• Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości

Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości

 • Autor: Anna Żebruń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-266-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 216/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  12.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji powiązania zabezpieczającego z punktu widzenia zasad rachunkowości, wskazanie metod pomiaru efektywności zabezpieczenia oraz sposobów wyceny pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego.

W celu ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści zamieszczono szereg przykładów praktycznych. Kompleksowe omówienie problematyki instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających przesądza, iż książka stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla praktyków rachunkowości, lecz również studentów oraz początkujących księgowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. INSTRUMENTY POCHODNE JAKO NARZĘDZIE OGRANICZANIA RYZYKA
 
1.1. Ryzyko w systemie celów działalności przedsiębiorstw
1.2. Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka
1.3. Przykłady strategii wykorzystywanych w transakcjach hedgingowych
1.3.1. Kontrakty terminowe
1.3.2. Transakcje swap
1.3.3. Opcje
 
Rozdział 2. IDEA RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ
 
2.1. Wymagania stawiane przed rachunkowością w aspekcie rzetelności informacji o transakcjach zabezpieczających
2.2. Istota zabezpieczenia w ujęciu bilansowym
2.3. Dokumentacja celu i strategii zarządzania ryzykiem
2.4. Powiązanie zabezpieczające według rachunkowości zabezpieczeń
2.5. Metody pomiaru efektywności zabezpieczenia
 
Rozdział 3. ZASADY WYCENY POWIĄZANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO
 
3.1. Ogólne zasady wyceny instrumentów zabezpieczających
3.2. Pomiar wartości godziwej kontraktów terminowych
3.2.1. Wycena kontraktów terminowych z uwzględnieniem całej ich wartości
3.2.2. Wycena kontraktów terminowych z wyłączeniem wartości oprocentowania
3.3. Szacowanie wartości godziwej transakcji swap
3.4. Wartość wewnętrzna i czasowa opcji w pomiarze wartości godziwej
3.5. Zasady wyceny pozycji zabezpieczanych
 
Rozdział 4. EWIDENCJA I OPODATKOWANIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH
 
4.1. Wstępne ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych
4.2. Późniejsza ewidencja powiązania zabezpieczającego
4.2.1. Ewidencja zabezpieczenia wartości godziwej
4.2.2. Ewidencja zabezpieczenia przepływów pieniężnych
4.3. Transakcje zabezpieczające w polskim prawie podatkowym
4.4. Konsekwencje rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym w aspekcie realizowanych strategii zabezpieczających
 
Rozdział 5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O TRANSAKCJACH ZABEZPIECZAJĄCYCH
 
5.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego a transakcje hedgingowe
5.2. Bilans jako źródło informacji o zabezpieczających instrumentach pochodnych
5.3. Wynik na transakcjach zabezpieczających w rachunku zysków i strat
5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym a zabezpieczające instrumenty pochodne
5.5. Prezentacja strategii hedgingowych w rachunku przepływów pieniężnych
5.6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego prezentujące informacje o transakcjach zabezpieczających
 
Rozdział 6. PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
 
6.1. Zasady wyceny i ewidencji kontraktów terminowych zabezpieczających wartość godziwą
6.2. Zasady wyceny i ewidencji kontraktów terminowych zabezpieczających przepływy pieniężne
6.3. Zasady wyceny i ewidencji procentowych transakcji swap zabezpieczających wartość godziwą
6.4. Zasady wyceny i ewidencji opcji zabezpieczającej przepływy pieniężne
 
LITERATURA
SPIS TABEL
SPIS SCHEMATÓW

Anna Żebruń

doktor nauk ekonomicznych, pracowniki naukowy w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie wieloletniej praktyki naukowo-dydaktycznej opublikowała szereg artykułów z zakresu rachunkowości, brała także udział w opracowaniu podręczników akademickich. W latach 2004-2009 była pracownikiem międzynarodowej firmy, co zapewniło weryfikację posiadanej wiedzy.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane