• Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

 • Autor: redakcja naukowa Aleksander Panasiuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-059-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 304/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 62.00 zł

  31.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 31.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka została opracowana przez zespół autorski pracowników Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja może być wykorzystana w środowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dydaktyczno-naukowych interesujących się problematyką środków Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań powinny zainteresować także przedstawicieli podmiotów gospodarki turystycznej, tj. przedsiębiorców turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz organizacji turystycznych (regionalnych, lokalnych, samorządu gospodarczego turystyki).

W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

- funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podstawy europejskiej polityki turystycznej;
- struktury funduszy Unii Europejskiej oddziałujące na rozwój gospodarki turystycznej;
- funkcjonowanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej, w tym analizę poziomu atrakcyjności turystycznej regionów;
- analizę aplikowania i wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013;
- efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Geneza, struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej

1.1. Historia przebiegu integracji europejskiej
1.2. Instytucje europejskie
1.3. Struktura budżetu i zasady finansowania zadań w Unii Europejskiej
1.4. Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej
1.5. Przejawy integracji europejskiej w obszarze turystyki

Rozdział 2. Europejska polityka turystyczna

2.1. Istota i zakres polityki turystycznej
2.2. Podmioty polityki turystycznej
2.2.1. Instytucje Unii Europejskiej i ich rola w turystyce
2.2.2. Polska
2.3. Instrumenty polityki turystycznej
2.3.1. Unia Europejska
2.3.2. Polska
2.4. Strategie rozwoju turystyki jako przejaw polityki turystycznej

Rozdział 3. Regionalna i lokalna gospodarka turystyczna

3.1. Pojęcie i zakres gospodarki turystycznej
3.2. Podmioty gospodarki turystycznej na szczeblach regionalnym i lokalnym
3.3. Efekty współdziałania podmiotów gospodarki turystycznej
3.3.1. Zintegrowany produkt turystyczny
3.3.2. Konkurencja, współdziałanie i współpraca, kompetycja

Rozdział 4. Środki Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej

4.1. Miejsce turystyki w przedakcesyjnych programach unijnych
4.2. Finansowanie przedsięwzięć turystycznych z funduszy unijnych w latach 2007–2013
4.3. Turystyka w unijnych programach regionalnych

Rozdział 5. Ocena stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu atrakcyjności turystycznej regionów

5.1. Informacje społeczno-gospodarcze dotyczące analizowanych regionów administracyjnych
5.2. Ocena poziomu atrakcyjności turystycznej regionów
5.2.1. Taksonomiczna miara rozwoju (TMR)
5.2.2. Taksonomiczna miara oceny atrakcyjności turystycznej regionów
5.2.2.1. Województwo zachodniopomorskie
5.2.2.2. Województwo lubuskie

Rozdział 6. Funkcjonowanie podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej

6.1. Aktywność samorządu terytorialnego w zakresie turystyki
6.1.1. Województwo zachodniopomorskie
6.1.2. Województwo lubuskie
6.2. Działalność przedsiębiorstw turystycznych
6.2.1. Województwo zachodniopomorskie
6.2.2. Województwo lubuskie
6.3. Działalność organizacji turystycznych
6.3.1. Województwo zachodniopomorskie 
6.3.2. Województwo lubuskie

Rozdział 7. Analiza stanu aplikowania i wykorzystania środków europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

7.1. Wyniki badań w gminach
7.1.1. Czynniki determinujące poziom realizowanych projektów turystycznych ze środków UE na podstawie badań wtórnych
7.1.1.1. Województwo zachodniopomorskie
7.1.1.2. Województwo lubuskie
7.1.2. Metodyka badań pierwotnych
7.1.3. Ogólne informacje na temat aktywności badanych gmin w zakresie aplikacji o fundusze UE dla gospodarki turystycznej
7.1.4. Proces aplikacji o fundusze unijne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w badanych gminach
7.1.5. Ocena projektów dofinansowanych ze środków UE na rozwój gospodarki turystycznej realizowanych przez badane gminy
7.2. Wyniki badań na poziomie powiatowym 
7.2.1. Województwo zachodniopomorskie
7.2.2. Województwo lubuskie
7.3. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa turystyczne
7.4. Wyniki badań wtórnych w organizacjach turystycznych
7.4.1. Województwo zachodniopomorskie
7.4.2. Województwo lubuskie

Rozdział 8. Efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

8.1. Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej
8.2. Efekty na rynku turystycznym
8.3. Analiza SWOT stanu wykorzystania środków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej
8.4. Wskazania pod adresem strategii rozwoju turystyki
8.5. Modelowe rozwiązania finansowania gospodarki turystycznej ze środków UE w aspekcie perspektywy finansowej na lata 2014–2020

Zakończenie
Bibliografia

dr. hab. inż. Adam R. Szromek, prof. Politechniki Śląskiej:

Praca jest obszernym studium teoretyczno-empirycznym dotyczącym szerokiego zakresu podejmowanej tematyki funduszy europejskich w gospodarce turystycznej (…) jest oryginalnym dziełem naukowym, posiada wszelkie znamiona rozprawy naukowej, ale odznacza się także wysokim poziomem przydatności praktycznej. Podjęta problematyka dotyczy szerokiego spektrum wewnątrzwspólnotowej polityki Unii Europejskiej wobec państw członkowskich (szczególnie Polski) w odniesieniu do gospodarki turystycznej. Przedstawione wnioski są istotnym wkładem Autorów do badań naukowych w obszarze ekonomicznych zagadnień turystyki, ale również stanowią wkład w poszerzenie wiedzy na temat wpływu środków Unii Europejskiej na gospodarkę turystyczną.

redakcja naukowa

Aleksander Panasiuk

prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE, członek założyciel Euro-Azjatyckiego Stowarzyszenia Studiów Turystycznych, autor ponad 300 publikacji z zakresu ekonomiki turystyki, zarządzania turystyką, marketingu usług, polityki społeczno-gospodarczej.
Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane