• Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Wydanie 2

Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Wydanie 2

 • Autor: Maria Niewiadoma
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-726-4
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 263/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 41.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik stanowi uaktualnioną wersję połączenia wykładów z rachunkowości wraz z ćwiczeniami, które można realizować na zajęciach z wykładowcami lub samodzielnie. Treść książki podzielono na 10 logicznych merytorycznie rozdziałów. Z ważniejszych zagadnień wymienić należy istotę rachunkowości, identyfikację aktywów i pasywów, zapisy księgowe w kontekście zdarzeń i operacji gospodarczych. W kolejnych częściach omówiono dokumentację księgową, księgi rachunkowe, zasady funkcjonowania kont.

Przedstawiono problemy poprawy błędnych zapisów księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy jednostka dokonuje je przed i po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Dokonano szczegółowego opisu elementów tworzących pozycje bilansu – z uwzględnieniem różnych form prawnych jednostek (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe). Dużo miejsca poświęcono kosztom, stratom, przychodom i zyskom, które oprócz analizy teoretycznej oparto na wielu schematach i przykładach liczbowych. Specyficznym podsumowaniem zagadnień wynikowych są przygotowane części związane z opracowaniem oraz podziałem wyniku finansowego. Ujęto w nich – zgodnie z obowiązującym Prawem bilansowym – elementy 2 wersji ustalania wyniku finansowego. Z racji faktu, że są to zagadnienia zdecydowanie najtrudniejsze w rachunkowości, opracowano dla nich rozwiązania ćwiczeń, by czytelnik mógł dobrze zrozumieć istotę tych kwestii (przy założeniu wersji minimum bądź maksimum Zakładowego Planu Kont).

Spis treści:
 
Wstęp
 
Wykaz kont według zespołów – I wariant, wersja podstawowa (minimum)
Wykaz kont według zespołów – II wariant, wersja poszerzona (maksimum)
Wykaz zastosowanych skrótów
 
1. Istota, polityka (zasady) rachunkowości. Podmioty i przedmioty rachunkowości. Zdarzenia a operacje gospodarcze. Klasyfikacja operacji gospodarczych
 
Zad. 1.1. (Zdarzenia a operacje gospodarcze)
Zad. 1.2. (Klasyfikacja operacji gospodarczych)
Zad. 1.3. (Jednostki gospodarcze a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych)
Zad. 1.4. (Jednostki gospodarcze a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych)
Zad. 1.5. (Identyfikacja zasad rachunkowości)
Zad. 1.6. (Identyfikacja zasad rachunkowości)
 
2. Identyfikacja aktywów i pasywów. Bilans
 
Zad. 2.1. (Klasyfikacja aktywów trwałych i aktywów obrotowych)
Zad. 2.2. (Klasyfikacja aktywów trwałych i aktywów obrotowych)
Zad. 2.3. (Klasyfikacja pozycji bilansowych)
Zad. 2.4. (Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące pasywów)
Zad. 2.5. (Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji bilansowych)
Zad. 2.6. (Klasyfikacja aktywów i pasywów w różnych firmach)
Zad. 2.7. (Klasyfikacja aktywów i pasywów, sporządzanie bilansu)
Zad. 2.8. (Selekcja pozycji bilansowych i wynikowych, klasyfikacja pozycji bilansowych, sporządzanie bilansu)
Zad. 2.9. (Selekcja pozycji bilansowych i wynikowych, klasyfikacja pozycji
bilansowych, sporządzanie bilansu)
 
3. Księgi rachunkowe. Dokumentacja księgowa. Konto (dzielenie i łączenie kont). Zestawienie obrotów i sald. Bilans
 
Zad. 3.1. (Ewidencja operacji na kontach bilansowych, ZOiS kont syntetycznych, bilans zamknięcia)
Zad. 3.2. (Ewidencja operacji na kontach bilansowych, ZOiS kont syntetycznych, bilans zamknięcia)
Zad. 3.3. (Ewidencja operacji na kontach syntetycznych i analitycznych, ZOiS kont analitycznych, zamknięcie kont analitycznych)
Zad. 3.4. (Ewidencja operacji na kontach aktywno-pasywnych, ZOiS kont analitycznych)
 
4. Poprawa błędnych zapisów księgowych
 
Zad. 4.1. (Ewidencja operacji na kontach. Poprawa błędnych zapisów poprzez wykorzystanie storna czarnego bądź czerwonego (pełnego lub częściowego))
Zad. 4.2. (Ewidencja operacji na kontach. Poprawa błędnych zapisów stornem czarnym lub czerwonym (pełnym lub częściowym))
 
5. Aktywa trwałe
 
Zad. 5.1. (Ewidencja środków trwałych na kontach syntetycznych i analitycznych. ZOiS kont analitycznych)
Zad. 5.2. (Ewidencja aktywów trwałych, z połączeniem analityki do kont aktywno-pasywnych)
Zad. 5.3. (Ewidencja środków trwałych, środków trwałych w budowie na kontach syntetycznych)
Zad. 5.4. (Ewidencja aktywów trwałych)
Zad. 5.5. (Ewidencja aktywów trwałych)
Zad. 5.6. (Ewidencja aktywów trwałych na kontach syntetycznych i analitycznych)
Zad. 5.7. (Ewidencja inwestycji długoterminowych)
Zad. 5.8. (Ewidencja inwestycji długoterminowych na kontach syntetycznych i analitycznych)
Zad. 5.9. (Ewidencja inwestycji długoterminowych)
Zad. 5.10. (Ewidencja WNiP na kontach syntetycznych i analitycznych)
Zad. 5.11. (Ewidencja WNiP na kontach syntetycznych)
 
6. Aktywa obrotowe
 
Zad. 6.1. (Rozchód materiałów wg różnych zasad wyceny)
Zad. 6.2. (Ewidencja rozchodu materiałów wg stałych cen ewidencyjnych, koszty w Zespole 4)
Zad. 6.3. (Ewidencja rozchodu materiałów wg stałych cen ewidencyjnych, koszty w Zespole 4 i 5)
Zad. 6.4. (Materiały według stałych cen ewidencyjnych. Koszty zakupu są rozliczane w czasie)
Zad. 6.5. (Ewidencja towarów hurtowych)
Zad. 6.6. (Ewidencja towarów hurtowych)
Zad. 6.7. (Ewidencja towarów detalicznych)
Zad. 6.8. (Ewidencja towarów hurtowych i detalicznych)
Zad. 6.9. (Ewidencja inwentaryzacji towarów)
Zad. 6.10. (Ewidencja środków pieniężnych i pozostałych rozrachunków na kontach syntetycznych)
Zad. 6.11. (Ewidencja różnych rozrachunków na kontach syntetycznych)
Zad. 6.12. (Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych)
 
7. Koszty. Straty. Wydatki. Ewidencja i rozliczanie
 
Zad. 7.1. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.2. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.3. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.4. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5)
Zad. 7.5. (Ewidencja kosztów w Zespole 4)
Zad. 7.6. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają rozliczaniu w czasie)
Zad. 7.7. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają rozliczaniu w czasie)
Zad. 7.8. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5)
Zad. 7.9. (Ewidencja innych rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych, kosztów zakupu rozliczanych w czasie, koszów Zespołu 5)
Zad. 7.10. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają
rozliczaniu w czasie)
Zad. 7.11. (Ewidencja kosztów w Zespole 4 i 5. Koszty zakupu podlegają rozliczaniu w czasie)
Zad. 7.12. (Kalkulacja wynikowa i ustalanie jednostkowego kosztu
wytworzenia produktów gotowych)
Zad. 7.13. (Kalkulacja doliczeniowa i ustalanie jednostkowego kosztu
wytworzenia produktów gotowych)
 
8. Przychody, zyski, wpływy. Ewidencja oraz ich rozliczanie
 
Zad. 8.1. (Ewidencja przychodów, ustalanie wyniku na sprzedaży produktów)
Zad. 8.2. (Ewidencja sprzedaży hurtowej)
Zad. 8.3. (Ewidencja sprzedaży hurtowej i detalicznej)
Zad. 8.4. (Ewidencja sprzedaży w firmie produkcyjno-handlowej)
Zad. 8.5. (Ewidencja działalności finansowej)
Zad. 8.6. (Ewidencja różnych operacji sprzedaży)
Zad. 8.7. (Ewidencja przychodów i kosztów w firmie produkcyjnej)
Zad. 8.8. (Ewidencja przychodów i kosztów w firmie usługowej)
Zad. 8.9. (Ewidencja różnych pozycji wynikowych)
 
9. Tworzenie, podział i rozliczanie wyniku finansowego
 
Zad. 9.1. (Ustalenie wyniku finansowego metodą porównawczą)
Zad. 9.2. (Ustalenie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym)
Zad. 9.3. (Obliczenie wyniku finansowego metodą statystyczną)
Zad. 9.4. (Ustalenie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym)
Zad. 9.5. (Ustalenie wyniku finansowego metodą porównawczą)
Zad. 9.6. (Ustalenie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym)
Zad. 9.7. (Obliczenie podstawy opodatkowania pdop oraz pdop w ujęciu księgowym i podatkowym)
Zad. 9.8. (Ewidencja operacji związanych z podziałem i rozliczaniem wyniku
finansowego)
Zad. 9.9. (Ewidencja operacji związanych z podziałem i rozliczaniem wyniku finansowego)
Zad. 9.10. (Ewidencja operacji związanych z ostatecznym podziałem wyniku finansowego)
 
10. Kapitały/fundusze. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rezerwy
 
Zad. 10.1. (Ewidencja różnych kapitałów, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych
przychodów)
Zad. 10.2. (Ewidencja operacji z tytułu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną)
Zad. 10.3. (Ewidencja typowych operacji kapitałowych w spółce z o.o.)
Zad. 10.4. (Ewidencja typowych operacji funduszy i rezerw w przedsiębiorstwie)
Zad. 10.5. (Ewidencja kapitałów, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów)
Zad. 10.6. (Ewidencja typowych operacji kapitałowych w spółce komandytowo-akcyjnej)
 
Rozwiązania zadań
 
Temat kolokwialny 1
Temat kolokwialny 2
Temat kolokwialny 3
Temat kolokwialny 4
Temat kolokwialny 5
Temat kolokwialny 6
Temat kolokwialny 7
Temat kolokwialny 8
Temat kolokwialny 9
Temat kolokwialny 10
 
Sprawozdanie finansowe
Wykaz ważniejszych aktualnych przepisów prawnych

Maria Niewiadoma

adiunkt Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzi zajęcia w jeżyku polskim i angielskim z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość bankowa, Business Accounting, IAS/IFRS in Firms. Jest członkiem British Academy of Management oraz British Alumny Society przy British Council w Warszawie, SKwP oraz PTE. Brała udział w licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz kongresach. W ramach Programu Sokrates prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Dublinie (2005). Jest autorką lub współautorką wielu pozycji książkowych, artykułów i referatów z rachunkowości finansowej i bankowej.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane