• Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie. Zbiór zadań z rozwiązaniami

 • Autor: Jerzy Kuchmacz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-251-2
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 267/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  28.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 28.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji omówiono koncepcję pomiaru, ewidencji księgowej i prezentacji kosztów oraz wyników jako wielkości ekonomicznych użytecznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach. W zbiorze w formie zadań oraz ich rozwiązań zaprezentowano istotę zarówno tradycyjnych, jak i uznawanych za nowoczesne koncepcji rachunku kosztów i wyników.

Zbiór ma charakter pomocniczych materiałów dydaktycznych. Może stać się użyteczny w procesie kształcenia uczniów i studentów takich specjalności, jak zarządzanie, rachunkowość, controlling, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Zadania oraz rozwiązania w nim zawarte stanowić mogą ilustrację różnych problemów rozważanych na kilku przedmiotach, głównie, takich jak rachunek kosztów, rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa.

Zbiór uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.

Spis treści:

Wykaz zastosowanych skrótów

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. Istota oraz podstawowe zasady pomiaru przychodów i kosztów

Rozdział 1. Obiekty odniesienia przychodów i kosztów

Rozdział 2. Podstawowe zasady pomiaru przychodów i kosztów

CZĘŚĆ II. Systematyczny rachunek kosztów i wyników. Przychody i koszty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw

Rozdział 3. Klasyfikacje przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

Rozdział 4. Przychody i koszty zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Ewidencja księgowa kosztów zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4 planu kont

Rozdział 5. Przychody i koszty zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Ewidencja księgowa kosztów zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 5 planu kont

Rozdział 6. Przychody i koszty zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej. Pełna ewidencja księgowa kosztów zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej

Rozdział 7. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej

Rozdział 8. Przychody i koszty działalności finansowej

Rozdział 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Zyski i straty nadzwyczajne

CZĘŚĆ III. Systematyczny rachunek kosztów i wyników. Przychody i koszty w rachunku dochodu podatkowego

Rozdział 10. Podatek dochodowy od osób prawnych. Przychody w przepisach prawa bilansowego i prawa podatkowego

Rozdział 11. Podatek dochodowy od osób prawnych. Koszty w przepisach prawa bilansowego i prawa podatkowego

Rozdział 12. Pomiar podatku dochodowego od osób prawnych

CZĘŚĆ IV. Problemowe rachunki kosztów i wyników

Rozdział 13. Klasyfikacje kosztów w rachunkach problemowych

Rozdział 14. Analiza przedsięwzięć gospodarczych na podstawie wielkości krytycznych

Rozdział 15. Problemowe rachunki kosztów i wyników w przedsięwzięciach krótkoterminowych

Rozdział 16. Rachunek kosztów i wyników w ośrodkach odpowiedzialności

Rachunek zysków i strat

Wykaz kont księgowych stosowanych w zbiorze

dr hab. Piotr Wójtowicz:

Tematyka zbioru jest bardzo szeroka, co wynika z jego tytułu i dlatego wprowadzony, logiczny, podział na części jest uzasadniony. Każda z części stanowi integralny element zbioru, równocześnie stanowi pewną zamkniętą całość użyteczną dla osób poszukujących tylko niektórych zagadnień dotyczących rachunku kosztów. Najwięcej miejsca poświecono systematycznemu rachunkowi kosztów oraz wyników. Jest to, moim zdaniem, poważny atut zbioru, bowiem zadania obejmują pełne spektrum zagadnień, od prostych klasyfikacji kosztów, po różnorodne procedury ewidencji i rozliczania kosztów wraz z kalkulacjami oraz zagadnienia ustalania obciążeń z tytułu podatku dochodowego.

Podsumowując, wyrażam przekonanie, że przedłożony do recenzji zbiór zadań jest starannie opracowany pod względem merytorycznym i redakcyjnym i odpowiada na potencjalne potrzeby studentów odbywających zajęcia z rachunku kosztów zarówno w zakresie tak zwanego rachunku systematycznego, jak i decyzyjnego.

 

Jerzy Kuchmacz

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane