• Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych

Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych

 • Autor: Konrad Grabiński Marcin Kędzior Joanna Krasodomska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-275-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 63.00 zł

  56.70 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 56.70 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rozwój, globalizacja i integracja rynków kapitałowych są najważniejszymi czynnikami wymuszającymi ujednolicenie sprawozdawczości finansowej w drugiej połowie XX wieku oraz determinującymi rozwój i kształt współczesnej rachunkowości, jej teorii i praktyki. Rynki kapitałowe mają bowiem zdecydowanie największy wpływ na inicjatywy zmierzające do wprowadzenia jednego zestawu ogólnie akceptowanych standardów rachunkowości.

Decyzje na rynku kapitałowym są podejmowane na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł spośród których za jedne z ważniejszych i najbardziej wiarygodnych są uważane sprawozdania finansowe. Z tej perspektywy prawidłowe funkcjonowanie sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej nabiera szczególnego znaczenia i nie bez powodu jest przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Celem książki jest przedstawienie wzajemnych relacji sprawozdawczości finansowej i rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii rachunkowości jaka powstała na styku obu tych obszarów.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota oraz czynniki kształtujące rozwój giełd papierów wartościowych
Marcin Kędzior
Bibliografia

Rozdział 2. Wpływ najważniejszych teorii finansów przedsiębiorstw i rynków kapitałowych na współczesną rachunkowość
Marcin Kędzior
Bibliografia

Rozdział 3. Zarys powiązań pomiędzy rynkiem kapitałowym a sprawozdawczością finansową
Konrad Grabiński
Bibliografia

Rozdział 4. Raport roczny spółki publicznej
Joanna Krasodomska
Bibliografia

Rozdział 5. Przejrzysta komunikacja spółek z uczestnikami rynku kapitałowego
Joanna Krasodomska
Bibliografia

Rozdział 6. Społeczna odpowiedzialność w praktyce spółek publicznych
Joanna Krasodomska
Bibliografia

Rozdział 7. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw międzynarodowych
Marcin Kędzior
Bibliografia

Rozdział 8. Polityka pełnych i dobrowolnych ujawnień na rynkach kapitałowych
Marcin Kędzior
Bibliografia

Rozdział 9. Użyteczność informacji księgowej dla uczestników rynku kapitałowego
Konrad Grabiński
Bibliografia

Rozdział 10. Reakcja rynku kapitałowego na informację ujętą w sprawozdaniu
finansowym
Konrad Grabiński
Bibliografia

Rozdział 11. Praktyki w zakresie nadzoru właścicielskiego w ujęciu międzynarodowym
Marcin Kędzior
Bibliografia

Rozdział 12. Aktywne kształtowanie zysków w ujęciu międzynarodowym
Konrad Grabiński
Bibliografia

Rozdział 13. Rewizja finansowa w ujęciu międzynarodowym
Konrad Grabiński
Bibliografia

 

prof. dr hab. Jerzy Gierusz:

Należy przede wszystkim podkreślić interdyscyplinarny charakter dysertacji – koncentruje się ona na wybranych relacjach rachunkowości i finansów, ukazując dwa aspekty tego zagadnienia: wpływ rachunkowości na rynki kapitałowe, ale co szczególnie ważne, także oddziaływanie rynków na rachunkowość. W opisie ewolucji rachunkowości wobec wymagań jej interesariuszy, a także w dostosowaniu jej rozwiązań do zmian makroekonomicznych, upatrywałbym głównych walorów poznawczych recenzowanej pracy. Oceniana książka wypełnia lukę w piśmiennictwie polskim z zakresu wzajemnych interakcji rachunkowości i rynków kapitałowych. Wszechstronnie, z wielu punktów widzenia, analizuje czynniki kształtujące współczesne oblicze rachunkowości, jej stosunków z otoczeniem, a zwłaszcza rolę w efektywnym funkcjonowaniu rynków kapitałowych. Stanowi podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w tych obszarach, akcentując znaczenie sprawozdawczości finansowej dla prawidłowego przepływu informacji pomiędzy zarządem, biegłym rewidentem i interesariuszami.

prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler:

Rozważania zawarte w książce charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, świadczący o dużej kompetencji zawodowej i naukowej ich autorów. Na podkreślenie zasługuje bardzo liczne wykorzystanie przez nich współczesnej literatury obcojęzycznej. Układ treści rozdziałów, jasność wywodu i sposób argumentacji dotyczący rozważanych problemów mają walory naukowe.

Konrad Grabiński
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prezes Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek European Accounting Association, oraz International Association for Accounting Education & Research, stypendysta programu IAAER Deloitte Scholar oraz wieloletni współpracownik i wykładowca na studiach podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

Marcin Kędzior
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek European Accounting Association oraz International Association for Accounting Education & Research, polski przedstawiciel w Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Brukseli (European Federation of Accountants and Auditors for Small and Medium-Sized Enterprises).

Książki tego autora

Joanna Krasodomska
doktor habilitowany, prof. UEK w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education and Research (IAAER) oraz Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Autorka i współautorka ponad 160 publikacji. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej informacji niefinansowych, raportowania zintegrowanego oraz zróżnicowania rachunkowości w skali międzynarodowej. 

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane