• Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty

 • Autor: redakcja naukowa Beata Meyer
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-816-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 356/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  29.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi podręcznik akademicki (jako literatura podstawowa) przeznaczony do wykładów z przedmiotu "Obsługa ruchu turystycznego" i zbliżonych, prowadzonych na przykład na specjalności "Organizacja i obsługa rekreacji". Łączy zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko rozumianej obsługi ruchu w turystyce i rekreacji.

Podręcznik ma charakter:

- kompleksowy - prezentuje ogół zagadnień związanych z obsługą ruchu w turystyce i rekreacji, co jest rozszerzeniem podejścia prezentowanego w większości podobnych publikacji, które nie odnoszą się do rekreacji, skupiając się na umiejętnościach niezbędnych dla pilotów, przewodników turystycznych, czy pracowników biur podróży.

- uniwersalny, co jest gwarantowane przez szerokość ujęcia problemu, która pozwala na wykorzystanie podręcznika przez osoby poszukujące wiedzy ogólnej na temat obsługi ruchu w turystyce i rekreacji (np. współczesne trendy w turystyce i rekreacji, czy formy obsługi i organizacja imprez w turystyce i rekreacji), a także wiedzy szczegółowej dotyczącej poszczególnych elementów składowych obsługi klientów (np. kalkulacja imprezy turystycznej czy pilotaż). Prezentowane informacje mogą być użyteczne zarówno dla studentów (w węższym ujęciu na poziomie studiów licencjackich, całościowo na poziomie studiów magisterskich), jak i dla osób zajmujących się obsługą turystów, chcących poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

- praktyczny, co jest związane z prezentacją przykładów z praktyki obsługi ruchu w turystyce i rekreacji w każdym rozdziale książki. Ułatwia to percepcję prezentowanych zagadnień oraz wskazuje na możliwe rozwiązania problemów występujących na poszczególnych etapach obsługi ruchu turystycznego. Może również stanowić inspirację do prowadzenia zajęć o charakterze ćwiczeń dla studentów różnych specjalności.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Turystyka i rekreacja

Rozdział 1.1. Aktywność turystyczna i rekreacyjna


1.1.1. Podstawowe pojęcia
1.1.2. Etapy rozwoju turystyki
1.1.3. Proces rozwoju rekreacji
1.1.4. Główne determinanty aktywności turystycznej i rekreacyjnej

Rozdział 1.2. Współczesne trendy w turystyce i rekreacji

1.2.1. Turystyka zrównoważona jako megatrend rozwojowy
1.2.2. Trendy po stronie popytu
1.2.3. Trendy po stronie podaży

Rozdział 1.3. Prawne aspekty obsługi ruchu w turystyce i rekreacji

1.3.1. Źródła prawa. Miejsce w systemie prawa
1.3.2. Organizatorzy turystyki
1.3.3. Usługi hotelarskie
1.3.4. Ochrona klienta
1.3.5. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Rozdział 1.4. Case study

Część II. Organizacja imprez w turystyce i rekreacji

Rozdział 2.1. Ruch turystyczny


2.1.1. Typy i formy ruchu turystycznego
2.1.2. Obsługa podczas podróży turystycznej
2.1.3. Organizacja imprez turystycznych

Rozdział 2.2. Ruch rekreacyjny

2.2.1. Formy, metody i środki rekreacji
2.2.2. Rodzaje imprez rekreacyjnych i formy ich obsługi

Rozdział 2.3. Bezpieczeństwo podczas imprez turystycznych i rekreacyjnych

Rozdział 2.4. Case study

Część III. Główne formy obsługi w turystyce i rekreacji

Rozdział 3.1. Pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego


3.1.1. Zadania pilota i przewodnika turystycznego
3.1.2. Cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej
3.1.3. Kwalifikacje i kompetencje pilota i przewodnika turystycznego
3.1.4. Animacja czasu wolnego

Rozdział 3.2. Transport a turystyka

3.2.1. Wykorzystanie transportu w turystyce
3.2.2. Rodzaj transportu a realizacja imprezy turystycznej
3.2.3. Transport a rekreacja
3.2.4. Transport jako atrakcja turystyczna

Rozdział 3.3. Obsługa w obiektach bazy noclegowej i żywieniowej

3.3.1. Usługi noclegowe
3.3.2. Usługi gastronomiczne
3.3.3. Usługi rekreacyjne w obiektach noclegowych

Rozdział 3.4. Poradnictwo, pośrednictwo i informacja

3.4.1. Poradnictwo
3.4.2. Informacja turystyczna
3.4.3. Pośrednictwo

Rozdział 3.5. Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji

3.5.1. Istota i funkcje ubezpieczeń
3.5.2. Typy ochrony ubezpieczeniowej
3.5.3. Produkty ubezpieczeniowe

Rozdział 3.6. Case study

Część IV. Rynkowe aspekty kształtowania systemu obsługi uczestników turystyki i rekreacji

Rozdział 4.1. Jakość jako instrument oceny zaspokojenia potrzeb uczestników turystyki i rekreacji


4.1.1. Jakość obsługi uczestników turystyki i rekreacji
4.1.2.  Determinanty kształtowania jakości obsługi uczestników turystyki i rekreacji
4.1.3.  Sposoby pomiaru jakości systemu obsługi uczestników turystyki i rekreacji

Rozdział 4.2. System logistyczny obsługi uczestników turystyki i rekreacji

4.2.1.  Logistyka obsługi uczestników turystyki i rekreacji
4.2.2.  System logistyczny w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
4.2.3.  Innowacyjne formy obsługi uczestników turystyki i rekreacji

Rozdział 4.3. E-turystyka w obsłudze uczestników turystyki i rekreacji

4.3.1. Wprowadzenie do e-turystyki
4.3.2. Elektroniczne systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych
4.3.3. Internet w obsłudze ruchu turystycznego i rekreacyjnego

Rozdział 4.4. Case study

Część V. Specyfika obsługi w wybranych formach oraz segmentach turystyki i rekreacji

Rozdział 5.1. Obsługa w wybranych formach turystyki i rekreacji


5.1.1. Agroturystyka i turystyka wiejska
5.1.2. Turystyka konferencyjno-kongresowa
5.1.3. Turystyka motywacyjna
5.1.4. Rekreacja ruchowa
5.1.5. Turystyka żeglarska
5.1.6. Turystyka zdrowotna
5.1.7. Turystyka krajoznawcza  
5.1.8. Turystyka wypoczynkowa

Rozdział 5.2. Obsługa wybranych segmentów rynku turystycznego i rekreacyjnego

5.2.1. Osoby niepełnosprawne
5.2.2. Seniorzy
5.2.3. Rodziny z małymi dziećmi
5.2.4. Osoby podróżujące samotnie

Rozdział 5.3. Case study

Zagadnienia problemowe i zalecana literatura
Spis rysunków i tabel
O autorach

redakcja naukowa

Beata Meyer
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Turystyką, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu szczecińskiego, kierownik Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych są kwestie związane z szeroko rozumianą sferą obsługi ruchu turystycznego oraz zagadnienia dotyczące regionalnego rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach dydaktycznych z przedmiotów: obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyki, gospodarka a środowisko oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkowych. redaktor naukowy "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego" z serii "Ekonomiczne Problemy Turystyki".

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane