• Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Wydanie zaktualizowane

Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Wydanie zaktualizowane

 • Autor: Kazimiera Winiarska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-820-6
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 356/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 77.00 zł

  69.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 69.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka prezentuje teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej. Zawiera również, w formie  załączników, kartę audytu i dokumentację zadania audytowego, udostępnione przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin.

Publikacja może być traktowana jako podręcznik dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz jako pomoc dla studentów piszących prace z tematyki audytu wewnętrznego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego

1.1. Geneza audytu wewnętrznego
1.2. Przegląd definicji audytu wewnętrznego
1.3. Klasyfikacja audytu wewnętrznego
1.4. Ewolucja audytu wewnętrznego

ROZDZIAŁ 2. Rozwój audytu wewnętrznego na świecie

2.1. Aktualne i perspektywiczne cele audytu wewnętrznego
2.2. Główne obszary zainteresowania audytu wewnętrznego
2.3. Kwalifikacje audytorów wewnętrznych
2.4. Ocena efektywności audytu wewnętrznego

ROZDZIAŁ 3. Funkcje audytu wewnętrznego

3.1. Filozofia audytu wewnętrznego
3.2. Zadania audytu wewnętrznego
3.3. Usługi doradcze audytu wewnętrznego
3.4. Certyfikacja zawodu audytora wewnętrznego

ROZDZIAŁ 4. Wpływ wytycznych Unii Europejskiej na wprowadzenie audytu wewnętrznego w Polsce

4.1. Wytyczne unijne w sprawie kontroli finansów publicznych
4.2. Regulacje prawne audytu wewnętrznego
4.3. Organizacja audytu wewnętrznego

ROZDZIAŁ 5. Powiązania między audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym

5.1. Zasady działania audytu wewnętrznego
5.2. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna
5.3. Relacje między audytem wewnętrznym i zewnętrznym

ROZDZIAŁ 6. Zakres zastosowań audytu wewnętrznego

6.1. Audyt wewnętrzny jako element corporate governance
6.2. Audyt wewnętrzny jako źródło monitoringu przedsiębiorstwa
6.3. Outsourcing audytu wewnętrznego

ROZDZIAŁ 7. Audytor wewnętrzny doradcą kierownika jednostki

7.1. Sylwetka zawodowa audytora wewnętrznego
7.2. Cechy audytora wewnętrznego
7.3. Zakres obowiązków audytora wewnętrznego

ROZDZIAŁ 8. Standardy audytu wewnętrznego

8.1. Standardy kontroli wewnętrznej podstawą tworzenia standardów audytu wewnętrznego
8.2. Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego
8.3. Krajowe wytyczne w sprawie metodyki audytu wewnętrznego

ROZDZIAŁ 9. Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym

9.1. Pojęcie i identyfikacja ryzyka
9.2. Metody oceny ryzyka
9.3. Zarządzanie ryzykiem jako element czynności doradczych audytora wewnętrznego

ROZDZIAŁ 10. Metodyka prac audytowych

10.1. Planowanie zadań audytowych
10.2. Realizacja zadań audytowych
10.3. Sprawozdanie z zadania audytowego

ROZDZIAŁ 11. Przyszłość audytu wewnętrznego

11.1. Czynniki kształtujące rozwój audytu wewnętrznego
11.2. Nowe zadania audytu wewnętrznego
11.3. Wyzwania stojące przed audytem wewnętrznym

Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel
ZAŁĄCZNIK 1. Karta audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin
ZAŁĄCZNIK 2. Księga procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin

Kazimiera Winiarska

prof. dr hab., kierownik Zakładu Sprawozdaw­czości Finansowej i Audytu Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując przez wiele lat na stanowisku głównej księgowej w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. Przebywała na stypendiach zagranicznych ? Rostok (stypendium DAAD), Passau (stypendium TEMPUS). Autorka podręczników o tematyce kontroli finansowo-księgowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunku kosztów i wyników. Autorka lub współautorka około 400 pozycji naukowych. Kierownik Studiów Podyplomowych: Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa (9 edycja), Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnianiu Zarządzania (5 edycja).

Książki tego autora

Bibliografia

Abbott L.J., Parker S., Peters G.F., Serving Two Masters. The Association between Audit Committee Internal Audit Oversight and Internal Audit Activities, „Accounting Horizons” 2010, vol. 24 (1).
Adalberg A.H., Auditing on the March: Ancient Times to the Twentieth Century, „Internal Auditor” 1975, November–December.
Aldhizer III G.R., Cashell J.D., Martin D.R., Internal Audit Outsourcing, „CPA Journal” 2003, vol. 73, part. 8.
Alkafaji Y., Hussain S., Khallaf A., Meldalawieh M.A., Characteristics of an Internal Audit Activity. Report I, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2010, FL.
Allegrini M., D’Onza G., Melville R., Sarens G., Selim G.M., What’s Next for Internal
Auditing? Report IV, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2011, FL.
Allegrini M., D’Onza G., Paape L., Melville R., Sarens G., The European Literature Review on Internal Auditing, „Managerial Auditing Journal” 2006, vol. 21 (8).
Antczak J., Kontrola i audyt wewnętrzny. Organizacja i metodologia. Międzynarodowe wytyczne i standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, Materiały szkoleniowe PIKW, Szczecin 2003.
Audyt wewnętrzny w nowych krajach członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej, http://www.mf.gov.pl/files/koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego/komunikaty.
Audyt wewnętrzny w polskich spółkach. Wyniki badania – edycja 2013, Grant Thornton.
Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
Bailey J., Core Competencies for Today`s Internal Auditory. Report II, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2010, FL.
Barefield R., Young M., Internal Auditing in a Just-in-Time Manufacturing Environment, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 1988.
Beniowski J., Zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2002, nr 18 (114).
Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 2018.
Berry L.E., The Internal and External Auditor’s New Coordinated Environment, „Internal Auditor” 1985, October.
Biegert H., Die Revision im Spannungsfeld zwischen Lean-Management und Auditierung, „Zeitschrift Interne Revision” 1995.
Block A., Prawnicze prawa Murphy’ego, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
Bohm H., Interne Revision – quo vadis? „Zeitschrift Interne Revision” 1991, nr 1.
Bumbacher R.J., Schweizer M., Gestiegene Anforderungen an die Interne Revision, „Der Schweizer Treuhänder” 2002, nr 11.
Burnaby P.A., Hass S., A Summary of the Global Common Body of Knowledge 2006 (CBook). Study in Internal Aauditing, „Managerial Auditing Journal” 2009, vol. 24 (9).
Chambers A.D, Selim G.M., Vinten G., Internal Auditing, Pitman Publishing, London 1987.
Collins L., Audit et controle interne. Dalloz, Paris 1992.
Compendium of Public Internal Financial Control: Internal Audit Legislation in the New Member States and Applicant Countries, DG BUDGET (B)3, First Update; September 1st, 2004.
Cooper B., Leung P., Wong G., The Asia Pacific Literature Review on Internal Auditing, „Managerial Auditing Journal” 2006, vol. 21 (8).
COSO, Draft Enterprise Risk Management Framework, www.erm.coso.org.
Courtemanche G., How Has Internal Auditing Evolved Since 1941? „Internal Auditor” 1991, June.
Czerwiński K., Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Link, Szczecin 2003.
Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.
d’Arcy A., Hoos F., Welche Faktoren beeinflussen Unabhängigkeit und Objektivität der Interne Revision? Ergebnisse einer Umfrage, „Zeitschrift Interne Revision” 2012, nr 3.
Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2016, FL.
Dittenhofer M.A., Filios V.P., Internal Auditing – Past, Present and Future, „Internal Auditor” 1984, June.
Dudek E., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2003, t. 17 (73).
Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa – konsekwencje dla rynku kredytowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164.
Eberl S., Hackmeister D., Veränderungen des Aufgabengebiets der Internen Revision und Abgrenzung zum Controlling, „Controlling & Management” 2007, nr 5.
Eulerich M., Die Interne Revision. Theorie – Organisation – Best Practice, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2018.
Eulerich M., Aktuelle Ziele und Zukunftsperspektiven der Interne Revision, „Zeitschrift Interne Revision” 2014, nr 5.
Eulerich M., Wagner R., Die Interne Revision in Deutschland, Österreich und Schweiz, „Zeitschrift Interne Revision” 2018, nr 2.
European Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards, Luksemburg 1998.
Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI, tłum. Najwyższa Izby Kontroli, Warszawa 2000.
Fight A., Measurement and Internal Audit, Capstone Publishing, Oxford 2002.
Filipiak J., Gołębiowski G., Audyt to nie kontrola, „Gazeta Prawna” 2002, nr 233 (838).
Frydlender A., Collins L., L’audit et le contrôle interne, Cahiers Français – „Entreprise et Comptabilité” 1983.
Government Auditing Standards, US Government Accounting Office 2003, June.
Gröflin W., Zur Zukunft der Internen Revision, „Der Schweizer Treuhänder” 2004, nr 10.
Guidance on Assessing Control. The Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto 1999.
Gupta P.P., Ray M.R., The Changing Roles of the Internal Auditor, „Managerial Auditing Journal” 1992, vol. 7.
Hadaschik M., Revision und Controlling in einer Abteilung, „Zeitschrift Interne Revision” 1993, nr 1.
Handwörterbuch der Revision. Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, Band VIII. Poeschel Verlag, Stuttgart 1983.
Hass S., Abdolmohammadi M.J., Burnaby P., The Americas Literature Review on Internal Auditing, „Managerial Auditing Journal” 2006, vol. 21 (8).
Haythornthwaite  A., The Lot of the Internal Auditor, „Accountancy” 2003, May, vol. 131.
Hofmann R., Prüfungs-Handbuch. Praxisorientierter Leitfaden einer umfassenden Revisionskonzeption, wyd. II, Berlin 1994.
Holt T.P., DeZoort T., The Effects of Internal Auditing Report Disclosure on Investor Confidence and Investment Decision, „Internatinal Journal of Auditing” 2009, vol. 13 (1).
Hunecke J., Interne Beratung durch die Interne Revision. Herausforderung und Chance für den Berufsstand der Internen Revisoren, wyd. II, Verlag Wissenschaft & Praxis, Sternenfels 2003.
Interne Revision ’96, Ergebnisse einer Umfrage in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deutsches Institut für Interne Revision e. V. et al. Frankfurt, Wien, Zürich 1996.
Jagielski J., Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacja, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 3.
Jasztal M., Zarządzanie ryzykiem zabezpieczenia meczu piłkarskiego przez Policję, [w:] Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 512, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 12, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
Jendra M., Czy audyt to więcej niż kontrola, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2002, nr 22.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
Kent A.H., The Development and Application of a New Koncept of Internal Auditing, „Internal Auditor” 1957, March.
Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
Kodeks etyki IIA, tłum. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa 2016.
Komunikat Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, DzUrz Min. Fin. poz. 56.
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, DzUrz Min. Rozw. i Fin. poz. 28.
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego, DzUrz Min. Rozw. i Fin. poz. 220.
Krzemień R., Winiarska K., Audyt wewnętrzny. Testy i zadania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Kubik A., Funkcjonowanie publicznej wewnętrznej kontroli finansowej w  Polsce w roku 2003, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1.
Kubik A., Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny – efekt procesu integracji z Unią Europejską oraz zintegrowany system gwarancji właściwego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych , [w:] Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej.
Konferencja MSWiA, Warszawa 2004.
Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
Kufel T., Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, [w:] Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2013.
Lexikon der Rechnungslegung und Abschlussprüfung, red. W. Lück, wyd. IV, München, Wien 1998.
Löber H., Groβmann D., Neue Aufgabe für die Interne Revision – Ergebnisse einer Fragebogenerhebung, „Zeitschrift Interne Revision” 1996.
Lück W., Die Zukunft der Interne Revision, Entwicklungstendenzen der unternehmens-internen Überwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
Maksym D., Czy audyt ocenia ryzyko, „Gazeta Prawna” 2005, nr 213.
Mała encyklopedia rachunkowości, red. S. Skrzywan, PWE, Warszawa 1971.
Mały słownik języka polskiego, red. Skorupka S., Anderska H., Łempicka Z., PWN, Warszawa 1969.
Manual on Value for Money Audit, Office of the Auditor General of Canada, Ottawa 2000.
Mathieu E., Interne Revision – heute und morgen. Rascher Wandel Richtung zukunftorientierter Revision, „Der Schweizer Treuhänder” 1994, nr 12.
McHugh R.D., The Auditor as Internal Consultant, „Internal Auditor” 1986, August.
McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
McReynolds J.S., Fern R.H., Keeping Pace with Advanced Manufacturing Systems, „Internal Auditor” 1990, June.
Meffert H., Unternehmensberatung und Unternehmensführung – Eine empirische Bestand- aufnahme, „Die Betriebswirtschaft” 1990, nr 2, vol. 50.
Menkus B., The Future of Internal Auditing Must be Proactive, „Internal Auditor” 1989, August.
Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego 2016, tłum. IIA – Polska, Warszawa 2016.
Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Moczydłowska W., Standardy audytu wewnętrznego, „Gazeta Prawna” 2004, nr 204.
Moeller R.R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Newton F.J., A 1990 Agenda for Auditing, „Internal Auditor” 1990, December.
NYSE Corporate Accountability and Listing Standards Committee, Corporate Governance Rules Proposal, § 7c „Each listed company must have an internal audit function”.
Palazzesi M., Pfyffer H.U., Ein neues Verständnis von Interner Revision, „Der Schweizer Treuhänder” 2002, nr 3.
Peemöller V.H., Kunowski S., Entwicklungsperspektiven der Interne Revision, [w:] Buchführung, Bilanz, Kostenrechnung 1997, nr 27, Fach 28.
Piaszczyk A. Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Pickett K.H.S., The Internal Auditor at Work: A Practical Guide to Everyday Challenges, John Wiley & Sons Ltd Hoboken, New Jersey 2004.
Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
Podstawy ubezpieczeń, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
Polak K., Audytorzy wewnętrzni nadal nie mają jednej formuły działania, „Gazeta Prawna” 2003, nr 23.
Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, red. H. Grocholski, t. 1, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004.
Prawitt D.F., Smith J.L., Wood D.A., Internal Audit Function Quality and Earnings Management, „The Accounting Review” 2009, vol. 84 (4).
Professional Practice Framework, 2000.
Publiczna wewnętrzna kontrola finansowa –  efektem procesu integracji z UE oraz zintegrowany system gwarancji właściwego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl, zakładka Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
Raport CoCo, tłum. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa.
Reeve J.T., Internal Audit in the Year 2000, „Internal Auditor” 1990, February.
Report the Conduct of Performance Auditing in the Accounting Profession by: American Institute of Certified Public Accountants Members in Government Committee Performance Audit Task Force, http:/www.aicpa.org/members/div/washing/report.htm.
Roudil S., Internal audit in France, World Bank – Paris, September 2012.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, DzU nr 112, poz. 763.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu, t.j. DzU z 2016 r., poz. 2049.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, tj. załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r., DzU z 2018 r., poz. 506.
Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, wyd. II, Edukator, Częstochowa 2003.
Saunders E.J., Kontrola wewnętrzna w bankowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
Sawicki K., Winiarska K., Badanie sprawozdań finansowych w  warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa 2006.
Sawyer L.B., Dittenhofer M.A., Scheiner J.H., Sawyer’s Internal Auditing, wyd. IV, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 1996.
Sawyer L.B., Dittenhofer M.A., Scheiner J.H., Sawyer’s Internal Auditing, wyd. V, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2003.
Sawyer L.B., An Internal Audit Philosophy, „Internal Audtior” 1995, August.
Sawyer L.B., The Practice of Modern Internal Auditing, wyd. II, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 1981, FL.
Siegel J.G., Shim J.K., Accounting Handbook, wyd. III, Barron’s Educational Series, New York 2000.
Speklé R.F., van Elten H.J., Kruis A.M., Sourcing of Internal Auditing: An Empirical
Study, „Management Accounting Research” 2007, vol. 18 (1).
Standardy kontroli INTOSAI, Komisja Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, tłum. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009.
State of the Internal Audit Profession Study, PWC, 2014.
State of the Internal Audit Profession Study 2014–2016, PWC, 2016.
State of the Internal Audit Profession Study Leadership matters: Advancing toward true north as stakeholders expect more, PWC, 2016.
Stewart J., Subramaniam N., Internal Audit Independence and Objectivity: Emerging Research Opportunities, „Managerial Auditing Journal” 2010, vol. 25 (4).
Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy , Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
Szułdrzyński K., Sekcja 404 Sarbanes-Oxley Act, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, nr 3.
Szczepankiewicz E.J., Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego według standardów zachodnich, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2005, nr 1.
Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Terebucha E., Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, [w:] Poradnik księgowego, red. E. Terebucha, PWE, Warszawa 1976.
The Financial Aspekt of Corporate Governance, Gee and Co Ltd., Londyn 1992.
The Future of Internal Audit. Genesis Park, PricewaterhouseCoopers LLP. Washington DC 2003, November.
The New Audit of Best Value, Consultation Paper 2003, July. Accounts Commission, http:/
www.audit-scotland.gov.uk/publications/pdf/2003/03bv04ac.pdf.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. DzU z  2017 r., poz. 2077 ze zm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o  organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
Ward D.D., Robertson J.C., Reliance on Internal Control, „Journal of Accountancy” 1985, October.
Wariantowa analiza przepływu finansowych funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w Polsce w latach 2004–2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
Węgrzyn L., U progu Unii Europejskiej – audyt wewnętrzny jako narzędzie kierowania jednostką, [w:] Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Konferencja MSWiA, Warszawa 2004.
Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe – regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
Winiarska K., Regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Konferencja US i AR, Szczecin 2005.
Winiarska K., Standardy kontroli wewnętrznej jako źródło tworzenia standardów audytu wewnętrznego, [w:] Rozwój rachunkowości i kontroli w kontekście integracji europejskiej, Konferencja Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego, Żytomierz-Kramatorsk (Ukraina) 2005.
Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa a  auditing wewnętrzny, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKWP, Warszawa 1997, tom XL.
Winiarska K., Audyt finansowy , InfoAudit, Warszawa 2005.
Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w  firmie , ODDK, Gdańsk 2006.
Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
Zasady wdrożenia systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
Żytyniec D.A., Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, [w:] Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Konferencja MSWiA, Warszawa 2004.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Audyt kontroli wewnętrznej rachunko...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Najczęściej kupowane