Marketing

Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce

Standaryzacja instrumentów marketin...

Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji mi...

Mariusz Sagan

Książka przeznaczona jest dla studentów na kierunkach zarządzanie, ekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, a także dla doktorantów. Adresatami publikacji są także menedżerowie zatrudnieni w tych polskich przedsiębiorstwach, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć ekspansje na rynki zagraniczne. Przedstawia bowiem pewien model prowadzenia biznesu, który odnosi sukcesy w skali międzynarodowej...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Marketing medialny

Marketing medialny

Marketing medialny

Anna Jupowicz-Ginalska

Marketing medialny (MM) to termin, który wraz z postępującym umasowieniem i interaktywnością mediów zyskuje coraz większą popularność. Jego obecność zauważalna jest nie tylko na polu medialnym, ale również politycznym, społecznym i edukacyjnym. Jako przedmiot akademicki lub temat polemik dziennikarskich – do dzisiaj nie doczekał się dogłębnej analizy naukowej, która nadawałaby mu teoretyczne ramy definicyjne i klasyfikujące. Niniejszy podręcznik jest więc odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie r..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Marketing międzynarodowy 50% rabatu

Marketing międzynarodowy 50% rabatu

Marketing międzynarodowy 50% rabatu

Andrzej Limański, Ireneusz Drabik

Głównym celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka rozwoju koncepcji marketingu na rynkach zagranicznych w warunkach postępujących procesów globalizacji i integracji ekonomicznej. W publikacji skoncentrowano się na trzech zasadniczych obszarach tematycznych:   - internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa; - marketing w operacjach na rynkach zagranicznych;- strategia marketingu-mix na rynkach zagranicznych...

35.00 zł 70.00 zł Cena netto: 33.33 zł

Komunikacja i negocjowanie w organizacji

Komunikacja i negocjowanie w organi...

Komunikacja i negocjowanie w organizacji

Józef Penc

Książka powinna pomóc menedżerom w znajdowaniu sposobów na to, jak złe nawyki i postawy związane z komunikowaniem się i negocjowaniem zastąpić dobrymi, korzystając z dostępnych środków i możliwości. Powinna ona zwłaszcza uświadomić menedżerom znaczenie i potrzebę umiejętnego komunikowania...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura. Wydanie 2

Negocjacje. Jednostka, organizacja,...

Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura. Wydanie 2

Anna Winch, Sławomir Winch

W książce ukazano dwie perspektywy analizy i rozumienia negocjacji. W pierwszej perspektywie traktuje się negocjacje jako zestaw umiejętności i narzędzi działania – w tych ramach przedstawiono zbiór taktyk i strategii negocjacyjnych, różnych sposobów manipulacji i technik im przeciwdziałających. W drugiej perspektywie kładzie się nacisk na negocjacje postrzegane z punktu widzenia organizacji i kultury. Tego typu ujęcie pozwala wyjaśnić różnice w rozumieniu racjonalności podejmowanych działań; da..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Marketing usług turystycznych. Wydanie 2

Marketing usług turystycznych. Wyda...

Marketing usług turystycznych. Wydanie 2

Adam Oleksiuk

Turystyka, stanowiąca interdyscyplinarny obszar badań wzbogacany wynikami innych dziedzin, znajduje się w centrum zainteresowania nie tylko władzy publicznej i ekonomistów, ale również menedżerów, polityków i przedsiębiorców. Książka zajmuje się szeroko rozumianymi problemami marketingu w turystyce. Rozwój rynku usług spowodował potrzebę adaptacji marketingu do usług turystycznych. Zadaniem autora było przedstawienie podstawowych zasad marketingowych i ich zastosowania w turystyce.  ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Multimedia w biznesie 50% rabatu

Multimedia w biznesie 50% rabatu

Multimedia w biznesie 50% rabatu

Agnieszka Szewczyk redakcja naukowa

W książce omówiono istotę multimediów, składniki tego pojęcia (tekst, dźwięk, grafikę, animację i wideo), ich genezę, historię i typy, a także niezbędne urządzenia i instalacje. Wskazano na rolę poszczególnych elementów i technik w przekazie multimedialnym, szczególną uwagę poświęcając możliwościom zastosowań technologii multimedialnych. Problem przeanalizowano w odniesieniu do specyficznych funkcji przedsiębiorstw: sprzedaży i marketingu, organizacji działalności, wspomagania decyzji, obiegu..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Marketing w enklawach finansowych

Marketing w enklawach finansowych

Marketing w enklawach finansowych

Piotr Masiukiewicz

W książce przedstawiono działania marketingowe nastawione na pozyskiwanie klientów w obszarach dynamicznie rozwijających się funkcji finansowych (kredytowych) zarówno w instytucjach finansowych, jak i w podmiotach tradycyjnie nienależących do branży finansowej. Autor zdefiniował i przybliżył pojęcie enklaw finansowych, opisał strategie produktów i cen stosowanych przez te podmioty. Punktem wyjścia do rozważań jest teza, że cena pieniądza oferowana klientom w enklawach finansowych jest znaczni..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Pokazuje 46 do 53 z 53 (4 Stron)