Marketing

Marketing q lojalności

Marketing q lojalności

Marketing q lojalności

Nemezjusz Mateusz Pazio

Lojalność jest marzeniem każdego. To taki stan, który wyklucza zdradę. W relacjach ekonomicznych, stan ów jakby genetycznie jest wykluczony. Wszak jest to „walka” rynkowa, mająca na celu zdobycie zasobów pieniężnych partnera poprzez sprzedaż. Jednak w relacjach klient-marka czy klient-firma nie chodzi dziś o akcje jednorazowe, lecz powtarzalne, czyli żeby klient stał się wierny. I w tym celu wykorzystywany jest cały arsenał narzędzi mających przekonać go do oferowanej marki, czy oferującej ją fi..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Dziennikarstwo a public relations

Dziennikarstwo a public relations

Dziennikarstwo a public relations

Michał Gajlewicz, Katarzyna Gajlewicz-Korab redakcja naukowa

Między dziennikarstwem a public relations istnieją wielorakie związki. Na przykład część materiałów w kampaniach public relations jest umieszczana w mediach. Dla specjalistów z dziedziny PR bardzo ważne są wiedza i umiejętności dziennikarskie. Poza tym znajomość środowiska dziennikarskiego w public relations ma kluczowe znaczenie w media relations. Punktów stycznych obu dziedzin jest znacznie więcej, o czym świadczy również to, że w uczelniach kształcących dziennikarzy są wykładane przedmioty zw..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się

Public relations w zarządzaniu sytu...

Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Szt...

Monika Kaczmarek-Śliwińska

Publikacja obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem sytuacją kryzysową na poziomie komunikowania się z otoczeniem – za pośrednictwem mediów instytucjonalnych lub też wykorzystując tzw. media własne. Wszystkie zagadnienia omówione zostały z perspektywy modelowych rozwiązań i zilustrowane przykładami realnych kryzysów wraz z ich analizą. W związku z faktem, iż w obecnej praktyce gospodarczej Internet jest środowiskiem potrafiącym generować kryzysy i/lub dystrybuować je w sposób całkowicie niez..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Kreowanie marki korporacyjnej

Kreowanie marki korporacyjnej

Kreowanie marki korporacyjnej

Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona

Świadomość znaczenia aspektów wizerunkowych sprawia, że wiele przedsiębiorstw inwestuje w branding korporacyjny. Oznacza to dbałość o przekazywanie otoczeniu wyrazistego oraz spójnego pod każdym względem obrazu. Ma on zapewnić wyróżnienie i zawładnąć trwale świadomością odbiorców. Dziś, na silnie konkurencyjnym i przeładowanym komunikacyjnie rynku, jest to zadanie coraz trudniejsze. Książka jest odpowiedzią na potrzeby osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie two..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym

Marketing inwestorski jako proces z...

Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapita...

Robert Bęben

Poszukiwanie kapitału niezbędnego do finansowania aktywów przedsiębiorstwa to stały element działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Firmy, szczególnie te znajdujące się w początkowej fazie swojego rozwoju, mają ograniczony dostęp do zasobów finansowych, a zapewnienie dostępności kapitału jest niejednokrotnie czynnikiem determinującym możliwość i tempo ich rozwoju. Wprawdzie współczesny rynek pieniądza i kapitału charakteryzuje się różnorodnością instrumentów finansowych, jed..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich

Marketing terytorialny. Jak podejść...

Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystk...

Małgorzata Duczkowska-Piasecka

Książka koncentruje się na zarządzaniu jednostkami terytorialnymi poprzez marketing, a szczegółowiej - poprzez orientację marketingową w zarządzaniu...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Etyka w zawodzie specjalistów public relations

Etyka w zawodzie specjalistów publi...

Etyka w zawodzie specjalistów public relations

Ewa Hope

Jeszcze do niedawna naturalnym było używanie określenia „etosu zawodowego” – i nie był to ani slogan reklamowy, ani komunał. Etos zawodowy odnosił się do szczególnie rozumianej rzetelności zawodowej – rzetelności, która była nie tylko wysokiej jakości pracą, umiejętnością, szeroką wiedzą, lecz wyrażała się również w poszanowaniu i pielęgnowaniu pewnego, charakterystycznego dla danego zawodu systemu wartości. Czy dzisiaj mówienie o etosie zawodowym to anachronizm? Autor: Kiedy zaczynałam zg..

43.00 zł Cena netto: 40.95 zł

200 odpowiedzi na pytania z marketingu

200 odpowiedzi na pytania z marketi...

200 odpowiedzi na pytania z marketingu

Tadeusz Wojciechowski

Książka ma charakter praktyczny i może służyć jako podręcznik uzupełniający z podstaw marketingu dla studentów kierunków zarządzania oraz ekonomii...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne

Marketing w agroturystyce. Ujęcie s...

Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne

Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz

Publikacja jest przeznaczona jako podręcznik akademicki dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, turystyka i rekreacja oraz nauki rolnicze, słuchaczy studiów podyplomowych, MBA oraz doktorantów. Powinna być także użyteczna dla kadry naukowej, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz reprezentantów branży turystycznej. Treści pracy mogą zainteresować także rolników i mieszkańców wsi w Polsce, którzy prowadzą lub zamierzają rozpocząć działalnoś..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Contemorary conditions of promotion and advertising

Współczesne uwarunkowania promocji ...

Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Contemorary conditions o...

Artur Jan Kukuła redakcja naukowa

Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we współczesnym społeczeństwie. Celem pracy było uchwycenie najważniejszych sposobów wykorzystania promocji i reklamy w społeczeństwie (...) pozwalających formułować wnioski na temat ich pozytywnych i negatywnych wpływów na kształtowanie tożsamości jednostkowej i społecznej oraz zmiany instytucjonalne odpowiadające nowym wyzwaniom cywilizacyjnym...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

e-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej

e-marketing przedsiębiorstwa w społ...

e-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej

Urszula Świerczyńska-Kaczor

E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej nadal pozostaje nowym obszarem badawczym. Tematyka książki koncentruje się wokół e-marketingu przedsiębiorstw w serwisach społecznościowych oraz w wirtualnych światach. Wybór obu środowisk, jako przedmiotu analizy, wynika z kilku przesłanek. Pierwsza, to stale rosnąca na globalnym rynku liczba użytkowników obu środowisk. Społeczny Internet otwiera dla przedsiębiorstw nowe szanse budowy dialogu z nabywcami, wzmocnienia wizerunku marki, pob..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Badania w public relations. Wprowadzenie

Badania w public relations. Wprowad...

Badania w public relations. Wprowadzenie

Anna Miotk

Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public relations. Podczas gdy w tej młodej jeszcze w Polsce branży większość praktyków PR bazuje na wyliczaniu „ekwiwalentu reklamowego”, aby udowodnić swoją skuteczność – okazuje się, że istnieje wiele innych sposobów na to, aby mierzenie efektów w public relations przestało być „Świętym Graalem”, a stało się wymierną codziennością..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Reklama w procesach konkurencji

Reklama w procesach konkurencji

Reklama w procesach konkurencji

Robert Nowacki, Marian Strużycki redakcja naukowa

Publikacja stanowi aktualne kompendium wiedzy uwzględniające najnowsze badania z zakresu zarządzania reklamą i jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa, które wypełnia lukę poznawczą dotyczącą rozpoznania wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy tymi zagadnieniami. Zespół autorów skoncentrował swoją uwagę na różnych aspektach tego procesu: zjawiskach konkurencji i konkurencyjności, międzynarodowym kontekście prowadzenia działań reklamowych, przebiegu procesów reklamowych w przedsiębior..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie 2 zaktualizowane

Marketingowo-logistyczne zarządzani...

Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie 2 zakt...

Tadeusz Wojciechowski

Motywem przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w przedsiębiorstwach muszą być stopniowo integrowane z działaniami logistycznymi i że – tym samym – wymagają wspólnego, zsynchronizowanego zarządzania. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie to powinno koncentrować się na rozwiązywaniu problemów marketingowych i logistycznych w sposób zmierzający do uzyskania maksymalnej satysfakcji klientów. Uzasadnienie tej tezy zostało wsparte przejrzystym przegląd..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Marketing w ochronie zdrowia

Marketing w ochronie zdrowia

Marketing w ochronie zdrowia

Aleksandra Czerw redakcja naukowa

W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego. Jako uzupełnienie omówiono obszary zastosowania marketingu w kształtowaniu postaw zdrowotnych, co w dobie wzrostu znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia odgrywa niezwykle istotną rolę. Głównymi adresatami ksi..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Pokazuje 31 do 45 z 53 (4 Stron)