• Innowacje w turystyce zdrowotnej

Innowacje w turystyce zdrowotnej

 • Autor: Elżbieta Szymańska Ewa Dziedzic Aleksander Panasiuk Eugenia Panfiluk Andrzej Rutkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-376-8
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Rynek turystyki zdrowotnej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w globalnej gospodarce turystycznej. Stałe wydłużanie się życia ludzkiego, rosnący zasób czasu wolnego oraz zróżnicowanie ofert turystyki zdrowotnej w destynacjach turystycznych zwiększają popyt na usługi służące poprawie lub zachowaniu zdrowia.

W książce zostały przedstawione zagadnienia związane z innowacyjnością turystyki zdrowotnej, która jest podstawą kształtowania konkurencyjności przez podmioty działające na tym rynku. Problematyka obejmuje między innymi:
- identyfikację form i przejawów innowacji w turystyce zdrowotnej oraz czynników ją kształtujących,
- interpretację rodzajową procesów innowacyjnych, wraz z oceną ich efektywności,
- diagnozę stanu oraz określenie determinant innowacyjności podmiotów turystyki zdrowotnej w Polsce,
- prezentację najlepszych praktyk w zakresie innowacyjności w każdym z czterech obszarów turystyki zdrowotnej (usługi lecznicze, uzdrowiskowe, wellness & spa oraz w zakresie medycyny estetycznej),
- koncepcję modelu systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej.

Publikacja adresowana jest do właścicieli i pracowników obiektów świadczących usługi turystyki zdrowotnej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego w gminach uzdrowiskowych, przedstawicieli organizacji turystycznych oraz stowarzyszeń gmin uzdrowiskowych, studentów, doktorantów, a także do pracowników naukowych uczelni w ramach kierunków ekonomicznych, turystycznych, medycznych, o zdrowiu, o ziemi i prawniczych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Innowacje, ich rodzaje i systemy innowacyjności
Elżbieta Szymańska

1.1. Rozwój badań nad innowacyjnością
1.2. Badania nad innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych
1.3. Systemy innowacyjne w literaturze ekonomicznej
1.4. Modele innowacyjności w literaturze ekonomicznej
1.5. Klasyfikacja innowacji
1.6. Metody pomiaru innowacyjności
1.7. Badanie innowacyjności usług turystycznych
1.8. Innowacyjność turystyki zdrowotnej w literaturze ekonomicznej

Rozdział 2. Rozwój usług turystyki zdrowotnej oraz kierunki badań
Andrzej Rutkowski

2.1. Definiowanie turystyki zdrowotnej
2.2. Klasyfikacja i zakres turystyki zdrowotnej
2.3. Konsumenci usług turystyki zdrowotnej
2.4. Dynamika i kierunki rozwoju turystyki zdrowotnej
2.5. Zagrożenia dla rozwoju turystyki zdrowotnej

Rozdział 3. Turystyka zdrowotna w ujęciu ekonomicznym
Aleksander Panasiuk

3.1. Zagadnienia terminologiczne i klasyfikacyjne
3.2. Rynek turystyki zdrowotnej
3.3. Produkt turystyki zdrowotnej
3.4. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania rynku turystyki zdrowotnej

Rozdział 4. Metodyka badań i opis próby badawczej
Eugenia Panfiluk, Elżbieta Szymańska

4.1. Koncepcja i metodyka badań
4.2. Etapy prowadzenia badań
4.3. Procedura gromadzenia i analizy danych
4.3.1. Procedura gromadzenia i analizy danych uzyskanych metodą Delphi
4.3.2. Procedura gromadzenia i analizy danych uzyskanych metodą ankietową
4.3.3. Założenia do zastosowania macierzy adekwatności przy ocenie zrównoważenia wyników badań ilościowych i jakościowych
4.3.4. Metodyka wyłaniania podmiotów innowacyjnych
4.4. Charakterystyka respondentów – świadczeniodawców usług turystyki zdrowotnej
4.5. Konsumenci usług turystyki zdrowotnej w Polsce

Rozdział 5. Innowacyjność usługodawców usług turystyki zdrowotnej i ich udział w fazach wdrażania innowacji
Eugenia Panfiluk

5.1. Innowacyjność podmiotów świadczących usługi turystyki zdrowotnej
5.2. Rodzaje innowacji w turystyce zdrowotnej
5.3. Analiza porównawcza rekomendowanych i wdrażanych innowacji na rynku usług turystyki zdrowotnej
5.4. Udział respondentów w poszczególnych fazach procesu innowacji

Rozdział 6. Łańcuch dostaw i determinanty innowacyjności w turystyce zdrowotnej
Ewa Dziedzic

6.1. Łańcuch dostaw w turystyce zdrowotnej
6.2. Czynniki wpływające na innowacyjność organizacji świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej
6.3. Determinanty innowacyjności w turystyce zdrowotnej

Rozdział 7. Najlepsze praktyki w zakresie innowacyjności turystyki zdrowotnej   
Eugenia Panfiluk, Elżbieta Szymańska, Andrzej Rutkowski, Ewa Dziedzic

7.1. Turystyka zdrowotna oparta na usługach medycyny estetycznej – Studium przypadku – gabinet medycyny estetycznej „Bona Dea” w Krakowie (Eugenia Panfiluk)
7.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa usługowego świadczącego usługi medycyny estetycznej
7.1.2. Innowacje w przedsiębiorstwie „Bona Dea”
7.1.3. Proces wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie „Bona Dea”
7.1.4. Model innowacji w turystyce opartej na usługach medycyny estetycznej na przykładzie przedsiębiorstwa „Bona Dea”
7.2. Turystyka spa & wellness – studium przypadku – gabinet usług spa & wellness w hotelu „Vital & Spa Resort Szarotka” w Zieleńcu, w Dusznikach Zdrój (Eugenia Panfiluk , Elżbieta Szymańska)
7.2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa „Vital & Spa Resort Szarotka”
7.2.2. Innowacje w przedsiębiorstwie „Vital & Spa Resort Szarotka”
7.2.3. Proces wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie „Vital & Spa Resort Szarotka”
7.2.4. Model procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie świadczącym
usługi spa & wellness (na przykładzie „Vital & Spa Resort Szarotka”)
7.3. Turystyka uzdrowiskowa – studium przypadku – Uzdrowisko Wieniec-Zdrój spółka z o.o. (Andrzej Rutkowski)
7.3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Uzdrowiska Wieniec-Zdrój spółka z o.o.
7.3.2. Innowacje w usługach uzdrowiskowych na przykładzie
Uzdrowiska Wieniec-Zdrój spółka z o.o.
7.3.3. Proces wdrażania innowacji w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój, spółka z o.o.
7.3.4. Model procesu innowacyjnego na przykładzie Uzdrowiska Wieniec-Zdrój, spółka z o.o.
7.4. Studium przypadku: innowacyjny podmiot turystyki medycznej – szpital niepubliczny w miejscowości uzdrowiskowej (Ewa Dziedzic)
7.4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
7.4.2. Wdrożone innowacje
7.4.3. Zaangażowanie w proces innowacyjny
7.4.4. Czynniki kształtujące innowacyjność

Rozdział 8. Koncepcja modelu systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej
Eugenia Panfiluk, Elżbieta Szymańska

8.1. Systemy innowacyjności w turystyce zdrowotnej – wyniki badań empirycznych (Elżbieta Szymańska)
8.2. Model systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej (Elżbieta Szymańska)
8.3. Analiza modeli innowacyjności według segmentów turystyki zdrowotnej (Eugenia Panfiluk)

Wnioski
Literatura
Spis tabel i rysunków
Załączniki

Elżbieta Szymańska

dr hab., pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, adiunkt w Katedrze Gospodarki Turystycznej na Wydziale Zarządzania, autorka około 100 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomiki turystyki, innowacyjności turystyki, rozwoju zrównoważonego i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współwłaścicielka ośrodka wypoczynkowego „Żagiel” na Pojezierzu Mazurskim, członkini naukowych i branżowych organizacji pozarządowych.


Ewa Dziedzic

dr hab., prof. SGH. W pracach badawczych i dydaktyce koncentruje się na problemach oddziaływania turystyki na obszary recepcyjne, zrównoważonego rozwoju w turystyce, konkurencyjności gospodarki turystycznej i badaniach marketingowych w turystyce. Współpracuje z odpowiedzialnymi za turystykę organami administracji publicznej: Polską Organizacją Turystyczną, Departamentem Turystyki MSiT, Wydziałem Statystyki Turystyki i Sportu GUS. Uczestniczyła w pracach metodologicznych nad wdrożeniem rachunku satelitarnego turystyki w Polsce najpierw jako członek zespołu przy GUS, a następnie jako kierownik zespołów przygotowujących i rozwijających metodologię rachunku. Autorka i współautorka opracowań naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu statystyki turystyki, marketingu, konkurencyjności i efektów rozwoju turystyki.


Aleksander Panasiuk

prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE, członek założyciel Euro-Azjatyckiego Stowarzyszenia Studiów Turystycznych, autor ponad 300 publikacji z zakresu ekonomiki turystyki, zarządzania turystyką, marketingu usług, polityki społeczno-gospodarczej.

Eugenia Panfiluk

dr, pracownik naukowy w Katedrze Gospodarki Turystycznej Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, autorka ponad 40 publikacji naukowych. W swoich badaniach koncentruje się na problemach oddziaływania turystyki na obszary recepcyjne, problematyce zrównoważonego rozwoju w turystyce i konkurencyjności gospodarki turystycznej. Ekspert ds. funduszy unijnych.


Andrzej Rutkowski
dr, dziennikarz, autor kilkuset (ok. 700) publikacji i artykułów prasowych dotyczących problematyki naukowej i gospodarczej, dyrektor ds. marketingu i PR, m.in. w Danfoss A/S, NFI Piast S.A., Ciech S.A., Warszawska Giełda Towarowa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane