• Jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludzki w gospodarce turystycznej

Jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludzki w gospodarce turystycznej

 • Autor: Marlena Bednarska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-200-6
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie rywalizowania o kapitał ludzki przez podmioty gospodarki turystycznej. Jakość pracy, jako instrument konkurowania, za pośrednictwem którego dostarczana jest nosicielom kapitału ludzkiego wartość, jest ważnym narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, gdyż oddziałuje na decyzje pracobiorców dotyczące nawiązywania i rozwiązywania relacji z pracodawcami oraz na ich gotowość do aktywnego angażowania swojego potencjału w osiąganie celów zatrudniających organizacji.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest teoretycznym podstawom rozważań nad rolą jakości pracy w konkurowaniu o kapitał ludzki na współczesnym rynku turystycznym. W szczególności uwagę poświęcono istocie i cechom kapitału ludzkiego oraz jego miejscu w strukturze źródeł przewagi konkurencyjnej. Na tym tle zaprezentowano koncepcję jakości pracy oraz jej determinanty i następstwa, a także ilościowe i jakościowe aspekty zatrudnienia w gospodarce turystycznej.

Druga część opracowania stanowi empiryczną weryfikację zależności pomiędzy jakością pracy a potencjałem konkurencyjności na rynku turystycznym. Weryfikacji tej dokonano na podstawie ogólnopolskich badań pierwotnych przeprowadzonych wśród aktualnych i potencjalnych pracobiorców. Aktualnymi pracobiorcami są osoby świadczące pracę w tzw. charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej (tj. podmiotach prowadzących działalność usługową związaną z zakwaterowaniem, wyżywieniem, organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym, transportem pasażerskim oraz kulturą, rozrywką i rekreacją).

Książka zainteresuje specjalistów zajmujących się planowaniem rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej oraz lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, członków stowarzyszeń i organizacji branżowych skupiających przedsiębiorców funkcjonujących na rynku turystycznym oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie programów studiów dla kierunków związanych z turystyką.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Jakość pracy w świetle koncepcji kapitału ludzkiego

1.1. Pojęcie i cechy kapitału ludzkiego
1.2. Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności organizacji gospodarczej
1.3. Ekonomia behawioralna jako podstawa badania zachowań jednostek na rynku pracy
1.4. Jakość pracy – istota, pomiar i skutki

Rozdział 2. Gospodarka turystyczna jako pracodawca – aspekty ilościowe i jakościowe

2.1. Gospodarka turystyczna jako mezosystem
2.2. Rozmiary zatrudnienia w turystyce
2.3. Cechy pracy w gospodarce turystycznej
2.4. Zalety i wady pracy w turystyce w świetle dotychczasowych badań empirycznych

Rozdział 3. Koncepcja i metodyczne podstawy badań jakości pracy w gospodarce turystycznej

3.1. Cel i zakres badań
3.2. Dobór próby i charakterystyka respondentów
3.3. Metody i narzędzia badawcze

Rozdział 4. Jakość pracy w gospodarce turystycznej z perspektywy aktualnych i potencjalnych pracobiorców

4.1. Model pomiaru jakości pracy w gospodarce turystycznej
4.2. Ocena jakości pracy w gospodarce turystycznej przez aktualnych i potencjalnych pracobiorców
4.3. Segmentacja aktualnych i potencjalnych pracobiorców w gospodarce turystycznej

Rozdział 5. Wpływ jakości pracy na skuteczność konkurowania o pracobiorców w gospodarce turystycznej

5.1. Jakość pracy w turystyce a zaangażowanie i lojalność aktualnych pracobiorców
5.2. Jakość pracy w turystyce a skłonność do podjęcia pracy i kontynuacji kariery przez potencjalnych pracobiorców
5.3. Wnioski z badań, ich ograniczenia i kierunki dalszych prac badawczych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Marlena Bednarska

doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Turystyki na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę ekonomiki turystyki, konkurencyjności gospodarki turystycznej, rynku pracy w turystyce, kapitału ludzkiego w gospodarce turystycznej. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji o zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, jakości pracy w turystyce, konkurencyjności podmiotów gospodarki turystycznej oraz regionalnych aspektach rozwoju turystyki.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane