• Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów

Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów

 • Autor: Bożena Nadolna redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-633-5
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 392/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Użytkownikami informacji z rachunkowości może być szeroki krąg odbiorców, w tym również zarządzająca kadra inżynierska. Warunkiem efektywnego wykorzystania przez nich tych informacji jest poznanie specyficznej terminologii, zasad i procedur rachunkowości oraz metod analizy finansowej już na etapie kształcenia.

Podręcznik ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień z rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej przydatnej inżynierom do zrozumienia powiązań między zdarzeniami gospodarczymi będących skutkiem ich działań, a uzyskanymi efektami finansowymi. Ze względu na przedstawienie w nim całego procesu informacyjnego rachunkowości treść podręcznika może być przydatnym źródłem wiedzy dla przyszłych i już pracujących projektantów i programistów systemów finansowo-księgowych, jak również inżynierów innych branż.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Część I. Podstawowe zagadnienia rachunkowości
Bożena Nadolna
 
1. Istota, funkcje i zasady rachunkowości
1.1. Istota, podmiot i przedmiot rachunkowości
1.2. Funkcje rachunkowości
1.3. Zasady prawidłowej rachunkowości
2. Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej
2.1. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jego finansowania w bilansie
2.2. Wpływ operacji gospodarczych na bilans jednostki gospodarczej
2.3. Istota i struktura wyniku finansowego jednostki gospodarczej
3. Konto księgowe jako urządzenie do rejestracji operacji gospodarczych
3.1. Budowa i ogólne zasady funkcjonowania kont księgowych
3.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
3.3. Zasady funkcjonowania kont wynikowych
3.4. Podzielność i łączenie kont oraz poprawianie błędów księgowych
4. Test kontrolny (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, uzupełniania luk)
 
Część II. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
Teresa Sadowska
 
1. Ewidencja zmian w majątku jednostki gospodarczej i źródłach jego finansowania
1.1. Ewidencja aktywów trwałych
1.2. Ewidencja inwestycji krótkoterminowych
1.3. Ewidencja rozrachunków
1.4. Ewidencja materiałów i towarów oraz produktów pracy
1.5. Ewidencja kapitałów własnych
2. Ewidencja przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego
Bożena Nadolna, Teresa Sadowska
2.1. Zasady ewidencji przychodów i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych
2.2. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego i jego podział
3. Kalkulacja kosztów
3.1. Istota, rodzaje i metody kalkulacji
3.2. Kalkulacja podziałowa
3.3. Kalkulacja doliczeniowa
4. Test kontrolny (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, uzupełniania luk)
 
Część III. Prezentacja jednostki gospodarczej w sprawozdaniu finansowym
Patrycja Trojczak-Golonka
 
1. Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej jednostki gospodarczej
1.1. Istota i elementy sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej
1.2. Wycena aktywów i pasywów oraz elementów kształtujących wynik finansowy
1.3. Procedury tworzenia sprawozdania finansowego jednostki
Patrycja Trojczak-Golonka, Teresa Sadowska
2. Struktura sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej
2.1. Bilans
2.2. Rachunek zysków i strat
2.3. Rachunek przepływów pieniężnych
2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
2.5. Informacja dodatkowa
3. Test kontrolny (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, uzupełniania luk)
 
Część IV. Ocena działalności jednostki gospodarczej na podstawie sprawozdania finansowego
Leonard Rozenberg
 
1. Ogólne wiadomości o analizie finansowej jednostki gospodarczej
1.1. Istota analizy finansowej
1.2. Rodzaje analizy finansowej
2. Analiza sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej
2.1. Ocena dynamiki i struktury pozycji sprawozdawczych
Leonard Rozenberg, Teresa Sadowska
2.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
3. Test kontrolny (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, uzupełniania luk)
 
Bibliografia
Załączniki

Bożena Nadolna redakcja naukowa

jest obecnie pracownikiem Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie. Prowadzi wykłady z różnych obszarów rachunkowości na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych zarówno dla studentów studiów technicznych, rolniczych, jak i ekonomicznych. Jest autorem około 200 artykułów naukowych oraz współautorem kilkunastu książek z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu i kontroli wewnętrznej.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane