• Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

 • Autor: Jadwiga Dyktus Maria Gaertner Barbara Malik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-451-2
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  35.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

W książce zawarte są aktualne uregulowania prawne stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz praktyczne wskazówki do przeprowadzania analizy finansowej i podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami. Przedstawiono ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych i jej rolę w procesie decyzyjnym  zarządzania spółką oraz scharakteryzowano składniki sprawozdania finansowego stanowiące podstawę analizy finansowej. Dodatkowo zaprezentowano główne etapy analizy sprawozdań finansowych, strukturę i dynamikę wyniku finansowego, rachunku przepływów pieniężnych oraz podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację finansową. Publikacja przedstawia także zastosowanie analizy finansowej do oceny przedsiębiorstw na przykładzie różnych rodzajów działalności: produkcyjnej, handlowej i usługowe.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota i elementy sprawozdawczości finansowej

1.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w podmiotach prowadzących księgi handlowe
1.2. Cele sprawozdawczości finansowej i jej użytkownicy
1.3. Cechy sprawozdań finansowych
1.4. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.5. Zamknięcie ksiąg rachunkowych
1.6. Terminarz sporządzania sprawozdań
1.7. Elementy sprawozdania finansowego
1.8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
1.9. Wycena bilansowa
1.10. Sprawozdanie z działalności jednostki
1.11. Roczny raport i jego ogłaszanie
1.12. Rola biegłego rewidenta w badaniu rzetelności sprawozdania finansowego
1.13. Uproszczona sprawozdawczość w jednostkach mikro
1.14. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
1.15. Łączne sprawozdania finansowe

Rozdział 2. Główne kierunki i etapy analizy sprawozdania

2.1. Analiza finansowa
2.1.1. Istota analizy finansowej
2.1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej
2.1.3. Wybrane metody analizy finansowej
2.1.3.1. Metoda porównań (odchyleń)
2.1.3.2. Metoda kolejnych podstawień (podstawień łańcuchowych)
2.2. Główne kierunki i etapy analizy sprawozdania
2.2.1. Kierunki analizy sprawozdania finansowego
2.2.2. Etapy analizy finansowej
2.3. Analiza i ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej spółki
2.3.1. Bilans pełny i analityczny
2.3.2. Zmiany dynamiki pozycji bilansowych – analiza pozioma
2.3.3. Badanie struktury aktywów i pasywów – analiza pionowa
2.3.4. Ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej – analiza pionowo-pozioma
2.3.5. Przydatność analizy bilansu w podejmowaniu decyzji ekonomicznych
2.4. Analiza struktury i dynamiki tworzenia wyniku finansowego spółki
2.4.1. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji
2.4.2. Różnice w potencjale informacyjnym pomiędzy rachunkiem zysków i strat sporządzonym w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
2.4.3. Rachunek zysków i strat analityczny – badanie dynamiki i struktury pozycji
2.4.4. Analiza poziomów tworzenia wyniku finansowego
2.4.5. Przydatność analizy przychodów i kosztów w zarządzaniu
2.5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
2.5.1. Walory informacyjne rachunku przepływów pieniężnych
2.5.2. Sposoby ustalania i prezentacji przepływów środków pieniężnych
2.5.3. Kierunki analizy przepływu środków pieniężnych
2.5.4. Menedżerska ocena pozycji finansowej spółki na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
2.6. Analiza wskaźnikowa jako podstawa obrazu sytuacji spółki
2.6.1. Wskaźniki płynności finansowej
2.6.2. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu
2.6.3. Wskaźniki rentowności
2.6.4. Wskaźniki sprawności działania
2.6.5. Praktyczne podejście do zestawu wskaźników oceny spółki
2.7. Analiza wskaźników rynku kapitałowego
2.7.1. Wskaźniki wewnętrzne rynku kapitałowego
2.7.2. Wskaźniki zewnętrzne rynku kapitałowego

Rozdział 3. Zastosowanie analizy finansowej do oceny firmy w  różnych typach działalności

3.1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego
3.1.1. Analiza pozioma i pionowa bilansu
3.1.2. Analiza przychodów
3.1.3. Analiza kosztów
3.1.4. Analiza wyniku finansowego
3.1.5. Analiza wskaźnikowa
3.1.6. Analiza rachunku przepływów finansowych
3.1.7. Analiza kapitału pracującego
3.1.8. Analiza sprawności działania
3.2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa handlowego
3.2.1. Analiza pozioma i pionowa bilansu
3.2.2. Analiza poziomu zapasów
3.2.3. Analiza kosztów i przychodów
3.2.4. Analiza wyniku finansowego
3.2.5. Analiza wskaźnikowa
3.2.6. Analiza rachunku przepływów finansowych
3.2.7. Analiza kapitału pracującego
3.2.8. Ocena działalności firmy
3.2.9. Analiza sprawności działania
3.3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
3.3.1. Analiza pozioma i pionowa bilansu
3.3.2. Analiza kosztów i przychodów
3.3.3. Analiza wyniku finansowego
3.3.4. Analiza wskaźnikowa
3.3.5. Analiza rachunku przepływów finansowych
3.3.6. Analiza kapitału pracującego
3.3.7. Ocena działalności firmy
3.3.8. Analiza sprawności działania

Podsumowanie
Blok problemowo-zadaniowy
Bibliografia
spis rysunków

Jadwiga Dyktus

doświadczony menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami produkcyjnymi. Członek wielu rad nadzorczych i komitetu audytu. Dyrektor Śląskiego Regionu Stowarzyszenia Interim Managers ? organizacji non-profit skupiającej wysokiej klasy specjalistów - menedżerów realizujących konkretne i terminowe kontrakty zadaniowe.

Książki tego autora

Maria Gaertner

długoletnia nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w szkole zawodowej, doradca metodyczny. Wykształciła i wychowała kilku finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i finalistów Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości. Odznaczona srebrną i złotą Honorową Odznaką TNOIK. Brązowy Krzyż Zasługi.

Książki tego autora

Barbara Malik

ekonomista, biegły rewident, dyplomowany księgowy. Długoletnia praktyka zawodowa w zakresie weryfikacji i sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz doradztwa dotyczącego zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykł...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Podstawy rachunkowości. Tom 2. Zbió...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Rachunkowość małych firm. Tom 1. Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rachunkowość małych firm. Tom 2. Zb...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane