• Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

 • Autor: Marian Walczak Magdalena Kowalczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-265-8
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy – w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i budżetowania.

Rachunkowość i analiza finansowa zaspokajają podstawowe potrzeby informacyjne kierownictwa gmin i wpływają w ten sposób na poziom zarządzania. Narzędzia te powinny być ciągle ulepszane i dostosowywane do zmieniających się zadań i potrzeb gmin. Książka przedstawia w inny – alternatywny sposób problematykę budżetowania w gminach i możliwości wykorzystania w nich budżetu zadaniowego. Mimo wielu prób wdrożenia w polskich gminach budżetu zadaniowego, próba ta nie w pełni się powiodła. Autorzy niniejszej publikacji odpowiadają - dlaczego tak się stało - i proponują, jak można opracować budżet zadaniowy w gminie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego
 
1. Charakter, funkcje i przesłanki działania jednostek samorządu terytorialnego
2. Systemy funkcjonowania gmin i ich podmiotów gospodarczych w Polsce
3. Specyfika gospodarki finansowej gmin i jej znaczenie
4. Czynniki warunkujące sprawne zarządzanie finansami gminy
 
Rozdział 2. Wykorzystanie budżetowania w procesie zarządzania finansami gminy
 
1. Istota i zadania budżetowania
2. Specyficzne cechy budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego
3. Budżetowanie w gminach w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
4. Rodzaje i metody tworzenia budżetów
 
Rozdział 3. Zasady i procedury budżetowania w polskich gminach
 
1. Regulacje prawne procesu tworzenia budżetu gminy
2. Źródła informacji niezbędne dla budżetowania w gminie
3. Struktura budżetu gminy
4. Procedura budżetowania w gminach
4. Sprawozdawczość budżetowa jako podstawa kontroli wykonania budżetu
6 Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy
 
Rozdział 4. Narzędzia rachunkowości wykorzystywane w zarządzaniu finansami gminy
 
1. Zmiany zachodzące w rachunkowości budżetowej – tendencje światowe
2. Charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych w Polsce
3. Instrumenty rachunkowości zarządczej
wykorzystywane w zarządzaniu gminą
 
Rozdział 5. Zakres i metodologia analizy finansowej niezbędnej w budżetowaniu i zarządzaniu finansami gminy
 
1. Istota analizy finansowej i jej przedmiot
2. Analiza finansowa a problem inwestowania
3. Metody analizy finansowej
4. Systemy wskaźników mogących mieć zastosowanie
do oceny efektywności ekonomicznej i sytuacji finansowej gminy
 
Rozdział 6. Ocena zastosowania procesu budżetowania w wybranych gminach w Polsce
 
1. Ocena procesu budżetowania w wybranych gminach i proponowane kierunki jego zmian
2. Metody analizy budżetu jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy
3. Propozycja zmian sposobu budżetowania w gminach
4. Zasady usprawnienia budżetowania w gminach
 
Załączniki
Bibliografia
Akty prawne

Marian Walczak

prof. dr hab., kierownik Zakładu Analizy Finansowej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, z którym związał się od ukończenia studiów w 1965 roku. Jest znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie rachunkowości i analizy finansowej. Wykłada przedmioty kursowe i specjalistyczne z tego zakresu na różnych i kierunkach studiów, także w organizacjach zajmujących się szkoleniem kadr. Jest autorem 150 publikacji książkowych i artykułów oraz 34 niepublikowanych ekspertyz i opracowań. Szczególnie ceniona w dorobku Profesora jest koncepcja modelu prospektywnej analizy finansowej, opublikowana w opracowaniu „Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie” i uznawana za pionierską zarówno z punktu widzenia badań naukowych, jak i potrzeb życia gospodarczego.

 


Magdalena Kowalczyk

­adiunkt­ w Katedrze­ Rachunkowości ­Uniwersytetu­ Ekonomicznego ­w Poznaniu, wykładowca ­w Państwowej ­Wyższej­ Szkole­ Zawodowej­ im.­ Prezydenta­ Stanisława­ Wojciechowskiego ­w Kaliszu.­ Prowadzi­ zajęcia ­na­ studiach­ licencjackich,­ magisterskich­ i podyplomowych z rachunkowości ­budżetowej,­ finansowej,­ zarządczej ­oraz­ analizy­ finansowej.­ Autorka­ publikacji ­naukowych­ głównie­ z rachunkowości­ sektora­ finansów ­publicznych.­

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane