• Turystyka. Wybrane zagadnienia

Turystyka. Wybrane zagadnienia

 • Autor: Agata Balińska Anna Sieczko Jan Zawadka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-290-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W podręczniku zostały omówione wybrane zagadnienia ukazujące współczesną turystykę. Zawarto w nim zagadnienia przedstawiające: czynniki rozwoju turystyki, jej rodzaje i formy, a także funkcje i dysfunkcje związane z rozwojem ruchu turystycznego. Zaprezentowano kwestie związane z rynkiem turystycznym, tj. popyt i podaż oraz ich przedmiot – produkt turystyczny. Przybliżono problematykę organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Bardzo rzadko poruszanym obszarem, nie tylko w podręcznikach, ale także w monografiach naukowych jest zagadnienie związane z doradztwem turystycznym. W prezentowanym podręczniku znalazło one miejsce.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Czynniki rozwoju turystyki
Agata Balińska

1.1. Czynniki ekonomiczne
1.2. Urbanizacja
1.3. Czas wolny
1.4. Motywy turystyczne
1.5. Walory turystyczne
1.6. Polityka turystyczna
1.7. Rozwój środków transportu
1.8. Rozwój systemów komunikacyjnych
1.9. Pozostałe czynniki rozwoju turystyki
1.10. Podsumowanie

2. Rodzaje turystyki
Agata Balińska

2.1. Kryteria wyodrębniania rodzajów turystyki
2.2. Charakterystyka wybranych rodzajów turystyki
2.2.1. Turystyka aktywna
2.2.2. Turystyka krajoznawcza
2.2.3. Turystyka zdrowotna
2.2.4. Turystyka religijna
2.2.5. Turystyka etniczna
2.2.6. Turystyka biznesowa
2.2.7. Turystyka morska
2.2.8. Turystyka alternatywna
2.2.9. Turystyka przyrodnicza
2.2.10. Turystyka kulturowa
2.2.11. Turystyka wiejska i agroturystyka
2.2.12. Turystyka poprzemysłowa
2.2.13. Enoturystyka
2.2.14. Turystyka społeczna (socjalna)
2.2.15. Turystyka hobbystyczna
2.3. Podsumowanie

3. Funkcje turystyki
Jan Zawadka

3.1. Społeczno-kulturowe funkcje turystyki
3.2. Gospodarcze funkcje turystyki
3.3. Przestrzenno-środowiskowe funkcje turystyki
3.4. Podsumowanie

4. Rynek turystyczny
Jan Zawadka

4.1. Popyt turystyczny
4.2. Podaż turystyczna
4.3. Produkt turystyczny – istota, struktura i rodzaje
4.3.1. Walory turystyczne
4.3.2. Infrastruktura turystyczna
4.3.3. Pozostałe komponenty produktu turystycznego
4.3.4. Struktura produktu turystycznego
4.3.5. Rodzaje produktu turystycznego
4.4. Podsumowanie

5. Usługi turystyczne i ich cechy
Jan Zawadka

5.1. Usługi noclegowe
5.2. Usługi gastronomiczne
5.3. Usługi transportowe
5.4. Usługi pośrednictwa i organizacji turystycznej
5.5. Usługi informacyjne
5.6. Usługi przewodnickie i pilotaż wycieczek
5.7. Cechy usług turystycznych
5.8. Podsumowanie

6. Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce
Anna Sieczko

6.1. Przesłanki zarządzania turystyką
6.2. Organizacja turystyki na szczeblu krajowym
6.2.1. Ministerstwo Spotu i Turystyki
6.2.2. Polska Organizacja Turystyczna (POT)
6.2.3. Polska Agencja Rozwoju Turystyki (PART)
6.2.4. Polska Izba Turystyki (PIT)
6.2.5. Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP)
6.2.6. Pozostałe izby branżowe
6.2.7. Instytut Turystyki
6.2.8. Wybrane specjalistyczne organizacje turystyczne
6.3. Organizacja turystyki na szczeblu regionalnym
6.3.1. Urzędy marszałkowskie
6.3.2. Regionalne organizacje turystyczne (ROT)
6.3.3. Oddziały Polskiej Izby Turystyki
6.3.4. Regionalne izby turystyczne
6.4. Organizacja turystyki na szczeblu lokalnym
6.4.1. Urzędy gmin
6.4.2. Związki gmin
6.4.3. Lokalne organizacje turystyczne (LOT)
6.4.4. Stowarzyszenia agroturystyczne
6.4.5. Lokalne Grupy Działania (LGD)
6.5. Podsumowanie

7. Doradztwo w turystyce
Anna Sieczko

7.1. Przesłanki rozwoju działalności doradczej
7.2. Poradoznawstwo
7.3. Doradztwo turystyczne – próba definicji
7.4. Wyzwania stojące przed doradztwem turystycznym
7.5. Nowoczesne technologie informacyjne w doradztwie turystycznym
7.6. Zawód – doradca
7.7. Podsumowanie

Zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Akty prawne
Strony internetowe
Aneks

dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, profesor SGGW:

Mocną stroną pracy jest wykorzystanie najnowszych pozycji literatury, odwoływanie się do aktów prawnych oraz niepublikowanych materiałów o charakterze strategicznym. Oryginalnym wkładem Autorów jest prezentacja wyników ich własnych badań. Wykorzystanie tak wielu źródeł materiału badawczego pozwoliło Autorom na ukazanie zmian dokonujących się w turystyce, które najpełniej ujawniły się w organizacji i zarządzaniu turystyką zarówno na szczeblu krajowym, jak też regionalnym i lokalnym. W ostatnich latach pojawiło się bowiem wiele nowych organizacji i podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką, nastąpiły również zmiany w funkcjonowaniu oraz stylach zarządzania już istniejących. Mocną stroną pracy jest też to, że Autorzy nie tylko odwołują się do sformułowań i prawidłowości ustalonych przez cytowanych w niej autorów, ale podejmują także – w większości udaną – krytykę dotychczasowego piśmiennictwa oraz przedstawiają własne przemyślenia.

Agata Balińska

dr. hab., Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa SGGW Warszawa


Książki tego autora

Anna Sieczko

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki konsumpcji- Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW. Główna linia badawcza obejmuje rynek produktów tradycyjnych i regionalnych. W kręgu badawczym znajduje się także przedsiębiorczość w tym agroturystyka oraz doradztwo.

Książki tego autora

Jan Zawadka
W 2010 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja turystyki. Tematem dysertacji były Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). W działalności naukowo-badawczej koncentruje się na turystyce, a w szczególności turystyce wiejskiej i agroturystyce. Jest autorem ponad 40 publikacji, w tym monografii pt. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane