• Produkt turystyki medycznej

Produkt turystyki medycznej

 • Autor: Jolanta Rab-Przybyłowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-267-3
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

W ciągu zaledwie kilkunastu lat turystyka medyczna stała się znaczącym ekonomicznie przedsięwzięciem, w które zaangażowane są firmy turystyczne, farmaceutyczne i przede wszystkim prywatne szpitale oraz kliniki medyczne w wielu regionach świata. Ekspansja medycznych destynacji, firm pośredniczących w turystyce medycznej, książek, stron, for internetowych, blogów, czasopism, miesięczników tylko w ostatniej dekadzie spowodowała, iż turystykę medyczną zaczęto określać fenomenem XXI wieku.

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu turystyki medycznej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania produktu dla tego typu turystyki. Autor omówił determinanty popytu i podaży na rynku turystyki medycznej, opisał nowe trendy oraz ich wpływ i konsekwencje dla rynku turystycznego.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące produktu turystycznego w ujęciu strukturalnym. Zdefiniowano, następnie w formie graficznej zaprezentowano produkt turystyki medycznej, dodatkowo wskazując na jego najbardziej konkurencyjne elementy. Podkreślono znaczenie jakości w procesie kreowania produktu turystyki medycznej oraz opisano główny element produktu turystyki medycznej, za jaki należy uznać usługi medyczne. Następnie odniesiono się do turystyki medycznej w Polsce i na świecie oraz głównych przesłanek jej rozwoju. Opisane zostały kluczowe regiony docelowe turystyki medycznej w Europie i na świecie oraz omówione możliwości rozwoju turystyki medycznej w Polsce. Ponadto Autor dokonał analizy porównawczej mocnych i słabych stron rozwoju turystyki medycznej w Polsce, z innymi – największymi konkurentami z Europy (Turcją, Czechami, Węgrami, Chorwacją i Cyprem).

Spis treści:

Wstęp

1. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W TURYSTYCE ZDROWOTNEJ

1.1. Turystyka zdrowotna i jej elementy
1.2. Specyfika turystyki medycznej
1.3. Rynek turystyki medycznej
1.3.1. Nowe trendy na rynku turystycznym
1.3.2. Popyt i podaż na rynku turystyki medycznej

2. USŁUGI JAKO PODSTAWA PRODUKTU TURYSTYKI MEDYCZNEJ

2.1. Elementy i struktura produktu turystyki medycznej
2.2. Zróżnicowanie usług turystycznych i medycznych
2.3. Jakość w procesie kreowania produktu turystyki medycznej

3. TURYSTYKA MEDYCZNA NA ŚWIECIE

3.1. Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej
3.2. Centra turystyki medycznej na świecie
3.2.1. Azja (Tajlandia, Singapur, Malezja, Indie)
3.2.2. Ameryka Łacińska (Meksyk, Brazylia, Kostaryka)
3.2.3. Europa (Węgry, Niemcy, Czechy, Chorwacja, Cypr, Turcja)
3.2.4. Bliski Wschód (Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania)

4. TURYSTYKA MEDYCZNA W POLSCE

4.1. Przesłanki rozwoju turystyki medycznej w Polsce
4.2. Pozycja konkurencyjna Polski na europejskim rynku usług turystyki medycznej
4.2.1. Ośrodki turystyki medycznej w Polsce

5. SZCZECIN - STUDIUM PRZYPADKU

5.1. Elementy produktu turystyki medycznej w Szczecinie
5.1.1. Zróżnicowanie oferty usług medycznych w Szczecinie
5.1.2. Atrakcje i zagospodarowanie turystyczne Szczecina
5.2. Pozycja konkurencyjna produktu turystyki medycznej Szczecina na tle innych miast w Polsce
5.3. Profil turystów medycznych w Szczecinie
5.4. Ocena produktu turystyki medycznej w Szczecinie
5.4.1. Ocena usług medycznych
5.4.2. Ocena pozostałych elementów produktu turystyki medycznej Szczecina

6. KONCEPCJA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYKI MEDYCZNEJ

6.1. Model produktu turystyki medycznej
6.2. Koncentracje klastrów medycznych w Polsce

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
ZAŁĄCZNIKI
 

prof. dr hab. Beata Meyer, Uniwersytet Szczeciński:

(...) Książka Produkt turystyki medycznej to wyjątkowo wartościowe kompendium wiedzy z zakresu turystyki medycznej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania produktu dla tego typu turystyki, które w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia związane z możliwościami rozwoju tej turystyki w Polsce, poprzez odwołanie się przede wszystkim do przykładu miasta Szczecin (...).

prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, SGGW w Warszawie:

(...) W książce zawarto praktyczne przykłady współpracy sektorowo-regionalnej w tworzeniu i rozwoju produktu turystyki medycznej, co twórczo rozwija metodologię nauk ekonomicznych w zakresie oceny gospodarki i potwierdzeniu, że zintegrowane działania różnych podmiotów są podstawą do rozwoju produktu turystyki medycznej w terenie (...).

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński:

(...) Wyniki badań, a zwłaszcza materiał zgromadzony w rozdziałach badawczych i badawczo-projektowych, mogą być zatem wykorzystane przez przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się turystyką medyczną, głównie w regionie zachodniopomorskim, ale także w całej Polsce do budowania kompleksowego produktu turystyki medycznej w kooperacji z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami turystycznymi. Z punktu widzenia celów naukowych, analizy i koncepcje autorskie mogą stanowić przydatne źródło badań porównawczych, dla potrzeb opracowywania innych prac naukowych (...).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane