• Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych

Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych

 • Autor: Katarzyna Chłapek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-726-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka ma na celu przedstawienie metod pomiaru ryzyka gospodarczego na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań finansowych, z jednoczesnym wskazaniem możliwości zastosowania modelu pomiaru ryzyka gospodarczego opartego na metodologii pomiaru z wykorzystaniem systemu klas ryzyka, przy użyciu zaawansowanych technik obliczeniowych i weryfikacyjnych oferowanych przez analizę dyskryminacyjną. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się analizą sprawozdań finansowych.

W ocenie recenzenta, profesora UEK dr. hab. Mariusza Andrzejewskiego, temat publikacji uznany został za „aktualny, bardzo dobrze sformułowany, ważny dla rozwoju teorii rachunkowości, jak również istotny dla praktyki gospodarczej”.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Ryzyko gospodarcze w warunkach globalizacji gospodarki

1.1. Istota i teoria ryzyka gospodarczego
1.2. Identyfikacja ryzyka gospodarczego
1.3. Proces globalizacji determinantą ryzyka gospodarczego
1.4. Miejsce ryzyka gospodarczego w procesie zarządzania jednostką

Rozdział 2. Ryzyko gospodarcze a specyfika prawa bilansowego

2.1. Historyczne uwarunkowania prawa bilansowego
2.2. Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne systemu rachunkowości, ich specyfika oraz zakres stosowania
2.3. Obszary ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości finansowej
2.4. Metodyka badania sprawozdań finansowych w kontekście ryzyka gospodarczego

Rozdział 3. Koncepcja pomiaru ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych

3.1. Zasady identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych
3.2. Metody pomiaru ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych
3.3. Analiza wyników pomiaru ryzyka gospodarczego
3.4. Kierunki wykorzystania wyników pomiaru ryzyka gospodarczego w procesie zarządzania

Rozdział 4. Proces badawczy pomiaru ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych

4.1. Założenia badawcze
4.2. Specyfika analizowanych jednostek
4.3. Analiza zakresu identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych
4.4. Proces pomiaru ryzyka gospodarczego na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
4.5. Analiza wyników pomiaru ryzyka gospodarczego na podstawie przeprowadzonych badań oraz ekstrapolacja wyników na inne jednostki
 
Podsumowanie
Załączniki
Przynależność jednostek poddanych badaniu do klasy ryzyka w latach 2009–2012
Bibliografia
Spis rysunków
Spis schematów
Spis tabel
Spis wykresów

Katarzyna Chłapek

dr, wykładowca na ­Uniwersytecie­ Ekonomicznym­ w ­Krakowie.­ Praktyk w­ dziedzinie ­rachunkowości ­i ­podatków, ­ma ­tytuł doradcy ­podatkowego ­i ­została ­wpisana­ na­ listę ­doradców ­podatkowych Krajowej­ Izby ­Doradców ­Podatkowych.­ Prowadzi ­szkolenia ­w­ ramach współpracy ­ze­ Stowarzyszeniem­ Księgowych­ w ­Polsce.­ Specjalizuje ­się­ w ­badaniach ­naukowych ­ukierunkowanych ­na ­analizę sprawozdań­ finansowych ­ w­ kontekście ­informacyjnej­ funkcji­ rachunkowości. ­Od­ początku­ swojej dwudziestoletniej­ kariery­ zawodowej­ łączy ­dydaktykę ­z szeroko­ rozumianą­ praktyką.­

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane