• Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia

Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia

 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • ISBN: 978-83-7865-322-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 328
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.90 zł

  40.41 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Podmioty ochrony zdrowia mają więcej niż inne podmioty gospodarcze ograniczeń wynikających z natury prowadzonej działalności. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań opartych na procesach outsourcingu pozwala na sprostanie statutowym celom w warunkach nierównomiernej konkurencji. Rozwiązania outsourcingowe są działaniami elastycznymi i dobrze funkcjonują przy nieustannym i szczegółowym nadzorze państwa nad placówkami publicznej ochrony zdrowia. Zaprezentowane opracowanie wzbogaca w tym względzie wiedzę o nowe wątki i wyjaśnienia dotyczące koncepcji oraz praktycznego zastosowania outsourcingu.

SPIS TREŚCI

Wstęp

TEORETYCZNE ASPEKTY OUTSOURCINGU I JEGO STOSOWANIE
1. Outsourcing jako koncepcja zarządzania
1.1. Idea outsourcingu i jej rozwój
1.2. Klasyfikacja outsourcingu
1.3. Przegląd koncepcji, modeli i problemów outsourcingu
1.4. Perspektywy rozwoju outsourcingu
2. Charakterystyka procesu outsourcingu
2.1. Cele, zalety i wady zastosowania outsourcingu
2.2. Outsourcing jako działanie restrukturyzacyjne
2.3. Outsourcing kontraktowy i kapitałowy jako główne rodzaje
outsourcingu
2.4. Zagrożenia związane ze stosowaniem outsourcingu
3. Uwarunkowania stosowania outsourcingu w ochronie zdrowia
3.1. Współczesne pojmowanie ochrony zdrowia
3.2. Specyfika systemu ochrony zdrowia w Polsce
3.3. Doświadczenia zagraniczne stosowania outsourcingu w ochronie zdrowia
3.4. Zakres i kierunki rozwoju zastosowania outsourcingu w polskim systemie ochrony zdrowia

METODYCZNO-EMPIRYCZNE ASPEKTY PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
4. Uwarunkowania zastosowania modelu outsourcingu
4.1. Cykl działania zorganizowanego jako płaszczyzna metodyczna zastosowania outsourcingu
4.1.1. Efektywność w działaniu zorganizowanym
4.1.2. Składowa proces wyboru w fazie preparacji w zastosowaniu outsourcingu
4.1.3. Składowe proces planowania i organizowania wdrożenia oraz proces ewaluacji w fazie preparacji w zastosowaniu outsourcingu
4.1.4. Składowa proces kontroli fazy preparacji w zastosowaniu outsourcingu
4.2. Obszary działalności poddawane outsourcingowi
4.3. Rodzaje umów outsourcingowych
4.4. Modele wyjściowe i czynniki warunkujące zastosowanie outsourcingu
4.5. Koncepcja rozszerzonego modelu zastosowania outsourcingu
5. Badania własne
5.1. Metodyka prowadzonych badań
5.1.1. Struktura przedmiotowa i podmiotowa badań
5.1.2. Opis przeprowadzonego badania
5.2. Wpływ zakresu przedmiotowego na preparację i efekty zastosowania outsourcingu
5.3. Wpływ zakresu czasowego na preparację i efekty zastosowania outsourcingu
5.4. Analiza efektów poprawy jakości usług w procesach outsourcingowych
5.5. Analiza efektów poprawy sytuacji finansowej w procesach outsourcingowych
5.6. Cechy procesów outsourcingowych w kontekście poprawy jakości usług i sytuacji finansowej
5.7. Zależność występowania preparacji i efektów zastosowania outsourcingu
5.8. Wpływ zakresu przedmiotowego i czasowego na współzależność fazy preparacji i efektów zastosowania outsourcingu
6. Ocena wpływu badanych uwarunkowań w strukturze rozszerzonego modelu zastosowania outsourcingu

Zakończenie

Załączniki
Załącznik nr 1. Model log-liniowy analizy wyników
Załącznik nr 2. Kwestionariusz wywiadu

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane