• Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Autor: Magdalena Kowalczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-320-1
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 247/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Analiza finansowa odgrywa bardzo istotną rolę w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego. Od podmiotów sektora finansów publicznych wymaga się racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi, a to niesie konieczność stałej oceny sytuacji finansowej i majątkowej. W opracowaniu przedstawiono między innymi:

- analizę sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- (analizę dochodów i wydatków budżetowych, analizę wskaźnikową),
- analizę sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego,
- analizę środków trwałych,
- analizę kapitału ludzkiego.

Niewątpliwą nowością jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy majątku trwałego i kapitału ludzkiego w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego.

Książka skierowana jest zarówno do praktyków, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak również do studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach: finanse i rachunkowość budżetowa, ekonomia społeczna, rachunkowość.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Zakres wykorzystania analizy ekonomicznej w jednostkach samorządu terytorialnego

1. Istota funkcjonowania samorządu terytorialnego
1.1. Jednostki samorządu terytorialnego w sektorze finansów publicznych
1.2. Struktura jednostek samorządu terytorialnego
1.3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
2. Rola i zakres analizy ekonomicznej w jednostkach samorządu terytorialnego
2.1. Istota analizy ekonomicznej
2.2. Analiza otoczenia
2.3. Podział analizy ekonomicznej
2.4. Klasyfikacja analizy ekonomicznej
2.5. Etapy metodyczne badań analitycznych
2.6. Metody analizy finansowej
2.7. Materiały źródłowe wykorzystywane w analizie finansowej jednostek samorządu terytorialnego
3. Sprawozdawczość w jednostkach samorządu terytorialnego jako podstawowe źródło informacji analitycznej
3.1. Sprawozdawczość budżetowa
3.2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
3.3. Sprawozdawczość finansowa
3.3.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
3.3.2. Bilans
3.3.3. Rachunek zysków i strat
3.3.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
3.3.5. Łączne sprawozdania finansowe
3.3.6. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Część II. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Analiza dochodów i wydatków budżetowych
1.1. Analiza dochodów budżetowych
1.2. Analiza wydatków jednostki samorządu terytorialnego
1.3. Analiza pozioma budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Analiza wskaźnikowa
2.1. Płynność finansowa
2.2. Analiza samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
2.3. Analiza atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego
2.4. Analiza zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego

Część III. Rola sprawozdawczości finansowej w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego

1. Analiza sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
1.1. Wstępna analiza bilansu
1.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
1.3. Analiza zestawienia zmian w funduszu jednostki
2. Analiza skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
3. Analiza środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego
3.1. Specyfika środków trwałych w  jednostkach samorządu terytorialnego
3.2. Wstępna analiza środków w jednostkach samorządu terytorialnego
3.3. Analiza wskaźnikowa środków trwałych

Część IV. Wpływ New Public Management na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego

1. New Public Management a New Public Governance jako nowe filozofie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
2. Pomiar dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego
2.1. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego
3. Efektywność jednostek samorządu terytorialnego a analiza finansowa
3.1. Pojęcie efektywności
3.2. Efektywność w jednostkach samorządu terytorialnego
3.3. Pomiar efektywności w jednostkach samorządu terytorialnego
4. Kapitał ludzki w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
4.1. Pojęcie i istota zasobów ludzkich
4.2. Istota planowania zatrudnienia w jednostce samorządu terytorialnego
4.3. Rola analizy pracy w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
4.4. Analiza zasobów kadrowych
4.5. Analiza wynagrodzeń

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków, schematów i wykresów

prof. zw. dr hab. Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński:

Do walorów opracowania zaliczam syntetyczne podejście Autorki do rozważań dotyczących pomiaru sytuacji finansowej, liczne tabele oraz zbiorcze zestawienia, co ułatwi odbiór końcowemu czytelnikowi. Ponadto praca może być wykorzystana przez praktyków samorządowych. W recenzowanej pracy ważny walor aplikacyjny stanowią przykłady, które będą cennym źródłem praktycznego podejścia dla studenta, pracownika samorządowego oraz innego odbiorcy poszukującego wiedzy, jak prowadzić analizę ekonomiczno-finansową w JST. W pracy podjęto istotny wątek prowadzenia analizy: zasobów ludzkich i środków trwałych.

prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Kierownik Katedry Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:

Polecam profesjonalną pozycję autorstwa dr Magdaleny Kowalczyk pt. Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, która musi okazać się niezbędna dla każdego, kto zarządza pieniądzem publicznym i kto z racji wykonywanych funkcji musi składać sprawozdanie z ich wydatkowania. Książka ta zawiera treści z zakresu współczesnej, nowoczesnej analizy finansowej przeznaczonej właśnie dla jednostek samorządowych. Korporacja mieszkańców zwana samorządem rozliczy tych ,którzy w jej imieniu zarządzali wspólną kasa. Lepiej do tego rozliczenia być dobrze przygotowanym.

Magdalena Kowalczyk

­adiunkt­ w Katedrze­ Rachunkowości ­Uniwersytetu­ Ekonomicznego ­w Poznaniu, wykładowca ­w Państwowej ­Wyższej­ Szkole­ Zawodowej­ im.­ Prezydenta­ Stanisława­ Wojciechowskiego ­w Kaliszu.­ Prowadzi­ zajęcia ­na­ studiach­ licencjackich,­ magisterskich­ i podyplomowych z rachunkowości ­budżetowej,­ finansowej,­ zarządczej ­oraz­ analizy­ finansowej.­ Autorka­ publikacji ­naukowych­ głównie­ z rachunkowości­ sektora­ finansów ­publicznych.­

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Encyklopedia samorządu terytorialne...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Encyklopedia samorządu terytorialne...

27.00 zł 90.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Ewolucja wydatków jednostek samorzą...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Gospodarka samorządu terytorialnego

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warszawski samorząd terytorialny w ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Naprawa finansów jednostki samorząd...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Szacowanie poziomu zadłużenia jedno...

32.00 zł 64.00 zł Cena netto: 30.48 zł

Koszt władzy w polskim samorządzie ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Współpraca jednostek samorządu tery...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Ewolucja form organizacyjno-prawnyc...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Współpraca międzynarodowa polskich ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zadania jednostek samorządu terytor...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Finanse samorządowe. Teoria i prakt...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Kontrola zarządcza w jednostkach se...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Normatywny model współpracy samorzą...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane