties of expatriate adaptation. Human Resource Mana-
gement Review, 15, s. 160–180.
Haslberger, A. (2008). Expatriate adjustment: A more nuanced view. International Human
Resource Management: A European Perspective: Second Edition.
Hays, R. (1971). Ascribed Behavioral Determinants of Success-Failure among U.S. Expa-
triate Managers. Palgrave Macmillan Journals on Behalf of Academy of International Bu-
siness, 2(1), s. 40–46.
Hays, R.D. (1974). Expatriate Selection: Insuring Success and Avoiding Failure. Journal of
International Business Studies. 5, s. 25–37.
Hechanova, R., Beehr, T.A., Christiansen, N.D. (2003). Antecedents and consequences
of employees‘ adjustment to overseas assignment: A meta-analytic review. Applied
Psychology, 52(2), s. 213–236.
Hechanova, R., Beehr, T.A., Christiansen, N.D. (2003). Antecedents and consequences
of employees’ adjustment to overseas assignment: A meta-analytic review. Applied
Psychology, 52(2), s. 213–236.
Hertzog, C., Kramer, A.F., Wilson, R.S., Lindenberger, U. (2008). Enrichment effects on
adult cognitive development: Can the functional capacity of older adults be prese-
rved and enhanced? Psychological Science in the Public Interest, Supplement, 9(1), s. 1–65.
Hiltrop, J., Janssens, M. (1990). Expatriation:challenges and recommendations. European
Management Journal, March 19–27.
Hippler, T., Haslberger, A., Brewster, C. (2017). Expatriate adjustment. [w:] J. McNulty,
Y., Selmer (red.), Research handbook of expatriates. Elgar.
Hippler, T. (2009). Why do they go? Empirical evidence of employees’ motives for se-
eking or accepting relocation. The International Journal of Human Resource Manage-
ment, 20(6), s. 1381–1401.135 Bibliografia
Hippler, T., Caligiuri, P.M., Johnson, J.E., Baytalskaya, N. (2014). The development and
validation of a theory-based expatriate adjustment scale. International Journal of Hu-
man Resource Management, 25, 14, s. 1938–1959.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Onli-
ne Readings in Psychology and Culture.
Horwitz, F., Budhwar, P. (2015). Handbook of human resource management in emerging mar-
kets. Elgar.
Howe, N., Strauss, W. (1991). Generations: The History of America’s Future, 1584–2069.
Library Journal, Vol. 538, s. 210–235.
Hua, J., Zheng, L., Zhang, G., Fan, J. (2019). Proactive personality and cross-cultural adju-
stment: A moderated mediation model. International Journal of Intercultural Relations,
72(July), s. 36–44.
Huang T., Chi, S. (2005). To relationship between expatriates’ personality traits and the-
ir adjustment to international assignments. International Journal of Human Resource
Management, 16(9).
Inkson, K., Arthur, M.B., Pringle, J., Barry, S. (1997). Expatriate assignment versus over-
seas experience: Contrasting models of international human resource development.
Journal of World Business, Vol. 32, Issue 4, s. 351–368.
ISS Facility Services A/S (2016). Diversity adds millions to the ISS bottom line.
Jassawalla, A.R., Sashittal, H.C. (2009). Thinking strategically about integrating repatria-
ted managers in MNCs. Human Resource Management, Vol. 48, Issue 5, s. 769–792.
Kauppinen, M. (1994). Antecedents of expatriate adjustment – A study of Finnish managers in
the United States. Center for International Business Research.
Kawka, T. (2020). Pokolenie NEET wobec rynku pracy w trudnych czasach. [w:] Molek-
-Winiarska D., Organizacje w obliczu wyzwań społeczno-technologicznych: wybrane
problemy praktyk HR. Wydawnictwo Uniwerstetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Kawka, T., Listwan, T. (2010). Dobór pracowników. [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie
Kadrami. C.H. Beck.
Kealey, D.J., Protheroe, D.R. (1996). The effectiveness of cross-cultural training for expa-
triates: An assessment of the literature on the issue. International Journal of Intercultu-
ral Relations, 20(2), s. 141–165.
Keltner, D., Buswell, B.N. (1996). Evidence for the distinctness of embarrassment, shame,
and guilt: A study of recalled antecedents and facial expressions of emotion. Cogni-
tion and Emotion, 10(2),  s. 155–171.
Kim, Y. (1995). Cross-Cultural Adaptation:An Integrative Theory. [w:] Wiseman R. (red.),
Intercultural Communication Theory. Sage Publication Inc.
Kim, Y. (2005). Adapting to a new culture:an integrative communication theory. [w:] W.B. Gu-
dykunst (red.), Theorizing about intercultural communication. Sage Publication Inc.
Klein, M.H. (1979). Adaptation to new cultural environments. [w:] Hoopes G.W.R.D.S.,
Pedersen P.B. (red.), Overview of intercultural education, training and research: Theory.
Intercultural Network Inc., s. 49–55.136 Bibliografia
Klimas, P. (2011). Bliskość organizacyjna – krytyczny przegląd literatury źródłem in-
spiracji badawczej. [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika
zmian w polskim przemyśle i usługach. TNOiK, s. 169–184.
KPMG (2018). Global Assignment Policies and Practices Survey 2018 results, Global Mobility
Services.
KPMG  International  (2015).  KPMG  Survey  of  Corporate  Responsibility  Reporting
2015. KPMG Corporate Responsibility Reporting, s. 1–48.
KPMG International (2017). Global Assignment Policies and Practices Survey.
Kraimer, M.L., Wayne, S.J., Jaworski, R.A. (2003). Source of support and expatriates per-
formance: the mediating role of expatriate adjustment. Personal Psychology, 54(10),
s. 71–99.
Krumm, S., Grube, A., Hertel, G. (2013). No time for compromises: Age as a modera-
tor of the relation between needs-supply fit and job satisfaction. European Journal of
Work and Organizational Psychology, 22(5), s. 547–562.
Kubica,  I.  (2012).  Proces  adaptacji  pracowników  w  organizacjach  zróżnicowanych
kulturowo.  [w:]  Witkowski  S.A.,  Stor  M.  (red.),  Sukces  w  zarządzaniu  kadrami.
Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 2. Problemy zarządczo-psy-
chologiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 978-
83-7695-233-8, s. 291–301.
Kubica, I. (2017). Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynaro-
dowym środowisku pracy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Labouvie-Vief, G., DeVoe, M., Bulka, D. (1989). Speaking about feelings: conceptions of
emotion across the life span. Psychology and Aging, 4(4), s. 425–437.
Landis, D., Brislin, R. (1983). Handbook on intercultural trainin. (Vol. 1). New York: Perga-
mon Press.
Lauring, J., Guttormsen, D.S.A., McNulty, Y.M. (2019). Adult third culture kids: adju-
stment and personal development. Cross Cultural and Strategic Management, 26(3),
s. 387–400.
Lauring, J., Selmer, J., Jacobsen, J.K.S. (2014). Business or Pleasure? Blurring Relocation
Categories and Motivation Patterns among Expatriates. Scandinavian  Journal  of
Hospitality and Tourism.
Lazarova, M.B., Thomas, D.C. (2012). Expatriate adjustment and performance revisited
i In G.K. Stahl, I. Björkman, & S.S. Morris (Eds.), Handbook of research in interna-
tional human resource management. Edward Elgar Publishing. s. 271–292.
Lazarova, M., Caligiuri, P. (2001). Retaining repatriates: The role of organizational sup-
port practices. Journal of World Business. s. 389–401.
Lee, L.Y., Sukoco, M.B. (2010). The effects of cultural intelligence on expatriates perfor-
mance: the moderating effects of international experience. The International Journal
of Human Resource Management, 21(7), s. 963–981.
Lee,  L.Y.,  Kartika,  N.  (2014).  The  influence  of  individual,  family,  and  social  capital
factors  on  expatriate  adjustment  and  performance:  The  moderating  effect  of 137 Bibliografia
psychology contract and organizational support. Expert  Systems  with  Applications,
41(11), s. 5483–5494.
Leiba-O’Sullivan, S. (1999). The distinction between stable and dynamic cross-cultural
competencies: Implications for expatriate trainability. Journal of International Busi-
ness Studies.
Li, X., Zhang, H., Zhang, J. (2020). The Double-Edged Effects of Dual-Identity on the
Emotional Exhaustion of Migrant Workers: An Existential Approach. Frontiers in
Psychology. 10;11:1266, s. 1–14.
Linder, C. (2019). Expatriates’ motivations for going abroad: The role of organisatio-
nal embeddedness for career satisfaction and job effort. Employee Relations, 41(3),
s. 552–570.
Linehan, M., Scullion, H. (2002). The repatriation of female international managers: An
empirical study. International Journal of Manpower, 23(7), s. 254–267.
Liu, C.H., Wu, H.W. (2008). A proposed model of expatriates in multinational corpora-
tions. Cross Cultural Management, 15(2), s. 176–193.
Lysgaard, S. (1955). Adjustment in a foreign society: Norwegian Fulbright grantees visi-
ting the United States. International Social Science Bulletin. VII, 1, s. 45–50.
Mabry,  J.B.,  Schmeeckle,  M.,  Bengston,  V.L.  (2001).  Intergenerational  relationships.
[w:] Maddox G.L. (red.), Encyclopedia of Aging. Springer Publishing Company.
Macky, K., Gardner, D., Forsyth, S. (2008). Generational differences at work: Introduc-
tion and overview. Journal of Managerial Psychology, 23(8), s. 857–861.
Mahajan, A., Toh, S.M. (2014). Facilitating expatriate adjustment: the role of advice-se-
eking from host country nationals. Journal of World Business, 49(4), s. 476–487.
Mamman, A. (1995). Expatriates’ Intercultural Effectiveness: Relevant Variables and Im-
plications. Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 33, Issue 1, s. 40–59.
Martinez, I.L. (2002). The elder in the Cuban American family: Making sense of the real
and ideal. Journal of Comparative Family Studies, 33(3), s. 359–375.
Masgoret, A.M., Ward, C. (2012). Culture learning approach to acculturation. [w:] The Cam-
bridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge University Press.
Mazur-Wierzbicka E. (2019). Zarządzanie wiekiem – konsekwencja zmian na rynku pra-
cy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10.
Mazur, B. (2013). Wpływ kultury na rozwój zasobów ludzkich w organizacjach. Wpływ
Kultury Na Rozwój Zasobów Ludzkich w Organizacjach, 5(4), s. 34–48.
Mc Nulty,Y., Brewster, C. (2019). Working internationally. Expatriation, migration and other
global work. Edward Elgar Publishing.
McCaughey, D., Bruning, N. (2005). Enhancing job opportunities for expatriate job sa-
tisfaction: HR strategies for foreign assignment success. Human Resource Planning,
28(4), s. 21–29.
McNaughly, Y., Brewster, C. (2019). Working Internationally: Expatriation, Migration
And Other Global Work. Personnel Psychology, Vol. 72, Issue 4, s. 50–86.
McNulty, I., Selmer, J. (2017). Research Handbook of Expatriates. Elgar.138 Bibliografia
McNulty, Y., Brewster, C. (2017). The concept of business expatriates. Research Handbook of
Expatriates. Elgar.
McNulty, Y., DeCieri, H., Hutchings, K. (2012). Individual versus Corporate Return on
Investment: An Empirical Study of Expatriation in Asia. Academy of Management
Proceedings, 48(2), s. 209–221.
Mendenhall, M., Punnett, B., Ricks, D. (1995). Global management. Blackwell.
Mendenhall, M.E., Dunbar, E., Oddou, G.R. (1987). Expatriate Selection, Training
and  Career-Pathing:  A  Review  and  Critique.  Human  Resource  Management,
Vol. 26, Issue 3, s. 331–345.
Mendenhall, M., Oddou, G. (1985). The Dimensions of Expatriate Acculturation:
A Review. Academy of Management Review, Vol. 10, No. 1, s. 39–47.
Mendenhall, M. (2001). Introduction: new perspectives on expatriate adjustment and its
relationship to global leadership development. Developing Global Business Leaders:
Policies, Processes, and Innovations, January 2001, s. 1–16.
Mercer (2017). Global Talent Trends Study.
Mezias, J.M., and Scandura, T.A. (2005). A Needs-driven Approach to Expatriate Adjust-
ment and Career Development: A Multiple Mentoring Perspective. Journal of Inter-
national Business Studies, 36(5), s. 519–538.
Michael, D. (2019). Where Millennials end and Generation Z begins | Pew Research Cen-
ter. Pew Research Center, s. 1–7.
Dickmann, M. Cerdin, J.L., Mayerhofer, W. (2016). Global Careers in European MNEs:
Different Career Patterns in Europe? International Human Resource Management, 14,
s. 473–498.
Minter, R.L. (2008). Preparation Of Expatriates For Global Assignments: Revisited. Jour-
nal of Diversity Management (JDM), Vol. 3 No. 2, s. 37–42.
Mirowsky, J., Ross, C.E. (1992). Age and depression. Journal of Health and Social Behavior,
33(3),  s. 187–205.
Miś, A. (2016). Kariery ponad granicami. [w:] Zarzadzanie zasobami ludzkimi na rynkach
międzynarodowych. Pocztowski A. (red.), Wolters Kluwer Polska.
Moore,S., Punnett, J. (1994). Expatriates and their souses: a pilot study in the Limerick
region and directions for future reserach. Irish Business and Administration Research,
15, s. 178–184.
Mroczek, D.K., Kolarz, C.M. (1998). The effect of age on positive and negative affect:
a developmental perspective on happiness. Journal of Personality and Social Psychology.
Nov, 75(5), s. 1333–1349.
Munton, A.G., West, M.A. (1995). Innovation and personal change: patterns of adjust-
ment to relocation. Journal of Organizational Behavior, 16(4), s. 363–376.
National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2020). Are Generational Cate-
gories Meaningful Distinctions for Workforce Management? The National Academies Press.
Nicholson, N., Imaizumi, A. (1993). The Adjustment of Japanese Expatriates to Living
and Working in Britain. British Journal of Management, 4(2), s. 119–134.139 Bibliografia
North, M.S., Fiske, S.T. (2015). Modern attitudes toward older adults. [w:] The Aging
World. Psychological Bulletin, 75(5), s. 1333–134.
Oberg, K. (1960). Culture shock: Adjustment to new cultural environment. Practical
Anthropologist, 7(2), s. 177–182.
Oberg, K. (1960). Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments. Practical
Anthropology, Vol. 7, No. 4, s. 177–182.
OECD (2016). DCR 2016 Highlights booklet FINAL.
Oh, S.Y., Jang, K. (2020). Self-initiated expatriate adjustment: South Korean workers in
Vietnam. Career Development International, 26.
Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. Com-
munications of the Association for Information Systems, 37(1), s. 879–910.
Okpara, J.O. (2016). Cross-cultural adjustment of expatriates: exploring factors influen -
cing adjustment of expatriates in Nigeria. International Journal of Cross Cultural Ma-
nagement, 16(3), s. 259–280.
Okpara, J.O., Kabongo, J.D. (2011). Cross-cultural training and expatriate adjustment:
A study of western expatriates in Nigeria. Journal of World Business, 46(1), s. 22–30.
Ones, D.S., Viswesvaran, C. (1997). Personality determinants in the prediction of aspects
of expatriate job success. New approaches to employee management, 4.
Osika, G. (2017). Teoria kontroli niepokoju/niepewności jako narzędzie przełamywania
zachowań ksenofobicznych. Organizacja i Zarządzanie, 112.
Osman-Gani, A.M., Hyder, A.S. (2008). Repatriation readjustment of international mana-
gers: An empirical analysis of HRD interventions. Career Development International.
Paik, Y., Parboteeah, P.K., Shim, W. (2007). The relationship between perceived compensa-
tion, organizational commitment and job satisfaction: the case of Mexican workers
in the Korean Maquiladoras. International Journal of Human Resource Management,
18(10), s. 1768–1781.
Parker, B., McEvoy, G.M. (1993). Initial Examination of a Model of Intercultural Adjust-
ment. International Journal of Intercultural Relations, 17, s. 355–379.
Parry, E., Urwin, P. (2011). Generational Differences in Work Values: A Review of Theory
and Evidence. International Journal of Management Reviews, 13(1), s. 79–96.
Peltokorpi, V., Froese, F.J. (2013). Differences in Self-Initiated and Organizational Expatriates’
Cross-Cultural Adjustment in Self-Initiated Expatriation: Individual, Organizational, and
National Perspectives. Andresen M., Ariss M., Walther A. (red.), Routledge. s. 90–104.
Peltokorpi, V., Froese, F. (2009). Organizational expatriates and self-initiated expatriate-
s:who adjusts better to work and life in Japan? International Journal of Human Resour-
ce Management, 20(5), s. 1096–1112.
Peltokorpi, V. (2008). Cross-cultural adjustment of expatriates in Japan. International Jour-
nal of Human Resource Management, Vol. 19, Issue 9, s. 1588–1606.
Peltonen, T. (1998). Narrative construction of expatriate experience and career cycle:
Discursive patterns in Finnish stories of international career. International Journal
of Human Resource Management, Vol. 9, Issue 5, s. 875–892.140 Bibliografia
Piekarski, M. (2014). Przydatność zawodowa w kontekście wyzwań rynku edukacji i pra-
cy. Problemy Profesjologii, 2(2), s. 65–75.
Pinto, L.H., Cabral-Cardoso, C., Werther, W.J. (2012). Compelled to go abroad? Motives
and outcomes of international assignments. The International Journal of Human Reso-
urce Management, 23(11), s. 2295–2314.
Pocztowski, A. (2012). Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne
aspekty pracy ekspatriantów. Oficyna Wolters Kluwer.
Pocztowski, A. (red.) (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych.
Oficyna Wolters Kluwer buisness.
Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje – Praktyki – Wyzwania.
PWE.
Pricewaterhouse Coopers LLP, Business and Biodiversity Offsets Programme, & UNEP
Finance Initiative (2010). Biodiversity offsets and the mitigation hierarchy : a review
of current application in the banking sector. Finance. NUMER.
Przytuła, S. (2014a,b). Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynaro -
dowych w Polsce. CeDeWu.
Przytuła, S. (2017). Osoboowść migranta i ekspatrianta – perspektywa psychologiczna. [w:] Mi-
gracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społecz-
no-kulturowa. Przytuła S. (red.), Difin.
Puck, J., Holtbrugge, D., Raupp, J. (2017). Expatriate  Adjustment:  A  Review  of  Concepts,
Drivers, and Consequences. [w:] Expatriate Management. Bader, B., Schuster, T. (red.),
Palgrave Macmillan.
Puck, J.F., Kittler, M.G., Wright, C. (2008). Does it really work? Re-assessing the impact
of pre-departure cross-cultural training on expatriate adjustment. International Jour-
nal of Human Resource Management, Vol. 19, Issue 12, s. 2182–2197.
Punnett, B., Ricks, D. (1992). International Business. PWS Kent.
Purgał-Popiela, J. (2011). Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania – spojrzenie
z perspektywy organizacji i ekspatrianta. Problemy Zarządzania, 9(34), s. 75–97.
Pustovit, S. (2020). Improving expatriate adjustment: a social network perspective.
Journal of Global Mobility, 8(1), s. 55–65.
PwC  (2013).  PwC’s  NextGen:  a  global  generational  study.  PriceWaterhouseCoopers,  the
University of Southern California and the London Business School, 16.
Qin, C., Baruch, Y. (2010). The impact of cross-cultural training for expatriates in
a Chinese firm. Career Development International, 15(3), s. 296–31.
Rafiq, A., Saleem, S., Bashir, M., Ali, A. (2019). The paradox role of extraversion in the
cross-cultural adjustment process of Asian expatriates. Psychology Research and Beha-
vior Management, 12, s. 179–194.
Ramalu, S., Wei, C., Rose, C.R. (2011). The effects of cultural intelligence on cross cultu-
raladjustment and job performance amongst expatriates in Malaysia. International
Journalof Business and Social Science, 2(9), s. 59–71.141 Bibliografia
Ramalu, S.S., Rose, R.C., Kumar, N., Uli, J. (2010). Personality And Expatriate Perfor-
mance: The Mediating Role Of Expatriate Adjustment. Journal of Applied Business
Research, 26(6).
Randstad (2019). Engaging the Workforce of the Future the emergence of Generation Z SHRM :
Thought Leaders Retreat.
Raport Millenialsi 2020 – Polska (2020).
Salgado, J. (2002). The Big Five personality dimensions and counterproductive behaviors.
International Journal of Selection and Assessment, 10, s. 117–125.
Scullion, H., Brewster, C. (2001). The Management of Expatriates: Messages from Euro-
pe? Journal of World Business, 36(4), s. 346–365.
Searle, W., Ward, C. (1990). The prediction of psychological and sociocultural adjustment
during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations, 14(4),
s. 449–464.
Selmer, J., Lauring, J. (2013). Cognitive and affective reasons to expatriate and work ad-
justment of expatriate academics. International Journal of Cross Cultural Management,
13(2), s. 175–191.
Selmer, J., Lauring, J. (2014). Self-initiated expatriates: an exploratory study of adjustment
of adultthird-culture kids vs. adult mono-culture kids. Cross Cultural Management,
21(4), s. 422–436.
Selmer, J., Lauring, J. (2015). Work engagement and intercultural adjustment. International
Journal of Cross Cultural Management, s. 1–19.
Selmer, J. (red.) (1995). Expatriate  Management.  New  Ideas  for  International  Business.
Quorum Books.
Selmer, J. (1999). Effects of coping strategies on sociocultural and psychological adjust-
ment of western expatriates managers in the PRC. Journal of World Business, 34(1),
s. 41–51.
Selmer, J. (2001). Expatriate selection: Back to basics? International Journal of Human Reso-
urce Management, 12(8), s. 121.
Selmer, J. (2001). Adjustment of Western European vs North American expatriate mana-
gers in China. Personnel Review, 30(1), s. 6–21.
Selmer, J. (2005). Cross-cultural training and expatriate adjustment in China: Western
joint venture managers. Personnel Review, 34(1), s. 68–84.
Selmer, J., Torbiörn, I., De Leon, C.T. (1998). Sequential cross-cultural training for expa-
triate business managers: Predeparture and post-arrival. International Journal of Hu-
man Resource Management, Vol. 9, Issue 5, s. 831–840.
Selvarajah, C. (2004). Equal employment opportunity: acculturation experience of im-
migrant medical professionals in New Zealand in the period 1995 to 2000. Equal
Opportunities International, 23(2004), s. 50–73.
Shaffer, M.A., Kraimer, M.L., Chen, Y.P., Bolino, M.C. (2012). Choices, challenges, and
career consequences of global work experiences: A review and future agenda. Journal
of Management, 38(4), s. 1282–1327.142 Bibliografia
Shaffer, M.A., Harrison, D.A., Gilley, K.M. (1999). Dimensions, determinants, and diffe-
rences in the expatriate adjustment process. Journal of International Business Studies,
30(3), s. 557–581.
Shaffer, M.A., Sebastian Reiche, B., Dimitrova, M., Lazarova, M., Chen, S., Westman, M.,
Wurtz, O. (2016). Work – and family – role adjustment of different types of global
professionals: Scale development and validation. Journal of International Business Stu-
dies, 47(2), s. 113–139.
Shen, J., Darby, R. (2006). Training and management development in Chinese multinatio-
nal enterprises. Employee Relations, 28(4), s. 342–362.
Shen,  Y.,  Hall,  D.T.  (2009).  When  expatriates  explore  other  options:  Retaining  talent
through  greater  job  embeddedness  and  repatriation  adjustment.  Human  Resource
Management, Vol. 48, Issue 5, s. 793–816.
Simpson, D. (2014). Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kultu-
rowego. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, 33, s. 555–570.
Sirias, D., Karp, H. (2002). Bridging the boomer xer gap : creating authentic teams for high per-
formance at work. Palo Alto.
Słocińska, A. (2016). Dzielenie się wiedzą jako istotna kompetencja pracowników. Studia
Ekonomiczne, 258(258), s. 86–96.
Smolbik-Jęczmień A. (2019). Różnorodność pracowników w wymiarze wielopokoleniowości.
[w:] Zarządzanie różnorodnością pracowników. Perspektywa globalnej mobilności i migra-
cji, Przytuła S. (red.), PWN.
Sonesh, S.C., DeNisi, A.S. (2016). The categorization of expatriates and the support offe-
red by host country nationals. Journal of Global Mobility, 4(1), s. 18–43.
Soo, M.T., Denisi, A.S. (2007). Host country nationals as socializing agents: A social
identity approach. Journal of Organizational Behavior, Vol. 28, Issue 3, s. 281–301.
Srivastava, D.P., Panday, M. (2012). Dimensions of Indian expatriates adjustment in the
USA:  an  exploratory  study.  Competitive  Review:  An  International  Business  Journal,
22(4), s. 320–328.
Stahl, G.K., Miller, E.L., Tung, R.L. (2002). Toward the boundaryless career: a closer look
at the expatriate career concept and the perceived implications of an international
assignment. Journal of World Business, 37(3), s. 216–227.
Steers, R.M., Nardon,L., Sanchez-Runde, C.J. (2013). Management across cultures. Develo-
ping global competences. Cambridge University Press.
Steven, J., Armstrong, Y.L. (2013). A Study of Anglo Expatriate Managers’ Learning, Know-
ledge Acquisition, and Adjustment in Multi-National Companies in China. Academy of
Management Learning & Education, Vol. 16, No. 1, s. 1–22.
Stroh, G., Black, J.S., Mendenhall, M., Gregersen, H. (red.) (2005). International  assign-
ments. An integration of strategy, research and practice. Lawrence Erlbaum Associates
Publishers.
Suutari, V., Brewster, C. (2000). Making their own way:international experience through
self-initiated foreign assignments. Journal of World Business, 35(4), s. 417–436.143 Bibliografia
Suutari, V. (1998). Problems faced by western expatriate managers in eastern europe: Evi-
dence provided by finnish expatriates in Russia and Estonia. Journal of East European
Management Studies, 3(3), s. 249–267.
Tajfel, H. (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge University Press.
Takeuchi, R., Wang, M., Marinova, S. (2009). Role of Domain-Specific Facets of Per -
ceived Organizational Support During Expatriation and Implications for Perfor-
mance. Organizational Science, 20(3), s. 621–634.
Takeuchi,R., Tesluk, P., Yun, S., Lepak, D. (2005). An integrative view of international
experience. The Academy of Management Journal, 48, s. 85–100.
Takeuchi, R., Yun, S., Russell, J. (2002). Antecedents and consequences of the perceived
adjustment of Japanese expatriates in the USA. International Journal of Human Reso-
urce Management, 13, s. 1224–1244.
Takeuchi, R. (2010). A critical review of expatriate adjustment research through a multi-
ple stakeholder view: Progress, emerging trends, and prospects. Journal of Manage-
ment, 36(4), s. 1040–1064.
Takeuchi, R., Chen, J. (2013). The impact of international experiences for expatriates’
cross-cultural adjustment: A theoretical review and a critique. Organizational Psycho-
logy Review, 3(3), s. 248–290.
Takeuchi, R., Lepak, D.P., Wang, H., Takeuchi, K. (2007). An Empirical Examination
of  the  Mechanisms  Mediating  Between  High-Performance  Work  Systems  and
the  Performance  of  Japanese  Organizations.  Journal  of  Applied  Psychology,  92(4),
s. 1069–1083.
Takeuchi, R., Tesluk, P.E., Yun, S., Lepak, D.P. (2005). An integrative view of international
experience. Academy of Management Journal, 48(1), s. 85–100.
Tarique, I., Weisbord, E. (2013). Antecedents of dynamic cross-cultural competence in
adult thirdculture kids (ATCKs). Journal of Global Mobility, 1(2), s. 139–160.
Tellegen, A., Waller, N.G. (2008). Exploring  personality  through  test  construction:Deve-
lopment of the multidimensional personality questionnaire. [w:] The sage handbook of
personality theory and assessment. Boyle, D., Matthews, G.J., Saklofske, G., (red.),
Sage Publications.
Thomas, D.C., Lazarova, M. (2006). Expatriate adjustment and performance:a critical
review. [w:] Handbook of research in international human resource management. Edward
Elgar Publishing.
Timmerman, T. (2006). Predicting turnover with broad and narrow personality traits.
International Journal of Selection and Assessment, 14, s. 392–399.
Torbiorn, I. (1997). Staffing for international operations. Human Resource Management
Journal, 7(3), 42–53.
Tung, R.L. (1981). Selection and Training of Personnel for Overseas Assignments. Colum-
bia Journal of World Business, Vol. 4, No. 1, s. 68–78.
Tung, R.L. (1998). American expatriates abroad: From neophytes to cosmopolitans. Jour-
nal of World Business, Vol. 33, Issue 2, s. 125–144.144 Bibliografia
Tung, R.L. (2011). Expatriate Assignments: Enhancing Success and Minimizing Failure.
Academy of Management Executive, Vol. 1, No. 2, s. 117–125.
Vidal, M.E.S., Valle, R.S., Aragón, M.I.B. (2007). The adjustment process of Spanish re-
patriates: A case study. International Journal of Human Resource Management, Vol. 18,
Issue 8, s. 1396–1417.
Vinson, G.A., Connelly, B.S., Ones, D.S. (2007). Relationships between personality and
organization switching: Implications for utility estimates. International Journal of Se-
lection and Assessment, 15, s. 118–133.
Ward, C., Kennedy, A. (1994). Acculturation strategies, psychological adjustment, and
sociocultural competence during cross-cultural transitions. International Journal of
Intercultural Relations, 18(3), s. 329–343.
Ward, C., Kennedy, A. (1999). The measurement of sociocultural adaptation. International
Journal of Intercultural Relations, 23(4), s. 659–677.
Ward, C., Leong, C., Low, M. (2004). Personality and Sojourner Adjustment: An Explo-
ration of the Big Five and the Cultural Fit Proposition. Journal of Cross-Cultural Psy-
chology, 35(2).
Ward, C. (1996). Acculturation. [w:] Handbook of intercultural training. Landis, R., Bhagat, S.
(red.), Thousand Oaks: Sage.
Waxin, M.F., Panaccio, A. (2005). Cross-cultural training to facilitate expatriate adjust-
ment: It works! Personnel Review, 34(1), s. 51–67.
Weeks, K.P., Weeks, M., Willis-Muller, K. (2010). The adjustment of expatriate teenagers.
Personnel Review, 39(1), s. 24–43.
Winkelman, M. (1994). Cultural Shock and Adaptation. Journal of Counseling & Development.
Wojnicki, S. (2017). Czasy pokoleniowych zmian: demografia wyzwaniem dla polskich
działów HR. Personel i Zarządzanie, 4, 18.
Yamazaki, Y. (2010). Expatriate adaptation: A fit between skills and demands among Japa -
nese expatriates in USA. Management International Review, 50(1), s. 81–108.
Yang, S.B., Guy, M.E. (2006). Genxers Versus Boomers: Work Motivators and Management
Implications. Public Performance & Management Review, Vol. 29, Issue 3, s. 267–284.
Yeaton, K., Hall, N. (2008). Expatriates: Reducing failure rates. Journal of Corporate Accoun-
ting & Finance, Vol. 19, Issue 3, s. 75–78.
Zhuang, W.L., Wu, M., Wen, S.L. (2013). Relationship of mentoring functions to expatria-
te adjustments: Comparing home country mentorship and host country mentor-
ship. International Journal of Human Resource Management, Vol. 24, Issue 1, s. 35–49.
Zimmermann, A., Holman, D., Sparrow, P. (2003). Unravelling Adjustment Mechani-
sms: Adjustment of German Expatriates to Intercultural Interactions, Work and
Living Conditions in the People’s Republic of China. International Journal of Cross
Cultural Management, 3(1), s. 45–56.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Patologia eurosieroctwa w Polsce. S...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Migracje jako wyzwanie dla Unii Eur...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komunikacja i zarządzanie międzykul...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Młodzi emigranci polscy pracujący w...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Uchodźcy w Polsce w latach dziewięć...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Wschodnie DNA. Przewodnik biznesowy...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w lata...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane