• Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Contemorary conditions of promotion and advertising

Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Contemorary conditions of promotion and advertising

 • Autor: Artur Jan Kukuła redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-720-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  15.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 15.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we współczesnym społeczeństwie. Celem pracy było uchwycenie najważniejszych sposobów wykorzystania promocji i reklamy w społeczeństwie (...) pozwalających formułować wnioski na temat ich pozytywnych i negatywnych wpływów na kształtowanie tożsamości jednostkowej i społecznej oraz zmiany instytucjonalne odpowiadające nowym wyzwaniom cywilizacyjnym.

Spis treści

Wstęp
 
CZĘŚĆ I. SPOŁECZNE IMPLIKACJE REKLAMY
 
Sylwia Kowalska-Myśliwiecka
Człowiek w reklamie czy reklama w człowieku? Wpływ reklamy na życie człowieka
Abstrakt
Wprowadzenie
 
1. Pojęcie reklamy
2. Znaczenie potrzeb w reklamie
3. Oddziaływanie reklam na życie człowieka
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Paweł Gondek
Reklama a bezpieczeństwo człowieka
Abstrakt
Wprowadzenie
 
1. Autonomia komunikacji reklamowej a instrumentalizacja człowieka
2. O osobowy wymiar komunikacji reklamowej
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Ewelina Kancik
Płynna tożsamość człowieka w kulturze konsumpcji
Abstrakt
Wprowadzenie
 
1. Indywidualna tożsamość bazująca na konsumpcji
2. Kupowanie tożsamości
3. Wpływ mediów na kształtowanie własnego „ja”
4. Wizerunek ciała i znaczenie mody w kreowaniu tożsamości
5. Wirtualna tożsamość
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Anna Szwed
Obraz kobiety w reklamie komercyjnej na przykładzie tygodnika „Polityka”
Abstrakt
Wstęp
 
1. Stereotyp kobiety tradycyjnej
2. Kobieta romantyczna
3. Mit kobiety – obiektu seksualności
4. Kobieta nowoczesna jako odpowiedź na poprawność polityczną
5. Obraz kobiety we współczesnej reklamie komercyjnej
Uwagi końcowe
Bibliografia
Sumary
 
Justyna Kięczkowska
Kampanie medialne na rzecz ochrony zdrowia – rzetelna informacja czy promocja strachu?
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Definicje zdrowia
2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne
3. Kampanie społeczne na rzecz ochrony zdrowia
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Zbigniew Husak
Zagadnienie gromadzenia danych o użytkownikach portali internetowych
na potrzeby profi lowania marketingowego
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Zjawisko profi lowania marketingowego w Internecie
2. Zasady ogólne zbierania i przetwarzania danych dla celów tworzenia profili
3. Metody zbierania i przetwarzania danych dla celów tworzenia profil – zagrożenia
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA PROMOCYJNE SAMORZĄDÓW, INSTYTUCJI I PARTII POLITYCZNYCH
 
Aneta Duda
Public relations w samorządzie – marketingowa skuteczność czy demokratyczne komunikowanie?
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Pojęcie public relations – krótki przegląd definicji
2. Demokratyczne komunikowanie? Public relations w perspektywie rynkowej
3. Region jako produkt rynkowy? Obywatel jako konsument?
Dylematy PR samorządowego
4. Samorządowe PR w kontekście partycypacji społecznej
Uwagi końcowe
Bibliografia
Sumary
 
Alicja Waszkiewicz
Działania promocyjne uczelni wyższych. Teoria a praktyka kreowania wizerunku
Abstrakt
Wstęp
1. Komunikacja uczelni wyższej
2. Wizerunek szkoły wyższej jako organizacji
3. Akademickie PR
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Tomasz Bichta
Nowoczesne środki komunikowania społeczno-politycznego w partiach
politycznych w Polsce
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Modele organizacyjne współczesnych partii politycznych
2. Internet jako obszar uczestnictwa demokratycznego
3. Partie polityczne i politycy w Internecie
4. Narzędzia IT w kampanii wyborczej i funkcjonowaniu partii politycznych
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Kamil Fil
Nowe media dla rozwoju regionów lubelskiego i wołyńskiego – projekt transgranicznej sieci współpracy uniwersyteckiej
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Cele przedsięwzięcia
2. Geneza przedsięwzięcia
3. Diagnoza problemu
4. Grupy docelowe jako współtwórcy medium
5. Projektowane działania – wskaźniki ich efektywności
3. Obsługa redakcyjna i funkcjonowanie platformy komunikacyjnej
6. Promocja działań
7. Transgraniczny wpływ projektowanych działań
8. Metodologia wdrażania projektu
9. Szczegółowa analiza ryzyka
Uwagi końcowe
Summary
 
Agnieszka Łukasik-Turecka
Audytywna reklama wyborcza na przykładzie nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych w Polskim Radiu Lublin
(wybory parlamentarne 2011 r.)
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Radio jako nośnik reklam
2. Kandydat sam o sobie
3. Długa lista kandydatów
4. Reklama osobistego dowodu
5. Reklama negatywna
6. Piosenka wyborcza
7. Najciekawszy pomysł na reklamę
8. Hasła wyborcze
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Artur Jan Kukuła
Policy of Promoting European Funds in the Activities of Polish Regional Governments on the Example of Lublin Province (2007–2013)
(Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007–2013)
Abstract
Introduction
1. European Funds for Poland in the programming period 2007–2013
2. The legal basis of the information and promotion policy connected with the European Funds in the programming period 2007–2013
3. The organization of information and promotion activities connected with the European Funds in Poland in 2007–2013
4. The implementation of information and promotion policy connected with the European Funds in Lublin Province (2007–2013)
5. Organizational units of the Lublin Province Marshal Offi ce participating in the implementation of the policy related to information and promotion of the European Funds
6. Activity of the European Fund Main Information Offi ce in Lublin related to the information about and promotion of the European Funds
Concluding Remarks
References
 
CZĘŚĆ III. TECHNIKI I NARZĘDZIA REKLAMY – EFEKTYWNOŚĆ REKLAMY
 
Andrzej Pitrus
In-game advertising: poszukiwanie nowych nośników reklamy
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Początki in-game advertising
2. Nowe wyzwania i nowe możliwości
3. Konsument a in-game advertising
4. W sieci
5. Advergaming
6. Zalety i wady in-game advertising
 
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Justyna Szulich-Kałuża
Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Cechy komunikatów reklamowych wyznaczające strategie badawcze
1.1. Polisemiotyczność przekazów reklamowych
1.2. Polisemantyczność przekazów reklamowych
1.3. Obraz w reklamie
1.4. Tekst w reklamie
2. Analiza zawartości przekazów reklamowych
3. Analiza semiologiczna przekazów reklamowych
4. Analiza ramowa przekazów reklamowych
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Beata Lisowska
Fotografi a i reklama. Treści kulturowe we współczesnej reklamowej
fotografi i mody
Abstrakt
1. Wprowadzenie
2. Fotografi a i sztuka
2. Kobiecość fotografi i
3. Fotografi a i erotyka
4. Stereotyp kobiet w reklamie
5. Mit w fotografi i
5. Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Marek Gędek
Od tekstu do kontekstu, czyli pogranicze manipulacji
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Współczesne problemy z kontekstem
2. Rodzaje kontekstów, czyli złożoność tła
3. Kontekst kulturowy, czyli nie jesteśmy globalną wioską
4. Manipulacja czyli balansowanie na styku
5. Kontekst sposobem na manipulację
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Joanna Dobosiewicz
Językowe środki wywierania wpływuna odbiorców w reklamie internetowej (analiza pragmalingwistyczna)
Abstrakt
Wprowadzenie
1. Akty chwalenia (151 przykładów)
2. Akty nakłaniania (101 przykładów)
3. Akty mobilizowania (76 przykładów)
4. Akty proponowania (59 przykładów)
5. Akty informatywno-wartościujące (43 przykłady)
6. Akty informatywne (33 przykłady)
7. Akty niekonwencjonalne (21 przykłady)
8. Akty wprowadzania (15 przykładów)
9. Akty grzecznościowe (7 przykładów)
10. Informowanie i przypominanie
11. Wzbudzanie przychylności
12. Wzbudzanie zainteresowania (intrygowanie)
13. Pobudzanie odbiorcy do działania
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 
Informacje o Autorach

Artur Jan Kukuła redakcja naukowa

adiunkt, zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej).

Przedmiotem  zainteresowania dra Artura Jan Kukuły są integracja europejska w wymiarze politycznym i gospodarczym oraz przemiany współczesnej sfery społeczno-gospodarczej i nowa polityka gospodarcza (Gospodarka Oparta na Wiedzy, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, wpływ globalizacji na gospodarkę). Dr Artur Jan Kukuła prowadzi badania dotyczące Polityki Spójności i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz ich znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w tym  słabo rozwiniętych. Posiada osobiste doświadczenie związane z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w sferze samorządowej oraz zarządzaniem projektami europejskimi. Jest członkiem European International Studies Association, Regional Studies Association (Sekcja Polska), Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane